Sunteți pe pagina 1din 5

(/.

/)

(https://www.facebook.com/KlassikaAsigurariSA/)
+373 22 850 950 (tel:+37322850950)

 Acasă (/)  Asigurarea | încărcăturilor  CARGO

ASIGURĂRI DE BUNURI ÎN TRANZIT CARGO


Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale
Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparține
sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

În baza contractului de asigurare Asigurătorul se obligă să


compenseze Asiguratului (Beneficiarului) paguba în caz de
deteriorare sau pierdere a bunurilor tranpotate, la producerea
cazurilor asigurate pentru următoarele tipuri de riscuri:

/
«Cu răspundere pentru toate
riscurile»
Conform contractului de asigurare încheiat prin aceste riscuri
se compensează următoarele cazuri asigurate:

Paguba provocată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau


parțială a încărcăturii sau a unei părți a ei, ce s-a produs din
orice cauză.

pierderile, cheltuielile pentru avaria generală.

Toate cheltuielile necesare și raționale operate pentru


salvarea încărcăturii, precum și pentru minimizarea
pagubelor și stabilirea mărimii lui, dacă prejudiciul este
recuperat conform condițiilor de asigurare.

«Cu răspundere pentru avaria


particulară»
Contractul de asigurare încheiat cu această condiție acoperă
următoarele riscuri:

Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau


parțială a încărcăturii provocată de foc, fulger sau lovitură de
trăsnet, furtună, vârtej sau altor calamități naturale,
exploziei, naufragiu sau tamponării mijloacelor de transport
sau aparatelor de zbor între ele sau lovirii lor de obiecte
mobile sau imobile, așezării navei pe un banc, prăbușirii
podurilor, deteriorării navei cu gheață, precum și în urma
măsurilor întreprinse pentru salvarea încărcăturii sau
stingerea incendiului;

Paguba cauzată prin dispariția fără urmă a  mijlocului de


transport;

Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea deplină sau


parțială a încărcăturii în urma accidentelor produse în timpul
transportării, la încărcare, depozitare, descărcarea
încărcăturilor și alimentarea mijlocului de transport cu
combustibil și la oricare alte operațiuni tehnologice necesare.

«Fără răspundere pentru


deteriorări, cu excepția cazurilor de
naufragiu»
Conform contractului de asigurare, încheiat pentru acoperirea
acestui risc, sunt compensate numai pagubele cauzate prin
distrugerea sau deteriorarea deplină sau parțială a
încărcăturii asigurate și pentru deteriorarea încărcăturii
numai în rezultatul distrugerii depline a mijlocului de
transport, inclusiv pagubele, cheltuielile și cotele pe avaria
generală, raportate la marfă.
/
Pentru încheierea contractului Asiguratul sa înştiinţeze
Asigurătorul despre toate circumstanţele esenţiale pentru
determinarea gradului de risc

Cere trebuie să conțină următoarele date:

  a) denumirea Asiguratului;
  b) denumirea exactă a încărcăturii;
  c) tipul ambalajului;
  d) numărul de locuri pentru întreaga încărcătură;
  e) numărul de locuri dintr-o unitate de transport;
  f) greutatea totală a încărcăturii transportate;
  g) tipul de transport (la transportarea pe cale
maritimă - denumirea, data fabricării, steagul și tonajul
vasului);
  h) cui aparține transportul;
  i) modul de transportare a încărcăturii (grămadă, în
vrac, cisternă; la transportarea pe cale maritimă -- în
cală sau pe punte);
  j) punctul de expediere a încărcăturii;
  k) punctul de transbordare sau reîncărcare a
încărcăturii;
  l) punctul de destinație a încărcăturii;
  m) data expedierii încărcăturii;
  n) termenul de asigurare;
  o) valoarea de asigurare a încărcăturii;
  p) numărul și data bonului de livrare;
  r) traseul de transportare.

Cotele tarifare se stabilesc în dependenţă de categoria bunurilor,


gradul riscurilor şi alţi factori.

/
ASIGURARE
RCA (/online/asigurare-rca)

CARTE
VERDE (/online/asigurare-carte-verde)

ASIGURARE
CASCO (/online/asigurare-casco)

ASIGURARE
MEDICALĂ (/online/asigurare-medicala)

/
(/)
“KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A.
MD-2004, Republica Moldova,
mun. Chisinău, str. Sfatul Țării 59
Tel: (+373 22) 26 10 33 (tel:+37322261033) | office@klassikaasig.md
(mailto:office@klassikaasig.md) 
(/)