Sunteți pe pagina 1din 5

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4.1. Modul de acțiune în caz de AVARIE / Accident


General:
Persoana fizică sau juridică ce
deţine / utilizează instalaţiile /
echipamentele sub incidenţa ISCIR
are obligaţia, în cazul producerii
oricărui accident la acestea, de a
opri din funcţionare instalaţiile
/echipamentele şi de a anunţa de
îndată ISCIR despre ”eveniment”.
a) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei avariate.

b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate în cazul în care fluidul de lucru


este toxic, inflamabil sau exploziv;

c) să ia toate măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul


accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-IT, cu
excepţia cazului în care situaţia
respectivă ar constitui un pericol pentru
viaţa şi sănătatea persoanelor;
RSVTI al unităţii deţinătoare va
întocmi un raport cu situaţia tehnică a
instalaţiei imediat după avarie, care poate include şi fotografii ale
zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri
suplimentare pe care avaria respectivă le poate genera.„

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 448 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Specific, conform prescripțiilor tehnice ISCIR


Modul de acţiune în cazul producerii unor avarii sau accidente la instalaţii/ echipamente aflate în
funcţiune sunt prezentate în prescripţiile tehnice astfel:

Conform C1-2010 Cap. 6.1-6.2 se prevăd următoarele:

În cazul avariilor care determină oprirea din


funcţiune sau funcţionarea în condiţii de
nesiguranţă a cazanelor, precum şi în cazuri de
accidente provocate de acestea, unităţile
deţinătoare vor anunţa în mod obligatoriu, telefonic
şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-IT în raza căruia
s-a produs avaria. Se vor anunţa cel puţin
următoarele date: prenumele şi funcţia persoanei
care anunţă, modul în care poate fi contactat în
vederea unor eventuale date suplimentare, data,
ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei,
urmările avariei etc.

Proprietarul/utilizatorul este obligat să ia


măsuri ca situaţia produsă la avarie sau în timpul
accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-IT, cu
excepţia cazului când aceasta ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor. În acest caz,
persoana autorizată de ISCIR-IT, aparţinând agentului economic respectiv, va întocmi un raport tehnic
cu situaţia tehnică a instalaţiei imediat după avarie.

Conform C4-2010 Cap. 10 se prevăd următoarele:

În cazul avariilor care determină oprirea din


funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a
recipientelor sub presiune, precum şi în cazuri de
accidente provocate de acestea, unităţile deţinătoare vor
anunţa în mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult
8 ore, ISCIR-IT în raza căruia s-a produs avaria în
vederea efectuării cercetărilor tehnice; cu acestă ocazie
se vor anunţa cel puţin următoarele date: numele,
prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în
care poate fi contactat în vederea unor eventuale date
suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei, felul
instalaţiei, urmările avariei.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 449 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unitatea deţinătoare are următoarele obligaţii:

a) să ia toate măsurile necesare pentru ca


situaţia produsă de avarie sau în timpul
accidentului să rămână nemodificată până
la sosirea inspectorului de specialitate al
ISCIR-IT, cu excepţia cazului în care
situaţia respectivă ar constitui un pericol
pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a
condiţiilor de securitate în cazul în care
fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau
exploziv;
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a
recipientului sub presiune avariat.
RSVTI al unităţii deţinătoare va întocmi un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei imediat după
avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei
avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivă le poate genera.

Conform C9-2010 Cap. 9.1-9.2 se prevăd următoarele:

În cazul avariilor care determină oprirea


din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de
nesiguranţă a cazanelor, precum şi în cazuri de
accidente provocate de acestea,
proprietarul/utilizatorul va anunţa în mod
obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore,
ISCIR-IT în raza căruia s-a produs avaria în
vederea efectuării cercetărilor tehnice. Cu acestă
ocazie se vor anunţa cel puţin următoarele date:
numele, prenumele şi funcţia persoanei care
anunţă, modul în care poate fi contactat în
vederea unor eventuale date suplimentare, data,
ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei,
urmările avariei.

Proprietarul/utilizatorul este obligat să ia măsuri ca situaţia produsă la avarie sau în timpul


accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-IT, cu
excepţia cazului când aceasta ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor. În acest caz,
persoana autorizată de ISCIR-IT, aparţinând agentului economic respectiv, va întocmi un raport tehnic
cu situaţia tehnică a instalaţiei imediat după avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate,
precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscurile suplimentare pe care
avaria respectivă le poate genera.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 450 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform R1-2010 Cap.9 se prevăd următoarele:


Deţinătorul sau cel care are în folosinţă macaralele
are obligaţia să anunţe imediat ISCIR-IT în raza căruia se află
macaralele avariile şi accidentele de persoane în timpul
funcţionării, prin mijloacele cele mai rapide (telefon, fax, etc.) în
vederea efectuării cercetării tehnice necesare şi obligatorii.
Deţinătorul sau cel ce utilizează macaraua sunt obligaţi să ia
toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă de avarie sau
în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea
inspectorului de specialiate al ISCIR-IT în raza căruia se află
aceasta, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în
pericol viaţa persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din
momentul avariei sau accidentului, deţinătorul macaralei va face
fotografii sau schiţe ale locului unde s-a produs avaria sau
accidentul.
În vederea
stabilirii cauzelor care au
produs avarii sau accidente,
deţinătorul macaralei va
trimite la laboratoarele de
specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi
probe de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-
verbal de constatare. Dacă avaria sau accidentul s-a produs ca
urmare a unei defecţiuni a macaralei aceasta se va scoate din
funcţiune.
Prevederile referitoare la modul de acțiune în cazul avariilor / accidentelor din toate
prescripțiile tehnice sunt similare și identice cu cele prezentate mai sus la secțiunea ”General”
Aceste prevederi pot fi ”găsite”
și consultate, după caz, în secțiunile specifice ale fiecărei
prescripții tehnice ISCIR, după cum urmează:
- C1-2010 Cap. 6.1-6.2 - R7-2003 Cap. 11
- C4-2010 Cap. 10 - R8-2010 Cap. 11
- C6-2010 Cap. 10 - R9-2003 Cap. 11
- C8-2010 Cap. 12 - R10-2003 Cap. 11
- C9-2010 Cap. 9.1.9.2 - R11-2003 Cap. 11
- C10-2010 Cap. 10 - R12-2003 Cap. 11
- C12-2003 Cap. 10 - R13-2003 Cap. 8
- R1-2010 Cap. 9 - R14-2003 Cap. 5
- R2-2010 Cap. 9 - R15-2003 Cap. 8
- R3-2010 Cap. 9 - R16-2003 Cap. 11
- R4-2003 Cap. 9 - R17-2003 Cap. 8
- R5-2003 Cap. 9 - R18-2003 Cap. 10
- R6-2003 Cap. 9 - R19-2002 Cap. 11

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 451 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROCEDURA DE ACȚIUNE ISCIR în caz de AVARII / ACCIDENTE

a) Desemnarea de către IT ISCIR, prin decizie internă, a unei comisii de


cercetare alcătuită din minim doi inspectori de specialitate.
b) Analiza la faţa locului de către
comisia menţionată se face în prezenţa
operatorului RSVTI, persoanelor
implicate (în măsura posibilităţilor) factorilor responsabili din
partea deţinătorului echipamentului.
c) Culegerea probelor necesare
analizei evenimentelor care au precedat
avaria,
au fost simultane cu
ea sau imediat
ulterioare avriei:
declaraţii de la
persoanele
implicate, fotografii, imagini video, măsurători.

d) Analiza documentaţiei din cartea echipamentului / instalaţiei şi a


autorizaţiilor de lucru a personalului de deservire implicat.

e) Completarea dosarului de cercetare pe baza


datelor culese.

f) Studierea dosarului de cercetare şi, dacă este


cazul, completarea probatoriului.

g) Întocmirea procesului verbal de cercetare tehnică a avariei /


accidentului. Prin procesul verbal se stabilesc măsurile privind
desfăşurarea în continuare a activităţii. Astfel, se poate dispune oprirea
instalaţiei dacă sunt necesare reparaţii sau continuarea funcţionării
instalaţiei dacă avaria s-a produs datorită folosirii necorespunzătoare de
către personal.
h) Aplicarea eventualelor sancţiuni propuse de către comisie prin
procesul verbal de cercetare tehnică (avertisment, retragere
autorizaţie ş.a.). Sancţiunile se stabilesc şi se aplică prin decizia
Inspectorului Şef al IT ISCIR.

i) Întocmirea unei fişe de avarii/accident care se transmite la ISCIR împreună cu întregul dosar.

Menţionarea evenimentului în Registrul de avarii şi accidente aflat la fiecare IT ISCIR. În


cazul accidentelor, acestea sunt menţionate şi pe site-ul ISCIR.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 452 of 911