Sunteți pe pagina 1din 1

Contestație la concediere

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata Rata Clara, domiciliată în localitatea Iași, str. Mircea Cel Batran nr.
3, sc. A, et. 2, ap.9 județul Iași, posesor al cărţii de identitate seria MX nr._______,
eliberată de Poliția Mun. Iași la data de _______, CNP _________,
formulez CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE APLICARE A SANCTIUNII
DISCIPLINARE nr. 18 din 27.03.2019, emisa de administratorul S.C. GroupStar S.R.L,
prin care mi s-a aplicat sanctiunea disciplinara in temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii.
Solicit totodata anularea acestui act, reintegrarea în funcție si obligarea
angajatorului sa-mi platesca cheltuielile de judecata pe care le angajez cu aceasta actiune.
Motivele contestatiei:
In fapt, prin decizia invocata mai sus, emisa in temeiul art. 61 lit. a) din Codul
muncii s-a retinut ca ma fac vinovată de întarzieri repetate și nemotivate la locul de
muncă pe care o consider nelegala, asa cum rezulta din probele pe care le depun la dosar.
În același timp, menționez că nu am fost convocat in scris de catre angajator
pentru cercetarea prealabila disciplinara, dar mi-au fost luate declaratii in care am relatat
situatia de fapt pe care o pot proba cu martori.
Totodată, deciziei de concediere îi lipsește un element care conform art. 252 alin.
(2) atrage nulitatea absolută a deciziei și anume indicarea instanței comepetente la care
sancțiunea poate fi contestată, respectiv art. 252 alin.(2) lit. f.
In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 251 alin.(2) din Codul
muncii.
Cer admiterea contestatiei, anularea sus-numitei decizii, reintegrarea în funcție si
obligarea angajatorului sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu
acest proces.
In dovedirea contestatiei depun urmatoarele acte: Decizia de aplicare a sanctiunii
disciplinare nr. 18 din 27.03.2019 si inteleg sa ma folosesc si de proba cu urmatorii
martori: Piciu Ionela și Sandu Mariana.
Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
Depun prezenta contestatie in dublu exemplar, un exemplar pentru a fi comunicat
si angajatorului.
Data depunerii 29.03.2019 Semnatura ________

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI IASI

S-ar putea să vă placă și