Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA LINIARĂ

3. Ion și Vasile joacă următorul joc: Ion spune un număr, iar Vasile trebuie să găsească cinci numere
consecutive, crescătoare, numărul din mijloc fiind cel ales de Ion. Ajutați-l pe Vasile să găsească
răspunsul mai repede.
Exemplu: Ion spune 10, Vasile spune 8 9 10 11 12.

Program Joc;
var a,b,c,d,e:integer;
begin
writeln ('Introdu numarul');
readln (c);
b:=pred(c);
a:=pred(b);
d:=succ(c);
e:=succ(d);
writeln ('Sirul obtinut este: ',a,' ',b,' ',c,' ',d,' ',e);
readln;
end.

15. O familie a hotărât să schimbe vechiul său automobil pe unul nou. Prețul
cu care poate fi vândut automobilul vechi este N lei, suma de pe contul
bancar al familiei este de K lei. Luând în considerație că suma de care
dispune familia este mai mare decât prețul automobilului nou și prețul
acestuia este de X lei, să se determine ce sumă de bani va avea
familia după procurarea automobilului.

Program automobile;
var n,K,x:word;
s:word;
begin
writeln('Introdu n');
readln(n);
writeln('Introdu K');
readln(K);
writeln('Introdu x');
readln(x);
s:=(n*K)-x;
writeln(s);
end.