Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT TEMATIC

“DIN TAINELE
PADURII !”
„Pădurea şi vieţuitoarele ei au nevoie de ajutorul tuturor”!

Educatoare Dorina Dan


Grupa “Curioşilor”
G.P.N.Nr.15 Alba Iulia
e-mail:gradinita15albaiulia@yahoo.com
Argument
Peste nimbul poveştilor şi legendelor, pădurea s-ar putea defini ca o frântură din sfera
vie, numită biosferă, un mediu de viaţă foarte complicat, unde anumite plante şi animale se
adună şi vieţuiesc împreună, luptându-se şi sprijinindu-se între ele, astfel încât să înfăptuiască
un echilibru care dă viaţă acestei asociaţii.
Astăzi, când aerul este poluat tot mai mult, pădurile joacă rolul unor imense filtre care
purifică aerul oraşelor moderne. De aceea, copiii trebuie să cunoască de mici, importanţa
plantării copacilor în spaţiile verzi ale oraşelor, în jurul locuinţelor şi pe marginea şoselelor
intens circulate.
Ce copil nu a fost măcar o dată într-o pădure şi nu a fost fermecat de misterele ei?
Pădurea este mediul natural de viaţă în care o multime de vieţuitoare îşi găsesc culcuşul la
adăpostul arborilor sau vin atrase de aroma fructelor de pădure, iar
alături de freamătul aripilor păsărilor, în pădure poţi auzi şi paşii mărunţi sau greoi ai
animalelor mai mari: mamiferele.
Natura, prin caracterul său viu şi dinamic, trezeşte interesul copiilor, iar sub
îndrumarea educatoarei, activitătile desfăşurate îi înarmează pe copii cu informaţii diverse,
lărgindu-le capacitatea de-a cerceta şi de a descoperii relaţiile dintre fenomene, le răspunde
dorinţei acestora de investigare, răspunde curiozităţii lor caracteristice şi specifice vârstei.
Copiii trebuie să crească sănătoşi şi fericiţi într-o ţară frumoasă cu păduri minunate, iar
vieţuitoarele care locuiesc în ele au nevoie de ajutorul tuturor.
SCOP
Lărgirea orizontului de cunoaştere în legatură cu mediul natural, specific pădurii şi a
vieţuitoarelor ei, şi însuşirea unor cunoştinţe valoroase pentru dezvoltarea capacitatii de
cunoaştere şi a pasiunii de a cerceta, ocroti şi investiga.
Trezirea curiozităţii şi a interesului pentru natură şi înţelegerea cauzelor care generează
schimbările şi transformările esenţiale la sfârşitul/începutul unui anotimp.
Obiective
 Identificarea caracteristicilor pădurii în anotimpul toamna şi redarea lor prin mijloace
diverse;
 Aprofundarea cunoştinţelor privitoare la pădure şi copaci, la vieţuitoarele care trăiesc în
pădure
 Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor;
 Stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi
demonstrativ, prin care să contrbuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat;
 Dezvoltarea unor atitudini/comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi
natură, dintre om şi animale;
 Dezvoltarea capacităţilor de investigare , cercetare, asimilare şi utilizare a cunoştinţelor;
 Dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini specifice în
realizarea unui proiect comun
 Acordarea şansei şcolarilor şi preşcolarilor de-a fi parteneri în luarea deciziilor
referitoare la tot ce se desfăşoară în cadrul proiectului
 Extinderea activităţii şcolare în zone din afara grădiniţEi
 Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali ai comunităţii în realizarea unor
sarcini de lucru în cadrul proiectului;
 Dezvoltarea capacităţii de gândire critică şi aplicativă;
SCENARIUL PROIECTULUI
Alegerea proiectului tematic ”Din tainele pădurii” a pornit de la un eveniment
petrecut într-o dimineaţă în sala de grupă: un copil, Tudor, a adus la grădiniţă două conuri de
brad, pe care a dorit sa le aşeze la colţul „Ştiinţa”, alături de frunze şi alte materiale din natură
adunate de copii. Le-a povestit copiilor că a primit conurile de la un pădurar, care i-a povestit
multe despre ce face el în pădure.
Colegii lui au fost foarte interesaţi de conuri, de unde provin, ce se poate face cu ele şi
au început să le studieze cu atenţie, să pună întrebări despre povestirile pădurarului, să
comenteze între ei.
Am purtat o discuţie cu ei despre cele observate de ei şi am hotărât ca împreună să
discutăm mai multe despre pădure şi ceea ce se întâmplă în pădure, la sfârşit de toamnă. Toţi
copiii au fost încântaţi şi dornici să afle cât mai multe noutăţi.
Pentru a ne aminti de pădure am recitat poezia „Ce te legeni codrule „ de Mihai Eminescu şi
am interpretat cântecul „În pădure”, promiţând copiilor că vom învăţa cât mai multe lucruri
interesante despre pădure şi locuitorii ei.
Durata proiectului este 10.11. 2006 – 17.11.2006
Grup TintA:
 20 preşcolari din “Grupa Curioşilor”, Grădiniţa cu P.N.Nr.15, Alba Iulia
Resurse umane:
 cadre didactice
 elevi
 părinţi
 profesor de biologie
 angajaţii atelierului de mobilă
 reprezentanţi ai comunităţii locale
Resurse materiale:
 materiale din natură
 cărţi ilustrate, enciclopedii, planşe cu imagini, albume
 carton, coli, acuarele, carioca, lipici,
 placaj, cuie, ciocan, cutii, carton
 suport pentru expoziţie
 costume pentru dramatizări
 dipome pentru concursuri
 calculator, CD-uri, casete
DEMERSUL DIDACTIC AL PROIECTULUI
EVOCAREA REALIZAREA REFLECŢIA
SENSULUI
Ce ştiu copiii Ce doresc să afle Asigur înţelegerea Se integrează noile
copiii noilor informaţii şi cunoştinţe în sistemul
 În pădure  Cine semnificaţia lor prin celor vechi, se face
cresc copaci şi plantează copacii? activităţi integrate: legătura între ele, se
trăiesc animale  Ce fel de copiii răsfoiesc cărţi, emit concluzii, şi se
 Oamenii copaci cresc? învată poezii, cântece, expune în forme variate
taie copacii  De ce sunt ascultă poveşti, fac „noul aflat”:
 Lemnele diferiti copacii? vizite, primesc vizite, -imaginea clară asupra
ard  De ce sunt redau cele învăţate prin cunoştinţelor despre
 Iarna tăiaţi copacii? desene, pictură, ceea ce se întâmplă în
pădurea rămâne  Ce se fac cu dramatizări, activităţi pădure la sfârşit de
pustie copacii tăiaţi? practice, alcătuiesc toamnă,
 Merg în  Ce albume, expoziţii, -modalităţi de
pădure cu părinţii animale trăiesc, de concursuri; învaţă prin colaborare într-un
pentru aerul curat ce sunt vânate? cooperare, în echipe proiect
 Vânătorii formate din preşcolari -rezultatele muncii
 Cine
vânează animalele sau preşcolari/şcolari desfăşurată în grupuri
hrăneşte animalele?
sălbatice Resurse procedurale: de 3-4 copii
 Ce fac
 dezbaterea -feedbackul imediat,
animalele când
 explicatia prin prezentarea tuturor
vine iarna?
 brainstorming informaţiilor culese şi a
 Cum se materialelor realizate
înţeleg animalele  ciorchinele
 harta de fiecare grup
între ele?
 De ce se conceptuală
vânează animalele?  observarea
 Cum putem  problematizarea
ajuta vieţuitoarele  conversaţia
pădurii?  interviul de
Se stabilesc grup
cuvintele cheie ale  gândiţi-lucraţi
proiectului: în perechi
Toamna  mai multe
Pădurea capete la un loc
Animale  creioanele la
mijloc
 analiza SWOT

HARTA PROIECTULUI.
Impreună cu copiii realizez Harta proiectului, pe baza a ceea ce vor să afle copiii, pe care o
aşez la colţul tematic împreună cu Scrisoarea pentru părinti.
De asemenea trimit Scrisorile de intenţie, persoanelor invitate să participe la proiect.

Dragi părinţi,

În cadrul activităţilor pe care le organizăm cu copiii, vom desfăşura proiectul „Din


tainele pădurii” începând cu data de 10. noiembrie 2006.
În acest scop, vă rog să discutaţi cu copiii dumneavoastră evenimente sau aspecte pe
care le-aţi trăit sau observat împreună şi care au legătură cu acest subiect (cărţi, documentare
T.V., imagini, poze, mulaje,)
Suntem mici, dar foarte curioşi să aflăm ce se întâmplă în pădure la sfârşit de toamnă, ce fac
vieţuitoarele, cum se pregătesc de iarnă, cât de tristă e pădurea după plecarea păsările
călătoare....
În acest sens, vă rog să discutaţi cu copiii D-voastră despre acest subiect, să le daţi cunoştinţe
şi informaţii corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă.
Orice materiale legate de temă pe care le puteţi trimite la grădiniţă pentru observare şi
discutare ar fi de folos: imagini, obiecte, fotografii, reviste, cărţi, CD-uri, casete , albume,
pliante, materiale din natură, etc.
Va anunţăm că prezentarea şi concluzionarea muncii de proiect cu această temă se va
face de către copii, vineri, 17.11.2006, ora 11, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi
dumneavoastră.
Vă mulţumesc,
Educatoare Dorina Dan

Stimată D-na profesoară Adela Tudor,

Am colaborat foarte bine cu cadrele didactice şi elevii Colegiulul Militar”Mihai


Viteazul”,{o parte din cărţile mini-bibliotecii noastre se datorează contribuţiei elevilor
Colegiului Militar}, vă cunoaştem dăruirea şi profesionalismul de care daţi dovadă în
activitatea D-voastră şi de aceea ne-am gândit să vă invităm în grădiniţa noastră, în cadrul
Proiectului tematic „Din tainele pădurii” pe care-l derulăm începând cu 10. 11. 2006.
În calitate de profesor de biologie, am dori să le explicaţi copiilor împortanţa pădurii şi cât
mai multe lucruri despre vieţuitoarele pădurii, la sfârşit de toamnă.
Vă rugăm să veniţi în mijlocul nostru şi să aduceţi cărti, albume, atlasuri, mulaje, pentru
a ne informa cât mai bine despre subiectul ales.
Vă anunţăm că prezentarea şi concluzionarea muncii de proiect cu această temă se va
face de către copii, vineri, 17.11.2006, ora 11, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi
dumneavoastră.
Vă mulţumim,
Educatoare Dorina Dan
Copiii din Grupa „Curioşilor”
G.P.N.Nr.15.Alba Iulia
e-mail: gradinita15albaiulia@yahoo.com

Stimată D-na învăţătoare Jimborean Lucia,

De curând, am petrecut clipe plăcute, educative şi utile, cu şcolarii clasei a IV-a A, din
frumoasa D-voastră Şcoală „Mihai Eminescu”, cu ocazia Zilelor Toamnei. A sosit timpul să
ne amintim că poetul care poartă numele şcolii D-voastră a cântat codrul şi natura în opera sa:
„Împărat slăvit e codrul
Neamuri mii îi cresc sub poale,
Toate vieţuind din mila
Codrului,Măriei Sale”
Pentru că D-voastră, împreună cu şcolarii, aţi fost alături de noi în derularea diferitelor
proiecte, vă rugăm să vă alăturaţi şi de data aceasta Proiectului tematic ”Din tainele pădurii”,
pe care-l desfăşurăm începând cu data de 10. noiembrie 2006, pentru a desluşi împreună cu
şcolarii taina pădurii şi-a vieţuitoarelor, acum, când pădurea, noi credem că este tristă,
deoarece îşi pierde treptat frunzele şi o parte din cântăreţii ei.
Vă invităm la Grădiniţa cu P.N.Nr.15, la Grupa „Curioşilor”, pentru ca împreună cu
şcolarii,să ne împărtăşiţi ce ştiţi despre subiectul propus în proiect.
Va anunţăm că prezentarea şi concluzionarea muncii de proiect cu această temă, se va
face de către copii, vineri, 17.11.2006, ora 11, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi
dumneavoastră împreună cu şcolarii.

Vă mulţumim,
Educatoare Dorina Dan
Copiii din Grupa „Curioşilor”
G.P.N.Nr.15.Alba Iulia
e-mail: gradinita15albaiulia@yahoo.com

Către
Fabrica de mobilă S.C. Mobilă Vis- S.R.L

În atenţia Domnului Director,

Suntem copiii Grupei”Curioşilor”, de la Grădinita cu P.N.Nr.15, Alba Iulia şi vă


rugăm, dacă se poate, să ne primiţi în firma D-voastră pentru a ne arăta şi explica ce se
întâmplă cu copacii tăiaţi din pădure, la ce se folosesc ei.
Această vizită este inclusă în cadrul Proiectului tematic”Din tainele pădurii”, pe care-l
desfăşurăm în grădiniţa noastră.
Va anunţăm că prezentarea şi concluzionarea muncii de proiect cu această temă se va
face de către copii, vineri, 17.11.2006, ora 11, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi
dumneavoastră.

Vă mulţumim,
Educatoare Dorina Dan
Copiii din Grupa „Curioşilor”
G.P.N.Nr.15.Alba Iulia
e-mail: gradinita15albaiulia@yahoo.com

Le cer copiilor să propună activităţi prin care să învăţăm cât mai multe lucruri despre
pădure şi vieţuitoarele ei la sfârşit de toamnă:
 Să aducem cărţi cu imagini
 Să vizităm pădurea de la marginea oraşului
 Să întrebăm părinţii ce ştiu despre pădure şi animalele care trăiesc în ea
 Să desenăm, pictăm, să invătăm cântece şi poezii
 Să organizăm concursuri, expoziţii
 Să ne costumăm în animale, să facem o dramatizare
 Să invităm şcolarii să participe alături de noi
 Să adunăm materiale din natură
Toţi copiii aleg ca prim moment vizita la şcolari pentru a le povesti de proiect şi pentru a-i
invita să participe alături de ei la derularea activitătilor.
Momentele pregătitoare derulării proiectului fiind încheiate, am trecut la întocmirea
planificării activităţilor şi la stabilirea strategiei didactice .
ACTIVITATI DE GRUP:

Vineri, 10.11.2006
1.Educatie pentru societate:
În vizită la şcolarii din clasa a IV-a A
Obiective:
 Prezentarea proiectului tematic”Din tainele pădurii”
 Să se antreneze într-un dialog cu şcolarii despre ceea ce cunosc fiecare despre pădure
şi locuitorii ei
 Să observe „Colţul toamna” realizat de şcolari şi să comunice impresii, idei pe baza
celor observate
 Să facă un plan de acţiune pentru a aduna materiale din natură şi a aduce la grădiniţă
cărţi,enciclopedii,etc
2.Activitate practică:
Pădurea, aşa cum o ştiu eu!
Obiective:
 Să găsească idei de rezolvare a sarcinii şi punerea lor în practică cu spirit creator şi
artistic
 Să folosească tehnici cunoscute de realizare a temei
Activităţi pe sectoare:
1. Biblioteca
- Un grup de 3 copii răsfoiesc cărti despre toamnă, interpretează imaginile
- 4-5 copii desenează cuvinte intr-un contur trasat: toamna, padurea animale
salbatice{sunt cuvintele cheie ale proiectului}
- Unui grup de copii le citesc poezii despre toamnă
2. Jocuri de masă : Mama şi puii ei
- să îmbine jetoanele pentru ca fiecare animal să fie lângă puiul lui
- din jumătăti întreg
3. Plimbare pentru a aduna frunze şi castane
La sfârşitul zilei am discutat cu preşcolarii despre activitătile desfăşurate şi am stabilit
responsabilităţile ce le revin pentru zilele următoare.
Feed-back-ul s-a realizat prin prezentarea fiecărui grup a modului în care şi-au
îndeplinit responsabilitătile:
 Interpretarea imaginilor
 Turul galeriei: desenarea literelor şi realizarea practică a pădurii

Luni, 13.11.2006
1.Cunoaştere mediului
Lectură după imagini ”Toamna în pădure”
Obiective:
 Să perceapă mediul de viaţă specific pădurii, acţiuni şi însuşiri caracteristice
 Să interpreteze atitudinea animalelor
 Să denumească, să descrie , condiţiile de mediu şi hrană
2.Educaţie muzicală:
Cântec „Veveriţa”
Joc muzical”În pădure”
Obiective:
 Intuirea şi intonarea mersului melodic suitor şi coborâtor al melodiei
 Asocierea mişcărilor cu textul şi ritmul melodiei
Activităţi pe sectoare:
1.Ştiinţă
- Joc distractiv: Cum vorbesc animalele ?
- Joc senzorial: De ce se sfarmă frunzele?
2.Artă
- grup de 6 copii pictează copaci prin tehnica suflării cu paiul
- grup de 5 copii modelează copaci
- grup de 7copii desenează copaci personalizaţi
3.Jocuri de mişcare în curte
Feed-back-ul zilei:
 Copiii au povestit în grupuri mici ce au învăţat despre pădure şi animale
 Au interpretat în grupuri mici cântecul învăţat

Marţi, 14.11.2006
1.Educarea limbajului
Povestirea educatoarei „Căprioara”de Emil Gârleanu
Obiective:
 Să asculte cu interes povestirea şi să interpreteze faptele petrecute
 Să povestescă în propoziţii dezvoltate
 Să analizeze personajele, să compare cu alte povestiri
2.Activitate plastică
„ Pădurea toamna”
Obiective:
 Să redea prin limbaj plastic pădurea percepută de ei
 Să dea frâu liber imaginaţiei creatoare
 Să arate prin creatie individuală pădurea cum ar vrea ei să fie
Activităti pe sectoare:
1.Biblioteca
- un şcolar le citeşte copiilor „Întâmplări despre animalele sălbatice”
- recitarea poeziei” Căprioara”
-decupăm animale din cărţile colorate pentru a alcătui un album
- soft educaţional „Familia mea toamna”
2. Construcţii
- o echipă formată din preşcolari şi şcolari fac adăposturi pentru animale
- o echipă de 4-5 preşcolari fac scări pentru copaci
- o echipă construeşte casa pădurarului
3. Primim vizita D-nei profesoare Adela Tudor care ne aduce multe informaţii şi
materialele necesare înţelegerii cunoştinţelor despre pădure şi locuitorii ei.
Drept mulţumire, copiii au recitat poezii şi au interpretat cântece şi jocuri muzicale despre
toamnă şi animale.
Feed-back-ul zilei :
 Copiii au desenat scena care i-a impresionat cel mai mult din povestirile şi materialele
ascultate

Miercuri, 15.11.2006
1.Educarea limbajului
Povestirea copiilor:” Am fost şi eu în pădure...”
Obiective:
 Să compună în echipă o povestire după o întâmplare trăită sau auzită, să o redea
 Să respecte logica şi ordinea firească a întâmplărilor
 Să se exprime coerent în propoziţii dezvoltate, să respecte corect acordul subiect-
predicat; substantiv-adjectiv
 Să redea un alt sfârşit povestirii alcătuite de o altă echipă
 Să denumească cea mai frumoasă povestire
2. Activitate matematică
Unde sunt vieţuitoarele? – poziţii spaţiale
Obiective:
 Să analizeze şi să denumească poziţia fiecărui animal
 Să numere animalele, să facă corespondenţa cu copacii din planşă
 Să aşeze cifra corespunzătoare numărului de animale
 Să arate drumul animalelor spre casa lor
Activităti pe sectoare:
1.Ştiinţă - concurs
- o echipă spune foloasele care ne aduc animalele sălbatice
- o echipă spune pagubele făcute de animale
- o echipă spune ce se face din lemn
2. Joc de rol
- Vulpea şi iepuraşii
- De-a vânătorul
3. În vizită la un atelier de mobilă unde copii vor vedea de ce se taie copacii, la ce se
foloseşte lemnul
Feed-back-ul zilei : Se alcătuieşte Jurnalul reflexiv în care se notează cârteva idei,
păreri, interpretări, despre cele învăţate până acum

Joi, 16.11.2006
1.Activitate matematică
Recesământul animalelor- adunarea în limitele 1-10
Obiective:
 Să formeze multimi de animale după formă
 Să numere animalele
 Să calculeze cu o unitate: câte animale sunt dacă mai vine ......
 Activitate pe echipe:
1.Sa compună probleme
2.Să rezolve problema propusă
3.Să rezolve exerciţii la calculator
2.Activitate practică
Căsuţă pentru păsărele
Obiective:
 Să taie şi să îmbine prin lipire forme geometrice pentru a realiza căsuţe
 Să folosească corect uneltele de lucru
 Să-şi exprime imaginaţia creatoare
 Să dea o utilitate realizării lor într-o lucrare colectivă
Activităţi pe sectoare:
1. Harta conceptuală
- copiii sunt împărtiţi în echipe după metoda mâna oarbă
- fiecare echipă primeşte o coală A4 pe care are desenat la mijloc un copac
- copiii desenează tot ceea ce ştiu despre copac
- se realizează Turul galeriei, se completează hărţile incomplete de către copiii din
celelalte echipe
2. Artă- Măşti de animale
- se confecţionează măşti de animale în cooperare cu şcolarii
3. Jocuri sportive: „Iepuraşii jucăuşi”; „Întrecerea din pădure”
4. Audiţii – cântece despre animalele din pădure

Vineri, 17.11.2006
1.Analiza SOWT
Importanţa pădurii
Obiective:
 Stabilirea punctelor Tari, Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări {activitate realizată împreună
cu şcolarii}
2. Evaluarea proiectului:
 Expoziţie cu lucrările realizate pe parcursul proiectului
 Dramatizare „ Animalele din pădure în poveşti cunoscute”{invitaţi părinţi, bunici,
şcolari şi toţi participanţii la proiect}
 Carnavalul din pădure
Activităţile deşfăşurate în Proiectul tematic ”Din tainele pădurii” fac apel la
capacitatea copiilor de a-şi activa curiozitatea pentru a căuta noi sensuri, pentru a-şi folosi
cunoştinţele ca mijloc de cunoaştere pe mai departe.
Proiectul reflectă efortul individual şi de grup pentru atingerea anumitor obiective
formulate de programă şi copii, dirijaţi de un cadru didactic; reprezintă expresia performanţei
individuale şi a grupului, dovedind implicarea fiecărui copil şi a interesului pe care- l
manifestă pentru implinirea unui parcurs colectiv.

S-ar putea să vă placă și