Sunteți pe pagina 1din 5

BB – Free Learning Gifts Suport de curs RSVTI

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA


TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de StatȘef al ISCI R nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


Page 1 of 5
SUPORT DE CURS RSVTI 2019 BB – Free Learning Gifts

Cuprins suport de curs RSVTI – iulie 2019

CUPRINS:
0. RSVTI – Profil ocupațional

1. Introducere

2. Legislaţia din România referitoare la domeniul de


activitate al ISCIR:
2.1. Generalităţi

2.2. Legislație generală

2.3. Hotărâri ale Guvernului care


transpun directive europene
specifice

2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef


al ISCIR

2.5. Prescripţii tehnice ISCIR (denumire,


domeniu de aplicare și excluderi)
în vigoare 2019:

2.5.1. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la aparate,


cazane, recipiente sub presiune, butelii, conducte, dispozitive de
siguranță, arzătoare, instalații de automatizare, arzătoare etc –
indicativ PT C ....

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 2 of 5


BB – Free Learning Gifts Suport de curs RSVTI

CUPRINS:
2.5.2. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la mașini de
ridicat, ascensoare, elemente de transmitere a mișcării / tracțiune /
legare sarcini, telecabine, transport pe cablu / plan înclinat, instalaţiile
utilizate în cadrul parcurilor de distracţii etc– indicativ PT R....

2.5.3. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la autorizarea


personalului de deservire / exploatare a instala țiilor și echipamentelor
din domeniul ISCIR și autorizarea persoanelor juridice care efectuează
lucrări de specialitate la echipamente și instalații din domeniul ISCIR –
indicativ PT CR....

2.5.4. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la instalații


de ridicat, și sistemele şi componentele care reţin presiunea din
instalaţiile nucleare– indicativ PT N....
3. Responsabilităţile
operatorului RSVTI
3.1. Responsabilităţile operatorului RSVTI –
persoană fizică

3.2. Responsabilităţile operatorului RSVTI –


persoană juridică

3.3. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor


instalaţiilor/echipamentelor

4. Cercetarea avariilor şi
accidentelor
4.1. Modul de acțiune în caz de avarie /
Accident

4.2. Anunțarea avariilor şi accidentelor

4.3. Exemple de avarii și accidente (cauze


potențiale, urmări posibile)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


Page 3 of 5
SUPORT DE CURS RSVTI 2019 BB – Free Learning Gifts

CUPRINS:

4.3.1. exemplificări prin fotografii a minim


două tipuri de avarii/accidente din domeniul
instalații sub presiune IP

4.3.2. exemplificări prin fotografii a minim


două tipuri de avarii/accidente din domeniul
instalații de ridicat IR.

5. Autorizarea funcţionării
instalaţiilor
5.1. Autorizarea/Admiterea funcţionării
instalaţiilor sub presiune

5.2. Autorizarea/Admiterea funcţionării


instalaţiilor de ridicat.

6. Verificarea instalaţiilor în timpul


exploatării, periodic, la scadenţă sau
după reparare
 6.1. Instalaţii sub presiune:

 6.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte,


 6.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de
 joasă presiune,
 6.1.3. Aparate consumatoare de combustibil
 6.1.4. Recipiente sub presiune,
 6.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte,
 6.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
 6.1.7. Instalații de distribuție GPL

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 4 of 5


BB – Free Learning Gifts Suport de curs RSVTI

6.2. Instalaţii de ridicat:


6.2.1. Macarale,
6.2.2. Mecanisme de ridicat,
6.2.3. Stivuitoare,
6.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
6.2.5. Elevatoare pentru vehicule,
6.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
6.2.7. Echipamente de agrement,
6.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și ascensoare pentru
șantiere de construcții,
6.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.
6.2.10 Scări rulante / trotuare rulante

7. Autorizarea/Prelungirea
valabilităţii autorizaţiilor
personalului de deservire
7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte,
7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur
de joasă presiune,
7.3. Fochist cazane conduse de calculator,
7.4. Laborant operator centrale termice,
7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane,
7.6. Operator umplere recipiente GPL,
7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune,
7.8. Macaragiu,
7.9. Stivuitorist,
7.10. Liftier,
7.11. Mecanic trolist.
8. Acceptarea personalului
auxiliar de deservire
8.1. Legător de sarcină pentru macarale
8.2. Manevranţi,

9. Bibliografie

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


Page 5 of 5