Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 26
(extraordinară)
01 noiembrie 2019 mun. Chişinău
ora 900

1.Cu privire la stabilirea interimatului funcției de președinte al Curții Supreme de


Justiție.
Raportor: dl Dorel Musteață

2. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-


judecător în cadrul Inspecției judiciare (Lista se anexează).
Raportor: dna Nina Cernat

3. Cu privire la avizarea proiectului de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative.
Raportor: dna Nina Cernat

4. Cu privire la deciziile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter


Personal, emise în rezultatul examinării unor plîngeri.
Raportor: dna Luiza Gafton

5. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, referitor la


acordarea gradului de calificare unui judecător.
Raportor: dl Petru Moraru

6. Cu privire la aprobarea dispoziţiilor emise de Preşedintele interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Anatolie Galben

7. Cu privire la cererea judecătorului Victor Sandu, referitor la remiterea materialelor


Colegiului pentru evaluarea performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de
evaluare pentru numirea în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
Raportor: dl Anatolie Galben

8. Cu privire la demersurile USM, referitor la efectuarea practicii de inițiere de către


studenții anului patru și practicii de specialitate de către studenții anului cinci în cadrul
instanțelor judecătorești, în perioada 4-29 noiembrie 2019.
Raportor: dl Petru Moraru

9. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor judecători la seminarele


regionale privind individualizarea și aplicarea pedepsei penale, ce vor avea loc la 22, 29
noiembrie și 06 decembrie 2019.
Raportor: dna Luiza Gafton

10. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea judecătorului Maria Frunze la


întîlnirea regională a reprezentanților instituțiilor naționale pentru formarea judecătorilor din
Comunitatea Energetică, ce va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019 la Skopje,
Republica Macedonia de Nord.
Raportor: dna Mariana Timotin
11. Cu privire la demersul USM, referitor la delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu la
Conferința internațională „Zilele Moldova-România: Comparație între Codul civil român și
Codul civil al Republicii Moldova”, ce va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019.
Raportor: dna Mariana Timotin

12. Cu privire la demersul CNPDCP, referitor la delegarea unor judecători la cursul de


instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal, ce va avea loc la 15 noiembrie
2019.
Raportor: dl Ion Postu

13. Cu privire la cererile unor preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din concediul de odihnă
anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Ion Postu

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ