Sunteți pe pagina 1din 2

Kepada Yth,

ketua PAC Muslimat Bandar Mtrm

Di, Bndar Mtrm

Hal. . Surat Pengunduran Diri.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawa ini,:

Nama: Hj. Maryatun

Alamat: kmpng Mtrm Udik

Jabatan : Bendahara PAC Muslimat

Assalamualaikum

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bendahara Pengurus
Anak Cabang Muslimat Bandar Mataram, dikarnakan kesibukan rumah tangga.

Demikian surat pengunduran diri ini Saya buat sebenar benarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana
mestinya.

Wasalam
Mataram Udik. 11.10.2019

Hormat kami

Hj. Maryatun