Sunteți pe pagina 1din 4

SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de

management de mediu. Cerinţe cu


ghid de utilizare
Este esenţială realizarea unui echilibru între mediu, societate şi economie pentru a îndeplini
nevoile prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile
nevoi.
Aşteptările societăţii referitoare la dezvoltare durabilă, transparenţă şi responsabilitate juridică s-
au dezvoltat împreună cu o legislaţie din ce în ce mai strictă, presiuni crescânde asupra mediului
din cauza poluării, utilizării ineficiente a resurselor, managementului necorespunzător al
deşeurilor, schimbărilor climatice, degradării ecosistemelor şi scăderii biodiversităţii. Aceasta a
determinat organizaţiile să adopte o abordare sistematică a managementului de mediu.
Scopul acestui standard internaţional este de a furniza organizaţiilor un cadru pentru a proteja
mediul şi a răspunde modificărilor condiţiilor de mediu în echilibru cu nevoile socio-economice.
Standardul stabileşte cerinţele pentru un sistem de management de mediu pe care o organizaţie
îl poate implementa pentru a-şi creşte performanţa de mediu.
Acest standard ajută organizaţiile să-şi gestioneze responsabilităţile de mediu într-un mod
sistematic şi să-şi atingă rezultatele intenţionate ale sistemului lor de management de mediu,
respectiv:

SO 14001:2015 Sistemul de Management de Mediu, unul


dintre cele mai raspandite standarde ISO din lume, a fost
revizuit
septembrie 22, 2016/în Mediu, Toate articolele CISEO /

Trecem in revista, in aceasta perioada, cele mai semnificative modificari pe care standardele
ISO cu Sisteme de Management le-au avut in ultimul an (aici, versiunea revizuita a ISO
9001:2015). Scopul este unul clar: orice specialist, auditor sau business preocupat de
certificarea ISO pentru un anumit sistem de management nu trebuie sa fie luat prin surprindere
de aceste schimbari indiferent daca acum lucreaza pentru prima data cu standardul sau se afla
in ipostaza de a migra (in 3 ani de la publicare) la cele mai noi versiuni ale sale.
ISO 14001:2015 este un standard international care stabileste criteriile pentru un Sistem de
Management de Mediu. Standardul ISO 14001:2015 ajuta organizatiile sa-si imbunatateasca
performantele legate de mediu prin intermediul mai multor instrumente eficiente care reduc
pierderile de resurse in schimbul avantajelor de ordin competitiv si a increderii partilor
interesate. Mai specific spus, ISO 14001:2015 garanteaza unei companii, angajatilor sai dar si
altor parti interesate, un sistem de management de mediului eficient, impactul tuturor actiunilor
intreprinse fiind constant masurat si imbunatatit.
Versiunea revizuita ISO 14001:2015 a fost publicata in luna septembrie 2015. Revizuirea a fost
posibila prin implicarea directa a unui comitet tehnic ISO din care fac parte experti nominalizati
de catre Organismele Nationale de Standardizare dar si de catre alte organizatii partenere.

Cele mai importante modificari de care a beneficiat ISO 14001:2015 includ:


 Imbunatatirea proceselor de planificare strategica a organizatiei cu un focus crescut asupra
managementului de mediu si zonei de leadership.
 Initiative proactive de protejare a mediului impotriva efectelor nocive si de degradare, cum
ar fi utilizarea durabila a resurselor si atenuarea schimbarilor climatice.
 Imbunatatirea performantei de mediu.
 Gandire tip “ciclu de viata” atunci cand sunt analizate aspectele de mediu.
 Crearea unei strategii de comunicare.
Versiunea revizuita ISO 14001:2015 urmeaza o structura comuna, cu aceiasi termeni si definitii
precum alte standarde cu sisteme de management (ex.: ISO 9001:2015), ceea ce inseamna ca
se integreaza usor si reprezinta un avantaj pentru organizatiile care aleg sa opereze cu un singur
Sistem de Management (de tipul “sistem integrat”).
In acest moment, la nivel global, in peste 171 de tari au fost acordate deja peste 300.000 de
certificate ISO 14001 acreditate. Standardul ISO 14001:2015 se preteaza la orice tip de
organizatie, indiferent de domeniu sau marime, fie ea privata, ONG sau guvernamentala.
Personalul din aceste organizatii sau din cele care urmeaza sa implementeze standardul sau sa
se certifice conform ISO 14001 : 2015, pot accesa cursurile ISO 14001 pentru Sistemul de
Management de Mediu:
 Auditor Intern ISO 14001 : 2015,
 Auditor Mediu ISO 14001 : 2015 – acreditat ANC,
 Auditor Extern / Auditor de Terta Parte ISO 14001 : 2015 (acreditat IRCA)
 Manager de Mediu ISO 14001:2015 – acreditat ANC
 Auditor Sistem Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala sau
 cursurile de tranzitie la noua editie a standardului.
Asa cum stiti, publicarea ISO 14001: 2015 a avut loc in Septembrie 2015.
Mai jos vom aminti principalele modificari ale ISO 14001:2015 in comparatie cu ISO 14001:2004:
Standardul ISO 14001:2015 se bazeaza pe Anexa SL, denumita noua structura de nivel inalt / „the
new high level structure (HLS)”, care ofera un cadru comun pentru toate standardele sistemelor
de management. In acest fel, se asigura coerenta si alinierea diferitelor standarde pentru sistemele
de management, se utilizeaza aceleasi sub-cerinte conform structurii de nivel inalt si se aplica un
limbaj comun in toate standardele.
Cele mai importante schimbari din standard sunt:
– Accent pe leadership
– Concentrare pe managementul riscului
– Accent pe masurarea obiectivelor si schimbare
– Comunicare si constientizare
– Mai putine cerinte prescriptive
Anexa SL contine 10 cerinte:
Cerinta 1 – Domeniu de aplicare
Cerinta 2 – Referinte normative
Cerinta 3 – Termeni si definitii
Cerinta 4 – Contextul organizatiei
Organizatia trebuie sa identifice problemele interne si externe care pot avea un impact asupra
rezultatelor intentionate, precum si toate partile interesate si cerintele acestora.
Organizatia trebuie sa documenteze domeniul de aplicare si limitele sistemului de management in
conformitate cu obiectivele afacerii.
Cerinta 5 – Leadership
O mai mare implicare a top managementului in sistemul de management al organizatiei. Top
managementul trebuie sa integreze cerintele sistemului de management de mediu în procesele
principale ale afacerii, sa se asigure ca sistemul de management de mediu atinge rezultatele
intentionate si sa aloce resursele necesare. De asemenea, top managementul are
responsabilitatea de a comunica importanta sistemului de management de mediu si de a
intensifica in randul angajatilor constientizarea si implicarea.
Cerinta 6 – Planificare
Este axata pe planificarea riscurilor (ce, cine, cum si cand) si propune o abordare care inlocuieste
actiunile preventive si reduce nevoia de actiuni corective.
Obiectivele trebuie sa fie masurabile, monitorizate, comunicate, aliniate cu politica sistemului de
management de mediu si actualizate la nevoie.
Cerinta 7 – Suport
Aceasta cerinta se refera la resurse, comunicare interna si externa si informatii documentate (acest
termen ii inlocuieste pe urmatorii: documente, documentatie, inregistrari).
Cerinta 8 – Operare
Cerinta se refera la procese interne si externalizate. Procesele generale de management trebuie
sa includa criterii pentru controlul lor si modalitati de a raspunde la schimbari intentionate sau
neintentionate.
Cerinta 9 – Evaluarea performantei
Organizatia trebuie sa determine ce, cum si cand trebuie monitorizat, masurat, analizat si evaluat.
Auditul intern este parte a acestui proces, la fel analiza de management.
Cerinta 10 – Imbunatatire
Se refera la neconformitati si actiuni corective si la strategii de imbunatatire continua.
Datorita orizontului extins al modificarilor ISO 14001:2015 in comparatie cu ISO 14001:2004,
recomandam tuturor utilizatorilor ISO 14001 sa se concentreze tot mai mult pe gestionarea
aspectelor precum:
– Importanta crescuta a managementului de mediu in cadrul proceselor organizatiei
referitoare la planificarea strategica,
– Accent pe leadership,
– Initiativele proactive de protejare a mediului,
– Imbunatatirea performantei de mediu,
– O gandire care sa ia in considerare ciclul de viata in abordarea aspectelor de mediu,
– Adaugarea unei strategii de comunicare.
Organizatia noastra are un certificat TÜV Thüringen.
Ce pasi pot face in continuare?
Pentru certificatele eliberate de TÜV Thüringen, se vor aplica urmatoarele termene limita pentru
tranzitia de la versiunea curenta la noua revizie a ISO 14001, in conformitate cu reglementarile
ISO:

 Dupa publicarea noului standard (se asteapta Septembrie 2015), devine aplicabila o
perioada de tranzitie de 3 ani. In aceasta perioada de tranzitie ISO 14001:2004 este inca
valabil si este posibila certificarea conform acestuia. Dupa expirarea perioadei de tranzitie,
in Septembrie 2018, toate certificatele pentru ISO 14001:2004 nu mai sunt valabile.
 Valabilitatea certificatelor existente pentru standardul ISO 14001:2004 trebuie sa se
limiteze la sfarsitul perioadei de tranzitie, ceea ce inseamna pana la terminarea celor 3 ani
dupa publicarea standardului ISO 14001:2015.
 Se asteapta ca din Septembrie 2018, sa fie posibila doar certificarea conform noii revizii a
standardului.
 Se permite eliberarea de certificate conform ISO 14001:2015 dupa auditul on-site in
companie.

Organismul de Acreditare german al DAkkS a publicat, cu referire la timpul de audit, pentru tranzitia
la noul ISO 14001:2015, urmatorii termeni de referinta:

 Se poate face tranzitia la noul standard in cadrul unui audit de supraveghere, la timpul
calculat adaugandu-se cel putin 20% dar minim 0,5 zile/ om.
 Tranzitia la noul standard in cadrul unui audit de recertificare necesita un timp suplimentar
de cel putin 10% dar minim 0,25 zile/ om.

In plus, este de asemenea posibil sa se faca tranzitia la noul standard, intr-un audit programat
suplimentar, luandu-se in considerare reglementarile mentionate mai sus.
Modificari fata de termenele si procedurile mentionate pot aparea in functie de noile determinari
ale organizatiei ISO sau ale Organismului de Acreditare German. In acest caz, veti primi informatii
suplimentare de la noi.
Pentru intrebari suplimentare cu privire la ISO 14001:2015, va rugam sa ne contactati.
Cu stima,
Organismul dvs. de certificare al TÜV Thüringen e.V. prin TÜVKarpat in Romania

S-ar putea să vă placă și