Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI AL FEDERAȚIEI SINDICALE A EDUCAȚIEI ȘI

ȘTIINȚEI

Una din legitățile dezvoltării societății contemporane, a vieții ei interne și


externe, o constituie formarea și activitatea organizațiilor non-guvernamentale,
asociațiilor și societăților obștești, diferitelor modalități de unire a oamenilor
muncii cu scopul apărării drepturilor politice, economice, sociale și culturale.
La etapa actuală, de cotitură radicală a societății noastre, în situația în care
ne aflăm și pe arena mondială, noi cei din Sindicatul de ramură, ar fi necesar să ne
mobilizăm și să fim o forță care poate da dovadă de devotament, de a aprecia în
mod realist situația, de a concluziona în baza experiențelor trecutului, de a găsi
latura practică și latura teoretică a prezentului și viitorului țării noastre.
Istoria sindicatului constă din expunerea trecutului-așa cum rezultă el din
faptele concrete, consemnate de activitatea liderilor sindicali- și a prezentului
activității sindicatului, incluzând prognozarea viitorului mișcării sindicaliste. Noi
cei care activăm în sindicat trebuie să cunoaștem trecutul, să valorificăm principiile
pe care s-a bazat activitatea sindicală în general.
Este firesc și indiscutabil că nu se poate edifica nimic nou distrugând totul
sau ignorând totalmente practica istorică.
Societatea are noi cerințe față de noi:
 Să sporim rolul social al FSEȘ
 Să implementăm noi forme și metode de intervenție pe piața muncii în
realizarea obiectivelor sale
 Să scimbăm concepția de realizare a raportului cu statul și patronatul
Retrospectiva evenimentelor ce s-au produs în viața țării au demostrat că o
parte din ele au avut un impact negativ asupra sindicatelor. Cu toate acestea FSEȘ
constituie un puternic centru ramural și teritorial, sindicat care întrunește 146000
de membri, dintre care 2323 de membri la nivel de raion. Activitatea noastră a fost
axată pe consolidarea organizațională de a recruta noi membri , din păcate nu
întotdeauna reușim să o facem. Dacă ar fi să ne autoanalizăm, vom vedea că unor
angajați nu le este tentant să devină membru. Discutând, în linii generale obținem
acelaș portret nu simt rolul sindicatului în viața lor. Probabil este vina noastră că nu
facem transparență în activitățile noastre, nu informăm suficient oamenii să
conștientizeze că rolul sindicatului nu se rezumă doar la foi de odihnă pentru copii
și foi la stațiuni balneosanatoriale, deși nu neg sunt și acestea importante. Poate ar
fi necesar de ridicat paravanul și de a le demonstra câtă responsabilitate are
sindicatul față de oamenii săi, să acționăm în numele lor și pentru ei, să simtă
prezența noastră în viața de zi cu zi. Nu vreau să ni se insinuieze apartenențe de
partid sub nici o formă, atunci când mergem să ne facem auziți, să spunem tuturor
că sistemul nostru este unul de performanță dacă se va investi în el. Avem oameni
competenți și neremunerați la justa valoare. Ar fi necesar ca orice angajat din
învățământ să nu ducă lipsuri sau să ia credite bancare, că altfel nu ar supravețui.
Obiectivul priorotar poate fi atins prin conștientizarea de către fiecare
membru de sindicat a necesității lui active în promovarea drepturilor și intereselor
profesionale. Sunt frecvente cazurile când membrii de sindicat pun pe umerii
liderilor toate problemele și așteaptă să fie soluționate. Poate acum este momentul
să-i întrebăm cum ei sunt gata să- și apere drepturile și ce s-ar întâmpla dacă acest
lucru nu-l vom face noi?
Cu siguranță este necesar să schimbăm această situație, cred prin
recâștigarea încrederii salariaților, prin ceea ce vom face de a reorganiza calitativ
acțiunile sindicale, prin parteneriate cu APL și cu alte organizații în susținerea unor
obiective socio-economice de interes comun. Este necesar de a ridica imaginea
liderului sindical, prin pregătirea lui în domeniul sindicalist și informarea lui din
punct de vedere juridic, social și economic. În așa fel să se obțină un feedbak în
comunicarea cu membrii de sindicat. Este necesar să stimulăm activizmul nu doar
a liderului sindical, dar și a oricărui membru de sindicat, de promova inițiativele
pozitive și practicile existente în acest domeniu.
Este necesar să ne trasăm câteva direcții prioritare în activitatea noastră
sindicalistă:
1. Să restructurăm activitatea sindicală astfel încât ea să fie capabilă să
reacționeze adecvat la schimbările din societate.
2. Efectivul sindical să fie instruit și cu performanțe, axat pe principii
ferme, poziție activă, motivație puternică de apartenență la sindicat.
3. Identificarea persoanelor care să fie competente să diversifice
metodele de acțiune, să construiască parteneriate de colaborare în
scopul respectării drepturilor membrilor de sindicat.
Indiferent de aceste direcții strategice, fără unirea tuturor forțelor, fără unitate reală
a mișcării sindicale, vom avea puține șanse de a realiza cele propuse.
Spre finele discursului meu, vreau doar să vă mulțumesc pentru tot ce faceți și să
ne mobilizăm forțele existente pentru a oferi o îmbunătățire a vieții membrilor de
sindicat și pentru a-i motiva să vrea să acționeze cu noi.

S-ar putea să vă placă și