Sunteți pe pagina 1din 2

Caracteristică

Studentul anului III a Universităţii „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI


FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ, specialitatea „Electromecanica” forma de studiu cu
frecvenţă la zi.

Întreprinderea S. A. ,,........’’ „ vă aduce la cunoştinţă faptul că studentul anului III a


Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, specialitatea Electromecanica, Ghibuleț Gabriel , a
efectuat practica productivă în cadrul întreprinderii noastre din perioada 24.06.2019- 05.08.2019.
Pe parcursul practicii studentul a dat dovadă de cunoştinţe aprofundate în domeniul
ingineriei electrice descurcându-se foarte bine cu însărcinările încredinţate. Este o persoană
responsabilă și punctuală,. De asemenea menţionăm atitudinea serioasă faţă de locul unde a
efectuat practica cu prezența în fiecare zi fără întîrzieri. Studentului s-a implicat în activităţile
întreprinderii dar și străduința acestuia de a înțelege amănunțit teoria care a fost predată de
profesorii din cadrul universității.
A făcut cunoştinţă în primul rînd cu regulamentele interne ale întreprinderii S. A. ,, ’’
precum şi cu lucrul în propriu-zis.
A manifestat un interes faţă de domeniile de activitate ale întreprinderii şi a dat dovadă de
cunoştinţe în domeniul dat.
Ghibuleț Gabriel a demonstrat că este o persoană capabilă şi mereu în căutare de
informaţii noi în domeniu.

Rezultatele practicii pot fi apreciate ca fiind bune.


Nota:

Data: 05.08.2019

Conducător practică:

Semnătura:

Cahul,2019
Caracteristică

Studentul anului III a Universităţii „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI


FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ, specialitatea „Electromecanica” forma de studiu cu
frecvenţă la zi.

Întreprinderea S. A. ,,........’’ „ vă aduce la cunoştinţă faptul că studentul anului III a


Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, specialitatea Electromecanica, Malachi Eugeniu , a
efectuat practica productivă în cadrul întreprinderii noastre din perioada 24.06.2019- 05.08.2019.
Pe parcursul practicii studentul a dat dovadă de cunoştinţe aprofundate în domeniul
ingineriei electrice descurcându-se foarte bine cu însărcinările încredinţate. Este o persoană
responsabilă și punctuală,. De asemenea menţionăm atitudinea serioasă faţă de locul unde a
efectuat practica cu prezența în fiecare zi fără întîrzieri. Studentului s-a implicat în activităţile
întreprinderii dar și străduința acestuia de a înțelege amănunțit teoria care a fost predată de
profesorii din cadrul universității.
A făcut cunoştinţă în primul rînd cu regulamentele interne ale întreprinderii S. A. ,, ’’
precum şi cu lucrul în propriu-zis.
A manifestat un interes faţă de domeniile de activitate ale întreprinderii şi a dat dovadă de
cunoştinţe în domeniul dat.
Malachi Eugeniu a demonstrat că este o persoană capabilă şi mereu în căutare de
informaţii noi în domeniu.

Rezultatele practicii pot fi apreciate ca fiind bune.


Nota:

Data: 05.08.2019

Conducător practică:

Semnătura:

Cahul,2019