Sunteți pe pagina 1din 2

Domnul ne-a dat multe de făcut în viaţa aceasta.

Depinde de noi cum le împlinim, dacă le


facem de bunăvoie şi dacă le facem având o atitudine corectă.

O misiune pe care cele mai multe dintre noi, fetele, o avem, este de a fi surori bune. Este mai
mult decât simplul fapt de a fi numită soră, este ceva ce trebuie să "trăim".

Aş vrea să împărtăşesc câteva lucruri cu voi, fetelor, aşa încât să înţelegeţi mai bine ce vreau
să spun: "Unul dintre cele mai plăcute locuri pe care o tânără fată îl poate avea într-o casă,
este acela de soră mai mare. Cât de fericită şi de utilă poate fi fata cu fraţi şi surori mai mici!
Ei sunt gata să privească la ea ca la un călăuzitor şi un model în orice. Dacă se poartă cum
trebuie, ea poate avea o influenţă nelimitată asupra lor." (citat din cartea "Beautiful
Girlhood" de Karen Andreola).

Dorinţa noastră ar trebui să fie aceea de a face voia Tatălui ceresc. Trebuie să facem acele
lucruri care I-ar face Lui plăcere, aşa cum este scris în Ioan 8:29: "... pentru că întotdeauna
fac ce-I este plăcut."

Este aceasta dorinţa inimii noastre? Este aceasta ceea ce, într-adevăr şi în mod sincer, dorim?
Dacă este, vom descoperi că ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu şi că încercăm, cu toată
fiinţa noastră, să îndeplinim voia Sa pentru noi.

Am dat peste multe versete care corespund felului în care ar trebui să fie o soră. 1 Corinteni
9:27a spune multe: "Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire." Multe dintre noi
sunt "surori mai mari" şi totuşi multe nu sunt, dar aceasta nu ne scoate pe niciuna dintre noi
din această categorie. Noi ar trebui să fim în supunere faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţii
noştri.

Cred că ar trebui, de asemenea, să slujim fraţilor şi surorilor noastre, neavând importanţă


dacă sunt mai mari sau mai mici decât noi. Domnul Isus I-a slujit şi pe farisei, şi pe vameşi.
Dacă le slujim, le vom câştiga inimile şi vom fi surori mult mai bune, aşa cum Domnul Isus
ne vrea.

"Ai văzut-o pe sora mai mare "ideală"? Ea este întotdeauna gata să sărute loviturile şi rănile
celor mai mici, ştie cum să repare păpuşile şi mingile stricate, îi place să facă floricele de
porumb şi prăjituri pentru frăţiorii şi surorile mai mici, cunoaşte povestiri minunate, pe care
le spune sau le citeşte. Ea va acoperi micile neglijenţe copilăreşti, care ar putea provoca
necazuri celor mici. Ea înţelege orice şi este o prietenă pentru fiecare dintre ei. Da, multe
case au asemenea surori mai mari, ca şi aceasta." (Citat din aceeaşi carte).

Fraţii îşi apreciază surorile atunci când sunt blânde, grijulii şi prietenoase. Crezi că le place să
aibă o soră care este ignorantă (ţâfnoasă), dură cu ei, le porunceşte ce să facă şi care se poartă
cu ei de parcă ar fi o pacoste? Aducea aceasta pace în casă? Sau crezi că le place să aibă o
soră care este blândă, amabilă, gata să ajute şi care îi tratează cu respect, care face tot ce poate
ca să-i slujească? Ce fel de soră eşti tu?

Surorile pot face casa o locuinţă plăcută sau un loc al nemulţumirii şi al dezordinii. Ar trebui
să fim foarte atente la ceea ce spunem şi facem cu fraţii noştri, pentru că Biblia ne avertizează
în Galateni 6:7b: "Ce seamănă omul, aceea va şi secera.". Nu cred că Domnul a pus acest
verset în Biblie fără vreun scop, ci ca să ne încurajeze să fim atente la cuvintele, acţiunile,
gândurile şi sentimentele noastre.
Atunci când ai parte de privilegiul de a avea grijă de copii, în timp ce, probabil, părinţii tăi
lipsesc pentru o vreme, laşi tu să-ţi scape din gură lucruri care ar putea fi păcătoase sau faci tu
lucruri evlavioase? "Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice
clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii,
miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos" (Efeseni 4:31-
32).

Chiar dacă nu arătăm în exterior, oare ce este în sufletul nostru? Este mânie, nemulţumire,
răutate? Aceste seminţe, dacă se află în inimile noastre, vor da naştere la buruieni, care ne vor
distruge viaţa. Dacă observăm păcate care vor să intre în inima noastră, să scăpăm de ele, prin
harul lui Dumnezeu, înainte de a se înrădăcina prea bine.

"Ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua
venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui
Dumnezeu" (Filipeni 1:10-11). Să ne verificăm fiecare faptă şi să ne întrebăm dacă este spre
gloria şi lauda lui Dumnezeu. Nu vrem să fim ca şi Domnul Isus? Dacă nu vrem, mi-e teamă
că avem o "problemă de inimă".

Într-adevăr, avem o mare responsabilitate asupra noastră. Depinde de noi cum vom trata
această responsabilitate. "Fata care învaţă, zi de zi, să fie o fiică bună acasă şi o soră buna
pentru copiii mai mici, învaţă, zi de zi, cum să fie, în cele din urmă, o soţie şi o mamă buna.
Ea se pregăteşte pentru una dintre cele mai mari lucrări, pe care le poate face o femeie. A
face un cămin bun, adevărat, pentru cineva, este, într-adevăr, o slujbă minunată" (Citat din
aceeaşi carte).

Ce binecuvântare ar fi pentru familiile noastre şi pentru cei din jurul nostru, dacă am întelege
această misiune de a fi surori, umblând pe urmele paşilor Săi şi făcând orice pentru a-I fi pe
plac. Atunci vom avea, într-adevăr, pace în casă, cand îndeplinim acest rol deosebit. Să ne
pregătim pentru slujba minunată de-a avea grijă de un cămin.

Sora mea dragă, te încurajez să continui să priveşti la El pentru toate nevoile tale. El singur
iţi poate da puterea, de care ai nevoie pentru a deveni un vas potrivit pentru ceea ce vrea El să
facă. Aceste câteva trăsături de caracter nu vor însemna o schimbare peste noapte, dar te rog,
nu descuraja. În timp ce încerci, prin harul Domnului, să devii o soră mai bună, Dumnezeu îţi
va binecuvânta eforturile şi te va ajuta în fiecare încercare grea, dacă te predai Lui. Aş vrea să
te încurajez cu acest verset: "Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în
smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi" (Filipeni 2:3).

Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce faci. Nu lăsa să fie în zadar, ci pentru gloria şi
lauda Răscumpărătorului nostru măreţ!