Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 „HILISEU HORIA”
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
CLASA: a VII-a, L2
NR. DE ORE/ SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore
PROFESOR: AŞTEFÅNESEI ELENA DANIELA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VII-A

SEMESTRUL I

În conformitate cu Programa şcolară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/ 28.02.2017

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi detaliate Nr. de Săpt. Observaţ


ore ii

1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE: 4h S1


1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate - a se prezenta/ a prezenta pe cineva; S2
Révision clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile - a descrie persoane;
initiale 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în - a-şi descrie casa/ camera.
vederea atingerii unui obiectiv VOCABULAR:
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală - familia;
2.1. Exprimarea unor preferinţe - activităţile din timpul liber;
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, - şcoala;
adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri - casa;
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei - lunile anului.
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală GRAMATICA

1
într-o limbă străină - articolele;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- substantivul (feminin şi plural);
informaţii uzuale - adjectivul calificativ;
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple -adjectivul demonstrativ/ posesiv;
- indicativul prezent;
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte - viitorul apropiat.
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, PROIECT
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple - Eu ma prezint.
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise

U1 1. Receptarea de mesaje orale simple 8h S3


On fait les courses 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate COMUNICARE : S4
clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile - a începe o discuţie; S5
1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în - a exprima cantitatea. S6
Tema: Universul
vederea atingerii unui obiectiv VOCABULAR :
personal:cumparatur
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor - magazinele;
i
aspecte culturale specifice - alimentele.
2.1. Exprimarea unor preferinţe GRAMATICA
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă,
adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri - articolul partitiv ;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin - adverbele de cantitate ;
informaţii uzuale - prezentul verbului devoir.
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE:
ilustraţii -specialităţi franţuzeşti.
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare PROIECT
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte - Realizarea unui pliant publicitar al
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la unui magazin;
schimbul de mesaje scrise - Crearea unui poster pentru
prezentarea unei specialităţi culinare
româneşti sau franţuzeşti.

2
S7
U2 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE: 8h S8
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate - a situa în timp; S9
Voilà ma journée clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile - a prezenta activităţi zilnice; S10
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor - a povesti la prezent.
aspecte culturale specifice VOCABULAR :
Tema: Universul 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală - mesele unei zile ;
personal:activitati 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, - activități zilnice.
cotidiene adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri GRAMATICA
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală - articolul nehotărât;
într-o limbă străină - prezentul verbelor pronominale în -
3 . Receptarea de mesaje scrise simple er;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin - prezentul verbului boire.
informaţii uzuale CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE:
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de - Feluri de mâncare preferate de
ilustraţii francezi.
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple PROIECT
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de - Prezentarea felului de mâncare
comunicare preferat;
uzuală - Realizarea orarului zilnic.
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple

U3 1 . Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE: 8h S11


1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate - a descrie un eveniment/ o S12
On va faire la fȇte! clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile activitate. S13
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor VOCABULAR : S14
aspecte culturale specifice -sărbătorile;
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală -feluri de mâncare tradiţionale.
GRAMATICA

3
Tema: Universul 2.1. Exprimarea unor preferinţe
personal:sårbåtori 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală -pronumele complement de obiect
tradiţionale şi de într-o limbă străină direct;
familie 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin -numerele de la 60 la 100;
informaţii uzuale - prezentul verbului vouloir.
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE:
ilustraţii -buturuga de Crăciun.
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple PROIECT
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte - confecţionarea unei invitaţii;
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, - redactarea reţetei desertului
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple preferat si realizarea unei cărţi de
bucate.

Révision 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE : 2h S15


- a începe o discuţie;
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate - a exprima cantitatea.
clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile - a situa în timp;
1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în - a prezenta activităţi zilnice;
vederea atingerii unui obiectiv - a povesti la prezent.
2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală - a descrie un eveniment/ o
activitate.
2.1. Exprimarea unor preferinţe VOCABULAR
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, - magazinele;
adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri - alimentele.
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei - mesele unei zile ;
3. Receptarea de mesaje scrise simple - activități zilnice.
- sărbătorile;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin -feluri de mâncare tradiţionale
informaţii uzuale GRAMATICA
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii - articolul partitiv ;

4
3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple - adverbele de cantitate ;
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare - prezentul verbului devoir.
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de - articolul nehotărât;
comunicare - prezentul verbelor pronominale în -
uzuală er;
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte - prezentul verbului boire.
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, - pronumele complement de obiect
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple direct;
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la - numerele de la 60 la 100;
schimbul de mesaje scrise - prezentul verbului vouloir
SEMESTRUL AL II-LEA

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate


clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile
U5 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor COMUNICARE: 7h S19
Accro à mon aspecte culturale specifice - a exprima intenţia; S20
portable 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, - a face proiecte de viitor. S21
adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri VOCABULAR : S22
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală - mijloacele moderne de
Tema: într-o limbă străină comunicare.
Mijloace moderne 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin GRAMATICĂ :
de comunicare informaţii uzuale - femininul şi pluralul
3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple substantivelor;
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte - viitorul simplu;
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, - prezentul verbului pouvoir;
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE:
-Noile meserii.
PROIECT
- Redacterea regulilor de utilizare a
telefonului mobil in societate;

5
- Redactarea fişei unei profesii.

U6 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate COMUNICARE: 7h S23
clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile - a cere/ a da informaţii despre S24
Nos amis, les 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în evenimente/ experienţe; S25
animaux vederea atingerii unui obiectiv - a vorbi de animalul său preferat. S26
2.1. Exprimarea unor preferinţe VOCABULAR :
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală -Animalele si mediul lor de viaţă.
într-o limbă străină GRAMATICĂ:
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de - pronumele nehotărâte;
Tema: ilustraţii - pronumele interogativ quoi;
Mediul inconjura 3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple - prezentul verbului savoir.
tor- animale salbatice 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare S27
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : Sapt altfel
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, -Parcul zoologic din Beauval.
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple PROIECT
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la - Descrierea animalului de
schimbul de mesaje scrise companie;
- Realizarea pliantului publicitar al
unei grădini zoologice.

U7 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate 7h S26


clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile COMUNICARE: S28
Mes vacances à la 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor - a povesti la trecut; S29
campagne aspecte culturale specifice - a cere/ da informaţii despre S30
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, experienţe/ evenimente trecute..
Tema: adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri VOCABULAR :
Mediul ȋnconjuråtor 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală -Plante;
oraşul/satul într-o limbă străină - Animale de la fermă.
GRAMATICĂ :
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin - perfectul compus cu auxiliarul
informaţii uzuale avoir;

6
3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple - prezentul verbului dire;
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE:
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, -Alsacia.
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple PROIECT
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la - Confecţionarea de afişe care
schimbul de mesaje scrise ilustrează viaţa la ţară;
- Realizarea unui pliant pentru
prezentarea unei regiuni din ţara sa.

U8 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate COMUNICARE : 5h S31
J’adore les clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile - a descrie monumente; S32
1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în - a se orienta in spaţiu. S33
voyages vederea atingerii unui obiectiv VOCABULAR:
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei -oraşul;
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală - instituţii publice.
într-o limbă străină GRAMATICĂ :
Tema: 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin - articolul contractat;
Mediul ȋnconjuråtor- informaţii uzuale - pronumele demonstrativ neutru;
obiective turistice 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de - prezentul verbului voir;
ilustraţii
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE:
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte -Atracţii turistice.
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la PROIECT
schimbul de mesaje scrise - Descrierea locului preferat din
oraş;
- Realizarea broşurii publicitare a
unei agenţii de călătorie.

Révision finale 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate Reluari din continuturile anterioare 5h S33
clar şi rar în contexte cunoscute/ previzibile S34
1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în S35

7
vederea atingerii unui obiectiv
2.1. Exprimarea unor preferinţe
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă,
adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală
într-o limbă străină
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
informaţii uzuale
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, familie, hobby-uri), folosind fraze simple
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise