Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE

Principalele institutii ale Uniunii Europene, cunoscute ca institutii centrale si


implicate in procesul de decizie, sunt reprezentate de:
- Parlamentul European, care reprezinta cetatenii UE si este ales direct de ei;
- Consiliul European/ Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta statele
membre;
- Comisia Europeana, care cauta sa promoveze si sa apere interesele Uniunii,
ca entitate aparte;
Alte institutii cu rol important in functionarea UE sint.
- Curtea Europeana de Justitie (impreuna cu Tribunalul Primei Instante);
- Curtea de Conturi;
- Ombudsmanul European (Avocatul Poporului), care examineaza plingerile
persoanelor fizice si juridice europene contra institutiilor si organelor Uniunii
Europene;
Activitatea acestor institutii este sustinuta de catre numeroase organisme
europene, au un rol consultativ in procesul de luare a deciziilor. Cele mai
importante dintre acestea sunt:
- Comitetul Economic si Social (CES) (activitatile acestuia sunt limitate la
Comunitatea Europeana si Comunitatea Europeana de Energie Atomica);
- Comitetul Regiunilor (CoR);
- Europol;
- Eurojust;
Institutiile financiare sint reprezentate de:
- Banca Europeana de Investitii (BEI) (activitatile sale sunt limitate la
Comunitatea Europeana) care sprijina implementarea politicilor UE, alaturi
de Fondurile Structurale si de programele comunitare;
- Banca Central Europeana, creata in scopul sprijinirii uniunii economice si
monetare;
Institutiile Uniunii Europene sunt intercorelate si complementare:
Parlamentul reprezinta garantul democratiei in UE; Consiliul, in care statele
membre sunt reprezentate la nivel de ministri sau, in cazul Consiliului
European, la nivelul sefilor de state si de guverne detin puterea de decizie;
Comisia, cu rol de aparator al tratatelor, dispune de puteri de initiativa
legislativa si executive; Curtea de Justitie, solutioneaza problemele de drept
si vegheaza asupra respectarii tratatelor; Curtea de Conturi, care
controleaza aspectul financiar al activitatii institutiilor comunitare; organisme
consultative, care exprima interese economice, sociale si regionale.
Aceste institutii, create pe parcursul a mai mult de 40 de ani, reflecta
evolutia in timp a structurii unionale europene si trec in prezent printr-un
proces de reforma generat de extinderea Uniunii cu zece state in 2004 (cea
mai mare extindere din istoria sa) si cu alte doua in 2007
Personalul tuturor institutiilor UE formeaza un serviciu de functionari
europeni, independent de guvernele statelor membre.
Limbile principale de lucru sunt engleza si franceza, dar la toate intalnirile
oficiale se asigura traducerea in si din toate cele douazeci limbi oficiale
(daneza, engleza, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, olandeza,
portugheza, spaniola, suedeza, ceha, slovena, estona, letona, lituaniana,
ungara, slovaca, malteza, poloneza).
De asemenea, toate documentele oficiale sunt traduse si tiparite in aceste
douazeci limbi.
(Sursa: "Manualul programului de instruire in tematica UE", InWent, IEP,
2004)