Sunteți pe pagina 1din 4

Războiul geofizic

Începând cu perioada războiului rece, planeta noastră este ameninţată şi lovită de alte
primejdii mult mai grave şi cu consecinţe inimaginabile, cea mai semnificativă fiind, pericolul
sporirii de contaminare radioactivă, chimică şi biologică în urma experienţelor efectuate cu
armele nucleare şi chimice cu consecinţe maxime, ajungând până la dimensiunea genocidului,
aşa cum s-a întâmplat şi este imposibil de uitat dezastrul uman şi ecologic rezultat în urma
bombardamentului atomic asupra Japoniei de către SUA la 6 august (Hiroshima) şi 9 august
(Nagasaki) 1945 cât şi urmările accidentului nuclear de la centrala atomică de la Cernobâl,
URSS, din 26 aprilie 1986, în urma cărora s-a produs moartea a zeci de mii de oameni şi a fost
afectată sănătatea a altor milioane de oameni în decurs de zeci de ani. La acestea se adaugă
infectarea radioactivă a unor suprafeţe de mii de kilometri pătraţi, efectele radiaţiilor fiind
resimţite la scară locală, continentală şi globală.1
Cunoscut în literatura de specialitate şi sub numele de război ecologic, acesta reprezentă
o formă de manifestare a războiului total în care se folosesc mijloace şi metode de modificare a
mediului natural atât de mari încât obligă adversarul să înceteze acţiunile de luptă şi chiar să se
predea necondiţionat. În esenţă războiul geofizic este definit ca presupunând activizarea unor
energii şi instabilităţi existente în natură, prin intervenţia deliberată a omului în structura şi
dinamica factorilor de mediu şi folosirea lor în scopuri distructive.
În condiţiile actuale ale mediului internaţional, războiul geofizic poate fi considerat, în urma
analizării consecinţelor sale distrugătoare, cea mai controversată şi ucigătoare formă de război
cunoscută pană acum de fiinţa umană. Consecinţele acestui tip de război sunt tot mai
imprevizibile, chiar şi pentru acele state care îl susţin şi promovează. 2Obiectivul central al unui
asemenea război este reprezentat de distrugerea balanţei dintre om şi natura prin coordonarea
exactă a unor calamităţi, a unor fenomene naturale în scopul creării unor distrugeri pe un anumit
teritoriu, în timp ce la nivel global se impun tot felul de acţiuni şi activităţi pentru dezarmare şi
pentru încheierea unor acorduri multilaterale de pace, în realitate marile ţări dezvoltate ale lumii

1
Emil Strainu, Tehnici de manipulare a le mediului inconjurator in scopuri militare ,Editura PHOBG,Bucuresti,
2005, pp.28-29.
2
Emil Străinu , Războiul Magicienilor , Editura Gamian (Economică), Bucureşti. 1993,pp.59-60.
care sunt în acelaşi timp şi superputeri militare continuă să lucreze la experimentarea şi
perfecţionarea acestei arme apocaliptice.
Experimentele, testele şi cercetările realizate arată că nu toate procedurile si tehnicile
războiului geofizic pot fi atent ţinute sub control, consecinţele declanşării lor putând avea efecte
extrem de devastatoare atât pentru umanitate cât şi pentru întreaga planeta ca şi tot. Un lucru
îngrijorător este acela că marile puteri încep să renunţe la monopolul asupra tehnologiilor
războiului geofizic iar prin globalizare se poate permite accesul diferitelor state sau organizaţii la
construirea şi utilizarea unor astfel de tehnologii îndreptate împotriva statelor adversare fară ca
acestea să aibă idee ca sunt victimele unei agresiuni premeditate. De asemenea, se poate isca
situaţia în care aceste tipuri de tehnologii să ajungă pe mana grupărilor teroriste iar acest lucru ar
fi de o gravitate extremă. Astăzi, cercetătorii şi oamenii de ştiinţă sunt de părere că experienţele
nucleare sunt principalii factorii care au reuşit de-a lungul ultimei jumătăţi de secol să perturbe
echilibrul ecologic al planetei Pământ. Apariţia calamităţilor şi a dezastrelor în diverse zone ale
planetei sunt cauzate în primul rând de factori nu naturali ci artificiali. Astfel detonarea unor
încărcături explozive de mare putere în anumite puncte de îmbinare a plăcilor tectonice poate
produce cutremure la comandă în zone dinainte stabilite cu exactitate.3
Armamentul geofizic reprezintă un tip arme neconvenţionale cu acţiune în
general, indirectă asupra oamenilor şi tehnicii de luptă, permiţând realizarea de acţiuni de luptă
(inclusiv agresiuni) fără ca, în mod necesar, starea de război să existe. Acest tip de război se
desfăşoară prin mascarea acţiunilor de luptă sub aparenţa unor hazarde naturale, extinderea
teatrului de conflict asupra întregului geosistem (la nivel multidimensional) şi utilizarea
factorilor de mediu în scopuri militare, pentru alterarea infrastructurii şi a biocenozei,
zădărnicirea activităţilor de protecţie a mediului şi în acest fel − incapacitate în toate planurile
(militar, politic, economic, social, de mediu) a sistemului de securitate şi apărare, astfel încât
statului atacat să i se poată impune voinţa politică a agresorului, fără să existe niciuna dintre
manifestările specifice conflictului/războiului clasic.4
Un aspect foarte important este reprezentat de modul în care acţiunile de luptă au devenit
indirecte şi s-au transferat din „câmpul de luptă” clasic în alte dimensiuni ale mediului. În cazul
utilizării armei geofizice, acţiunile de luptă diferă radical de ceea ce erau în viziunea clasică, de

3
Liviu Aron Deac,Emil Străinu, Războiul geoclimatic ,Editura Sophia, Bucureşti, 2000, pp.67-84.
4
Emil Strainu, op.cit p.14.
această dată acţiunea căpătând o formă cel mai adesea indirectă, având în centru factorii de
mediu, utilizaţi deopotrivă ca ţinte şi ca mijloace de lovire a ţintei. Una dintre particularităţile
armei geofizice este aceea că vizează, în mod special, infrastructura statului supus acţiunii sale,
şi nu atât personalul combatant şi tehnica de luptă. Factorii de mediu ce interesează arma
geofizică, practic cuprind unele dintre componentele infrastructurii teritoriale ceea ce face ca
arma geofizică să acţioneze direct asupra acesteia alterându-i structura sau funcţionarea.
Infrastructura este direct legată de factorii naturali, de mediul geofizic în care se află cea mai
mare parte a factorilor naturali.5
Intervenţia militară asupra factorilor de mediu nu este neapărat de factură recentă, ci doar
dezvoltarea fără precedent a tehnicii şi a tehnologiei în ultimul secol, a condus la realizarea cu
timpul a unor tehnologii specializate de intervenţie asupra factorilor de mediu. Ca o primă
delimitare de ordin tipologic, se poate constata că armamentul geofizic se poate încadra în două
mari categorii:
 armament clasic adaptat pentru intervenţia asupra factorilor de mediu şi utilizat ca atare;
 armament specializat destinat intervenţiei asupra anumitor factori de mediu, bine
precizaţi şi pentru care este concepută tehnologia respectivă6
Se poate observa faptul că factorii de mediu au o deosebită importanţă în activităţile
desfăşurate în întregul proces din geosistem iar dinamica acestor procese este esenţială pentru a
pastra echilibrul planetei. Energia existentă în natură, poate fi utilizată în scopuri militare pentru
producerea şi declanşarea unor efecte de mare intensitate şi amploare. Acest tip de armament
geofizic modern urmăreşte modelul fenomenelor şi activităţilor naturale şi intervine în cadrul
acestor fenomene prin intermediul factorilor de mediu. Capacitatea de a deţine un astfel de
armament ar putea fi considerată avantajul suprem al statelor considerate slab dezvoltate, care
acum ar putea avea ocazia de a “se lupta” cu aceleaşi arme, cu marile puteri mondiale. Războiul
geofizic distruge imaginea limitată, îngustă, asupra condiţiilor de spatiu - mediu ce era redusă
numai la teren introducând conceptul de factor geoclimatic ce conţine într-un singur termen toată
complexitatea elementelor de natura geografică, geospaţială şi climatică.

5
Lucian Stefan Cosma , Armamentul geofizic modern-concept si tipologie in cadrul conflictelor de tip hybrid ,
Buletinul Universitatii Nationale de Aparare”Carol I”, Bucuresti, 2013, pp.107-117.
6
A se vedea: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=bbe0975f-aa95-4da9-a65d-
65be597db1ae&articleId=9bf77127-86df-465c-8289-ca10e7784ed9, accesat la data de 18.04.2014, ora 13:21.
În prezent cele mai multe din mijloacele destinate războiului geofizic se sustrag convenţiilor
şi tratatelor internaţionale de neproliferare, nefiind cuprinse în legislaţia de specialitate în
vigoare. Multe state nu au semnat tratatele şi convenţiile ce interzic tehnicile de modificare a
mediului înconjurător în scopuri militare. Multe sunt cazurile când testele pentru astfel de arme
sunt realizate (de obicei de către statele detonatoare) deasupra teritoriilor altor ţări, în afara
graniţelor naţionale.7

7
A se vedea: http://www.certitudinea.ro/articole/de-la-lume-adunate/view/arsenalul-razboiului-geofizic-uragane-
cutremure-tsunami-declansarea-vulcanilor , accesat la data de 15.04.2014, ora 18:14.