Sunteți pe pagina 1din 30

Accesati http://www.lucraredelicenta.

com/- echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de


licenta,lucrari de disertatie, proiecte diploma, referate originale. Lucrarile sunt intocmite
individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura,
bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si pentru
alte orase, plata se face prin transfer bancar. Va garantam realizarea unei lucrari 100% originale,
asigurandu-va astfel obtinerea unei note maxime la examenul final. Contact:
licenteoriginale@yahoo.com

Lista domenii competenta: economie, ASE, contabilitate, drept, administratie publica, turism,
comunicare, psihologie, jurnalism, istorie, asistenta sociala, agronomie, stiinte politice,
geografie, politehnica, pedagogie, sociologie, ecologie, relatii internationale.

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor


umane,

marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in turism,finante banci,relatii publice,


politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,
snspa, contabilitate şi informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie lucrare de
licenta economie, lucrare de licenta microeconomie, lucrare de licenta macroeconomie, lucrare
de licenta economie regionala, lucrare de licenta economia sectorului public, lucrare de licenta
doctrine economice, lucrare de licenta statistica si previziune economica, lucrare de licenta
informatica economica, lucrare de licenta contabilitate, lucrare de licenta CIG, lucrare de licenta
contabilitate si informatica de gestiune, lucrare de licenta jurnalism analiza economico-
financiara, lucrare de licenta audit si control de gestiune. lucrare de licenta contabilitate
internationala, lucrare de licenta informare financiara, lucrare de licenta informatica gestiunilor,
lucrare de licenta comert,lucrare de licenta merceologie,lucrare de licenta managementul
calitatii, lucrare de licenta turism servicii,lucrare de licenta bazele statisticii,lucrare de licenta
comunicare economica, lucrare de licenta econometrie, lucrare de licenta epistemologie
economica,lucrare de licenta corespondenta economica, lucrare de licenta modele
econometrice,lucrare de licenta cercetari in marketing, lucrare de licenta sociologie
economica,lucrare de licenta economie monetara, lucrare de licenta jurnalism economic,lucrare
de licenta istorie economica, lucrare de licenta analiza pietelor de capital, lucrare de licenta
analiza datelor,lucrare de licenta proiecte economice, lucrare de licenta antropologie, lucrare de
licenta finante publice,lucrare de licenta asigurari, lucrare de licenta banci, lucrare de licenta
burse de valori, lucrare de licenta moneda, lucrare de licenta institutii de credit, lucrare de licenta
servicii bancare, lucrare de licenta audit bancar, lucrare de licenta contabilitate bancara, lucrare
de licenta gestiune bancara, lucrare de licenta inginerie financiara, lucrare de licenta tranzactii
bursiere, lucrare de licenta macrofinante, lucrare de licenta asigurari si reasigurari, lucrare de
licenta investitii financiare, lucrare de licenta preturi si concurenta, lucrare de licenta fiscalitate,
lucrare de licenta evaluare si audit,

lucrare de licenta management, lucrare de licenta economie manageriala, lucrare de licenta


aprovizionare si vanzare, lucrare de licenta analiza strategica, lucrare de licenta mediu
concurential, lucrare de licenta managementul productiei, lucrare de licenta strategia firmei,
lucrare de licenta eficienta economica, lucrare de licenta administratie, lucrare de licenta
management public, lucrare de licenta marketing, lucrare de licenta business, lucrare de licenta
logistica, lucrare de licenta cercetari de marketing, lucrare de licenta strategii de marketing,
lucrare de licenta comportamentul consumatorului, lucrare de licenta cybermarketing, lucrare de
licenta tehnici promotionale, lucrare de licenta relatii economice internationale, lucrare de licenta
economie europeana, lucrare de licenta economia serviciilor, lucrare de licenta protectia
consumatorului, lucrare de licenta finante publice, lucrare de licenta cibernetica economica,
lucrare de licenta administrarea afacerilor, lucrare de licenta administratie si management public,
lucrare de licenta managementul organizatiei, lucrare de licenta management public, lucrare de
licenta drept, lucrare de licenta medicina, lucrare de licenta ase, lucrare de licenta amg, lucrare
de licenta drept gratis, pret lucrare licenta 2019, lucrare de licenta cuprins, REALIZEZ EXECUT
FAC RELIZAM LUCRARI DE DISERTATII LICENTE, REDACTAM LUCRARI LICENTA
DISERTATII, lucrari de licenta neplagiate, scriu lucrari de licenta

VA PUTEM AJUTA CU URMATOARELE TEME

Facultatea: Ştiinţe juridice, economice şi administrative, Braşov

Departament Ştiinţe economice

Program de studii de licenţă: Management

TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ

IULIE 2019, SEPTEMBRIE 2019 ŞI FEBRUARIE 2020

Prof.univ.dr.ec.dr.ing. STELIAN PÂNZARU

Management:

1. Organizarea în managementul organizaţiei. Cercetare realizată la….

2. Planificarea activităţilor în managementul organizaţiilor. Cercetare realizată la….


3. Controlul în managementul organizaţiilor. Cercetare realizată la….

4. Evidenţa activităţilor în cadrul organizaţiilor. Cercetare realizată la….

5. Procesul managerial, conceput şi realizat la S.C...

6. Sistemul decizional în managementul organizaţiilor. Cercetare realizată la….

7. Managementul structurilor organizaţionale. Cercetare realizată la….

8. Strategia şi managementul strategic al organizaţiilor. Cercetare realizată la….

9. Sisteme informaţionale şi decizionale ale managementului firmelor. Cercetare realizată la….

10. Metode, tehnici şi instrumente utilizate în managementul orgnizaţiilor. Cercetare realizată


la….

11. Managementul activităţii de cercetare-dezvoltare la S.C....

12. Aspecte comparative privitoare la manageri, întreprinzători şi lideri. Cercetare realizată la….

13. Managerii şi etica în managementul organizaţiilor. Cercetare realizată la….

14. Managementul provizionării cu materii prime şi materiale. Cercetare realizată la….

15. Managementul depozitării şi desfacerii la….

16. Managementul performat al organizaţiei. Cercetare realizată la….

17. Managementul deşeurilor. Cercetare realizată la….

Managementul resurselor umane

1. Organizarea managementului personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

2. Managementul recrutării şi selecţiei personalului. Cercetare realizată la….

3. Managementul pregătirii şi promovării personalului. Cercetare realizată la….

4. Căi şi metode de perfecţionare a pregătirii personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

5. Leadership-ul şi rolul acestuia în managementul personalului organizaţiei. Cercetare realizată


la….

6. Problemele carierelor profesionale în managementul personalului. Cercetare realizată la….

7. Managementul riscului în managementul personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

8. Controlul activităţii personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….


9. Salarizarea personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

10. Managementul protecţiei sociale a personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

11. Eficienţa utilizării personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

12. Managementul strategic al personalului. Cercetare realizată la….

13. Informatizareamanagementului personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

14. Motivarea personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

15. Etica în managementul personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

16. Factorul uman în managementul performant al organizaţiei. Cercetare realizată la….

17. Că şi metode de fidelizare a personalului organizaţiei. Cercetare realizată la….

Managementul calităţii

1. Funcţia calităţii în managementul întreprinderii. Studiu de caz la SC ...;

2. Certificarea sistemului de management al calităţii. Studiu de caz la SC ...;

3. Implementarea unui sistem de management al calităţii. Studiu de caz la SC ...;

4. Metodele controlului calităţii. Studiu de caz la SC ...;

5. Proiectarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii. Studiu de caz la SC ...;

6. Planificarea calităţii produselor şi proceselor. Studiu de caz la SC ...;

7. Sisteme de management al calităţii. Studiu de caz la SC ...;

Comportament organizaţional

1. Valorile, atitudinile şi satisfacţia în muncă în comportamentul organizaţional. Studiu de caz:..;

2. Managerul şi coordonatele managementului comportamentului organizaţional. Studiu de caz:.;

3. Autoritatea in comportamentul organizaţional. Studiu de caz:..;

4. Managementul comportamentului deviant în perioade de criză. Studiu de caz:..;

5. Competenţa educaţională a managerului comportamentului organizaţional. Studiu de caz:..;

6. Comportamentul organizaţional şi leadershipul. Studiu de caz:..;

7. Valorile, atitudinile şi satisfacţia în muncă în comportamentul organizaţional. Studiu de caz:..


Managementul aprovizionării și desfacerii

1. Organizarea sistemelor de aprovizionare şi sistemul de relaţii în aprovizionare. Studiu de caz


la

SC ...;

2. Organizarea structurală în managementul desfacerii; sisteme de desfacere-livrare. Studiu de


caz

la SC ...;

3. Tipologia strategiilor folosite în desfacerea produselor. Studiu de caz la SC ...;

4. Metode şi modele matematice de calcul a stocurilor. Studiu de caz la SC ...;

5. Organizarea structurală în managementul desfacerii şi sisteme de desfacere-livrare. Studiu de

caz la SC ...;

6. ManagemenTul relaţiilor cu partenerii şi subfurnizorii. Studiu de caz la SC ...;

7. Organizarea sistemelor de aprovizionare şi sistemul de relaţii în aprovizionare. Studiu de caz


la

SC ....

Prof. univ. dr. CAMELIA DRAGOMIR

Managementul afacerilor

1. Etica în managementul afacerilor. Cercetare realizată la….

1. Stiluri de management abordate în cadrul organizaţiilor. Cercetare realizată la……

2. Strategii de negociere aplicate în managementul afacerilor. Cercetare realizată la….

3. Responsabilitatea socială a firmei în managementul afacerilor. Studiu de caz….

1. Rolul culturii manageriale în dezvoltarea afacerilor. Studiu de caz…..

2. Factori provocatori şi modalităţi de reducere a stresului organizaţional. Cercetare realizată


la….

3. Rolul managerului în organizaţia modernă. Cercetare realizată la…..

4. Relaţia cultură organizaţională şi cultură managerială în firma modernă. Cercetare realizată


la….
5. Riscul şi managementul riscului în afaceri. Cercetare realizată la….

6. Rolul culturii organizaţionale în asigurarea unui management performant. Cercetare realizată

la….

7. Managementul promovării produsului turistic. Cercetare realizată la….

Comunicare si negociere în afaceri

1. Modele de comunicare în managementul firmei. Cercetare realizată la….

2. Bariere şi disfuncţionalităţi ale procesului de comunicare în managementul organizaţiilor.

Cercetare realizată la….

3. Dimensiuni ale comunicării manageriale în firmele moderne. Cercetare realizată la….

4. Rolul comunicării manageriale în motivarea salariaţilor firmei. Studiu de caz….

5. Competenţa în comunicarea managerială şi rolul ei în obţinerea performanţei organizaţiei.

Cercetare realizată la….

6. Tehnici moderne de comunicare managerială. Cercetare realizată la….

7. Specificul comunicării manageriale în cadrul instituţiilor publice. Cercetare realizată la….

8. Stiluri de comunicare managerială utilizate în cadrul organizaţiilor. Cercetare realizată la….

9. Diversitatea culturală şi stilurile de negociere în managementul afacerilor. Cercetare realizată

la….

10. Tehnici şi strategii de negociere în afaceri. Cercetare realizată la….

11. Problematica comunicării manageriale în organizaţiile modene. Cercetare realizată la….

Management bancar

1. Managementul activităţii de creditare. Cercetare realizată la….

2. Strategii de promovare a produselor bancare. Cercetare realizată la….

3. Analiza performanţelor bancare. Cercetare realizată la….

4. Metode şi tehnici utilizate în managementul bancar pentru optimizarea performanţelor


bancare.
Cercetare realizată la….

5. Managementul bancar şi prevenirea riscului in activitatea bancara. Cercetare realizată la….

6. Managementul riscului bancar . Cercetare realizată la….

7. Managementul calităţii în sistemul bancar. Cercetare realizată la….

8. Managementul produselor şi serviciilor bancare. Cercetare realizată la….

Managementul organizaţiilor publice

1. Bune practici susţinute la nivelul managementului administraţiei publice. Cercetare realizată

la….

2. Reforma in administratia publică şi noul management public. Cercetare realizată la….

3. Metode şi tehnici de management utilizate în instituţiile publice. Cercetare realizată la….

4. Stiluri de management aplicate în instituţiile publice. Cercetare realizată la….

5. Sistemul de management al calităţii în sectorul public. Cercetare realizată la….

6. Management şi leadership în organizaţiile publice. Cercetare realizată la….

7. Stiluri de comunicare managerială utilizate în organizaţiile publice. Cercetare realizată la….

8. Managementului resurselor umane în cadrul instituţiei publice. Cercetare realizată la….

9. Relaţia dintre calitatea serviciilor şi performanţa managementului public. Cercetare realizată

la….

10. Modele de calitate utilizate în instituţiile publice. Cercetare realizată la….

11. Satisfacţia clienţilor serviciilor publice- indicator al performanţei în managementul

organizaţiilor publice. Cercetare realizată la….

Prof.univ.dr. ROXANA ŞTEFĂNESCU

Managementul producţiei

1. Creşterea competitivităţii activităţii prin implementarea unui sistem de asigurare a calităţii la

S.C........

2. Managementul dezvoltării unui nou produs..Studiu de caz la...


3. Principalii factori care influenţează procesul de producţie şi organizarea acestuia. Studiu de

caz la...

4. Căi de reducere a costului producţiei – deziderat determinant al politicilor manageriale de

producţie.Studiu de caz la........

5. Managementul dezvoltării unui nou produs şi asimilarea în fabricaţie a noilor produse. Studiu

de caz la…..

6. Analiza şi managementul costurilor de producţie la SC…

7. Metoda specifică de management - analiza diagnostic a activităţii de producţie. Studiu de

caz la SC…

Management operaţional

1. Avantajele planificării materialelor prin metode actuale de management - metoda Just in time.

Studiu de caz la......

2. Metode moderne de management. Impactul sistemului Just-in-Time (JIT) asupra calităţii

produselor şi producţiei. Studiu de caz la....

3. Proiectarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii. Studiu de caz la SC…

4. Metodelel controlului calităţii. Controlul statistic. Studiu de caz la SC…

5. Planificarea calităţii. Studiu de caz la SC…

6. Sisteme de management al calităţii. Studiu de caz la SC…

7. Costurile calităţii. Auditul calităţii. Studiu de caz la SC…

Managementul IMM

1. Avantajele şi utilitatea planului de afaceri. Studiu de caz...

2. Structura planului de afaceri. Studiu de caz...

3. Rolul managementului în elaborarea planului de afaceri. Studiu de caz la S.C. ………

Marketing

1. Managementul canalelor de distribuţie. Studiu de caz la S.C....


2. Managementul activităţilor de marketing. Studiu de caz la S.C....

3. Managementul activităţii de promovarea vânzărilor. Studiu de caz la S.C....

4. Managementul mixului de marketing. Studiu de caz la S.C

5. Managementul portofoliului de produse . Studiu de caz la S.C

6. Managementul marketingului-politica de produs şi de preţ. Studiu de caz la S.C ……..

7. Managementul promovării produselor. Studiu de caz la S.C....

8. Managementul gamei de produse. Studiu de caz la S.C....

9. Managementul activităţii de publicitate. Studiu de caz la S.C ....

10. Managementul mix-ului de marketing bancar. Studiu de caz la S.C ....

11. Managementul vânzărilor promoţionale aplicate de S.C. ……….

12. Managementul şi politica de distribuţie. Studiu de caz la S.C ....

13. Managementul activităţii de vânzare şi rolul vânzătorului. Studiu de caz la S.C......

14. Managementul politicii de preţ în piaţa întreprinderii.Studiu de caz la S.C......

15. Managementul componentei de comunicare a mix-ului de marketing. Studiu de caz la

S.C................

16. Managementul politicii de distribuţie a produsului turistic. Studiu de caz la S.C......

17. Managementul campaniei publicitare a firmei. Studiu de caz la S.C.............

18. Managementul elaborării strategiei media de către firma. Studiu de caz la S.C.............

19. Strategii de marcă aplicate de firma…

20. Studiu privind atragerea şi fidelizarea clienţilor. Studiu de caz la S.C..............

Managementul proiectelor

1. Organizarea structurală a managementului de proiect. Studiu de caz la S.C..........

2. Stilul de conducere al managerului de proiect. Studiu de caz la S.C......

3. Managementul riscului în proiecte. Studiu de caz la...........

Management bancar
1. Modalităţi de finanţare a întreprinderii. Studiu de caz la.........

2. Activităţi de creditare la instituţie bancară. Studiu de caz la.........

3. Aspecte privind identificarea şi acoperirea riscului de creditare. Studiu de caz la...

Management comparat

1. Elemente de specificitate ale managementului European. Studiu de caz la.........

2. Euromanagementul şi euromanagerii. Studiu de caz la.............

Managementul inovării

1. Product lifecycle management la SC......................;

2. Managementul transferului tehnologic la SC ...................;

3. Factorii de reuşită în inovarea industrială (studiu de caz);

4. Managementul în proprietatea intelectuală. Scrierea şi înregistrarea unui brevet de invenţie.

Cercecetare efectuată la...........;

5. Locul şi rolul activităţii de cercetare-dezvoltare în firma de producţie. Studiu de caz la

SC...............;

6. Conceptul Kaizen în inovare şi perspectiva implementării lui pe piaţa românească. Cercetare

efectuată la SC....................;

7. Management, dezvoltare şi schimbare organizaţională prin inovare. Cercetare efectuată la

SC....................;

8. Managementul proiectelor de inovare şi impactul acestora asupra activităţii firmei. Cercetare

efectuată la SC....................;

9. Managementul incubatoarelor de afaceri în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.


Cercetare

efectuată la SC....................;

10. Principii manageriale de organizare a inovării. Cercetare efectuată la SC....................;

11. Conceperea şi implementarea unui proiect de inovare la SC ...............


12. Stimularea capacităţii inovative a IMM-urilor româneşti din domeniul IT. Cercetare efectuată
la

SC....................;

Prof.univ. dr. ELENA DOVAL

Managementul investiţiilor

1. Procesul decizional în managementul investiţiilor. Cercetare aplicativă la …………….

2. Analiza oportunităţii deciziei manageriale de investiţii în marketing. Cercetare aplicativă la …

3. Decizia managerială de investiţii în resurse umane. Cercetare aplicativă la …………….

4. Utilizarea studiilor de fezabilitate în managementul investiţiilor. Cercetare aplicativă la


………

5. Analiza eficienței economice a investițiilor. Cercetare aplicativă la .....

6. Deteminarea capacităţii optime de producţie în managementul investiţiilor. Cercetare


aplicativă

la ………..

7. Instrumente manageriale de dezvoltare economică. Cercetare aplicativă la SC…………….

8. Rolul investiţiilor în managementul creşterii economice. Cercetare aplicativă la

SC…………….

9. Politica managerială de investiţii. Cercetare aplicativă la SC…………….

10. Procesul managerial de investiţii în piaţa de capital. Cercetare aplicativă la SC…………….

11. Managementul proiectelor de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile. Cercetare

aplicativă la SC…………….

12. Leasing-ul în managementul investiţiilor. Cercetare aplicativă la SC…………….

13. Criterii economice de analiză a riscurilor în proiectele de investiţii din perspectiva

managementului. Cercetare aplicativă la SC…………….

14. Analiza de senzitivitate în managementul proiectelor de investiţii. Cercetare aplicativă la

SC………
15. Bugetul de investiţii - instrument în managementul investiţiilor. Cercetare aplicativă la

SC………..

16. Strategia managerială de investiții și dezinvestiții. Cercetare aplicativă la SC……....……….

17. Strategia de dezvoltare a organizației prin investiții. Cercetare aplicativă la SC………...…….

18. Analiza critică a strategiei manageriale de investiții aplicată în practica managerială.


Cercetare

aplicativă la ....

19. Masurarea riscului implementarii strategiei de investiții a organizației. Cercetare aplicativă la


..

20. Finanțarea investițiilor în managementul organizației. Cercetare aplicativă la ....

Simulare şi modelare economică

1. Modelul de livrare a unor produse conform unui spectru constant aplicat unor comenzi

successive utilizat pentru prognozarea vânzărilor în cadrul procesului managerial.

2. Utilizarea metodei de simulare Monte Carlo în analiza managementului privind procesele de

reparaţii ale utilajelor în vederea programării producţiei şi/sau a investiţiei.

3. Analiza de management privind efectul calităţii informaţiei economice în alegerea modelelor

economice-matematice.

4. Necesitatea abordării cantitative a managementului prin modelarea proceselor economice.

5. Realizarea unui studiu de marketing prin simularea vânzărilor zilnice, utilizat în


managementul

de marketing.

6. Aplicaţii ale modelării structurii ofertei întreprinderilor pe piaţă utilizate de managementul

organizatiei.

7. Metoda arborelui decizional utilizată de managementul unei organizaţii, pentru conducerea

eficientă.

8. Modelarea fenomenelor de piaţă cu ajutorul metodelor de previziune utilizate de


managemenul
firmei.

9. Fundamentarea deciziilor de management în condiţii de incertitudine.

10. Metode de simulare utilizate de managementul firmei pentru lansarea unui nou produs.

11. Evoluţia ponderii pe piaţă a unor produse concurenţiale utilizând metoda lanţurilor

Markoviene, instrument în managementul organizaţiei

12. Acţiuni manageriale privind programarea operativă a producţiei utilizând metode de


simulare.

13. Modelarea posibilităţilor de dezvoltare şi a structurii de producţie utilizate în managementul

firmei

14. Aplicaţii ale modelor de alocare optimă a resurselor utilizate de managemenul firmei.

15. Metode de fundamentare a deciziilor în condiţii de certitudine utilizate de managemenul


firmei.

16. Aplicarea metodei de modelare a fenomenelor de piaţă cu ajutorul lanţurilor Markoviene, în

managementul firmei.

17. Metode de fundamentare a deciziilor de management în condiţii de risc.

18. Metode cantitative de analiză a riscului aplicate de echipa manageriala.

19. Studiul proceselor economice utilizând modele de optimizare folosite de management.

20. Metoda de simulare Monte Carlo utilizată de management pentru determinarea politicilor de

control al stocurilor utilizate

21. Simularea ca alternativă, tehnică folosită de către echipa managerială la aplicarea modelelor
analitice.

Managementul serviciilor

1. Particularităţi ale serviciilor și impactul acestora asupra managementului organizaţiei.

2. Consumatorul de servicii, studiat de managementul firmei.

3. Managementul calităţii serviciilor oferite de firma prestatoare de servicii.

4. Managementul activităţii de promovarea serviciilor.


5. Analiza de management al mediului concurenţial pe piaţa serviciilor turistice.

6. Eficienţa serviciilor, ţinta finală a managementului.

7. Eficienţa activităţii serviciilor-conţinut, factori de influenţă-studiu managerial.

8. Indicatori de influenţă în domeniul serviciilor, în atenţia managementului organizaţiei.

9. Implicarea managementului în relaţia eficienţă-exigenţă a a consumatorului.

10. Relaţiile managementului firmei de servicii cu piaţa.

11. Fenomene non-calitate în servicii, identificarea cauzelor și prevenirea acestora de către

managementul organizaţiei.

12. Garanţia performanţei personalului firmei de servicii, din perspective managementului


firmei.

Lect. univ. dr. ORIANA NEGULESCU

Analiza strategică a mediului concurenţial

1. Analiza critică a strategiei manageriale aplicată în practica managerială. Cercetare aplicativă la

2. Planificarea şi alocarea resurselor strategice. Cercetare aplicativă la ....

3. Identificarea opţiunilor strategice în scopul creşterii eficienţei economice a organizaţiei.

Cercetare aplicativă la ....

4. Proiectarea strategiei organizaţiei. Cercetare aplicativă la ....

5. Schimbarea strategică în structura organizaţională. Cercetare aplicativă la ....

6. Schimbarea strategică în cultura organizaţiei. Cercetare aplicativă la ....

7. Evaluarea strategiei organizaţiei în mediul concurenţial. Cercetare aplicativă la ....

8. Strategia managerială a firmei pe baza modelului Boston Consulting Group

9. Proiectarea unei noi strategii manageriale. Cercetare aplicativă la ....

10. Modele de strategii aplicate în mediul concurenţial. Cercetare aplicativă la ....

11. Creşterea avantajului competitiv al firmei. Cercetare aplicativă la ....

12. Analiza poziţiei competiţionale a firmei. Cercetare aplicativă la ....


13. Redresarea firmei prin restructurare. Cercetare aplicativă la ....

14. Dezvoltarea organizaţiei în mediul concurenţial. Cercetare aplicativă la ....

15. Schimbarea strategiei în domeniul calităţii serviciilor. Cercetare aplicativă la ....

Lect..univ.dr. MANEA DELIA

Contabilitate

1. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în industria……………………

2. Calculaţia costurilor prin metoda Standard-Cost şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Studiu de caz la S.C....

3. Calculaţia costurilor prin metoda comenzi şi implicaţiile asupra procesului decizional. Studiu
de

caz la S.C....

4. Calculaţia costurilor prin metoda pe faze şi implicaţiile asupra procesului decizional. Studiu de

caz la S.C....

5. Calculaţia costurilor prin metoda direct-costing şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Studiu de caz la S.C....

6. Sisteme de calculaţie a costurilor pe baza unităţilor de producţie. Metoda UVA. Studiu de caz
la

S.C....

7. Controllingul costurilor în condiţiile aplicării metodei TARGET – COSTING. Studiu de caz la

S.C....

Asist.univ.dr. POSEA IOAN VALENTIN MARCEL

Managementul serviciilor

1. Managementul resurselor materiale din sectorul serviciilor. Studiu de caz la S.C....

2. Managementul resurselor financiare din sectorul serviciilor. Studiu de caz la S.C....

3. Sistemul informational specific managementului serviciilor. Studiu de caz la S.C....

4. Analiza mediului extern al firmei prestatoare de servicii. Studiu de caz la S.C....


5. Functiile managementului serviciilor. Studiu de caz la S.C....

6. Managementul calitătii serviciilor prestate în cadrul S.C….

7. Stilurile de conducere în managementul serviciilor. Studiu de caz la S.C....

8. Conducerea serviciilor într-un mediu dinamic. Studiu de caz la S.C....

9. Analiza managerială a cererii de servicii. Studiu de caz la S.C....

10. Analiza managerial a ofertei de servicii. Studiu de caz la S.C....

11. Managementul calitătii serviciilor. Studiu de caz la S.C....

12. Managementul activitătii de internationalizare a serviciilor. Studiu de caz la S.C…

13. Managementul costurilor de aprovizionare în cadrul S.C…

14. Managementul desfacerii produselor la S.C….în raport cu sistemul economic actual.

15. Managementul desfacerii produselor de către unitătile en-gros cu aplicatii la S.C…..

16. Managementul stocurilor de desfacere în cadrul S.C….

17. Managementul costurilor de aprovizionare în cadrul S.C…

18. Managementul desfacerii produselor la S.C….în raport cu sistemul economic actual.

19. Managementul desfacerii produselor de către unitătile en-gros cu aplicatii la S.C…..

20. Managementul stocurilor de desfacere în cadrul S.C….

21. Managementul indicatorilor de consum şi valorificare în cadrul S.C…

22. Managementul costurilor specific de sfacerii în cadrul S.C….

23. Tendinte de modernizarea organizării logisticii în condiţiile dezvoltării pietei globale. Studiu
de

caz la S.C.....

24. Reproiectarea sistemului informational al unei societăţi comerciale

25. Îmbunătăţirea performanţelor manageriale la S.C….

26. Sistemul de management al clienţilor la S.C..

27. Sistemul informatic folosit în managementul firmei. Studiu de caz la S.C…


28. Crearea şi dezvoltarea unui site pentru dezvoltarea vanzarilor din cadrul S.C…

Director departament Ştiinţe economice

Prof.univ.dr.ec.dr.ing. Stelian PÂNZARU

Relatie personalitate-satisfactie-angajament in contextul culturilor organizatiilor distincte.

2. Particularitati de personalitate ale alcoolismului la femei.

3. Stiluri educative ale familiei modern.

4. Aspecte psihologice ale comportamnetului agresiv in mediul scolar.

5. Leadershipul-ul si stilurile de conducere.

6. Agresivitatea feminina-determinarea si incadrarea juridica.

7. Personalitatea scolarului mic si modelarea ei prin factori psihosociali.

8. Dezvoltarea proceselor mnezice prin activitatiile de educare a limbajului specifice gradinitelor


de copii.

9. Delicventa juvenila.

10. Reintegrarea personalitati infractorului in scopul reinsertiei pe paita muncii.


1. Efectele agresivitatii asupra conduitei de conducere a vehiculelor

2. Efectele agresivitatii asupra performantelor in conducerea de vehicule

3. Factori sociali ai respectarii normelor

4. Diferente de gen in resposivitatea la training-uri

5. Efectele tehnicilor de relaxare in cresterea performantelor sportive

6. Factori psiho-sociali implicati in impunerea legii : implicatii in sfera conducerii de vehicule

7. Structura eului social: efecte in plan psiho-emotional

8. Stereotipurile sociale : o provocare in comunicarea interpersonala

9. Efectele mesajelor persuasive asupra comporatametului multimilor

10. Caracteristicile psiho-sociale ale atractivitatii

11. Erorile de atribuire: cauza a frustrarilor sociale

12. Efectele erorilor de atribuire in relatiile interpersonale


13. Caracteristicile individuale ale persoanelor adulte fara adapost

14. Factori determinanti ai comportamentului de tip prosocial

15. Factori determinanti ai comportamentului de tip anti-social

1. Relaţia dintre tipul de personalitate şi reușita școlară

2. Factori motivaționali și perfomanţa școlară

3. Efectele stresului şi anxietatății în timpul examenului la elevi și studenți

4. Tendințe accentuate ale personalității și tulburările de comportament la alcoolici

5. Riscul de depresie la indivizi pe baza unor trăsături asociate cu extroversiunea și


introversiunea

6. Explorarea Personalității la vârste diferite

7. Relația dintre elevi și profesori privind perceperea și dezvoltarea personalității

8. Aspecte relevante ale studiului corelațional privind profilul de personalitate și emotivitate

9. Influența gândirii critice în dezvoltarea personalității

10. Analiza motivațională în elaborarea profilului de personalitate.


1. Interacțiunea părinți-copii; aspecte de disciplinare eficientă

2. Interacțiunea părinți-copii; atașament și afecte

3. Atracţia interpersonală

4. Atractivitatea fizică

5. Comportamente nonverbale, persuasiune și credibilitate

6. Rolul emoțiilor în comunicare

7. Auto-îndeplinirea profețiilor în relațiile interpersonale

8. Nevoia de apartenenţă

Politici educaţionale şi finalităţi: politici educaţionale implicate în reforma

2. învăţământului

3. Metodologia instruirii şi relaţia profesor-elev

4. Niveluri şi forme de evaluare a performanţelor elevilor prin instruire


5. Componentele educaţiei

6. Dezvoltarea relaţiei profesor-elev prin empatie reciprocă

7. Determinanţii sociali şi pedagogici ai reuşitei şcolare

8. Consilierea si Orientarea in Cariera a Adolescentilor

9. Consiliere si orientare scolara si profesionala. Alegerea vocationala – expresie a personalitatii

10. Rolul modelului social în orientarea şcolară şi profesională a copiilor şi adolescenţilor.

11. Rolul aptitudinilor în dezvoltarea creativităţii şcolarului mic.

1. Normativitatea juridică în contextul normativităţii sociale

2. Legea si locul său în contextul izvoarelor de drept

3. Importanţa răspunderii juridice în realizarea dreptului

4. Temeiul și scopul răspunderii juridice

5. Dimensiunea teleologică a dreptului

6. Raportul juridic

7. Acţiunea normei juridice în timp

8. Persoana fizică, subiect de drept

9. Litera si spiritul legi. Abuzul de drept si frauda de lege

10. Responsabilitatea morală si relaţia sa cu răspunderea juridică

1. Proba raportului juridic civil concret;

2. Condiţiile de validitate a actelor juridice civile;

3. Eroarea şi dolul ca vicii de consimţământ ale actului juridic civil;

4. Nulitatea actelor juridice civile;

5. Prescripţia extinctivă. Noţiune, natură juridică şi efecte.

. Identificarea persoanelor fizice prin elemente specifice. Evidenţa populaţiei, modificarea


şischimbarea elementelor de identificare (nume, prenume, domiciliu, stare civilă).

2. Adopţia internă şi internaţională. Probleme, dificultăţi, propuneri de legeferenda.


3. Rolul administraţiei publice în ocrotirea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice.

4. Mijloace juridice civile privind protecţia persoanelor aflate în dificultate;

5. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.

6. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.

1. Constituția – garant al drepturilor și libertăților fundamentale

2. Consacrarea constitutionala a principiului separatiei puterilor in stat in Romania

3. Funcția legislativă a Parlamentului

4. Rolul si atributiile constitutionale ale Guvernului

5. Parlament bicameral vs. Parlament unicameral. Avantaje și dezavantaje ale celor două sisteme

6. Evoluția instituției șefului de stat în constituțiile române

7. Avocatul Poporului – apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

8. Referendumul mijloc de exprimare a voinței poporului român

9. Libertatea de exprimare în România

10. Rolul partidelor politice în statul de drept

Principii de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale

2. Modalităţi generale de constituire a dreptului de proprietate publică

3. Serviciile publice în reglementarea Codului administrativ

4. Autonomia locală. Schimbări aduse de Codul administrativ

5. Actul administrativ. Privire specială asupra modalităţilor de desfiinţare

6. Regimul contractelor de concesiune

7. Răspunderea administrativ-patrimonială

8. Regimul juridic aplicabil domeniului public

1. Izvoarele dreptului privat roman;

2. Formarea statului roman;

3. Procedura legis acţiunilor în dreptul roman;


4. Procedura formulară în dreptul roman;

5. Procedura extraordinară în dreptul roman;

6. Conceptul de persoană şi categoriile de persoane în dreptul civil roman;

7. Organizarea familiei romane;

8. Proprietatea în dreptul roman;

9. Succesiunea legală în dreptul civil roman;

10.Succesiunea testamentară în dreptul civil roman;

11 .Izvoarele obligaţiilor în dreptul civil roman;

12.Garanţii personale şi garanţii reale în dreptul privat roman.

1. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale în reglementarea Codului civil

2. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studio comparativ


teoretic şi practic

3. Efectele posesiei

4. Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice

5. Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice

6. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii

7. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.

Studiu comparativ

8. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic

9. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară

10. Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate

1. Modalităţile şi regulile de încheiere a contractului

2. Teoria impreviziunii, institutie juridică nou reglementată în Codul civil – studiu teoretic şi
practic

3. Principiul relativităţii efectelor contractului şi excepţiile sale

4. Simulaţia, excepţie de la principiul opozabilitătii contractului faţă de terţi


5. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului – analiză juridică comparativă

6. Studiu comparativ între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală

7. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale

8. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie – analiză teoretică şi practică

9. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane – analiză teoretică şi practică

10. Posibilitatea cumulării celor două forme de raspundere civilă

11. Executarea silită în natură şi prin echivalent a obligaţiilor – analiză comparativă teoretică şi
practică

12. Dreptul creditorilor asupra patrimoniului debitorului întemeiat pe gajul general

13. Analiză comparativă privind cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie

14. Novaţia, mijloc de transformare a obligaţiilor

15. Studiu de caz. Acţiunea subrogatorie, măsură luată de creditor in vederea conservării
patrimoniului

debitorului

16. Studiu de caz. Actiunea revocatorie, măsură luată de creditor in vederea conservării
patrimoniului

debitorului

17. Consecintele juridice ale plăţii – studiu teoretic şi practic

18. Caracterele şi conditiile dreptului de retenţie

19. Analiză comparativă între gaj şi ipotecă

20. Analiză comparativă asupra modurilor de stingere a obligaţiilor prin realizarea sau
nerealizarea Creanţei

1. Cauzele care exclud infracţiunea

2. Cauzele care înlătură răspunderea penală

3. Formele infracţiunii intenţionate în raport cu fazele ei de desfăşurare

4. Delimitare între actele de clemenţă

5. Individualizarea judiciară a pedepselor


6. Raportul de cauzalitate în materie penală

7. Circumstanţele personale şi reale în materia participaţiei

8. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

9. Pluralitatea ocazională de făptuitori

10. Instituţia participaţiei penale

1. Repere istorice ale dezvoltării dreptului internaţional public

2. Entităţi statale contestate din perspectiva dreptului internațional public

3. Vespasian V. Pella – promotor al dreptului internațional

4. Raportul între dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor

5. Etapele elaborării tratatelor

6. Recunoaşterea internaţională a statelor şi guvernelor

7. Influenţa lui Hugo Grotius asupra dezvoltării dreptului internaţional

8. Statutul de neutralitate în contextul relaţiilor internaţionale

9. Cooperarea internaţională a statelor pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale

10.Mijloace jurisdicţionale de soluţionare a diferendelor internaţionale


1. Relaţiile diplomatice

2. Relaţiile consulare

3. Oficiul consular

4. Misiunea diplomatică

5. Desemnarea membrilor misiunii diplomatice

6. Desemnarea membrilor oficiului consular

7. Diplomația ad-hoc

8. Complementaritatea imunitate diplomatică – inviolabilitate

9. Valiza diplomatică

10.Privilegii și facilități diplomatice


1. Aspecte specific privind funcţionarea instituţiilor jurisdicţionale ale Uniunii Europene.

2. Rolul Tratatului de la Lisabona în consolidarea construcţiei europene.

3. Particularitatile procesului legislativ al Uniunii Europene.

4. Aplicarea normelor juridice ale Uniunii Europene în ordinea juridică a României.

5. Dreptul European şi ordinea juridică internă.

6. Repartizarea puterilor în trei nstituţiile UniuniiEuropene.

7. Rolul judecătorului naţional în aplicarea dreptului European.

8. Cetatenia in Uniunea Europeana.

9. Aspecte juridice privind iesirea din Uniunea Europeana.

10.Uniunea Europeană, spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

1. Tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Comunicarea pe internet;

2. Afaceri electronice. Modele de afaceri electronice;

3. Afaceri electronice. Instrumente de plată electronică;

4. Identificarea electronică. Semnatura electronică. Sigiliul electronic;

5. Dispute privind numele de domeniu pe Internet. Cazuri privind mărci. Cazuri privind

numele personale. Cazuri privind indicațiile geografice;

6. Drepturi de proprietate intelectuală în cyberspațiu. Protecția programelor informatice;

7. Drepturi de proprietate intelectuală în cyberspațiu. Protecția operelor de artă digitală;

8. Drepturi de proprietate industrială în cyberspațiu. Protecția semnelor distinctive. Mărci.


Indicații geografice;

9. Infracțiuni informatice. Hărțuirea electronică. Violarea vieții private;

10. Infracțiuni informatice. Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată
electronice.
1. Organizarea și etica judiciară – principii, valori, reglementări;

2. Etica şi conduita procurorilor în reglementările juridice internaționale;

3. Principii de etică și deontologie în profesia de magistrat. Codul deontologic


al judecătorilor și procurorilor;

4. Independența, imparțialitatea și integritatea – valori deontologice specifice

magistraților

1. Aspectele psihologice ale infractorului recidivist.

2. Aspectele tipologice ale personalității infractorului.

3. Psihologia delncventului juvenil.

4. Relația dintre mediul familial și delincvența juvenilă.

5. Particularități psihocomportamentale ale privării de libertate.

6. Relația dintre anxietate și durata perioadei de detenție.

7. Diferențe de gen ale nivelului de anxietate în rândul deținuților.

8. Comportamentul psihosocial al delincventului juvenil.

9. Reintegrarea socială a infractorului.

10.Relația dintre personalitatea infractorului și tipurile de infracțiuni

1. Domeniul de cercetare al criminologiei, obiectul și conceptele acesteia.

2. Funcțiile criminologiei.

3. Metode și tehnici de investigare în criminologie.

4. Teoriile cauzalității în criminologie.

5. Orientarea sociologică în criminologie.

6. Etiologia criminalității.

7. Modele de reacție socială contra criminalității.

8. Politica penală și prevenirea criminalității.

9. Justiția restaurativă – alternativă la justiția retributivă.

10. Particularități ale cauzalității infracțiunilor de violență

1. Migraţie şi comunicare: identitate lingvistică. Studiu de caz

2. Comunicare interculturală: Românii în Spania/Italia. Studiu de caz


3. Interferenţe lingvistice româno-spaniole. Studiu de caz

4. Interferenţe lingvistice româno-italiene. Studiu de caz

5. Metafora vizuală în publicitate. Studiu de caz

6. Metafora vizuală în comunicarea virtuală. Studiu de caz

7. Împrumuturi lexicale în limbajul migraţiei. Studiu de caz

1. Discursul mediatic în limba engleză și rolul acestuia în definirea procesului de comunicare la


nivel european. Studiu de caz

2. Modele de comunicare în limba engleză în spațiul Uniunii Europene. Studiu de caz

3. Modele de comunicare în limba engleză și mijloace de modificare a comportamentului


publicului. Studiu de caz

4. Comunicarea verbală si aportul său în practica negocierii. Studiu de caz

5. Comunicarea verbală şi aportul său în practica relaţiilor publice. Studiu de caz

6. Comunicarea non-verbală si aportul său în practica negocierii. Studiu de caz

7. Comunicarea non-verbală şi aportul său în practica relaţiilor publice. Studiu de caz

8. Comunicarea informaţiilor în organizaţia de tip european. Studiu de caz

9. Caracteristici ale campaniilor de relaţii publice de succes. Studiu de caz

10. Conceptul de comunicare și dimensiunile sale. Studiu de caz

1. Libertăți umane și drepturi cetățenești în contextul comunicării publice + Studiu de caz.

2. Limitele și garanțiile libertății de exprimare și comunicare + Studiu de caz.

3. Internetul și libertatea de exprimare + Studiu de caz.

4. Demnitatea umană –implicații și ipostaze juridice din perspectiva relațiilor publice + Studiu de
caz.

5. Principiile dreptului comunicării sociale + Studiu de caz.

6. Garanțiile juridice privind accesul la informațiile de interes public + Studiu de caz.

7. Protecția persoanei cu privire la prelucrarea datelor cu caracater personal + Studiu de caz.

8. Publicitatea audiovizuală – legislația și încălcarea acesteia + Studiu de caz.


9. Accesul la informațiile de interes public + Studiu de caz.

10. Consiliul Național al Audiovizualului – organizare și atribuții + Studiu de caz.

11. Responsabilitate și răspundere în practicarea relațiilor publice + Studiu de caz.

12. Relații publice versus Propagandă –dimensiuni etice + Studiu de caz.

13. Relațiile publice versus editorialul plătit + Studiu de caz.

14. Competență și profesionalism în relațiile publice + Studiu de caz.

15. Declarația de principii – suportul etic al organizației + Studiu de caz.

16. Specialistul în relații publice – valori și responsabilitate profesională + Studiu de caz.

17. Provocările specialiștilor în comunicare în spațiul public din România + Studiu de caz.

18. Implicațiile etice în situații de criză organizațională + Studiu de caz.

19. Organizațiile profesionale în domeniul relațiilor publice și rolul lor în responsabilitatea


practicienilor + Studiu de caz.

20. Jurnaliștii și specialiștii în relații publice – stabilirea relațiilor profesionale + Studiu de caz

21. Rolul interviului în strategia de relații publice + Studiu de caz.

22. Conferința de presă și rolul ei în campaniile politice + Studiu de caz.

23. Comunicatul de presă – reper în selecția informațiilor + Studiu de caz.

24. Discursurile politice și declarațiile oficiale –tehnici de scriere + Studiu de caz.

25. Newsletter-ul și redactarea materialelor pentru internet + Studiu de caz.

26. Comunicatul de presă și rolul său în situațiile de criză + Studiu de caz.

27. Articolele de analiză versus promovarea de produse + Studiu de caz.

28. Declarația de principii –misiune și viziune pentru identitatea organizațională + Studiu de caz.

29. Planul de comunicare în managementul relațiilor publice + Studiu de caz.

30. Strategii și tactici în relațiile publice + Studiu de caz.


1. Evoluția sistemelor electorale în noile democrații din Europa Centrală și de Est (1989 - 2018)

2. Poziția șefului statului în sistemele democratice europene: desemnare, competențe, imagine.

3. Monocameralism și bicameralism în sistemele parlamentare din Europa contemporană.


4. Participarea politică și satisfacția față de funcționarea sistemului democratic în

România: analiză comparativă.

5. Realism și neorealism în teoria relațiilor internaționale

6. Modelul Interdependenței complexe în analiza proceselor contemporane de globalizare

7. Uniunea Europeană și importanța resurselor de „soft power”

8. Marile puteri în era post-Război Rece: evoluții către o lume multipolară

9. Poziția Comisiei Europene în sistemul instituțional al UE

10. Poziția Parlamentului în sistemul instituțional al UE

11. Consiliul European - instituție fundamentală a UE

12. Tratatul de la Lisabona și noua arhitectură instituțională a UE

13. Ciclul politicilor publice: aspecte teoretice și implicații practice

14. Rolul societății civile în procesul de realizare a politicilor publice

15. Perspective teoretice asupra statului: implicații în procesul de realizare a politicilor publice

16. Procesul de politică publică în Marea Britanie și Franța: analiză comprativă

1. Evoluţia conceptului de securitate naţională în contextul globalizării;

2. Riscuri si ameninţări la adresa securităţii statelor la începutul secolului XXI;

3. Terorismul - factor de risc major la adresa securităţii statelor;

4. Arhitectura de securitate contemporană

5. Rolul NATO în managementul crizelor si prevenirea conflictelor

6. Managementul crizelor în spaţiul geopolitic al Mării Negre

7. Terorismul – ameninţare la adresa securităţii europene

8. Mecanismele Uniunii Europene pentru soluţionarea crizelor si conflictelor

9. Organizaţii internaţionale si implicarea acestora în soluţionarea conflictelor

10. Componentele constitutive ale ONU cu atribuţii în gestionarea crizelor si conflictelor

11. Conflictul ca problema de securitate – studiu de caz


12. Profil de țară – Franța (alti actori statali)

13. Crize politico-militare dupa al doile război mondial – studiu de caz

14. Reconfigurarea hărţii geopolitice a lumii – spre o nouă ordine mondială

15. Islamul – o lume în miscare

16. Consecinţele geopolitice ale atentatelor de la 11 septembrie 2001

17. Geopolitica Mării Negre

18. Geopolitica petrolului

19. Geopolitica religiilor

20. Geopolitica unui stat (ex. China, Rusia, SUA, Iran, Israel, Libia etc.)

1. Rolul și implicațiile U. E. privind conflictele internaționale

2. Politica Uniunii Europene privind organizațiile internaționale de securitate

3. Politica și strategia U. E. în domeniul fenomenului migrației

4. Implicațiile sociale și economice ale criminalității organizate în spațiul Uniunii Europene

5. Utilizarea metodei experimentului în procesul de integrare socială a migranților

6. Implicațiile observației, ca metodă de cercetare, privind predictibilitatea evoluției economiei la


nivelul Uniunii Europene

7. Fundamentarea strategiilor de securitate militară ale U.E. prin utilizarea anchetei sociale și a
sondajului

8. Rolul focus - grupului privind determinarea extremismului social la nivelul Uniunii Europene

9. Elaborarea de strategii privind dezvoltarea relațiilor internaționale prin utilizarea cercetării


calitative

10.Cadrul internațional de dezvoltare a societăților transnaționale. Studiu de caz

11.Implicațiile fenomenului migrației asupra societății

12.Utilizarea studiului comunitar privind statutul socio – juridic al minorităților naționale în


cadrul Uniunii Europene
1. Întreprinderea în economia de piaţă. Studiu de caz.

2. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea activităţii economice. Studiu de caz.


3. Concurenţa în economia de piaţă. Studiu de caz.

4. Stategii concurenţiale în economia de piaţă.

5. Rolul instituţiilor financiare în funcţionarea economiei. Studiu de caz.

6. Băncile si instituţiile financiare internationale. Studiu de caz.

7. Rolul sistemului bancar în economiile de piaţă moderne. Studiu de caz.

8. Aspecte teoretice şi practice privind implicarea statului în economie. Studiu de caz

10. Investiţiile publice, extinderea activităţii economice şi ocuparea forţei de muncă.

11. Uniunea Europeană - locul şi rolul său în economia mondială.

13.Integrarea economică europeană şi incidentele acesteia asupra comerţului internaţional.

14. Modelul european de integrare economică

15. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei.