Sunteți pe pagina 1din 5

EDENTAŢIA PARŢIALĂ ŞI TEHNOLOGIA CONFECŢIONĂRII PUNŢILOR

DENTARE

131.Absenţa dinţilor 8 la mandibulă va corespunde următoarei clase a edentaţiei parţiale după


Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E – nu este edentaţie parţială
E

132.Absenţa incisivilor centrali superiori v-a corespunde următoarei clase a edentaţiei parţiale
după Kennedy:
A – nu este edentaţie parţială
B–I
C – II
D – III
E – IV
E

133.Absenţa unilaterală a molarilor la maxilă v-a corespunde următoarei clase a edentaţiei


parţiale după Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E–V
B

134.Absenţa bilaterală a molarilor la mandibulă v-a corespunde următoarei clase a edentaţiei


parţiale după Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E–V
A

135.Absenţa primului molar din stînga la mandibulă v-a corespunde următoarei clase a edentaţiei
parţiale după Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E–V
E
136.Prezenţa molarului 3 la mandibula din stînga şi absenţa tuturor celorlalţi dinţi
v-a corespunde următoarei clase a edentaţiei parţiale după Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E–V
B

137.Absenţa bilaterală a primilor molari la maxilă v-a corespunde următoarei clase a edentaţiei
parţiale după Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E–V
C

138.La prezenţa numai a molarilor 3 la mandibulă edentaţia parţială v-a corespunde următoarei
clase după Kennedy:
A–I
B – II
C – III
D – IV
E–V
C

139.Corpul de punte suspendat este indicat la restabilirea integrităţii arcadelor dentare:


A – în zonele laterale
B – în zona frontală
C – în orice zonă
D – în zonele fronto-laterale
E – în zonele fără atrofia apofizei alveolare
A

140.Corpul de punte în formă de semişa este indicat în punţile dentare:


A – demontabile
B – din două bucăţi
C – mobilizabile
D – acrilice
E – metaloceramice
E

141.Forma corpului de punte depinde nu numai de topografia breşei dar şi de:


A – înălţimea dinţilor limitrofi breşei
B – starea coronară a dinţilor limitrofi breşei
C – lăţimea apofizei alveolare
D – gradul de atrofie a apofizei alveolare
E – tipul de ocluzie
C
142.Corpul de punte în semişa se recomandă la confecţionarea punţilor dentare:
A – mobilizabile
B – din 2 bucăţi
C – acrilice
D – din M/C
E – demontabile
D

143.Spaţiul fiziologic de inocluzie este individual şi variază de la:


A – 1,0 – 6,0 mm
B – 7,0– 8,0 mm
C – 9,0-10,0 mm
D – 11,0–12,0 mm
E – mai mult de 12,0 mm.
A

144.Puntea dentară din două bucăţi poate fi confecţionată:


A – numai în zona frontală a arcadelor dentare
B – numai în zonele laterale ale arcadelor dentare
C – numai în zona frontală a arcadei dentare inferioare
D – numai în zona frontală a arcadei dentare superioare
E – în orice zonă a arcadelor dentare
E

145.Element al punţii dentare este:


A- patricea elementului retentiv
B- porţiunea de lipire
C- corpul punţii
D- arcul protezei
E- cuspizii coroanei dintelui ancoră
C

146.Cea mai rezistentă punte dentară va fi:


A- din fier
B- din Au titlul 916
C- din Cu
D- confecţionată galvanoplastic
E- din aliaj Cr-Co
E

147.După aspectul fizionomic punţile dentare pot fi:


A- suspendate
B- punctiforme
C- semifizionomice
D- lipite
E- întreg turnate
C
148.Corpul de punte are formă :
A- ovală
B- de semicasetă
C- semiovală
D- aplatizată
E- alungită
B
149.Corpul punţii dentare mobilizabile are formă de:
A- cupă
B- şa
C- semioval
D- patrat
E- cub
B
150.După metoda confecţionării punţile dentare pot fi:
A- sculptate
B- frezate
C- polimerizate
D- ştanţate
E- electro-galvanice
C

151.Corpul de punte dintr-o bucată trebuie să fie:


A-din două aliaje
B- din trei aliaje
C- din acelaş material ca şi elementele de agregare
D- elastic
E- plastic
C

152.Suprafaţa mucozală a corpului de punte trebuie să fie:


A- poroasă
B- ascuţită
C- groasă
D- subţire
E- netedă
E

153.Corpul la puntea dentară m/a total fizionomică este:


A- faţetat vestibular
B- sub formă de cupă
C- sub formă de semicupă
D- sub formă de bară rotundă
E- cu elemente retentive pe toate suprafeţele
E

154.Ce elemente retentive în puntea dentară m/a cu componenta metalică întreg turnată pot fi:
A- butoni
B- magniţi
C- lacuri
D- clei cpecial
E- clei silicat A
155.După aspectul fizionomic deosebim punţi dentare:
A- metalice
B- galvanoplastice
C- din aur
D- din argint
E- parţial fizionomice
E

156.După modul de fixare punţile dentare pot fi:


A-mobilizabile
B-fixate prin magneţi
C-sudate
D-lipite
E-solidarizate
A

157.Cerinţele către coroane ca elemente de ancorare a punţilor dentare fixe sunt:


A- să fie lucioase
B- să fie netede
C- să fie lipicioase
D- să repete forma dinţilor ancoră
E- să nu repete forma dinţilor ancoră
D

158.Pregătirea elementelor componente ale punţii dentare către lipire include:


A- prelucrarea termică, chimică a suprafeţelor de lipire
B- prelucrarea mecanică a suprafeţelor de lipire
C- suprafeţele de lipire se acoperă cu lac
D- galvano-plastia suprafeţelor de lipire
E- finisarea cu perii a suprafeţelor de lipire
B
159.Punţile dentare fixe sînt piese protetice:
A- ce transmit forţele funcţionale asupra parodontului dinţilor stîlpi
B- ce transmit forţele funcţionale asupra substratului mucoosos
C- ce transmit forţele funcţionale pe cale mixtă
D- standarte
E- de o singură folosinţă la actul de masticaţie
A

160.Suprafaţa mucosală a corpului de punte se modelează în raport de:


A- înălţimea coronară a dinţilor vecini
B- dinţii antagonişti
C- tipul ocluziei
D- numărul dinţilor vecini
E- situaţia clinică
E