Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR 14


TEL./ FAX 0241/735764
e-mail : techirghiol@isjcta.ro
http://litech.licee.edu.ro/
Nr.
înreg. ....................................................

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic « Emil Racoviţă » Techirghiol DIRECTOR,


Profesor diriginte: Matei Alexandra prof. Pisaltu Mirela
Aria curriculară: Consiliere şi dezvoltare
Disciplina: Consiliere şi dezvoltare
Nr. de ore pe săptămână: 1 Responsabil Comisie metodică,
CLASA: a V – a B Matei Alexandra

Planificare anuală
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
AN ŞCOLAR: 2019-2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE


Recapitulare inițială - Prezent fericit 1
Evaluare inițială - Vacanța, o lecție prețioasă 1
Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 5
SEMESTRUL I
Dezvoltare socio-emoțională 4
Recapitulare, evaluări și feedback 3
TOTAL SEM. I 15
Managementul învățării 9
SEMESTRUL II Managementul carierei 7
Recapitulare, evaluări și feedback 3
ŞCOALA ALTFEL: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
TOTAL SEM. II 19
TOTAL AN ŞCOLAR 34
Planificare calendaristică anuală
1
Domenii de Competențe specifice CONȚINUTURI ASOCIATE Nr. Săptămâna Observații
conținut ore
Vacanța, o lecție  Recapitulare inițială - Prezent fericit 2 S.1: 09-13. IX
prețioasă  Evaluare inițială - Vacanța, o lecție prețioasă S.2: 16-20. IX
1. 1.1 Identificarea  Forța fie cu tine! Caracteristici și resurse personale.
AUTOCUNOASTERE resurselor personale și  Focus: EU. Despre Sinele global și Sinele școlar . 5 octombrie
ȘI STIL DE VIAȚĂ a oportunităților de S.3: 23-27. IX Ziua Educației
 Perfecțiune: fete și băieți. Despre creștere, transformare,
SĂNĂTOS ȘI dezvoltare specifice S.4: 30 IX-4. X
dezvoltare.
ECHILIBRAT vârstei 3 S.5: 7-11. X
1.2 Analiza resurselor  Sănătate, că-i mai bună decât toate! Despre sănătate și
de stres și a prevenirea îmbolnăvirilor.
Adevărata valoare consecințelor acestuia  Cu prietenie, despre stres. Despre surse de stres și strategii de
sunt eu! asupra sănătății și prevenire.
stării de bine  Atelierul de curățenie. Despre igiena personală și igiena în
colectivitate.
Adevărata valoare 1.1  O gură de sănătate Despre alimentația sănătoasă și ritmul 3 S.6: 14-18. X
sunt eu! 1.2 biologic. S.7: 21-28.X
 Recapitulare. Evaluare. Proiect Cunoaște-te pe tine S.8: 28. X-1. XI
însuți/însăți! Timp pentru reflecție.
2. DEZVOLTARE 2.1 Recunoașterea unei  Constelație de emoții. Emoții de baza.
EMOȚIONALĂ ȘI varietăți de emoții  Mă împrietenesc cu emoțiile mele. Emoții diverse. S.9: 4-8. XI 30 Noiembrie
SOCIALĂ trăite în raport cu sine S.10: 11-15. XI Sf. Andrei
 Puterea cuvintelor. Acordarea feedbackului pozitiv.
Constelații de emoții și cu ceilalți 4 S.11: 18-22. XI 1 Decembrie,
și cuvinte 2. 2 Acordarea  Cuvintele te apropie de ceilalți. Acordarea feedbackului S.12: 25-29. XI Ziua Națională
feedback-ului pozitiv pozitiv a României
în relaționarea cu  Recapitulare. Evaluare.
ceilalți  Proiect Alfabetul emoțiilor. Timp pentru reflecție .
2. DEZVOLTARE 1.1. 1.2.  Forme majore de relief
EMOȚIONALĂ ȘI 3.1.  Aplicații practice – Relieful orizontului local. S. 13: 2-6.XII
SOCIALĂ 3.3.  Reguli de comportare și măsuri de protecție în cazul 3 S.14:9-13. XII
Constelații de emoții 4.1. producerii de fenomene și procese în orizontul local S.15: 16-20. XII
și cuvinte 4.3.  Recapitulare și evaluare
Vacanța inter semestrială 21 decembrie 2019- 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea-20 săptămâni: 13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020


2
3. 3.1. Autoevaluarea  Învățarea, o alegere personala! Factorii care facilitează S.16: 13-17 I
MANAGEMENTUL progreselor în învățarea
ÎNVĂȚĂRII învățare, utilizând  Alergiile învățării. Factorii care blochează învățarea . S.17: 20-24 I
Expediția învățării instrumente simple  Învățarea schimba lumea! Factorii care motivează învățarea . S.18: 27-31 I
de planificare și  Prin învățare îmi exersez viitorul! Strategii și tehnici de învățare 10 S.19: 3-7 II
monitorizare eficienta .
3.2. Manifestarea  Portofoliul de învățare. Scop, principii și rol în învățare . S.20: 10-14 II
interesului pentru a  Portofoliul de învățare, un caleidoscop. Domenii, forme și S.21: 17-21 II
învăța de la ceilalți conținut .
și pentru a-i sprijini S.22: 24-28 II
 Recapitulare . Evaluare .
pe ceilalți în S.23: 2-6 III
 Proiect Îmi place sa învăț!
învățare S.24: 9-13 III
 Timp pentru reflecție . S.25: 16-20 III
4. 4.1. Compararea  Viitorul meu, cariera mea.
MANAGEMENTUL unor trasee  Interese și nivel de educație 3 S. 27:30III-3 IV
CARIEREI educaționale din  Domeniile la care mă pricep. S.28: 20-24 IV Programul
Viitorul e în puterea perspectiva alegerii S. 29: 27IV-1V ”Școala altfel”
mea carierei
 Ocupații și domenii de activitate .

Vacanța de primăvară: intra semestrială – 20 aprilie – 3mai 2019


4. 4.2. Analiza unor  În prezent îmi construiesc viitorul. Beneficiile ocupațiilor .
MANAGEMENTUL ocupații din  Cum pot fi de ajutor? Beneficiile ocupațiilor pentru societate 1 Iunie, Ziua
S.30: 4-8 V
CARIEREI perspectiva  Recapitulare. Evaluare . 4 Copilului
S.31: 11-15 V
Viitorul e în puterea responsabilităților,  Proiect Eu, în viitor . S.32: 18-22 V
mea condițiilor de lucru  Timp pentru reflecție . S.33: 25-29 V
și a consecințelor
asupra stilului de
viață
EU+ 1.1; 1.2  Recapitulare finala 5 Iunie, Ziua
S.34: 1-5 V
2.1; 2.2  Incursiune în propria comoara . 2 Învățătorului
S.35: 8-12V
3.1; 3.2  Bucuria de a fi!
4.1; 4.2  Evaluare finala EU+

SEMESTRUL I
3
Unitatea de învățare 1: Autocunoaștere și Stil de viață sănătos și echilibrat Număr de ore: 10

Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data


Evaluare inițială - 1.1 - exerciții metaforice de asemănare a începutului -grafic și întrebări de sprijin - evaluare inițială prin test S.1:
,,Cine sunt eu” . clasei a V-a cu diferite obiecte, acțiuni, personaje etc. pentru realizarea portretului inițial
1.2 - exerciții de autoprezentare (manual) - observarea sistematică
. - activitate individuală 2 ore
,,Cum sunt eu” 1.1 -dezbateri cu privire la importanța cunoașterii de - tabel afirmații -observarea sistematică S.2:
( concept de sine . sine(conceptul de sine global/cunoașterea de sine) autocunoaștere (manual) - aprecierea produselor
global, concept de sine 2.2 -exerciții de identificare a caracteristicilor personale -activitate individuală activității
școlar) . utile la diferite discipline școlare, -autoevaluarea cu ajutorul
- realizarea tabelului imagine pozitivă/imagine reflecției personale
negativă despre sine 1 oră
,,Cresc mă schimb, 1.1 - realizarea unei compuneri ,,Povestea personală” – - imagini (manual) -observarea sistematică
mă dezvolt”(schimbare . fișă de portofoliu, -activitate individuală -inter-evaluare
și dezvoltare, - prezentarea transformărilor din punct de vedere --activitate organizată în
S.3:
modificări fizic, mental, emoțional, social. grupuri de elevi
psihosomatice specifice - realizarea unor interviuri între colegii de clasă
vârstei) despre nevoia de independență, sentimentul de a te
simți neînțeles alteori tensionat, agitat, revoltat. 1 oră
,,Pot mă pricep îmi 1.1 - prezentarea abilităților, intereselor și preferințelor - activitate individuală - observarea sistematică
place”(abilități, personale, --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
aptitudini, interese, - selectarea abilităților, intereselor și preferințelor grupuri de elevi reflecției personal
preferințe) care sunt comune mai multor colegi, - proiect individual
01.10-05.10
- organizarea pe grupuri care au în comun mai multe
aptitudini, 1 oră
- realizarea unui colaj sugestiv cu titlul ,,Ce pot eu să
fac?”care să reflecte abilitățile, aptitudinile și
interesele lor.
08.10-12.10
Recapitulare - - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii -observarea sistematică

4
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
,,Sunt sănătos” 1.2 - definirea noțiunii de sănătate , - activitate individuală - observarea sistematică
(sănătatea persoanei și a - identificarea factorilor contribuie la menținerea - activitate frontală - inter-evaluare
mediului) sănătății, S.4:

- analizarea consecințelor traiului într-un mediu 1 oră


nesănătos,
Trăiesc sănătos 1.2 - diferențierea alimentelor sănătoase de cele - imagini cu alimente - observarea sistematică
(alimentație sănătoasă, . nesănătoase, (manual) - inter-evaluare
igiena personală/ igiena - realizarea unui meniu sănătos - schemă grafică factori de - aprecierea produselor
S.5:
în colectivitate) -descrierea consecinţelor alinentației sănătoase/ combatere/prevenire a activității
nesănătoase pe termen scurt sau pe termen lung alimentației nesănătoase
- crearea unui text pe tema igiena în colectivitate (manual)
- identificarea regulilor de igienă personală - ppt piramida alimentelor
- activitate frontală 1 oră
,,Fac față stresului” 2.2 - recunoașterea situației stresante și a modalităților de - filmul didactic - observarea sistematică
(surse de stres și . acordare a feedbackului pe baza vizionării unui film - activitate individuală - inter-evaluare
strategii de prevenire) - identificarea unor situații stresante din experiența - activitate frontală - selecția răspunsurilor
S.6:
școlară, a persoanelor de sprijin și a modalităților 1 oră corecte dintr-o serie dată
utilizate de acestea (verbal și nonverbal)
- explicarea rolului feedback-ului pozitiv, resursă anti
stres
,,Îmi respect ritmul” 1.1 - realizarea unui program zilnic (cu perioadele de - coli A4 - inter-evaluare
(ritm biologic de timp alocate) - activitate individuală - aprecierea produselor
S.7:
activitate și odihnă) - descrierea unui hobby și timpul alocat acestuia - activitate frontală activității
- planificarea activităților din ziua următoare folosind 1 oră
un tabel: important/neimportant, urgent/ nu e urgent
Evaluare sumativă. 1.1 - identificarea celor mai importante calități, resurse și - coli A4 - evaluare sumativă cu
(Cartea despre mine: . limite personale - activitate individuală ajutorul proiectului
calități, resurse, limite 1.2 - identificarea unor factori stresanți pentru propria - activitate frontală individual
personale) . persoană și a modalităților de prevenire și combatere - inter-evaluare S.8:
2.2 a acestora - aprecierea produselor
. - realizarea unui proiect individual care să includă ce 1 oră activității
au învățat elevii despre sine în primele 11 săptămâni
de școală
5
Unitatea de învățare 2: Dezvoltare emoțională și socială Număr de ore: 5

Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data

,,Emoțiile în viața 2.1 - definirea noțiunii de emoție , - activitate individuală - observarea sistematică
noastră” (emoții de - identificarea diferitelor emoții pe care le-au trăit și - activitate frontală - inter-evaluare
S.9:
bază/emoții diverse) asocierea lor cu diverse situații - activitate pe grupuri de 2
- asocierea unor activități date cu emoțiile trăite elevi
- compararea emoțiilor personale cu cele ale colegilor 1 oră
,,În explorarea 2.1 - diferențierea emoțiilor pozitive de cele negative - imagini cu situații posibile în - observarea sistematică
emoțiilor”(emoții de - completarea unui tabel ce prezintă diverse situații cu care te poți afla - inter-evaluare
bază/emoții diverse) gândurile, emoțiile și comportamentele asociate lor (Te - schemă grafică gânduri, - aprecierea produselor S.10:
gândești:, Te simți:, Reacționezi:) emoții și comportamente activității
- identificarea relației gând - emoție asociate (manual)
- activitate frontală 1 oră
,,Modalități de 2.2. - identificarea consecințelor pentru sine și ceilalți a - filmul didactic - observarea sistematică
gestionare a emoțiilor” stăpânirii/ nestăpânirii emoțiilor - activitate individuală - inter-evaluare
S.11:
(emoții de bază/emoții - crearea unor mesaje mobilizatoare în ce privește - activitate frontală
diverse) gestionarea emoțiilor pentru sine și pentru ceilalți (ex: nu 1 oră
jigni)
,,Relațiile dintre noi și 2.1 - definirea noțiunii de comunicare și precizarea rolului ei - coli A4 - inter-evaluare
comunicarea” (acordarea în societate - activitate individuală - aprecierea produselor
feedbackului pozitiv) - identificarea componentelor comunicării - activitate frontală activității S.12:
- asocierea unor mesaje cu gânduri și sentimente 1 oră
- identificarea consecințelor comunicării în diferite situații
,,Exersarea 2.2 - identificarea mesajelor care acordă feedback pozitiv/ - activitate individuală - observarea sistematică
feedbackului negativ - activitate frontală - inter-evaluare
S.13:
pozitiv”(acordarea - realizarea unei reclame/colaj/povestiri/cântec pe tema - activitate pe grupuri de 2 - selecția răspunsurilor corecte
feedbackului pozitiv) încurajării unei persoane care trece printr-o situație elevi dintr-o serie dată
stresantă, utilizând cuvinte date 1 oră
,,Prietenia și 2.2 - realizarea portretului celui mai bun prieten ( se are în -- coli A4 - observarea sistematică
relaționarea vedere identificarea calităților și descrierea lor) - activitate individuală - inter-evaluare
S.14
armonioasă” (acordarea - identificarea propriilor calități și defecte - activitate frontală - aprecierea produselor
feedbackului pozitiv) - construirea unei hărți personale a prieteniei având în 1 oră activității
vedere obstacolele întâlnite și resursele pe care se sprijină
Recapitulare - coli A4 - evaluare sumativă cu ajutorul S.15:
Evaluare și - recapitulare domeniul tematic 2 - activitate individuală proiectului individual

6
autoevaluare. - activitate frontală 1 oră - inter-evaluare

SEMESTRUL II
Unitatea de învățare 3: Managementul învățării Număr de ore: 9
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
,,De ce învăț” (motivația 3.1 - definirea noțiunii de ,,motivație” și implicit a motivației - foi flipchart - observarea sistematică
învățării) 3.2 de a învăța - activitate individuală
- realizarea unui grafic cu răspunsurile date de elevi 1 oră S.16
privitor la motivația de a învăța
- comentarea afirmației ,,Motivația de a avea succes este
prima condiție pentru a ieși victorios”
,,De ce să învăț cum să 3.1 - analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor - tabel cu factori care au - observarea sistematică
învăț” (factori care (reușite sau nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învățarea - aprecierea produselor
facilitează/ blochează sprijinit/frânat învățarea, precum și a contextelor în care - activitate individuală activității
S.17:
învățarea) greșeala a făcut parte din procesul de învățare prin - activitate în perechi - autoevaluarea cu ajutorul
conversație în perechi reflecției personale
- realizarea unor liste de factori personali sau de context 1 oră
care facilitează/blochează învățarea
,,Ce mă ajută, ce mă 3.1. - realizarea unei liste cu strategii și tehnici de învățare - activitate individuală - observarea sistematică
împiedică să învăț” 3.2 eficientă --activitate organizată în - inter-evaluare
(strategii și tehnici de - identificarea factorilor care influențează învățarea grupuri de elevi
învățare eficientă) - realizarea unei fișe de portofoliu în care în urma S.18:
colaborării cu colegul de bancă identifică asemănări și
deosebiri în privința obiceiurilor care îi ajută sau 1 oră
împiedică în învățare
,,Cum învăț mai 3.1 - experimentarea unor strategii și tehnici de învățare - activitate individuală - observarea sistematică
bine?”(strategii și tehnici variate pentru a rezolva o sarcină de învățare în modalități --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
S.19:
de învățare eficientă) cât mai diverse și reflectarea asupra preferințelor grupuri de elevi 1 oră reflecției personal
personale pentru una sau alta dintre strategii/tehnici - proiect individual
- definirea noțiunii de ,,gândire critică” în învățare
,,Recapitularea în 3.1 - explicarea noțiunii de ,,recapitulare” - coli A4 - observarea sistematică
sprijinul învățării” 3.2 - evaluarea în perechi/în grup a rezultatelor învățării - activitate individuală - inter-evaluare S.20:
(strategii și tehnici de colegilor și oferirea unui feedback pentru recunoașterea - activitate frontală
învățare eficientă) progreselor celorlalți 1 oră
,,Concentrează-te pe 3.2 - prezentarea unei reușite personale în mediul școlar și - foi flipchart - observarea sistematică S.21

7
succes” (motivația extrașcolar utilizând modalități variate de comunicare: - activitate individuală --autoevaluarea cu ajutorul
învățării) prezentări electronice, albume foto, postere 2 ore reflecției personal
- identificarea punctelor tari și punctelor slabe care
contribuie la obținerea succesului sau dimpotrivă duc la
eșec S.22
- comentarea afirmației ,,Orice eșec este o lecție din care
trebuie să învățăm ceva”

,,Portofoliul meu, 3.2 - realizarea primilor pași în constituirea progresivă a - activitate individuală - observarea sistematică
oglinda mea” portofoliului personal de învățare: exprimarea opțiunilor - activitate frontală --autoevaluarea cu ajutorul
(portofoliul personal de elevilor pentru formatul portofoliului, negocierea regulilor 1 oră reflecției personal
învățare. Scop, principiu de constituire a acestuia, identificarea rezultatelor/ - proiect individual
S.23:
și rol de învățare) categoriilor de rezultate ale învățării pe care le pot
introduce
- planificarea unor evenimente de prezentare a
portofoliilor la final de semestru/an școlar

Recapitulare - evaluare 3.1. - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii - observarea sistematică
S.24:
3.2 - test de evaluare. (manual) - test de evaluare
- 1 oră

Unitatea de învățare 4: Managementul carierei Număr de ore: 7+3


Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
,,Școala în viața mea” (rolul 4.1. - discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, „Școala - grafic și întrebări de - observarea
educației în alegerea carierei) mea – cum mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa mea? ”, „Ce îmi sprijin pentru realizarea sistematică
place cel mai mult/cel mai puțin la școală? ” portretului unui elev de - inter-evaluare S.25
- prezentarea unor ,,povești de succes” ale foștilor elevi ai școlii succes(manual)
- activitate individuală
1 oră
S.27
Rolul și importanța 4.1 - exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii pentru care - tabel afirmații - observarea
disciplinelor școlare (rolul este necesară studierea acestora: „La ce ne folosește studiul autocunoaștere sistematică
educației în alegerea carierei) istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, „Dacă aș fi șofer/asistentă (manual) - aprecierea
medicală/ inginer etc. ce ar trebui să știu/să știu să fac/să învăț la - activitate individuală produselor
școală? ” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de activității
învățare
- autoevaluarea
- invitarea unor profesori care să-și prezinte experiența personală
- realizarea unui top al materiilor preferate 1 oră cu ajutorul

8
reflecției
personale
,,Relația dintre disciplinele 4.1. - realizarea unei compuneri ,,Povestea mea din viitor” – fișă de - imagini (manual): - observarea
școlare, domeniile de portofoliu cu prezentarea profesiei pe care își imaginează că o - activitate individuală sistematică
S.28
activitate și profesii” va avea --activitate organizată în - inter-evaluare
(ocupații, domenii de - prezentarea unor materii studiate și profesiile aferente grupuri de elevi 1 oră
activitate)
,,Ocupațiile de ieri, ocupațiile 4.2 - documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale unor - activitate individuală - observarea
de azi”(ocupații, domenii de ocupații „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer/ cercetător etc.
--activitate organizată în sistematică
activitate) unde aș lucra/în ce condiții/ce calități personale /ce pregătire ar fi
grupuri de elevi --autoevaluarea S.29
necesare/ce stil de viață as avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce cu ajutorul
salariu aș avea/aș putea să inventez ceva nou” și introducerea S.30
reflecției personal
rezultatelor în portofoliul personal de învățare
1 oră - proiect
- realizarea unui colaj sugestiv cu titlul ,,Ce pot eu să fac?”care
individual
să reflecte abilitățile, aptitudinile și interesele lor.
,,O ocupație pentru fiecare, o 4.2 - imagini (manual): - observarea
ocupație pentru mine” - realizarea unui eveniment de prezentare a unor profesii tradiționale, - activitate individuală sistematică
(beneficiile ocupațiilor pentru actuale, de viitor, de tipul: „Carnavalul profesiilor” --activitate organizată în - inter-evaluare S.31
individ: perspective de grupuri de elevi
angajare, rezolvarea unor - elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte S.32
încrucișate, care să conțină ocupații din diferite domenii de activitate
probleme globale)
2 ore
Recapitulare - evaluare 4.1.4.2 - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă - observarea
- test de evaluare. dezbaterii (manual) sistematică S.33
- 1 oră - test de evaluare

Prezentarea portofoliilor de învățare. Feedbackul profesorului S.34

S.35

Competențe generale și specifice

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat

9
1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei
1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolar


2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea
3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei
4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană și pentru societate

Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE a V-a – a VIII-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului
educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
2. ,,Consiliere și dezvoltare personală”- manual de clasa a V-a, București, editura Cd Press, 2017

10