Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Tranzactii bursiere cu titluri financiare primare

Capitalul investitional-1199940 u.m.

Cursul actiunilor- 1200 u.m/act.

Cursul actiunilor la sf. Lunii-1260 u.m.

Marja de acoperire pe piata-20%

Rata dobinzii practicata de broker-8% annual


Comisionul brokerului pe piata la vedere- 0,5%
Rata medie bancara-13% annual

a) Realizarea unui depozit bancar: (1199940*13%/12)/100%=12999,35 (cistigul din


realizarea unui depozit bancar pe o luna)
b) Realizarea unui tranzactii pe piata la vedere: Q=1199940/1200=999,95 =1000 actiuni
procurate
1000*1200*0,5%=6000 (commission brokerului la cumparare)
1000*1260*0,5%-6300 (commission brokerului la vinzare)
R=1000(1260-1200)-(6300+6000)=47700 (Rezultatul financiar)
c) Realizarea unei tranzactii in marja: Capital total=1199940*100%/20%=5999700
Capital imprumutat=5999700-1199940=4799760
4799760*8%/12=31998,4 (commission/Rata dobinzii practicata de broker)
Q2=5999700/1200=4999,75
R=4999(1260-1200)-31998,4=267941,6.

Concluzie: Analizind datele determinate din problema, constatam ca posibilitatea de investire


preferata de investitor este realizarea unei tranzactii in marja cu un profit de 267941,6 u.m.

Cap social=VN*Qn; D=VN*Rd%;Rd=D/VN*100%

2. O societate pe actiuni a emis 150000 actiuni inclusive 25% privilegiate cu dividend fix in
marime de 5 u.m. La bursa actiunile privilegiate coteaza la 30 u.m., iar cele ordinare la
25 u.m. Dobinda anuala practicata de banca este de 15%anual. Venitul societatii
repartizat pentru achitarea dividentelor constituie 862500. Sa se determine rentabilitatea
clasamentului in actiunile date sis a se compare cu dobinda bancara.
a) Determinam numarul actiunilor privilegiate: 150000*25%=37500
b) Determinam nr actiunilor ordinare: 150000-37500=112500
c) Suma destinata achitarii dividentelor actiunilor privilegiate: 37500*5=187500
d) Suma pentru achitarea actiunilor ordinare:862500-187500=675000
e) Determinam dividentul pentru actiunea ordinara: 675000/112500=6
f) Rentabilitatea actiunilor ordinare: 6/25*100%=24%
g) Rent. Actiunilor privilegiate: 5/30*100%=16,66%
Dobinda anuala 15%<16,66%<24%.

Concluzie: actiunile ordinare sunt mai rentabile decit cele privilegiate si decit dobinda bancara.

VN actiuni privilegiate=10 u.m


n2-10 bucati la 12 u.m
Peste 2 ani vindute la pretul 25 u.m
Divident I an-40 %; II an-60 %.
Profitul si randamentul plasamentului ?

a) Suma platita pentru procurarea actiunilor privilegiate: 10*12=120 u.m


b) Suma primita din vinzarea actiunilor privilegiate peste 2 ani: 10*25=250 u.m
c) Venitul din vinzari=250-120=130
d) Venitul sub forma de dividend pentru: I an=10*10*40%=40; II an=10*10*60%=60
e) Profitul generat de actiuni:130+40+60=230
f) Rentabilitatea: 230/120*100%=191,66%/2=95,83%

Cupon=VN*Rd; Pret de piata=VN*Curs (%); Curs=Pret de piata/VN;

3. Un investitor cumpara 100 obligatiuni cu VN de 200 u.m. Termenul de scadenta


constituie 5 ani, cuponul annual 5 %. Sa se calculeze venitul investitorului daca la
emisiune obligatiunile investitorului au fost plasate la cursul 95% si cumparate la 105%.
a) Venitul sub forma de discount; 100*200*(1,05-0,95)=2000 u.m
b) Venitul sub forma de cupon: 200*0,5*5*100=5000 u.m
c) Venitul investitorului=5000+2000=7000
Rentabilitate=Vn-Pp/Pp * 365/T * 100 %
4. Ordine de tranzactionare a actiunilor

cumparari vinzari
Nr. actiuni Pret u.m/act. Nr. actiuni Pret u.m./actiune
250 CMBc CMBv 200
400 25 22 300
200 26 25 100
100 22 30 600
160 20 19 150

Cumparare Curs Vinzare Min din max


Parte   Parte
250 250 CMBc 1350 - 250
- 250 30 1350 600 250
200 450 26 750 - 450
400 850 25 750 100 750
100 950 22 650 300 650
160 1110 20 350 - 350
- 1110 19 350 150 350
- 1110 CMBv 200 200 200
Volumul maxim de actiuni tranzactionate=750

Cursul de echilibru =25

Volumul ordinelor de cumparare nesatisfacute (la cursul sub cursul de echilibru)

160+100+100(de la 850-750)=360.

Volumul ordinelor de vinzare nesatisfacute (600).


5. Tranzactii bursiere cu titluri financiare derivate

Un investitor cumpără 3 contracte futures pentru 500 de titluri fiecare, la un preţ de 2,40
u.m./tit. Se cere să se determine:

care va fi suma iniţială depusă de către investitor în condiţiile unei marje iniţiale stabilite de
5% şi unui nivel minim al marjei de 75% din marja iniţială;

în caz că preţul titlurilor va creşte în următoarea zi până la 2,70 u.m./tit., de ce sumă va


dispune în cont investitorul?

în caz că preţul titlurilor va scadea la 2,34 u.m./tit., faţă de prima zi, ce sumă va
fi pe contul investitorului şi daca acesta va primi apel în marjă?

a) Determinam marja initiala sic ea permanenta


Minitiala=3*500*2,40*5%=180 u.m.
Mpermanenta=180*75%=130 u.m.
b) Determinam suma de care dispune investitorul in cont in cazul cresterii pretului pina la
2,70 u.m
S=180+(2,70-2,40)*500*3=630
c) Determinam suma de care dispune investitorul in cazul scaderii pretului pina la 2,34
u.m.
S=180-(2,70-2,34)*500*3=-360
6. Un investitor cumpără o opţiune call cu preţ de exerciţiu 1800 u.m./tit. şi primă totală
de 3000 u.m. Care va fi rezultatul strategiei aplicate de operator, dacă, la scadenţă, se
înregistrează următoarele cursuri: Situaţia I. 1780 u.m./tit. Situaţia II. 1820
u.m./tit. Situaţia III. 1842 u.m./tit.
1) Prima=Prima totala/Nr. Titluri=3000/100=30 u.m.
I. C<PE; 1780<1800; R=-P*N; R=-30*100=-3000 u.m
II. C>PE; 1820>1800; R=(C-PE)*nr*N-; R=(1820-1800-30)*100=-1000
III. C>PE;1842>1800;R(1842-1800-30)*100=1200 u.m.
I. Cumparatorul abandoneaza executarea contractului si inregistreaza
pierderi maxime
II. Investitorul executa contractual in vederea minimizarii pierderilor
III. Investitorul executa contractual si inregistreaza profit.

7. Un investitor cumpără trei opţiuni put cu preţ de exerciţiu 2100 u.m./tit. şi primă de
50 u.m./tit. Care va fi rezultatul strategiei aplicate de operator, dacă, la
scadenţă, se înregistrează următoarele cursuri: Situaţia I. 2114 u.m./tit.
Situaţia II. 2048 u.m./tit. Situaţia III. 2032 u.m./tit.
I.C>PE, R=- *nr*N: R=-50*100*3=-15000 u.m.
II. C<PE, R=(PE-C-)*nr*N, R=(2100-2048-50)*3*100=600 u.m.
III.C<PE, R=(2100-2032-50)*300=5400 u.m.
8. Problema cu stilaj formule: CS=BI+BS/2

La cumparare: 1) C<CS, R=Nrt*(BI-CS); 2) C>CS, R=Nr(C-BS); 3) C=CS, R=1/2 nr(BI-BS)

La vinzare:1) R=nr*(C-BI);2) R=nr*(BS-C); 3) R=1/2*nr.(BS-BI).

Piciorul de prima=PE-prima.

Finantele intreprinderii

To select the optimal investment if it is known that the average rate of interest on the market is
15. The value of investmet and cash flows generated are presentated in the table below.
Project Initial capital Annual positive cash flows
1 2 3 4
A 30 mil 12 mil 12 mil 8 mil 4 mil
B 26.8 mil 8 mil 12 mil 14 mil 12 mil

First, we examine the table based on the traditiona approach:


a)Payment Period (A)
1)30-12=18 (investitie nerecuperata)
2)18-12=6 (investitie nerecuperata)
3) 8 mil – 365 zile
6 mil – x zile => x= (6*365)/8 = 274
zile = 9 luni
Concluzie: Primul proiect va fi recuperat in 2
ani si 9 luni
b)Payment period (B)
1)26,8-18 = 18,4 (investitie nerecuperata)
2)18,4 – 12=6,4 (investitie nerecuperata)
3)14 mil – 365 zile
6.4 mil – x zile => x=(6.4*365)/14 = 167
zile = 6 luni
Concluzie: Proiectul va fi recuperat in 2 ani
si 6 luni
c)BRR=Average profit (+residual
value) /Average annual cash flows
Value of profit (A)= (12+12+8+4) – 30 mil
= 6 mil
Value of profit (B) = (8+12+14+12)-26.8 =
19.2 mil

BRR(A) = 6 mil / 2 = 3000000


30 mil/4 ani = 7500000
3000000/7500000=0.4 = 40% (la un leu de
investitie primim 40 de bani profit)

BRR(B)= 19,2:2=9.6
26,8/4 ani – 6,7
9,6/6,7 = 1,43
The determination of the dscount rate
Year 1 2 3 4
0,847 0,718 0,608 0,515

R=15% +3% = 18%

1
(1 + 0.18)𝑛

n=1,2,3,4

PP (A)= 30 – (12 mil*0.847) =19.83


19.83- (12 mil *0.718) =11.2
11.2- (8 mil *0.608) = 6.3
6.3 - (4 mil *0.515) =4.24 (In 4 ani investitia A nu a putut fi recuperata)

PP (B) = 26.8 – (8*0.847) = 20.1


20.1 – (12*0.718) =11.5
11.5 – (14*0.608) = 2.99

Actualizam ultimul cash flow: 12 mil * 0.515 = 6.18


6.18 – 365 zile
2.99 – x zile => (2.99*365)/6.18 = 176 zile = 6 luni
A doua investitie poate fi recuperata in 3 ani si 6 luni.

NPV(A) = (10.17+8.61+4.87+2.06) – 30 = - 4.28 (Se aduna cash flow-urile actualizate)


NPV(B) = 2.24 (Vom accepta proiectul B)

Profitability Index

PI = 1+ (NPV/Initial capital)
Vom accepta proiectul cu PI>1

1)Profitability of sales = (gross profit/value of sales) *100%


2)Gross profit = Income from sales – Sales cost
3)Profit or Loss till taxation = Income from operational actiity +Income from other activities
4)Commercial/economical profitability (Profitability of assets) = (Profit till taxation/Value of
assets)*100 % between 10%-100%
5)The profitability of permanent capital = (profit till taxation /paermanent capital)*100%
between 20%-100%
6)Rentability of equity (financial rentability) = (NET profit / Equity ) *100% betw. 15%-100%
7)Permanent capital = own capital +long term debt
8)Efficiency of Curent Assets
a)Rotation Rate of Current Assets = Income from sales/ Value of Current assets
b)Rotation Speed of Current Assets = Number of days for which he clculation was made /
Rotation Rate
9)Efficiency of fixed assets
a)Fixed assets productivity = Earning from selling/ Fixed assets
b)Fixed assets Intensiveness = Value of fixed assets/ Earnings from sale
c)Profitability of fixed assets = Operational result / Average annual value of fixed assets
10)Dividend per share = dividend payment/Nr of issued shares
12)Dividend distribution rate = Dividend payment /Value of net profit * 100%
13)The reutnr on equity invested shares = Net Profit/Social Capital *100%
14)Profitability per share = Dividend / Stock exchange rate *100% represents the profitability
of capital placed in shares
15)Capitalization coefficient = Stock exchage / Profit per share represents in how many years
the market value of shares is recovered
16) Net current assets = Constant capital – Total imobilized assets
17)Conastant capital = Equity +long term debts
17)Rate of financing the current assets = Constant capital/Current assets
18)Rate of total debt = Total debt/ Total liabilities < 0.7
19)Rate of total debt = Total debt / Equity <2
20)Rate of long term liabilities = Long t liabilities/Constant capital <0.3
21)Rate of Long term Liabilities = Long term debt / Equity <1
22)Financing the Current Assets = Floating capital = Current assets short term debt
Permanent capital – long term assets
23)Treasury = Working capital – The need of working capital
24)The need of workinng capital= (current assets-cash-current debts
25)Working capital = current assets – curent liabilities
1)To determine the normative of stocks if it is known that the value of stock consumption ina
quarter is 1980000. The period deliveries of these resources is 16 days. And the period of the
acceptance of the stocks is 4 days. Determine the daily consumption of the resources.
1)90 zile (trimestru) = 1980000/90 = 22000
2)Risk period = 16+4=20
3)22000:20 = 440000
2)The quarterly production of chairs = 2250. The duration of the production sis 5 days. Cost
per unit = 800 lei.
a)800*2250 = 1800000
2)1800000:90 =20000
3)20000*5 (risk period) = 100000
3)One factory makes washing machines using purchased components. Average onthly
production is 1000 units. The cost unit is 3000 lei. The period between deliveries of necessary
components is 15 Days. The customs procedure is 3 days and the acceptance period is 2 days.
The factory works 25 days in a month.
3000*1000=3000000
3000000/25=120000
120000*20 (risk period) = 2400000
1)Soldul initial – 65300
a)Achitarea materiei prime la furnizor - 23000
b)achitarea energiei electrice – 4700
c)achitarea sericiilor de consultanta – 4500
d)Achitarea CAS – 5800
e)achitarea CAM – 2100
f)Retragerea numerar – 12000
g)Intrari = 20000
Aflati soldul final 65300- 4700 -4500-5800-2100-12000-20000=56200; 0.5%*12000=60
(comision la retragerea numerarului) 56200-60=56140 – sold final

2) Cont de depozit in valoare de 60000 lei, terenul 6 luni, rata dobanzii este 18%.
Calculati valoarea totala a depozitului la expirarea termenului daca incepand cu luna a doua,
deponentul va major contul lunar cu 500 de lei, iar dobanda va fi capitalizata.

a)Dobanda lunara = 18/12 = 1.5% lunar


b)Dobanda luna 1 -> 60000*1.5%=900
c)Dobanda luna 2 -> (60000+500)*1.5%=907.5
d)Dobanda luna 3 -> (60000+500*2)*1.5%=915
e)Dobanda luna 4-> (60000+500*3)*1.5%=922.5
f)Dobanda luna 5-> (60000+500*4)*1.5=930
g)Dobanda luna 6-> (60000+500*5)*1.5=937.5

Valoarea totala a depozitului = 60000+500*5+900+907.5+915+922.5+930+937.5

3)Credit de 6 luni, suma 25000 lei


Venitul lunar =5200 lei
Conditii : rata lunara achitata de debitor este 40% din venitul sau lunar, Rata dobanzii anuale =
11%
Rata lunara achitata de debitor = 40%*5200=2080
Suma lunara = 25000/6 = 4166.66 lei
Dobanda pentru prima luna – (25000*11%*30)/360 = 229.16