Sunteți pe pagina 1din 2

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ


CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

Nr. 103754 / 27.09.2019

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa cetatenilor

organizarea, în data de 04.11.2019 ora 12.00

la sediul D.E.P. din sos. Nationala, nr. 43, et. 6, a

licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea unui

numar de 40 locuri de parcare cu nr. 17,72÷110,

situate in parcarea de resedinta „SOS. NATIONALA,

NR. 46A”. Drept de participare la licitatie au locatarii

din blocurile: A2, A3, A4, D5, C6 ,C7.

Data limita de depunere a dosarelor 31.10.2019 ora 13.00.

CAPITALA
ISTORICĂ A Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11 0232 267 621 www.primaria-iasi.ro
ROMÂNIEI Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580 informatii@primaria-iasi.ro / PrimariaMunicipiuluiIasi
ANUNT LICITATIE

MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr.11,organizeaza in data de
04.11.2019-ora 12.00 la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, et.6,
licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui numar de 40 locuri de parcare cu nr.
17,72÷110, situate in parcarea de resedinta „ SOS.NATIONALA,NR.46A”. Drept de
participare la licitatie au locatarii din blocurile: A2,A3,A4,D5,C6,C7. Dosarele se depun la
registratura Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, dupa verificarea acestora
la Serviciul Administrare Parcari, et.4 cam.15. Data limita de depunere a dosarelor 31.10.2019-
ora 13.00. Documente necesare :
1. Copie carte de identitate (cu domiciliul stabil / flotant, in imobilele aferente parcarii) ;
1.1. daca este cazul, procura pentru persoana mandatata sa participe la licitatie (in original)
+copia cartii de identitate
Sau
2. Copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului ( firme cu sediul in imobilele
aferente parcarii ); copia cartii de identitate pentru reprezentantul legal al societatii;
2.2. daca este cazul, imputernicire pentru persoana mandatata sa participe la licitatie (in
original) +copia cartii de identitate ;
3. Copie act proprietate / inchiriere locuinta/spatiu ;
4. Copie acte proprietate autoturism (certificat inmatriculare) / drept de folosinta ;
5. Dovada privind achitarea obligatiilor fiscale prin prezentarea certificatului de atestare
fiscala (eliberat de Directia Finantelor Publice Locale Iasi - Primaria Municipiului Iasi );
6. Chitanta taxe participare licitatie: 65 lei - casieria Directiei Exploatare Patrimoniu (pretul
documentatiei :10 lei, taxa de participare : 5 lei, garantia de participare : 50 lei/loc) ;
7. Cerere tip înscriere la licitatie (cam.15,et.4 - Directia Exploatare Patrimoniu);
8. Dosar de încopciat .
Relatii suplimentare privind conditiile de participare se pot obtine de la Directia Exploatare
Patrimoniu, sos.Nationala, nr.43, et.4, cam.15, telefon 0232/264246-int.143. Program cu
publicul : luni, miercuri : 09.00-13.00; marti, joi :12.00-15.00 .

Radu Mihai Grigoraş


Director Executiv D.E.P
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii
şi legalităţii, în solidar cu întocmitorul
înscrisului

Marian Constantin Nistor


Şef Serviciu
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii
şi legalităţii, în solidar cu întocmitorul
înscrisului Mariana Popa
Referent specialitate
Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi legalitatea
întocmirii acestui înscris

CAPITALA
ISTORICĂ A Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11 0232 267 582 www.primaria-iasi.ro
ROMÂNIEI Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580 informatii@primaria-iasi.ro / PrimariaMunicipiuluiIasi
2