Sunteți pe pagina 1din 23

STANDARD BRITANIC

BS EN ISO
14122-3:2001+A1:2010

Securitatea maşinilor —
Mijloace permanente de acces la maşini —

Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade

ICS 13.110
NU ESTE PERMISĂ COPIEREA FĂRĂ ACORDUL BSI, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA PRIVIND
DREPTURILE DE AUTOR.

BS EN ISO 14122-3:2001+A1:2010

Cuvânt înainte naţional

Acest standard britanic reprezintă implementarea în Regatul Unit a standardului


EN ISO 14122-3:2001+A1:2010. Acesta este identic cu standardul ISO 14122-3: 2001, care
include amendamentul 1: 2010. Acest standard înlocuiește BS EN ISO 14122-3: 2001 care
este retras.

Începutul și sfârșitul textului introdus sau modificat prin amendament este indicat în text prin
etichete. Etichetele care indică modificări ale textului ISO poartă numărul amendamentului
ISO. De exemplu, textul modificat prin amendamentul ISO 1 este indicat prin

Recomandările privind aspectele de proiectare a scărilor pentru construcţiile civile, a


pasarelelor, a platformelor, a scărilor industriale fixe și a scărilor în două punţi care nu sunt
puse în discuţie în acest standard pot fi găsite în BS 5395-3. Cerințele privind podeaua
metalică de tip industrial, pasarelele și treptele de scară pentru construcţiile civile care nu sunt
puse în discuţie în acest standard pot fi găsite în BS 4592-1-5, care acoperă următoarele:

- Partea 1: Specificații pentru grilajele cu bare deschise;


- Partea 2: Specificații pentru panouri din tablă expandată;
- Partea 3: Specificații pentru plăcile formate la rece;
- Partea 4: Specificații pentru grilajele cu bare deschise din plastic armat cu fibră de sticlă;
- Partea 5: Specificații pentru plăcile solide din materiale plastice armate cu oțel, aluminiu și
fibră de sticlă (GRP).

Participarea Regatului Unit la pregătirea sa a fost încredințată de Comitetul tehnic B / 208,


Scări și pasarele, Subcomitetului B / 208/1, Scări și pasarele, Scări industriale.

O listă a organizațiilor reprezentate în acest subcomitet poate fi obținută, la cerere, de la


secretarului său.
Această publicație nu are intenția de a include toate dispozițiile necesare unui contract.
Utilizatorii sunt responsabili pentru aplicarea sa corectă.

Respectarea unui Standard Britanic nu poate conferi imunitate faţă de obligațiile legale.

Prezentul Standard Britanic, pregătit sub îndrumarea Comitetului de Sector pentru Construcţii
şi Construcţii civile, a fost publicat sub autoritatea Comitetului de Standardizare şi întră în
vigoare la data de 15 august 2001.

© BSI 2010
Amendamente/Rectificări după publicare

Dată Comentarii

31 August 2010 Implementarea amendamentului ISO 1:2010 cu aprobarea


CEN A1:2010

ISBN 978 0 580 64146 6

STANDARD EUROPEAN
EN ISO 14122-3:2001+A1
Aprilie 2010

ICS 13.110

Securitatea maşinilor - Mijloace permanente de acces la maşini


- Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade
(ISO 14122-3:2001+A1:2010)

Acest Standard European a fost aprobat de CEN la data de 14 februarie 2000.

Membrii CEN sunt obligați să respecte regulamentele interne CEN / CENELEC care prevăd
condițiile de acordare pentru acest Standard European a statutului de standard național fără
nicio modificare. Listele actualizate și referințele bibliografice referitoare la aceste standarde
naționale pot fi obținute la cererea adresată Centrului de Management sau oricărui membru al
CEN.

Acest Standard European există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză, germană). O
versiune în orice altă limbă, realizată prin traducere sub responsabilitatea unui membru al
CEN în propria limbă și notificată Centrului de Management, are același statut ca și versiunile
oficiale.

Membrii CEN sunt organismele naționale de standardizare din Austria, Belgia, Republica
Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

COMISIA EUROPEANĂ DE STANDARDIZARE

Centru de management: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 2001 CEN Toate drepturile de exploatare sub orice formă şi prin orice mijloace rezervate
la nivel internaţional pentru Membrii naţionali CEN.
Nr. ref. EN ISO 14122-3:2001+A1:2010 E

Cuprins

Cuvânt înainte ........................................................................................................... 3


Introducere ................................................................................................................ 4
1 Domeniu de aplicare ...................................................................................... 5
2 Referinţe normative .................................................................................. ….. 5
3 Termeni şi definiţii........................................................................................... 6
4 Cerinţe generale de securitate privind materialele şi dimensiunile............. 9
5 Cerinţe de securitate aplicabile scărilor......................................................... 9
6 Cerinţe de securitate aplicabile scărilor industriale...................................... 10
7 Cerinţe de securitate aplicabile balustradelor................................................ 11
7.1 Balustradele orizontale ..................................................................................... 11
7.2 Balustradele scărilor pentru construcţii civile şi scărilor
industriale....................................................................................................................... 13
7.3 Cerinţe structurale ............................................................................................ 15
8 Verificarea cerinţelor de securitate.................................................................. 15
8.1 Generalităţi ........................................................................................................ 15
8.2 Testarea balustradelor ...................................................................................... 16
8.2.1 Preîncărcarea...................................................................................................... 16
8.2.2 Măsurarea stâlpilor de susţinere ...................................................................... 16
8.2.3 Măsurarea balustradei ...................................................................................... 17
9 Instrucţiuni de montaj ....................................................................................... 18
10 Informaţii de utilizare – Manual de instrucţiuni ............................................ 18
Anexa ZA (informativă) Relaţiile acestui Standard european cu directivele UE ...... 19
Bibliografie ...................................................................................................................... 20

Cuvânt înainte

Textul standardului EN ISO 14122-3: 2001 a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN / TC 114
"Securitatea mașinilor", al cărui secretariat este ținut de DIN, în colaborare cu Comitetul
Tehnic ISO / TC 199 "Siguranța mașinilor".
Acest Standard European trebuie să aibă statutul de standard național, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin aprobare, cel târziu până în noiembrie 2001, iar standardele naționale
contradictorii vor fi retrase cel mai târziu până în noiembrie 2001.

Acest Standard European a fost elaborat în baza unui mandat acordat către CEN de către
Comisia Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb și sprijină cerințele esențiale
ale Directivei (directivelor) UE.

Pentru relația cu directiva (directivele) UE, a se vedea anexa informativă ZA, care face parte
integrantă din acest standard.

Conform Regulamentelor Interne CEN / CENELEC, organizațiile naționale de standardizare


din următoarele țări sunt obligate să pună în aplicare acest Standard European: Austria,
Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

Cuvânt înainte la amendamentul A1

Acest document (EN ISO 14122-3:2001/A1:2010) a fost elaborat de Comitetul tehnic ISO/TC
199 "Securitatea mașinilor" în colaborare cu Comitetul Tehnic CEN / TC 114 "Securitatea
mașinilor" .

Acest Standard European va avea statut de standard național, fie prin publicarea unui text
identic, fie prin aprobare, cel târziu până în octombrie 2010, iar standardele naționale
contradictorii vor fi retrase cel târziu până în octombrie 2010.

Se atrage atenția asupra posibilității ca unele dintre elementele acestui document să facă
obiectul drepturilor de brevet. CEN [și / sau CENELEC] nu este responsabil pentru
identificarea vreunui sau tuturor acestor drepturi de brevet.

Acest document a fost elaborat în baza unui mandat acordat către CEN de către Comisia
Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb și sprijină cerințele esențiale ale
directivelor UE.

Pentru relația cu directivele UE, a se vedea anexa informativă ZA și ZB, care face parte
integrantă din acest document.

Conform Regulamentelor Interne CEN / CENELEC, organizațiile naționale de standardizare


din următoarele țări sunt obligate să implementeze acest Standard European: Austria, Belgia,
Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria,
Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.
Aviz de aprobare

Textul standardului ISO 14122-3:2001/Amd 1: 2010 a fost aprobat de CEN ca standard EN


ISO 14122-3: 2001/A1: 2010 fără nicio modificare.

Introducere

Standardul EN ISO 14122 cuprinde următoarele părți, sub titlul general "Securitatea mașinilor
- Mijloace permanente de acces la mașini":

Partea 1: Alegerea unui mijloc fix de acces între două niveluri

Partea 2: Platforme de lucru și pasarele

Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale și balustrade

Partea 4: Scări industriale fixe.

Această parte a standardului EN ISO 14122 este un standard de tip B, conform EN 1070.

Acest document trebuie citit în coroborare cu secţiunea 1.6.2 "Accesul la punctele de lucru și
la punctele de service" și 1.5.15 "Risc de alunecare, împiedicare sau cădere" din cerințele
esențiale de securitate expuse în anexa A din standardul EN 292-2: 1991 / A1: 1995. A se
vedea, de asemenea, secţiunea 6.2.4 "Prevederi pentru accesul în siguranţă la mașini" din
standardul EN 292-2: 1991.

Pentru pericolele semnificative acoperite de această parte a standardului EN ISO 14122, a se


vedea secţiunea 4 din EN ISO 14122-1.

Dispozițiile acestei părți din standardul EN ISO 14122 pot fi completate sau modificate de un
standard de tip C.

NOTA 1 Pentru mașinile care intră sub incidența unui standard de tip C și care au fost
proiectate și construite conform prevederilor acestui standard, prevederile acelui standard de
tip C au prioritate față de prevederile acestui standard de tip B.

Dimensiunile specificate sunt conforme cu datele ergonomice stabilite în EN 547-3


"Securitatea mașinilor - Dimensiunile corpului uman - Partea 3: Date antropometrice".

NOTA 2 Utilizarea altor materiale decât metalele (materiale compozite, așa-numitele


materiale "avansate" etc.) nu modifică aplicarea prezentului standard.

Anexa ZA este doar pentru informare.


Această parte din EN ISO 14122 conține o bibliografie.

1 Domeniu de aplicare

Standardul EN ISO 14122 definește cerințele generale pentru accesul în siguranţă la mașini,
menționate în standardul EN 292-2. Partea 1 a standardului EN ISO 14122 oferă recomandări
cu privire la alegerea corectă a mijloacelor de acces atunci când accesul necesar la mașină nu
este posibil direct de la nivelul solului sau de pe o platformă.

Această parte a standardului EN ISO 14122 se aplică tuturor mașinilor (fixe și mobile) în care
sunt necesare mijloace fixe de acces.

Această parte a standardului EN ISO 14122 se aplică scărilor pentru construcţii civile, scărilor
industriale și balustradelor care fac parte dintr-o mașină.

Această parte a standardului EN ISO 14122 se poate aplica, de asemenea, scărilor pentru
construcţii civile, scărilor industriale și balustradelor la acea parte a clădirii în care este
instalată maşina, cu condiţia ca funcția principală a acelei părți a clădirii să fie de a asigura un
mijloc de acces la mașină.

NOTA 1 Această parte a standardului EN ISO 14122 poate fi utilizată și pentru mijloacele de
acces care se află în afara domeniului de aplicare al acestui standard. În aceste cazuri, ar
trebui luate în considerare posibilele reglementări naționale sau de altă natură relevante.

NOTA 2 Pentru mașinile mobile, se pot aplica cerințe alternative datorită dimensiunilor
lor și condițiilor speciale de utilizare.

Această parte a standardului EN ISO 14122 se aplică și scărilor pentru construcţii civile,
scărilor industriale și balustradelor specifice mașinii care nu sunt fixate permanent pe mașină
și care pot fi îndepărtate sau deplasate lateral pentru anumite operațiuni ale mașinii (de ex.
schimbarea sculelor dintr-o presă mare).

2 Referințe normative

Acest Standard European include, prin referire datată sau nedatată, dispoziții din alte
publicații. Aceste referințe normative sunt citate în locurile corespunzătoare din text, iar
publicațiile sunt enumerate în cele ce urmează. Pentru referințe datate, modificările sau
revizuirile ulterioare ale oricăreia dintre aceste publicații se aplică acestui Standard European
numai atunci când sunt incluse în acesta prin modificare sau revizuire. Pentru referințele
nedatate, se aplică ultima ediție a publicației menționate (inclusiv amendamentele).

EN ISO 12100-1: 2003, Securitatea mașinilor - Concepte de bază, principii generale


pentru proiectare - Partea 1: Terminologie de bază, metodologie
EN ISO 12100-2: 2003, Securitatea mașinilor - Concepte de bază, principii generale pentru
proiectare. Partea 2: Principii tehnice

EN ISO 14122-1: 2001, Securitatea mașinilor - Mijloace permanente de acces la mașini -


Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri

3 Termeni şi definiţii

În sensul prezentului document, se aplică termenii și definițiile din standardele EN ISO


12100-1: 2003 și EN ISO 14122-1 și următoarele.

Se aplică următoarele definiții suplimentare necesare în special pentru acest standard:

3.1
Scări pentru construcţii civile și scări industriale
Definițiile enunțate la punctele 3.2 și 3.3 din standardul EN ISO 14122-1:2001 sunt
completate de:

Succesiune de niveluri orizontale (scări fixe sau mobile) care permit trecerea pe jos de la un
nivel la altul, compuse din următoarele elemente, prezentate în Figura 1 și explicate de la
3.1.1 la 3.1.16

Legendă

H Înălţime de urcare
g Partea orizontală a treptei
e Înălţime constructivă
h Înălţimea treptei
l Lungimea platformei
r Suprapunere
α Unghiul pantei
w Lăţimea treptei
p Linia pantei
t Adâncimea treptei
c Degajare

Figura 1 — Părţi componente ale scărilor pentru construcţiile civile şi scările industriale

3.1.1
Înălţime de urcare
Distanța verticală dintre nivelul de referință și platformă (H în Figura 1)

3.1.2
Rampă de scară
Secvență neîntreruptă de trepte între două platforme

3.1.3
Partea orizontală a treptei
Distanța orizontală între muchia treptei a două trepte consecutive (g în Figura 1)

3.1.4
Înălţime constructivă
Distanța verticală minimă, fără obstacole (cum ar fi grinzi, canale etc.) deasupra liniei de
înclinare (e în figura 1)

3.1.5
Lungimea platformei
Zona orizontală de odihnă situată la sfârșitul unei rampe de scară (l în Figura 1).

3.1.6
Linie de rulare
Linia teoretică indicând calea medie a utilizatorilor scărilor pentru clădirile civile sau a
scărilor industriale

3.1.7
Suprapunere
Diferența dintre adâncimea treptei și partea orizontală a treptei (r în Figura 1)

3.1.8
Linia pantei
O linie imaginară care conectează marginea anterioară a nasului de trepte succesive de pe
linia de rulare și care se extinde până la platformă în partea posterioară a rampei de scară din
marginea platformei în partea superioară a rampei de scară (p în Figura 1)

3.1.9
Unghiul de înclinare al scării pentru construcţiile civile sau al scării industriale
Unghiul dintre linia de înclinare și proiecția sa la nivelul orizontal (α în figura 1)
3.1.10
Înălţimea treptei
Înălțimea dintre două trepte consecutive măsurate de la suprafața planului treptei la suprafața
treptei următoare (h în Figura 1)

3.1.11
Treaptă
Suprafața orizontală pe care se pune piciorul pentru a urca sau coborî scările pentru
construcţiile civile/scările industriale

3.1.12
Nasul treptei
Marginea superioară din fața treptei sau a platformei

3.1.13
Vang
Un element cadru de-a lungul marginilor scării care susține treptele

3.1.14
Lățime
Distanța clară între două fețele exterioare ale treptei (w în Figura 1)

3.1.15
Adâncimea treptei
Distanța liberă între două feţe ale treptei (t din Figura 1)

3.1.16
Degajare
Distanța absolută minimă liberă între orice obstacol și linia pantei (c din figura 1) măsurată la
un unghi de 90 ° față de linia pantei

3.2
Balustradă
Dispozitiv de protecție împotriva căderii accidentale sau a accesului accidental într-o zonă
periculoasă, cu care pot fi echipate scările pentru construcţiile civile, scările industriale sau
palierele, platformele și căile de acces. Părţile tipice ale unei balustrade sunt prezentate în
figura 2 și definite la punctele 3.2.1-3.2.5
Legendă

1 Bară superioară (mână curentă)


2 Bară intermediară
3 Plintă
4 Stâlp de susţinere
5 Nivel de rulare

Figura 2 — Exemple de părţi componente ale unei structuri tipice de balustradă

3.2.1
Mână curentă
Element superior conceput pentru a fi prins cu mâna pentru suportul corpului, care poate fi
folosit individual sau ca parte superioară a unei balustrade (1 în Figura 2)

3.2.2
Bară intermediară
Element al balustradei, plasat paralel cu mâna curentă, asigurând o protecție suplimentară
împotriva trecerii unui corp (2 în figura 2)

3.2.3
Stâlp de susţinere
Element structural vertical al balustradei pentru a fixa balustrada de platformă sau treaptă. (4
în figura 2)

3.2.4
Plintă
Partea solidă inferioară a unei balustrade sau soclu pe o platformă pentru a preveni căderea
obiectelor de la nivelul podelei (3 în figura 2)
NOTĂ O plintă reduce, de asemenea, spațiul liber dintre podea și bara intermediară pentru a
împiedica trecerea unui corp.

3.2.5
Poartă cu închidere automată
O parte a balustradei care este destinată să fie deschisă cu ușurință. Atunci când poarta este
eliberată, se va închide automat folosind, de ex. efectul gravitației sau al unui arc

4 Cerințe generale de siguranță privind materialele și dimensiunile

4.1 Materialele și dimensiunile elementelor constitutive și modul de construcție utilizat


trebuie să respecte obiectivele de siguranță ale acestui standard.

4.2 Materialele utilizate trebuie să fie, prin natura lor sau printr-un tratament complementar,
capabile să reziste la coroziunea provocată de atmosfera ambientală.

4.3. Orice piese susceptibile a fi în contact cu utilizatorii trebuie proiectate astfel încât să nu îi
rănească sau să nu îi împiedice (colțuri ascuțite, suduri cu bavuri, muchii aspre etc.).

4.4 Treptele și platformele trebuie să ofere o rezistență satisfăcătoare la alunecare pentru a


evita orice risc de alunecare.

4.5 Deschiderea sau închiderea pieselor în mișcare (porți) nu trebuie să cauzeze pericole
suplimentare (de exemplu prin forfecare sau prin cădere) utilizatorilor și altor persoane din
vecinătate.

4.6 Piesele metalice, balamalele, punctele de ancorare, suporturile și cadrele trebuie să asigure
suficientă rigiditate și stabilitate ansamblului pentru a asigura siguranța.

4.7 Structura și treptele trebuie proiectate astfel încât să reziste în mod satisfăcător sarcinilor
proiectate.

4.7.1 Pentru structură, sarcinile limită utilizate în domeniul industrial pot varia de la 1,5 kN /
m² pentru traficul pietonal cu densitate scăzută fără încărcătură, până la 5 kN / m2 pentru
traficul pietonal cu densitate scăzută cu încărcătură sau pentru traficul pietonal cu densitate
ridicată.

4.7.2. Treptele trebuie să reziste la următoarele sarcini limită:

- Dacă lățimea w <1200 mm, atunci 1,5 kN trebuie distribuită pe o suprafață de 100 mm x 100
mm, unde o limită este marginea nasului de treaptă aplicată la mijlocul lățimii scărilor;
- Dacă lățimea w ≥ 1200 mm, respectiv 1,5 kN trebuie să fie distribuită simultan pe fiecare
dintre suprafețele de 100 mm x 100 mm aplicată în cele mai nefavorabile puncte distanțate la
intervale de 600 mm, unde o limită este marginea nasului de treaptă.

Deformarea dintre structură și trepte la o sarcină limită nu trebuie să depășească 1/300 din
distanţă sau 6 mm, oricare ar fi cea mai mică.

5 Cerinţe de securitate aplicabile scărilor pentru construcţii civile

5.1 Partea orizontală a treptei, g, şi înălţimea treptei, h, vor respecta formula (1):

600 ≤ g + 2h ≤ 660 (dimensiuni în mm) (1)

5.2 Suprapunerea, r, a treptei trebuie să fie ≥10 mm și să se aplice în mod egal la platforme și
podele.

5.3 Pe aceeaşi rampă a scării, înălţimea treptei trebuie să fie constantă ori de câte ori este
posibil. În cazul în care nu este posibilă menținerea înălțimii treptelor între nivelul de plecare
și treapta inferioară, aceasta poate fi redus cu maximum 15%. Dacă este justificată, aceasta
poate fi mărită, de exemplu în cazul anumitor mașini mobile.

5.4 Treapta superioară trebuie să fie la același nivel cu platforma (a se vedea figura 3).

NOTĂ Principiul menținerii părţii orizontale a treptei în partea superioară a scărilor este
important, iar o modificare a părţii orizontale a treptei la platformă, care este ultima treaptă,
este o cauză semnificativă a accidentelor.

Figura 3 — Poziţionarea treptei superioare

5.5 Înălţimea constructivă, e, trebuie să fie de minimum 2300 mm.

5.6 Degajarea, c, trebuie să fie de minimum 1900 mm.

5.7 Dacă nu există circumstanțe excepționale, lățimea liberă a unei scări pentru construcţii
civile trebuie să fie de minimum 600 mm, dar de preferință 800 mm. Atunci când casa scării
este în mod obișnuit supusă trecerii sau traversării simultan a mai multor persoane, lățimea
trebuie mărită la 1000 mm. Lățimea scării pentru construcţii civile, atunci când este
desemnată ca o cale de evacuare, trebuie să îndeplinească cerințele reglementărilor
corespunzătoare.

NOTĂ Dacă este justificată de evaluarea riscurilor și de restricțiile datorate mașinilor sau
mediului, lățimea liberă poate fi redusă la nu mai puțin de 500 mm' dacă:

- platforma de lucru sau scara este utilizată doar ocazional, şi;

- reducerea se face doar pentru o distanță scurtă.

5.8 Înălțimea de urcare H a rampei scării individuale nu trebuie să depășească 3000 mm, în
caz contrar este necesară o platformă înainte de a continua la o altă rampă. Lungimea
platformei, l, trebuie să fie de cel puțin 800 mm și în orice caz egală sau mai mare decât
lățimea scării. Numai în cazul unei singure rampe de scară (a se vedea punctul 3.1.2),
înălțimea de urcare nu trebuie să depășească 4000 mm.

5.9 Pentru cerințele legate de balustradele pentru scări, a se vedea punctul 7.2.

6 Cerințe de securitate aplicabile scărilor industriale

6.1 Adâncimea minimă a treptei, t, trebuie să fie de 80 mm.

6.2 Înălțimea maximă a treptei, h, trebuie să fie de 250 mm.

6.3 Suprapunerea, r, a treptei sau a platformei trebuie să fie de ≥ 10 mm.

6.4 Lățimea liberă între vanguri sau balustrade trebuie să fie cuprinsă între 450 mm și 800
mm, dar, de preferință, de 600 mm.

6.5 La o rampă unică, înălţimea treptei trebuie să fie constantă ori de câte ori este posibil. În
cazul în care nu este posibilă menținerea înălțimii rampei între nivelul de plecare și prima
treaptă, aceasta poate fi redusă cu maximum 15%. Dacă este justificat, aceasta poate fi mărită,
de exemplu în cazul anumitor mașini mobile.

6.6 Înălţimea construită, e, trebuie să fie de minimum 2300 mm.

6.7 Degajarea, c, trebuie să fie de minimum 850 mm.

6.8 Înălțimea de urcare, H, a unei singure rampe nu trebuie să depășească 3000 mm.

NOTĂ Pentru rampele multiple, trebuie luate în considerare măsuri de siguranță suplimentare.
7 Cerințe de securitate aplicabile balustradelor

7.1 Balustrade orizontale

Dimensiuni în milimetri

1 Soclu

Figura 4 — Exemplu de balustradă orizontală

7.1.1 O balustradă trebuie instalată în apropierea zonelor periculoase în care există riscul de
scufundare sau de trecere (de exemplu, accesul pe pasarelă la un extractor pe un acoperiș).

7.1.2 În cazul în care înălțimea unei posibile căderi depășește 500 mm, se instalează o
balustradă.

7.1.3 Trebuie prevăzută o balustradă atunci când distanța dintre o platformă și structura unei
mașini sau un perete este mai mare de 200 mm sau dacă protecția structurii nu este
echivalentă cu o balustradă. Cu toate acestea, trebuie prevăzută o plintă atunci când distanța
dintre platformă și structura adiacentă este mai mare de 30 mm.

7.1.4 Înălțimea minimă a balustradei trebuie să fie de 1100 mm.

7.1.5 Balustrada trebuie să includă cel puțin o bară intermediară sau orice altă protecție
echivalentă. Spațiul liber dintre mâna curentă și bara intermediară, precum și între bara
intermediară și plintă nu trebuie să depășească 500 mm.

7.1.6 În cazul în care se utilizează bare verticale în locul unei bare intermediare orizontale,
distanța liberă orizontală între aceste bare verticale trebuie să fie de maximum 180 mm.

7.1.7 O plintă cu o înălțime minimă de 100 mm trebuie plasată la maximum 10 mm față de


nivelul de rulare și marginea platformei (a se vedea figura 4).
7.1.8 Distanța dintre stâlpii de susţinere este de preferat să fie limitată la 1500 mm. Dar, dacă
această distanță este depășită, trebuie acordată o atenție deosebită rezistenței de ancorare a
stâlpului și a dispozitivelor de fixare.

Dimensiuni în milimetri

Figura 5 — Spaţiu liber între două segmente de balustradă

7.1.9 În cazul unei balustrade întrerupte, pentru a preveni blocarea mâinii, spațiul liber între
cele două segmente nu trebuie să fie mai mic de 75 mm și mai mare de 120 mm (a se vedea
figura 5). Dacă există o deschidere mai mare, trebuie utilizată o poartă cu închidere automată.

7.1.10 În cazul în care este necesar accesul prin balustradă, se utilizează o poartă cu închidere
automată. O poartă trebuie să aibă mâna curentă și bara intermediară poziţionate la același
nivel cu cele ale balustradei până la care se prelungeşte (pentru secțiunea de ieșire a scării
industriale, a se vedea EN ISO 14122-4 ).

Orice porți trebuie să se închidă automat și să fie proiectate pentru a se deschide spre
platformă sau podea și a se închide cu un dispozitiv de oprire fix pentru a împiedica
utilizatorii să se împingă în acestea și să cadă prin deschizătură. Porțile trebuie supuse
acelorași criterii de încărcare ca balamalele.

7.1.11 Capetele mâinilor curente trebuie să fie proiectate astfel încât să elimine orice risc de
rănire cauzat de marginile ascuțite ale produsului sau prin prinderea îmbrăcămintei
utilizatorului.
7.2 Balustradele scărilor pentru construcţiile civile şi scările industriale

Dimensiuni în milimetri

Figura 6 — Exemplu de balustradă şi continuarea sa către balustrada orizontală

7.2.1 O scară trebuie să aibă cel puțin o mână curentă. Dacă lățimea scării pentru construcţii
industriale este mai mare sau egală cu 1200 mm, trebuie să existe două mâini curente. Scările
industriale trebuie să aibă întotdeauna două mâini curente.

7.2.2. Trebuie prevăzută o balustradă în cazul în care înălțimea de urcare depășește 500 mm și
atunci când există un spațiu lateral adiacent vangului care este mai mare de 200 mm, pentru a
asigura o protecție pe partea laterală a scărilor pentru construcţii civile unde există această
distanţă.

7.2.3 Înălțimea verticală a mâinilor curente pe scările pentru construcţii civile trebuie să se
situeze între 900 mm și 1 000 mm deasupra nasului treptei din rampă și să fie de cel puțin
1100 mm deasupra nivelului de rulare al platformei. Forma mâinii curente trebuie să aibă un
diametru cuprins între 25 mm și 50 mm sau o secțiune echivalentă, pentru a asigura o bună
prindere cu mâinile.

7.2.4 Distanța (dimensiunea x) de la linia de înclinare pe o scară industrială până la linia


mediană a mâinii curente trebuie să fie așa cum se indică în figura 7, cu mâna curentă
începând de la cel puțin distanța de 1000 mm măsurată vertical de la baza scării industriale.
Tabelul 1 prezintă dimensiunile indicative.
Dimensiuni în milimetri

Figura 7 — Poziţionarea mâinii curente la o scară industrial

Tabelul 1 — Exemplu de distanţe de la linia de înclinaţie pe o scară industrială la linia


mediană a mâinii curente

x
(Unghi) (mm)
60 250
65 200
70 150
75 100

7.2.5 Balustrada pe o scară pentru construcţii civile trebuie să includă cel puțin o bară
intermediară sau un dispozitiv echivalent. Spațiul liber dintre mâna curentă și bara
intermediară, precum și între bara intermediară și vang nu trebuie să depășească 500 mm (a se
vedea figura 6).
Dimensiuni în milimetri

Figura 8 — Distanţa minimă între mâna curentă şi orice obstacol

7.2.6 Lungimea mâinii curente trebuie să fie liberă de obstacole la o distanță de 100 mm, cu
excepția părţii de dedesubt a mâinii curente, pentru montarea suporturilor stâlpului (a se vedea
figura 8).

7.3 Cerințe structurale

Balustrada trebuie să susțină, fără o eventuală deformare perceptibilă, o sarcină punctuală


limită aplicată orizontal egală cu sarcina de serviciu, aplicată mai întâi pe partea superioară a
stâlpului, apoi în punctul cel mai puțin favorabil de-a lungul balustradei. În ambele cazuri,
deformarea maximă încărcată nu trebuie să depășească 30 mm.

Sarcina minimă de serviciu Fmin = 300 N / m x distanța maximă, în metri, între axele a două
stâlpi succesivi (L, în figura 9).

NOTA 1 Fmin ar trebui să fie mărită în funcție de condițiile de utilizare, fără a depăși valoarea
de deformare cerută mai sus.

NOTA 2 Este esențial să se testeze rezistența balustradei la sarcini ponderate în cazul în care
este necesară verificarea absenței oricărei deformări perceptibile permanente.

8 Verificarea cerinţelor de securitate

8.1 Generalităţi

Cerințele de securitate ale acestui standard pot fi verificate prin măsurători, inspecții, calcule
și / sau testări. Atunci când se selectează testări, se utilizează procedura de testare descrisă în
prezenta secţiune.
8.2 Testarea balustradelor

O sarcină limită F este aplicată pe balustradă orizontal, progresiv și fără șoc, de la înălțimea
de 1100 mm.

Deformările (f1, f2) sunt luate în considerare de-a lungul liniei mediane cu ajutorul
dispozitivelor de măsurare a deformării poziționate orizontal așa cum se arată în figura 9.

Dimensiuni în milimetri

Vedere în plan Secţiunea A-A


Figura 9 — Poziţia dispozitivelor de măsurare a deformării

8.2.1 Preîncărcarea

O sarcină limită de 0,25 x F este aplicată pe balustradă, așa cum se indică în figura 9, timp de
1 minut perpendicular pe un stâlp, apoi balustrada este eliberată de sarcină.

Calculele sunt resetate la zero.

8.2.2 Măsurarea stâlpilor

Se aplică o sarcină limită F așa cum se indică în figura 10 timp de 1 minut.

Deformarea f1 măsurată în timpul aplicării sarcinii nu trebuie să depășească 30 mm.

Nu trebuie să existe o deformare permanentă perceptibilă după eliminarea sarcinii de serviciu.

Dimensiuni în milimetri
Vedere în plan Secţiunea A-A
Figura 10 — Măsurarea stâlpilor

8.2.3 Măsurarea mâinii curente

Se aplică o sarcină limită F așa cum se arată în figura 11.

Deformarea măsurată f2 în timpul aplicării sarcinii nu trebuie să depășească 30 mm. Nu


trebuie să existe o deformare permanentă perceptibilă după eliminarea sarcinii.

Dimensiuni în milimetri

Vedere în plan Secţiunea A-A


Figura 11 — Măsurarea mâinii curente

9 Instrucţiuni de montaj

Toate informațiile referitoare la asamblarea corectă trebuie să figureze în instrucțiunile de


montaj. În special, trebuie incluse informații privind metoda de fixare.

10 Informații de utilizare - Manual de instrucțiuni

Manualul de instrucțiuni al mașinilor trebuie să indice în mod clar care sunt mijloacele de
acces prevăzute de producătorul mașinilor în conformitate cu punctul 6.5.1 litera (c) din
Standardul EN ISO 12100-2: 2003.
Anexa ZA
(informativă)

Relaţiile acestui Standard European cu Directivele UE

Acest document a fost elaborat în baza unui mandat acordat către CEN de către Comisia
Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb și sprijină cerințele esențiale ale
Directivei (directivelor) UE.

Directiva privind mașinile 98/37 / CE, modificată prin Directiva 98/79 / CE, în special
secţiunea 1.6.2 "Accesul la punctele de lucru și punctele de service" și 1.5.15 "Risc de
alunecare, împiedicare sau cădere" din cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în
anexa I la aceasta

Respectarea prezentului document oferă un mijloc de a se conforma cerințelor esențiale


specifice ale directivei în cauză și reglementărilor asociate AELS.

AVERTISMENT: Alte cerințe și alte directive ale UE pot fi aplicabile produsului


(produselor) care se încadrează în domeniul de aplicare al acestui document.

Bibliografie

La elaborarea acestui standard au fost luate în considerare următoarele:


EN 131-2: 19931 Scări - Cerințe, teste, marcări
EN 294 (ISO 12852) Securitatea mașinilor - distanțe de siguranță pentru a preveni
apropierea membrelor superioare de zonele periculoase
EN 349 (ISO 13854) Securitatea mașinilor - Distanţe minime pentru a evita strivirea părților
din corpul uman
EN 353-1 Echipamente individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime -
Opritoare de cădere de tip ghidat pe o linie rigidă de ancorare
EN 364 Echipamente individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime - Metode de
testare
EN 547-1 Securitatea mașinilor - Dimensiunile corpului uman - Partea 1: Principii pentru
determinarea dimensiunilor necesare deschiderilor pentru accesul întregului corp în maşini
EN 547-2 Securitatea mașinilor - Dimensiunile corpului uman - Partea 2: Principii pentru
determinarea dimensiunilor necesare pentru deschiderile de acces
EN 547-3 Securitatea mașinilor - Dimensiunile corpului uman - Partea 3: Date
antropometrice
EN 795 Protecția împotriva căderilor de la înălțime - Dispozitive de ancorare - Cerințe și
încercări
EN 811 (ISO 13853) Securitatea mașinilor - distanțe de siguranță pentru a preveni atingerea
unor zone periculoase cu membrele inferioare
Text șters
EN ISO 14122-2 Securitatea mașinilor - Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 2:
Platforme de lucru și pasarele
Text șters
EN ISO 14121-1, Securitatea mașinilor - Evaluarea riscului - Partea 1: Principii
EN ISO 14122-4, Securitatea mașinilor - Mijloace permanente de acces la mașini - Partea 4:
Scări fixe
EN 1993-1-1, Eurocode 3: Proiectarea structurilor metalice. Partea 1-1: Reguli generale și
reguli pentru clădiri

1
Supus revizuirii.

BS EN ISO 14122-3:2001 +A1:2010

BSI Group
Sediu: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK
Tel +44 (0)20 8996 9001
Fax +44 (0)20 8996 7001
www.bsigroup.com/ standards
BSI - Instituţia Britanică de Standardizare

BSI este organismul național independent responsabil pentru pregătirea standardelor britanice.
Acesta prezintă viziunea Regatului Unit asupra standardelor din Europa și la nivel
internațional. Acesta este încorporat de Carta regală.

Revizuiri

Standardele britanice sunt actualizate prin modificări sau revizuiri. Utilizatorii standardelor
britanice trebuie să se asigure că deţin ultimele modificări sau ediții.

Scopul constant al BSI este îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre. Am fi


recunoscători dacă cineva care găsește o inexactitate sau o ambiguitate în timp ce utilizează
acest standard britanic ar informa secretarul comitetului tehnic competent, a cărui identitate
poate fi găsită pe prima copertă. Tel: +44 (0) 20 8996 9000. Fax: +44 (0) 20 8996 7400.

BSI oferă membrilor un serviciu individual de actualizare numit PLUS, care asigură că
abonații primesc automat cele mai recente ediții ale standardelor.

Achiziţionarea standardelor

Comenzile pentru toate publicațiile standardelor BSI, internaționale și străine trebuie să fie
adresate Serviciilor pentru Clienți. Tel: +44 (0) 20 8996 9001. Fax: +44 (0) 20 8996 7001
Email: orders@bsigroup.com. De asemenea, puteți achiziţiona direct cu ajutorul unui card de
debit / de credit de la magazinul BSI pe site-ul http://www.bsigroup.com/shop

Ca răspuns la comenzile pentru standardele internaționale, politica BSI este de a furniza


implementarea BSI a celor care au fost publicate ca standarde britanice, dacă nu se solicită
altfel.

Informații privind standardele

BSI pune la dispoziţie o gamă largă de informații privind standardele naționale, europene și
internaționale prin intermediul Bibliotecii sale și al serviciului său tehnic de asistență pentru
exportatori. De asemenea, sunt disponibile diverse servicii de informații electronice BSI care
oferă detalii despre toate produsele și serviciile sale. Contactaţi Centrul de informații. Tel:
+44 (0) 20 8996 7111 Fax: +44 (0) 20 8996 7048 E-mail: info@bsigroup.com

Membrii abonați ai BSI sunt informați cu privire la dezvoltările standardelor și primesc


reduceri substanțiale la prețul de achiziție al standardelor. Pentru detalii privind acestea și alte
beneficii, contactați Administrația Membrilor. Tel: +44 (0) 20 8996 7002 Fax: +44 (0) 20
8996 7001 Email: membership@bsigroup.com

Informații privind accesul online la standardele britanice prin intermediul Serviciului Online
pentru Standardele Britanice pot fi găsite la http://www.bsigroup.com/BSOL

Mai multe informații despre BSI sunt disponibile pe site-ul BSI la http: //www.bsigroup.com

Drepturi de autor

Drepturile de autor subzistă în toate publicațiile BSI. BSI deține, de asemenea, drepturile de
autor în Marea Britanie ale publicațiilor organismelor internaționale de standardizare. Cu
excepția cazurilor permise de Legea privind drepturile de autor, desenele și brevetele din
1988, nici un extras nu poate fi reprodus, stocat într-un sistem de recuperare sau transmis sub
nicio formă sau prin nici un mijloc - electronic, prin fotocopiere, înregistrare sau altfel - fără
acordul prealabil scris al BSI.

Acest lucru nu exclude utilizarea liberă, în cursul implementării standardului, a detaliilor


necesare, cum ar fi simbolurile și marcările de dimensiune, tip sau clasă. Dacă aceste detalii
trebuie să fie utilizate în orice alt scop decât punerea în aplicare, trebuie obținută permisiunea
scrisă prealabilă a BSI.

Detalii și recomandări pot fi obținute de la Managerul de drepturi de autor și autorizare. Tel:


+44 (0) 20 8996 7070 Email: copyright@bsigroup.com