Sunteți pe pagina 1din 4

 Numele şi prenumele elevului: ………………………………………………………......................................

 Data și locul naşterii …………………………………………………………………………....................................


 Domiciliul .………………………………………………………….………………..................................................
DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL
 Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………..........................................................
b. Mama …………………………………………………………………............................................................
c. Fraţi:
Nr.crt Nume și prenume Ocupaţia
1
2
3
4
5

TIPUL DE FAMILIE CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- ambii părinţi
- părinţi despărţiţi
- tata / mama decedat(ă)
- părinți vitregi (unul/amândoi)
- părinţi plecaţi în străinătate
ATMOSFERA ÎN FAMILIE CP Clasa Clasa Clasa Clasa
I a II-a a III-a a IV-a
- bună înțelegere
- conflicte mici şi trecătoare
- conflicte puternice
- comportamente agresive
- familie dezorganizată
- dezacord marcant între părinţi
- dezacord între părinţi şi copii

CONDIȚII DE VIAȚĂ CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- foarte bune
- bune
- corespunzătoare
- necorespunzătoare

INFLUENTE DIN AFARA FAMILIEI CP Clasa Clasa Clasa Clasa


(vecini, prieteni, colegi) I a II-a a III-a a IV-a
- reduse
- ample
- frecvente
- întâmplătoare
1
NIVELUL DE CP Clasa Clasa Clasa Clasa MEMORIA CP Clasa Clasa Clasa Clasa
INTELIGENȚĂ I a II-a a III-a a IV-a I a II-a a III-a a IV-a
- foarte bun - foarte bună
- bun - bună
- mediu - mediu
- scăzut - slabă
- sub limită - sub limită

LIMBAJUL CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- vocabular bogat, exprimare frumoasă
- exprimare uşoară şi corectă
- vocabular redus, exprimare greoaie
- exprimare foarte săracă şi greoaie
- tulburări de limbaj

TEMPERAMENTUL CP Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a


- exteriorizat
- interiorizat
- calm, controlat
- tolerant, răbdător
- activ, plin de viaţă
- rezistent la solicitări şi stres
- vorbăreţ, guraliv
- tăcut, retras
- sensibil, emotiv
- vesel, optimist
- trist, deprimat, pesimist
- nesigur, lipsit de încredere
- uşor adaptabil
- greu adaptabil
- cu tendinţe de dominare a altora

ÎNSUȘIRI APTITUDINALE CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare
- rezolvă corect, dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie
- lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp
Aptitudini speciale (A = artistice, S = sportive,T = tehnice, Ș = ştiinţifice)

2
Atitudini fată CP Clasa Clasa Clasa Clasa Atitudini fată CP Clasa Clasa Clasa Clasa
de ceilalți I a II-a a III-a a IV-a I a II-a a III-a a IV-a
de muncă
- respect - sârguință
- lipsă de respect - indiferență
- agresivitate - seriozitate
- prietenie - lene
- răutate - inițiativă
- bunătate - neglijență
- aroganță - implicare
- cooperare - nepăsare

Atitudini fată CP Clasa Clasa Clasa Clasa


de sine I a II-a a III-a a IV-a
- spirit autocritic
- îngâmfare
- pesimism
- optimism
- modestie
- lăudăroşenie
- responsabilitate
- nepăsare

CONDUITA LA LECȚIE CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- atent, participă activ, cu interes
- atenția și interesul inegale
- de obicei pasiv, așteaptă să fie solicitat
- prezent numai fizic,cu frecvente distrageri

CONDUITA ÎN GRUP - integrarea socială a elevului CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- mai mult retras, rezervat, izolat, puțin comunicativ
- participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat
- caută activ contactul cu grupul, comunicativ, stabilește ușor relații
- activ, comunicativ, bun organizator si animator al grupului
- este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive

CUM ESTE VĂZUT DE COLEGI? CP Clasa Clasa Clasa Clasa


I a II-a a III-a a IV-a
- bun coleg, sensibil, te împrietenești ușor cu el
- bun coleg, saritor la nevoie, te poți bizui pe el
- preocupat mai mult de sine, individualizat, egoist

DIRECTOR: _________________ PROFESOR ÎNV.PRIMAR: _______________


3
4