Sunteți pe pagina 1din 5

___________________________________ ___________________

Evaluare sumativă. Numerele naturale cuprinse între 0 – 10.000. Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 10.000

1. a) Scrie cu litere numerele:


245................................................................................................................................................................
4 654.............................................................................................................................................................
9 012...............................................................................................................................................................
b) Scrie cu cifre numerele:
opt sute nouăzeci și trei .................................................................................................................................
patru mii șapte sute treizeci și unu................................................................................................................
opt mii opt sute optzeci și opt.........................................................................................................................
2. Scrie numerele:
a) de la 4 000 la 4 005.........................................................................................................................................
b)cuprinse între 5 436 și 5 443.........................................................................................................................
c) pare, cuprinse între 3 006 și 3 016................................................................................................................
3. Scrie predecesorul și succesorul numerelor din tabel:
Predecesor Numărul Succesor
141
6 510
8 999
3 218

4. Compară numerele:
a)3 567..........2 567 b)7 432..........7 461 c)5 555..........5 550
6 013..........7 013 2 134..........2 124 2 143..........3 14

5. Rotunjește la zeci, sute și mii numerele:

ZECI SUTE MII


6 748
7 327
1 633
3 569
5 272
4 915

6. Scrie cu cifre romane următoarele numere:


9- .......... 24 -.......... 18- ..........
7- .......... 36 -. ......... 5- ..........
13- .......... 29- .......... 32- .......
7. Elevii clasei a III-a B au participat la un concurs, obținând punctajele trecute în tabelul de mai jos.
Notează cu cifre romane locul ocupat de fiecare.

Numele DIANA ANDRA ALEX SANDA IONUȚ LIA


Punctaj 100 140 125 120 150 115
Locul

Scrie numele copiilor în ordinea crescătoare a punctajelor obținute:

.............................................................................................................................................
8. Calculează:

2 4 7 8 + 7 9 3 6 + 4 9 5 3 + 7 1 1 6 - 8 3 9 5 - 7 5 9 1 -
5 7 4 8 1 4 6 9 3 6 4 8 3 5 8 9 2 5 7 0 4 7 5 9

8 1 3 9 + 2 2 4 2 + 6 3 5 1 + 8 0 9 4 - 5 9 2 8 - 9 0 0 2 -
9 6 5 4 2 5 6 2 7 5 9 2 9 4 9 4 8 1 2 1 8 6 6

9. a.) Află numărul cu 1589 mai mare decât 4800. _________________________________________

b.) Află numărul cu 2654 mai mic decât 8967._____________________________________________

c.) Află suma numerelor 3594 şi 2573.____________________________________________________

d.) Află diferenţa numerelor 9015 şi 3201.________________________________________________

e.) Află cu cât este mai mare numărul 9038, decât 4237. _____________________________________

10. Află numărul necunoscut și efectuează verificarea:


a + 989 = 2007 10 000 - b = 4015 c – 1917 = 3595
a= b= c=
a= b= c=

11. Un ziar local a vândut într-o lună 1593 de ziare, iar în luna următoare cu 759 mai puţine. Câte ziare s-au
vândut în cele două luni la un loc ?
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD, JUD. ALBA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ Evaluare sumativă. Numerele naturale cuprinse între 0 – 10.000. Adunarea și scăderea în concentrul
0 – 10.000
Prof.
Clasa a III- a B, 27 de elevi evaluați Data susținerii evaluării: 19. 10. 2017.
1. Competente specifice
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici
sau egali cu 10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu
raţionamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000
2. Descriptori de performantă
Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Precizează o
2.1 I1 Scrie numere cu litere/cu cifre 6 numere 4-5 numere 2-3 numere singură informație
din cele 6
2.1 I2 scrie șiruri respectând condițiile date 3 șiruri 2 șiruri 1 șir -
4-6 numere
I3 Identifică și scrie predecesorul și 7-8 numere identificate Niciun răspuns
2.3 identificate si scrise 2-3 numere
succesorul nr. nat. si scrise corect
corect
2.2 I4 Compară numere folosind semnele de
6 perechi de numere 4-5 numere 2-3 numere O pereche
relatie <, >, =
I5 Aproximează correct nr. nat. la ordinul 7-14 aproximări 3-6 aproximări 2 aproximări
2.3 15-18 aproximări corecte
wecilor, sutelor miilor corecte corecte corecte
2.1 I6 Scrie correct nr. cu cifre romane 8-9 nr. corecte 5-7 nr. corecte 3-4 nr. corecte 1-2 nr. corecte
Compară și ordonează
2.3 I7 Compară și ordonează corect nr. nat. Are o greșeală Are 2-3 greșeli -
corect nr. nat.
2.4 I8 Rezolvă operatii matematice de Peste 10 exercitii
1-2 exercitii greșite 3-6 exercitii greșite 7-9 exercitii greșite
adunare și scădere. greșite
I9 Află termenul necunoscut și scrie
5.1 3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex.
verificarea
5.1 I0 Rezolvă enunturi matematice 4-5 enunturi 3 enunturi 1-2 enunturi Niciun ex.
întrebările si
întrebările, operatiile si Rezolvă corect o
5.3 I11 Rezolvă problema cu două operatii operatiile partial -
răspunsul corecte operație
corecte

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 8-11 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4– 6 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE

Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT

Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi Procente
FB
B
S
I
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD clasa a III-a B 19. 10. 2017.
EVALUARE SUMATIVĂ. U.I. Evaluare sumativă. Numerele naturale cuprinse între 0 – 10.000. Adunarea și scăderea în concentrul 0 –
10.000
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 Rezultat
CRT.
ELEVILOR final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare


___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ÎNTOCMIT,
. 2017. AIUD PROF. ÎNV. PRIMAR

S-ar putea să vă placă și