Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT TEMATIC

TEMA PROIECTULUI: SĂNĂTATE DE LA TOATE


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum organizează/ planifică o activitate?
GRUPA: Mare
DURATA: 1 săptămână
ARGUMENT: Sănătatea este un lucru de preț care trebuie să ne preocupe pe toți, de la cei mici, până
la cei mari. Educarea copiilor în spiritul unui stil de viață sănătos trebuie să înceapă de la cele mai
fragede vârste. Copiii trebuie învățați că tot ceea ce facem poate influența pozitiv sau negativ viața
noastră și că depinde de noi ce alegem: binele sau răul. Se știe foarte bine că, noi oamenii, suntem o
verigă a unui lanț trofic și că distrugerea oricărui alt element al acestuia ar putea avea influențe nefaste
asupra noastră și, implicit asupra sănătății noastre. Deci, noi înșine alegem cum vrem să fim. Atunci,
haideți să alegem o viață sănătoasă cu tot ceea ce presupune ea!
OBIECTIVE CADRU:
- Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de
sine și față de ceilalți;
- Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea
educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.
- Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor
structurilor verbale orale;
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
Domeniul Limbă și comunicare:
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale;
- Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
- Să fie capabil el însuşi să creeze structuri verbale;
- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate
de auditor;
- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
Domeniul Științe:
- Să efectueze operaţii cu grupe de obiecte după anumite criterii (comparare);
- Să cunoască unele componente ale lumii înconjurătoare ( obiecte de igienă personală, obiecte de
îngrijire a mediului înconjurător, etc.)
- Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1- 10 elemente, şi cifrele corespunzătoare;
- Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el;
Domeniul Om și societate:
-Să cunoască şi să respecte reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur;
-Să cunoască şi să utilizeze unelte de lucru pentru realizarea unor activităţi practice;
-Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului;
- Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
Domeniul Estetic și creativ:
- Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice ale picturii;
- Să recunoască elemente ale limbajului plastic, diferientiind forme şi culori în mediul înconjurător;
- Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
- Să intoneze cântece pentru copii;
- Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
Domeniul Psihomotric:
- Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază( mers, alergare, sărituri)
- Să aplice reguli referitoare la igiena echipamentului;
- Să- ţi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând, şi în deplasare)
- Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, competiţie;
INVENTAR DE ACTIVITĂȚI: Joc didactic, convorbire după imagini, discuții libere, confecționare
poster, povestire cu început dat, desen, jocuri distractive

Faza I a proiectului:
Stabilirea direcțiilor de dezvoltare( Inventarul de probleme):
Ce știu copiii despre temă? Ce nu știu și doresc să afle Ce dorește educatoarea să
copiii despre subiect? transmită și la ce vor folosi
copiii ce au învățat?
- Care sunt părțile corpului. - Cum funcționează corpul - Deși fetițele sunt diferite de
- Care sut obiectele cu ajutorul nostru? băieței, toți trebuie să respectăm
cărora ne îngrijim corpul. - Care sunt alimentele care ne regulile de igienă corporală.
- Suntem diferiți: fetițe și băieți. dau sănătate? - Dacă păstrăm natura curată, noi
- Dacă vom consuma vitamine, - Cum folosim corect periuța de vom fi sănătoși.
vom fi sănătoși. dinți, săpunul, șamponul. - Dacă nu poluăm natura, vom
- Trebuie să aruncăm gunoiul la - Cum ne comportăm atunci putea să respirăm un aer curat.
coșul de gunoi. când ieșim cu familia la iarbă - Există reguli nescrise care ne
- Sportul ne dă sănătate. verde? Dar în excursii? spun cum să ocrotim natura și,
- Toți oamenii trebuie să - Cum să facem sport? implicit sănătatea noastră.
contribuie la protejarea naturii. - Cu ce contribuie sportul la - Dacă facem mișcare în fiecare
menținerea sănătății? zi, vom avea un corp sănătos.
- Ce este poluarea? - Dacă avem o alimentație
- Cum afectează poluarea corectă, vom fi sănătoși și
sănătatea omului? voioși.

Centre deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:

Bibliotecă Știință Construcții


- imagini cu fetițe, băieți - atlas anatomic, planșă cu fetița - cuburi din plastic, lemn
- planșe cu imagini cu oameni și și băiatul( părțile corpului) - siluete de copaci
copiii în diverse ipostaze( la - planșă cu piramida alimentelor
plimbare, în excursie, în - cifre și tăbliță magnetică
momentele în care folosesc - Soft educațional ,, Micul
obiecte de igiena personală sau ecologist”
fac sport, etc.) - caiete speciale de lucru
- cărți cu ghicitori - storcător de fructe, fructe,
- jetoane pahare

Joc de rol Artă Nisip și apă


- minge de fotbal, fluier - creioane colorate, carioca, - Puzzle cu imagini cu acțiuni
- tablouri facute din lucrările acuarela ecologice
copiilor cu rame din cutii de - hârtie creponată, glasată - jetoane cu obiecte de igienă
ciocolată - carton color, foarfece personală
- suporturi pentru tablouri de la - lipici
expoziție
RESURSE:
 Procedurale: convorbirea după imagini, problematizarea, conversația, explicația, demonstrația,
piramida, posterul, turul galeriei, mâna oarbă, munca în echipă
 Umane: educatoare, asistenta căminului, părinți
 Materiale: carton duplex, foarfece, lipici, carton color, imprimantă, calculator, planșe cu
imagini ecologice, cărți cu imagini referitoare la activități sportive și igiena personală, obiecte
de igienă personală, minge, fluier, echipament sportiv
 Financiare: sponsorizări din partea părinților
 De timp: o săptămână
Pentru a putea desfășura proiectul în și mai bune condiții, am informat părinții
despre acesta prin afișarea la panoul informativ al grupei, a următoarei scrisori:

Dragi părinți,

Sănătatea copiilor dumneavoastră și a noastră a tuturor, reprezintă un interes


comun, de aceea, în săptămâna următoare vom desfășura proiectul ,, Sănătate de la toate”, prin
care dorim să- i învățăm pe copii care sunt sursele de sănătate și cum putem noi să contribuim la
menținerea sau distrugerea sănătății noastre. De aceea, vă rugăm să veniți în sprijinul nostru prin
continuarea discuțiilor pe baza acestei teme și acasă, după programul de grădiniță, prin consultarea
unor cărți, reviste sau CD- uri care pot oferi copiilor informații cu privire la tema noastră. În
speranța că veți răspunde pozitiv cererii noastre, vă mulțumim!

Educatoarele și Voiniceii

Fiecare zi a debutat și a avut ca motto o scurtă poezioară din care copiii au putut să
intuiască despre ce se va discuta în ziua respectivă:
Luni: ,, Mâinile de- ţi sunt murdare
Când mănânci, te- mbolnăveşti.
Spală- te mai des pe ele
Şi de boli să te fereşti.”
Marți : ,,Şi aşa cum se cuvine,
Noi mâncăm şi vitamine,
Fructe şi legume- n coş
Ca să creştem sănătoşi.
Miercuri: ,,De vrei să creşti
Sănătos şi mare
În fiecare zi
Fă înviorare.”
Joi: ,, Stau şi mă întreb mereu
Este chiar aşa de greu
Ca să laşi mereu curat
Locul pe unde- ai umblat?”
Vineri: Cât de multe am învățat!
Știu să- mi apăr sănătatea
Și aș vrea neapărat
Să îți spun și ție asta.
Construcția curriculară a proiectului:

ZIUA Obiective operaționale ADP, ALA, ADE, JAR


Luni - să denumească obiecte de Întâlnirea de dimineaţă: ,, Sunt un băiețel, tare curățel, /
igienă personală; Iar tu ești o fetiță, tare curățică”- Discuţii despre părţile
- să enumere reguli de igienă corpului omenesc
personală; Tranziție: ,, Unu, doi trei, / Hai la centre dacă vrei./
- să enumere părțile pprincipale Patru, cinci, șase, șapte, opt,/ Să- ți arăt ce pot./ Nouă,
ale corpului omenesc; zece,/ Nimeni nu mă- ntrece!”
- să diferențieze corpul fetițelor ACTIVITǍŢI LIBERE ALESE
de cel al băieților; Artă: ,,Eu”(Desen)
- să participe activ la jocurile de Stiinţă : Curiozități despre corpul meu
mișcare alături de ceilalți colegi; Joc de masă : Fetițe și băieței- din bucăți, întregul
Joc de mişcare : ,,Cine ajunge primul? ” ( momentul de
mișcare
ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE) :
Activitate integrată(DŞ, DOS): ,, Singurel mă
îngrijesc’’( reguli și obiecte esenţiale de îngrijire a
corpului)- invitată d- na asistentă medicală a căminului
nostru
Jocuri şi activităţi recreative: ,,Deschide urechea bine!”
Marți - să se exprime corect din punct Întâlnirea de dimineaţă: ,, Mie îmi place să
de vedere gramatical în diferite mănânc...pentru că...”
contexte; Tranziție: Tot ce e pe lume, are un rost anume”( cântec)
- să denumească alimente care ACTIVITǍŢI LIBERE ALESE :
contribuie la menținerea sănătății Bibliotecă : Ce trebuie să facem pentru a fi sănătoşi ?-
noastre; citirea unor imagini cu copiii aflaţi în diferite
- să alcătuiască propoziții cu situaţii( veseli, trişti, la doctor, care mănâncă dulciuri, beau
cuvintele: sănătate, vitamine, suc acidulat/ natural, etc)
sănătos, etc. ; Artă : Pahare din carton (pentru paiele cu care se bea
- să creeze ei înșiși structuri sucul NATURAL)
verbale pentru a creea povestea Ştiinţă : Preparăm un suc natural( prepararea unui suc la
cu început dat ,, Cartea care ne storcătorul de fructe)
învață să fim sănătoși”; Joc de rol : La restaurant
- să aranjeze într- o înlănțuire Joc de mişcare : Cursa vitaminelor
logică structurile verbale create ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :
anterior; Activitate integrată(DLC, DEC): ,, Cartea care ne
învață să fim sănătoși’’ ( povestire cu început dat,
desen)
Jocuri şi activităţi recreative: Coşul rupt- joc distractiv
Mier- - să enumere sporturi pe care Întâlnirea de dimineaţă : ,, Dacă vrei să cresţi voinic,/ Fă
curi lecunosc ei; gimnastică de mic”
- să demonstreze înțelegerea ACTIVITǍŢI LIBERE ALESE
importanței sportului pentru Artă : Mingea de fotbal- modelaj
sănătatea omului; Construcții : Terenul de sport
- să enumere reguli de menținere Joc de rol : De- a fotbaliştii
a sănătății prin sport; Joc de mişcare : Mingile săltărețe
- să alcătuiască grupe de obiecte Tranziție : Ne jucăm, ne antrenăm, / Jocul să îl câștigăm./
în funcție de cifra dată; Merg ca și un uriaș,/ Pasul meu face doi pași./ Merg apoi
- să execute corect exercițiile ca un pitic,/ Ia priviți cât sunt de mic !/ Sar ca mingea
fizice care pregătesc organismul binișor,/ Și duc minmgea la picior,/ Uite- așa, uite așa !”
pentru efort; ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
- să execute corect exercițiul de Activitate integrată( DŞ, DPM),, Micii fotbalişti”
ducere a mingii cu piciorul (operaţii cu mulţimi ; traseu aplicativ- ducerea mingii
printre jaloane; printre jaloane cu piciorul ; Joc sportiv ,,Mingea la picior”)
- să participe activ la jocurile Jocuri şi activităţi recreative : Meci de fotbal în
concurs organizate cu toată curtea grădiniţei
grupa de copii;
- să manifeste respect și spirit de
echipă pe parcursul desfășurării
jocurilor desfășurate;

Joi - să descrie imaginile referitoare Întâlnirea de dimineaţă: ,, Aer curat, sănătate garantată!”
protejarea mediului și poluare ACTIVITǍŢI LIBERE ALESE(ALA)
prezentate în timpul activității; Ştiinţă: ,,Ce este poluarea şi cum ne afectează
- să se exprime corect din punct sănătatea?”
de vedere gramatical pe Construcţii: ,,Uneltele cu care îngrijim natura”;
parcursul activității desfășurate: Artă: ,,Cum văd eu natura din jur?- desen la alegere;
- să conștientizeze importanța Joc de mişcare: Campionii curăţeniei- joc concurs
unui mediu curat pentru ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
sănătatea noastră; Activitate integrată( DLC, DEC) : ,,O lume mai
- să utilizeze corect frumoasă” (convorbire după imagini, învăţare cântec)
instrumentele de lucru specifice Jocuri şi activităţi recreative : Mic şi mare, contra
desenului; poluare- ecologizarea curţii grădiniţei
- să redea prin desen aspecte
pozitive și negative ale acțiunii
omului asupra naturii;
- să intoneze corect cântecul ,, O
lume mai frumoasă”;
- să participe activ alături de
colegi și părinți la acțiunea de
ecologizare a curții grădiniței;
Vineri - să enumere care sunt Întâlnirea de dimineață: ,, Ghici ce ne dă sănătate?
alimentele care ne dau sănătate; ”( ghicitori despre obiecte de igienă personală, fructe,
- să identifice alte lucruri care legume, poluare)
influențează sănătatea omului; Tranziție: ,,Dacă vesel se trăiește” ( cântec)
- să diferențieze ceea ce ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:
influențează pozitiv de ceea ce Artă: ,, Colorăm imagini pentru poster”
influențează negativ sănătatea Joc de rol: ,, La expoziție”
noastră; Joc de masă: ,, Pune piesele la locul lor și vezi ce
- să folosească în mod imagine ai descoperit”
corespunzător instrumentele de Joc de mișcare: Campionii sănătății- joc concurs
lucru specifice activităților ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :
practice în realizarea Activitate integrată ( DOS, DȘ) : ,, Lecția de sănătate”
posterului ,, Lecția de sănătate”; ( evaluarea proiectului)- discuții colective și realizarea unui
- să- și autoevalueze corect poster despre tot ceea ce ne dă sănătate
lucrările realizate pe parcursul Jocuri și activități recreative : Amenajarea expoziției cu
proiectului, în cadrul expoziției; lucrări din cadrul proiectului și invitarea colegilor din
- să aprecieze corect lucrările celelalte grupe să viziteze expoziția noastră.
expuse ale colegilor; La sfârșitul săptămânii, toți copiii din grupă au primit
diplome de Campioni ai sănătății.

EVALUAREA PROIECTULUI: Evaluarea se va face atât la sfârșitul fiecărei activități zilnice


desfășurate cu copiii( prin fișe de evaluare, discuții colective), cât și la finalul proiectului, prin
organizarea unei expoziții cu lucrările copiilor realizate pe parcursul desfășurării acestuia și prin
realizarea portofoliului proiectului.
DISEMINAREA PROIECTULUI: Proiectul va fi popularizat în grădiniță, precum și pe site- uri de
specialitate: www. educatoarea. ro, www. didactic. ro.
Deasemenea, părinților le vor fi prezentate aspecte din cadrul activităților desfășurate în
proiect prin afișarea unor fotografii din timpul proiectului lapanoul grupei.

BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru învățământl preșcolar, MECT, 2008
Mihaela Păiși Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preșcolar,Ghid metodologic, București,2002.
Breben, S. , Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. , Metode interactive de grup- ghid metodic, Editura Arves,
Craiova, 2006
HARTA PROIECTULUI

Corpul meu( aspect,


reguli de igienă personală Apa, săpunul și periuța Sporturi practicate Importanța
personală) prieteni de nădejde de copii sportului pt. sănătate

ÎNGRIJIREA
CORPULUI ȘI SPORT ȘI
OBIECTE DE
IGIENĂ PERSONALĂ MIȘCARE

SĂNĂTATE
DE LA
TOATE

NATURA
ALIMENTAȚIE
NEPOLUATĂ
SĂNĂTOASĂ

Ce sunt Piramida Aerul curat, Codul micului


vitaminele? Alimentelor sursă de sănătate ecologist

Sursele de vitamine

S-ar putea să vă placă și