Sunteți pe pagina 1din 7

ORAR

SECŢIA ISTORIE
MODULE INTRODUCTIVE – SEMESTRUL I
ANUL I
1. Fiecare modul cuprinde un curs şi un seminar.
2. Studenţii înscrişi la un modul sunt împărţiţi în grupe de
seminar, în ordine alfabetică. Grupele sunt desemnate
prin iniţialele numelor de familie (exemplu: A-I = grupa
studenţilor cu nume de familie care încep cu una dintre
literele cuprinse între A şi I).
3. Unele seminarii sunt programate o dată la două
săptămâni. În aceste cazuri, rubrica este tăiată cu o
diagonală, iar programul este indicat, după caz, pentru
săptămâna pară sau impară. Săptămâna 3-7 octombrie
este peste diagonală, săptămâna 10-14 octombrie este sub
diagonală etc.
DISCIPLINA MODULE

CURS SEMINAR
zi/oră/sală Grupa Zi/oră/sală
(titulari)
Arheologie Metode şi tehnici în arheologie A–M Miercuri 10-12
(conf.dr. Em. Alexandrescu) 307

Marţi 14-16 N-Z


Amf. Pârvan 307
Miercuri 10-12
Patrimoniul arheologic A–M Miercuri 14-16
(conf.dr. Em. Alexandrescu) 307

Miercuri 12-14 N-Z


Amf. Pârvan 307
Miercuri 14-16
Preistorie Antropologia relaţiilor de putere A - M Luni 14-16
generală (Lect. Dr. Alexandra Ţârlea) 304
Luni 10-12 N-Z
304
Amf. Pârvan Luni 14-16
Artă şi religie în preistorie A–M Luni 16-18
(prof. dr. Carol Căpiţă) 304

Luni 10-12 N-Z


Amf. Condurachi 304
Luni 16-18
Istoria Stat, ideologia puterii, relaţii interstatale A– Z Marţi 18-20
Orientului şi a (lect.dr. D. Zaharia) Amf. Pârvan
Asiei în
Marţi 16-18
antichitate Amf. Pârvan
Civilizaţia Egiptului antic A –Z Marţi 11-12
(prof.dr. M. Ciho)
Marţi 9-11
Amf. Pârvan
Societăţi, religii, artă în Orientul antic A-Z Miercuri 18-20
(lect.dr. D. Zaharia) Amf. Pârvan

Miercuri 16-18
Amf. Pârvan
Grecia Antică Instituţiile Greciei arhaice A-M Joi 18-20
(lect.dr. Al. Liţu) 304

Marţi 12-14 N-Z


Amf. Condurachi 304
Joi 18-20
Polis şi cultură în Grecia clasică A-M
(asist.dr. M. Marcu)
Marţi 12-14
Amf. Pârvan 306
Miercuri 10-12
N-Z Miercuri 10-12
306

Istoria medie a Instituţii şi statalitate medievală A-M Joi 14-16


României (conf.dr. M. Diaconescu) 306
Joi 16-18
N-Z
306
Amf. Condurachi
Joi 14-16
Relaţiile internaţionale ale Ţărilor Române A – M Joi 16-18
sec. XIV-XV 306
(conf.dr. M. Diaconescu)
Joi 14-16 N–Z
Amf. Condurachi 306
Joi 16-18
Istoria medie Eonomie şi societate în evul mediu A – D
occidental 105
universală
(prof.dr. A. Lukacs) Miercuri 14-16
Joi 10-12 E–M Joi 12-14
104
Amf. Iorga

R-Z Miercuri 14-16


105

N-P
104
Joi 12-14

Istoriografie Mari etape ale istoriografiei A-M Luni 12-14


(Lect.dr. A. Alexandrescu) Sala Berza

Luni 18-20 N-Z

Amf. Pârvan Sala Berza


Luni 12-14
Curente şi tendinţe în istoriografie A-M
(Conf. Dr. S. Corlan) S. Berza
Luni 14-16
Luni 12-14 N-Z Luni 14-16
S. Berza
Amf. Pârvan
LIMBI MODERNE (O OPŢIUNE OBLIGATORIE)

Engleză : Grupa 1 – Marţi 16-18 (L. Mihăeş) Amf. Condurachi


Grupa 2 - Miercuri 16-18 (L. Mihăeş) Amf. Condurachi
Franceză : Grupa 1 – Marţi 16-18 (D. Bordea) Sala Berza
Germană: Grupa 1 – Joi 8-10 (I. Ratcu) 406

Modulul psiho-pedagogic

Psihologia educaţiei - Curs – Miercuri 8-10 (A. Rozorea) Amf.


Condurachi
Seminar 1– Luni 16 – 18 (Sala 307)
Seminar 2– Miercuri 18 – 20 (Sala 307)
Seminar 3– Joi 8 – 10 (Sala 307)
ORAR
SECŢIA ISTORIE
MODULE INTRODUCTIVE – SEMESTRUL I
ANUL II
1. Fiecare modul cuprinde un curs şi un seminar.
2. 3. Unele seminarii sunt programate o dată la două
săptămâni. În aceste cazuri, rubrica este tăiată cu o
diagonală, iar programul este indicat, după caz, pentru
săptămâna pară sau impară. Săptămâna 3-7 octombrie
este peste diagonală, săptămâna 10-14 octombrie este sub
diagonală etc.
DISCIPLINA MODULE

CURS SEMINAR
zi/oră/sală Grupa Zi/oră/sală
(titulari)
Istoria Istoria Bizanţului (secolele IV-IX) A-D Marţi 14-16

Bizanţului 101
(Lect.dr. M. Dobre)
E-M
(secolele IV- Joi 14 - 16 101
IX) Marţi 14-16
Amf. Iorga N–P Joi 10-12
104

R–Z
104
Joi 10-12
Istoria Revoluţiile “atlantice” (modelul anglo- A-Z Luni 19 - 20
american şi francez) curs
modernă
(Prof.dr. O.Bozgan)
univesală Luni 17-19

Amf. Iorga
Istoria Ideologie şi acţiune politică în constituirea A–M Marţi 16-18
statului român modern 307
modernă a (Prof.dr. A. Ciupală)
Luni 10-12 N–Z
României Amf. Iorga 307
(1821-1866) Marţi 16-18
Cultură şi societate în România modernă A–M Luni 10-12
(Conf.dr. C. Gudin) 104

Luni 12-14 N-Z


Amf. Iorga 104
Luni10-12
Istoria Relaţii internaţionale în perioada A - Z Miercuri 10-12
interbelică Sala Berza
contemporană (Lect.dr. A. Matei)
Miercuri 8-10
universală
Amf. Pârvan
1918-1945 Societate, cultură şi ideologie în perioada A - Z
interbelică
(Lect.dr. Marian Ştefănescu)
Miercuri 8-10 Sala Berza
Amf. Iorga Miercuri10-12
Regimuri politice în perioada interbelică A-Z Miercuri 8-10
(Lect.dr. B. Antoniu) Sala Berza
Miercuri 10-12
Amf. Iorga
Istoria Politica externă a României în perioada A–M Miercuri 14-16
interbelică 306
contemporană (Prof.dr. M. Retegan)
a României Luni 14-16
N-Z
306
1918-1945 Amf. Iorga
Miercuri 14-16
Societate, cultură şi ideologie în România A – M Miercuri 16-18
interbelică 306
(Prof.dr. F. Müller)
N-Z
Luni 14-16 306
Amf. Pârvan Miercuri 16-18
Limbi ale Limba egipteană - Prof.dr. M. Ciho Marţi 12-14 Sala 304

surselor
Limba latină - Lect. dr. Al. Liţu Miercuri 18-20 Sala 306
istorice
Limba maghiară – Prof. dr. Ş. Solcan Marţi 10-12 Sala 305

Limba turco- osmană - Prof.dr. V. Panaite Marţi 12-14 Sala 8

Limba greacă – Lect. dr. Al. Liţu Marţi 10-12 Sala 301

Seminar de Surse preistorice/arheologice (Lect.dr. Alexandra Ţârlea) Joi 12-14 Sala 304
studiere a Surse antice (Asist. Dr. M. Marcu) Miercuri 12-14 Sala 306
Surse istoriografice (Dr. A. Speteanu) Joi 12-14 Sala 404
surselor
Surse medievale europene (Lect.dr. M. Dobre) Joi 12-14 Sala 101
istorice
Surse medievale româneşti (Lect. dr. R. Nedici) Joi 12-14 Sala 305
Surse ale ist. cont. univ. (Lect.dr. Al. Mironov) Miercuri 12-14 Sala 307
Surse ale ist. cont. a României (Lect.dr. M. Gheboianu) Joi 12–14 Sala 211
Surse ale istoriei moderne univ. (Lect. dr. S. Rachieru) Miercuri 12-14 Sala 8
Surse ale istoriei moderne a Rom. (Asist. dr. C. Ioniţă) Joi 12-14 Sala Berza

CURSURI OPŢIONALE (2 OPŢIUNI OBLIGATORII)


Nr. Titlu / titular Program / sală
Crt.
1. Arheologie romană (Conf.dr. V. Bottez) Luni 18-20 / 206
2. Ortodoxie şi catolicism în evul mediu (lect.dr. Joi 16-18 / 104
Manuela Dobre)
3. Demografie istorică (prof. dr. Şarolta Solcan) Joi 12 – 14 / 306
4. Sud-Estul Europei şi Islamul în pragul epocii Marţi 14 – 16 / 8
moderne (prof.dr. Viorel Panaite)
5. Viaţa cotidiană în România interbelică (conf. Luni 18-20 / Amf.
dr. Ion Bucur) Condurachi
6. Teorii şi mecanisme ale relaţiilor Joi 18 – 20 / Amf. Iorga
internaţionale (prof.dr. Valentin Stan)
7. Strategii, discurs şi practici identitare în Marţi 12-14 / 305
Europa premodernă. O introducere în
studiul identităţii religioase, politice şi de gen
(Lect. Dr. R. Nedici)
8. Religie egipteană antică (Prof. Dr. M. Ciho) Marţi 14-16 / 304
9. De la presa comunistă la presa capitalistă Miercuri 18-20 / Amf.
(Lect. Dr. M. Gheboianu) Condurachi

10. Religii romane (Conf. Dr. F. Mihuţ-Bohâlţea) Marţi 10-12 / 304


11. Arheologie preistorică (Conf. dr. Em. Marţi 12-14 / 313
Alexandrescu)
12. Muzeologie si muzeografie (Conf.dr. F. Niţu) Joi 12 – 14 / 105
– numai 15 locuri

MODULUL PSIHO-PEDAGOGIC

Pedagogie - Curs – Marţi 8-10 (I. Negreţ) Amf. Iorga


Seminar 1 – Marţi 14-16 (N. Duţă) 306
Seminar 2 – Marţi 16-18 (N. Duţă) 306

LIMBI MODERNE (O OPŢIUNE OBLIGATORIE)

Engleză : Grupa 1 – Miercuri 14 -16 (L. Mihăeş) Amf. Condurachi


Franceză : Grupa 1 – Marţi 10-12 (D. Bordea) Sala Berza
Germană: Grupa 1 – Joi 10 -12 (N. Gheorghe) 406