Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA Nr.

15

Plan de servicii individualizat pentru


copiii cu cerinte educationale speciale (model 1)

Numele si prenumele copilului/elevului IONESCU MIHAI


Mama POPESCU ANDRA
Tata IONESCU ION
Reprezentantul legal al copilului POPESCU ANDRA
Data nasterii 12.12.2010
Domiciliul Rm. Valcea
Unitatea de invatamant la care este inscris GPP NORD 1
Certificat de orientare scolara si profesionala nr. ...... din ................
emis de COPS Valcea
Data realizarii/revizuirii planului de servicii individualizat
13 februarie 2017
Responsabilul de caz servicii educationale cd sprijin- Popescu Ioana
Drepturi/Beneficii de asistenta sociala pentru copiii cu CES (prevazute de Legea
nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)
cf Hg 423/2016 - alocatie de hrana, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte

Servicii psihoeducationale pentru copilul cu CES

Președinte Comisia de Vicepreședinte Membrii,


orientare școlară și
profesională Vâlcea

Prof. Nicula Florentina Prof. Mărgărita Elena Muscalu Maria Adelina


Cristina Antoanela Mureanu Maria Georgiana
Lupu Daniela
Pîrvu Oana Maria
Observator,
Comșa Daniela
Secretar,
Bălțatu Cristina Denisa
Persoana
responsa
bila de
Perioada de acordare
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a a
serviciu/interventie responsabila incepere
serviciului serviciu
lui
(date de
contact)
Obiective
Servicii Gradinita cu conform
educationale program PIP , Educato
Feb 2017 Iunie 2017
prelungit NORD realizare si are ....
2 , Rm. Valcea implementare
PIP
Servicii de
Cd
asistenta intocmire
sprijin
psihopedagogica prin CSEI Babeni - PIP,implemen
Feb 2017 Iunie 2017 ...... -
cadrul didactic GPP Nord 2 tare PIP si
responsa
itinerant si de monitorizare
bil caz
sprijin
CJAP - Feb 2017
Consilierea Prof.
Servicii de cabinetul de
parintilor, consilie
consiliere si asistenta Iunie 2017
cadrelor r scolar
orientare scolara psihopedagigica
didactice ....
al gradinitei
Centrul Feb 2017
Servicii de terapie Prof
Logopedic Corectarea
logopedica/terapia logoped
Interscolar - si dezv Iunie 2017
tulburarilor de ........
Cabinet Liceul limbajului
limbaj .....
Antim Ivireanu
Asigurare
Gradinita cu transport
Asigurare transport Serv
program din alta
la unitatea de Feb 2017 Iunie 2017 contabil
prelungit NORD localitate
invatamant itate
2 , Rm. Valcea in Rm.
Valcea
Masuri de sprijin - Informarea
pentru educatia parintilor,
incluziva** cadrelor
Gradinita cu
- prevenirea si didactice
program
combaterea despre ed Feb 2017 Iunie 2017
prelungit NORD
barierelor de incluziva
2 , Rm. Valcea
atitudine -Prezenta
facilitatoru
lui
- prevenirea si - asigurare
combaterea servicii de
barierelor de mediu sprijin
educational
- Masuri de sprijin - pregatirea Mai 2017 Iunie 2017 Parintel
pentru pregatirea si copilului, e, cons
adaptarea copilului vizitarea scolar
in etapa de scolii de
tranzitie (intrarea catre
in invatamantul familie si
primar) copil
______________-
*Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant special.
**Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant de masa.
Director, Responsabil caz,

Model plan de servicii individualizat pentru


copiii cu cerinte educationale speciale (model 2)

Numele si prenumele copilului/elevului RĂDOI G.ŞTEFANIA-RALUCA


Mama
Tata Enescu Mihai
Reprezentantul legal al copilului - ambii parinti
Data nasterii 12.12.2013
Domiciliul Rm. Valcea
Unitatea de invatamant la care este inscris ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE
BĂLCESCU”,LOC.N.BĂLCESCU,JUD.VÂLCEA
Certificat de orientare scolara si profesionala nr. ...... din ................
emis de COPS Valcea
Data realizarii/revizuirii planului de servicii individualizat
13 februarie 2017
Responsabilul de caz servicii educationale:Profesor diriginte – DRĂGHICI
FLORINELA
Drepturi/Beneficii de asistenta sociala pentru copiii cu CES (prevazute de Legea
nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)
cf Hg 423/2016 - alocatie de hrana, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte

Servicii psihoeducationale pentru copilul cu CES

Persoan
a
respons
abila
de
Tipul de Perioada de acordar
Institutia Data de
serviciu/interven Obiective acordare a e a
responsabila incepere
tie serviciului servici
ului
(date
de
contact
)
Servicii Scoala Cat are
Obiective conform Profes
educationale Gimnazială Certif de
or
„Nicolae PIP,realizare si OCT 2018 OSP
dirigin
Bălcescu”,Loc.N implementare PIP valabilitat
te
.Bălcescu e
Servicii de
asistenta
Familie
psihopedagogica
,
prin cadrul CSEI Babeni
conduce
didactic
re
itinerant si de
sprijin
Servicii de CJAP - Solicitare Feb 2017 Iunie 2017 Prof.
cabinetul de consili
consiliere si asistenta cadru did er
orientare scolara psihopedagigica sprijin scolar
al gradinitei ....
Servicii de Centrul Feb 2017
Consilierea Prof
terapie Logopedic
parintilor, logoped
logopedica/terapi Interscolar - Iunie 2017
cadrelor .......
a tulburarilor de Cabinet Liceul
didactice ......
limbaj Antim Ivireanu
Servicii de
Corectarea si
terapie
dezv limbajului
educationala*
Servicii de
kinetoterapie*
Asigurare Gradinita cu
Serv
transport la program
Feb 2017 Iunie 2017 contabi
unitatea de prelungit nr 14
litate
invatamant Rm. Valcea
Masuri de sprijin
pentru educatia
incluziva**
- prevenirea si Gradinita cu Asigurare
combaterea program transport din
Feb 2017 Iunie 2017
barierelor de prelungit nr 14 alta localitate
atitudine Rm. Valcea in Rm. Valcea

- Informarea
parintilor,
- prevenirea si cadrelor
combaterea didactice
barierelor de despre ed
mediu incluziva
-Prezenta
facilitatorului

- Asigurare
servicii de
sprijin
educational

______________-
*Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant special.
**Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant de masa.

Director, Responsabil caz,