Sunteți pe pagina 1din 8

Colecţia

CURSUS

21
1
IOANA GRIGORAŞ este doctor în medicină, conferenţiar la Universitatea de Medicină şi
Farmacie Iaşi şi şef de secţie, Clinica Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de
Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi. A fost visiting doctor, la Institut für Anesthesiologie und
Intensivbehandlung, Inselspital din Berna, Elveţia, la „St. Elisabeth Hospital” din Tourhout,
Belgia, la University Hospital Anvers, Belgia şi la Middleheim
Hospital din Anvers, Belgia. A fost membru în Sulperazone Advisory Board, San
Francisco, USA. Din 2006 este preşedinte al Secţiei ATI a Societăţii de Medici şi
Naturalişti din Iaşi, membru în Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătăţii,
membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor din Iaşi, membru în Consiliul
Naţional de Nutriţie Clinică a ROSPEN şi membru în Consiliul Ştiinţific al Agenţiei
Naţionale de Transplant.

Ioana Grigoraş, Anestezie şi terapie intensivă. Principii de bază


© 2007 Institutul European, Iaşi

www. euroinst.ro

INSTITUTUL EUROPEAN
Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 43, 700198, C.P. 161
euroedit@hotmail.com

Descriere CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Descriere CIP a Bibliotecii Naţionale a României


GRIGORAŞ, IOANA
Anestezie şi terapie intensivă. Principii de bază / Ioana Grigoraş; – Iaşi: Institutul
European, 2007
Bibliogr.
ISBN 978-973-611- 479-3

616-08-039.76(075.8)
616-089.5(075.8)

Reproducerea (parţială sau totală) a prezentei cărţi, fără acordul Editurii, constituie infracţiune şi
se pedepseşte în conformitate cu Legea nr. 8/1996.

Printed in ROMANIA
2
IOANA GRIGORAŞ

Anestezie
şi
terapie
intensivă
Principii de bază

INSTITUTUL EUROPEAN
2007
3
4
„Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.”
Marie Curie (1867-1934)