Sunteți pe pagina 1din 1
INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 23/11/2017–22/03/2018 19/06/2017–21/06/2017 EDUCAŢIE ŞI FORMARE

INFORMAŢII PERSONALE

INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 23/11/2017–22/03/2018 19/06/2017–21/06/2017 EDUCAŢIE ŞI FORMARE

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

23/11/2017–22/03/2018

19/06/2017–21/06/2017

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/2015–Prezent

12/09/2011–30/05/2015

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute

engleză

Curriculum vitae

Apostu Elena Mădălina

Strada Vasile Lupu nr. 132 A, 700345 Ia ș i (România)

Strada Vasile Lupu nr. 132 A, 700345 Iași (România)

0758657994

0758657994

madalinaelena_apostu@yahoo.com

madalinaelena_apostu@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 07/02/1997 | Naţionalitatea română

| Data naşterii 07/02/1997 | Naţionalitatea română M i n d c r a f t

Mindcraft Academy

BRD, Iași (România)

Practică

BRD, Iași (România)

i (România) P r a c t i c ă BRD, Ia ș i (România) F

Finanțe și Bănci

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași (România)

Tehnician în activități economice.

Colegiul Economic Administrativ, Iași (România)

Colegiul Economic Administrativ, Ia ș i (România) r o m â n ă Î N Ț

română

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la

Discurs oral

 

conversaţie

A1

B1

A1

A1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competențele digitale

Bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele ca membru în Liga Studenților Economiști.

AUTOEVALUARE

Procesarea

informaţiei

Utilizator

independent

Comunicare

Creare de

conţinut

Securitate

Rezolvarea de

probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar