Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß Factura fiscala seria FEF19


Tip factura: estimat 1
nr. 9500460108 din data de 29.09.2019
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA CORAMI FUNZIONE SRL
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. LIVIU REBREANU, Nr.79 ,, et. PARTER, ap. 2
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 GHERLA - judetul CLUJ

Cod postal: 405300 Cluj Mari


Prin Agentia: Cluj
Adresa: 400114, Str. MEMORANDUMULUI Nr.27, CLUJ-NAPOCA, judetul
CLUJ
CIF: 28954240
Banca: ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
Cont: RO82INGB0003008179838922
Subunitatea: OC Dej Client: CORAMI FUNZIONE SRL
Adresa: 405200, Str. CRINGULUI nr. 16A DEJ, judetul CLUJ
Adresa: Str. LIVIU REBREANU Nr.79 ,, et. PARTER, ap. 2

Centru informare clienti Localitatea: GHERLA


Program: L-V=8-20 Tel. 0244406006 judetul CLUJ
E-mail: afee.cluj@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 405300
Tel. deranjamente: 0264 929 CUI/CNP: 14650704
Tel. pentru comunicare index autocitit: 0800800048 Cont: RO52BTRL05201202371325XX
Perioada pentru comunicare index autocitit: 12.10.2019 - 22.10.2019 Banca: BANCA TRANSILVANIA DEJ
Citire de regularizare in intervalul: 22.02.2020 - 27.02.2020 Cod client: 15177839
NLC (Numar loc consum): 3829531
Simbol variabil: 3829531083
Numar contract: 8065444-3 / 16.07.2018
COD ATM: 13382953103
Tip factura: estimat 1 Produse UM Valoare

Tip client: noncasnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 234,20
2. Total baza de impozitare TVA Lei 234,20
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 44,50
24.08.2019 - 26.09.2019
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 278,70
estimare 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 278,70
09.10.2019
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 0,00
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 278,70
23.10.2019 - 28.10.2019 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 409

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 13382953103 , Simbol variabil: 3829531083 , Data scadenta factura: 09.10.2019

IMPORTANT! Începând cu data de 26.09.2019, codurile de identificare din factură - cod client, NLC(număr loc consum), COD ATM(Cod Plată) - s-au modificat.
Pentru plata facturii şi identificarea locului de consum, este necesar să utilizati noile coduri.

BATCH

Factura curenta 278,70 lei

}.$s¦@$;*4!!!!!#og!&~
130382953103260919000000000002787000
Digitally signed
Date: 2019.10.05 11:58:17 +03:00
Reason: Pentru arhivare
Location: Bucuresti
2 /2

Detalii factura fiscala seria FEF19 nr. 9500460108 din data de 29.09.2019
Client CORAMI FUNZIONE SRL , denumire loc consum ATELIER PICTURA STICLARIE, adresa loc consum Str.
GELU nr. 62 C-62D , et. 1, localitatea GHERLA, judetul/sectorul CLUJ, cod postal 405300, numar loc consum (NLC)
3829531, cod loc consum (POD) 594040100003615231, cod punct masura 7002518888, nivel tensiune punct masura JT, nivel
tensiune punct delimitare JT, tip tarif Psuob JT, perioada comunicare index autocitit 12.10.2019 - 22.10.2019, citire de
regularizare in intervalul 22.02.2020 - 27.02.2020.
Serie contor: 4028619; Tip contor: CST CNRS; Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
4028619 Energie activa 23.08.19- kWh 1.00 20538 20947 409 409 34 12.03
26.09.19 Citire Estimare

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 24.08.19 - 26.09.19 409 kWh
2 Energie activa factura curenta 24.08.19 - 26.09.19 409 kWh 0,49527 202,57 38,49
3 Contributie cogenerare factura curenta 24.08.19 - 26.09.19 409 kWh 0,01564 6,40 1,22
4 Certificate verzi factura curenta 24.08.19 - 26.09.19 409 kWh 0,0592400 24,23 4,60
5 Accize consum comercial - 409 kWh 0,00244 1,00 0,19
6 Total energie activa - 234,20 44,50
7 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 234,20 44,50
8 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 409 kWh

24.08.2019 - 26.09.2019
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE207/2018: CECV=0.433 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=136.8129 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 24.08.2019 - 26.09.2019 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.433 x 136.8129 / 1000 = 0.0592400, rotunjit la
sapte zecimale

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.156/24.06.2019; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE207/2018; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.30/25.02.2019, Ordin ANRE nr. 198/2018, Ordin
ANRE nr.79/24.06.2019; Aviz ANRE nr. 9/20.02.2019; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum necomercial:
4.89lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 2.44 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.18 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 14.89 lei/MWh; Tarif distributie:
166.27 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.52 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015