Sunteți pe pagina 1din 8

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4.3.1 Exemple de avarii și accidente din domeniul


instalații sub presiune IP
Explozia de gaze în focarul unui cazan de abur ignitubular

S-a întâmplat în 2014 la o


fabrică de conserve. Centrala
termică avea trei cazane de
abur ignitubulare, cu un debit
de 8 t /h fiecare, 16 bar ,
funcționare pe combutibil gaz
natural, Regim de
supraveghere în func ționare
nepermanent. Reglarea de
sarcină automată continuă,
presupunea și perioade în care
cazanul se oprea la cre șterea
presiunii aburului peste 15,5 bar și repornea automat la scăderea presiunii aburului sub 14 bar.

La un moment dat, programul automat de pornire a dat comanda de aprindere a focului,


dar fără să sesizeze o acumulare de gaz natural în focar (preventilare ineficientă !) și la apariția
scânteii pentru pilot s-a produs explozia.

Cazanul a
fost literalmente
”aruncat” prin zidul
posterior al centralei
termice la o distanță de
25 m și a ”aterizat” pe
șinele de cale ferată
ale unei rute feroviare
interne, uzinale. Corpul
cazanului de 8 m
lungime, 4 m diametru
conținea aproximativ 8 tone de apă la temperatura și presiunea de saturație, dar a ”zburat” fără nici
o problemă peste 25 m trecând și prin zidul clădirii centralei termice.

Din fericire nimeni nu a fost rănit în explozie. Regimul de supraveghere nepermanent a


avut și o parte bună. Nici un operator nu era prezent în centrala termică (deoarece ultima verificare
la fața locului a fost făcută doar cu 4 ore mai devreme)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 487 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Explozia unui cazan de abur ignitubular pe partea de apă - abur


Cazanul ignitubular de 4 t /h, 8 bar, cu
supraveghere permanentă în funcționare .
Au apărut probleme în alimentarea cu apă
a cazanului. La un moment dat cazanul a
rămas fără apă, focul continuând să
încălzească tubul focar care nu a mai avut
”răcire” pe partea de apă.
Pereții focarului (tub ondulat) în special în
partea superioară s-au supraîncălzit. În mod
inconștient fochistul a reluat alimentarea cu
apă când a observat că nivelul în cazan nu
se mai ”vedea” la sticlele de nivel,și în acel
moment, noul flux de apă alimentat a înt țlnit
suprafața supraâncălzită a focarului, s-a
evaporat brusc, generând o presiune
incontrolabilă care a dus la ”explozia” apei din aczan. Tubul focar s-a deformat, dar și întregul cazan
a ”zburat” de pe poziți e câțiva metri producând însemnate daune în jur. Din păcate au fost afectate
de explozie 22 persoane, inclusiv fochistul.

Ravagiile unei explozii de cazan ignitubular

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 488 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU FUNCȚIONEAZĂ PROTECȚIA DE NIVEL MINIM LA U N


CAZAN DE ABUR IGNITUBULARȘI LA CARE , DUPĂ CE FOCHISTUL CONSTATĂ CĂ NU
MAI ARE NIVEL, ALIMENTEAZĂ IMEDIAT CU APĂ DIN BEL
ȘUG CA SĂ ”REDRESEZE
SITUAȚIA”

Capetele țevilor de fum în zona de


întoarcere din spatele și prezintă semne
de ”bășicare”. Exista, de asemenea,
dovada că zidăria refractară din interiorul
ușii din spate de la prima trecere (primul
drum de gaze de ardere) a fost, de
asemenea, expusă la căldură excesivă.

Această avariere a cazanului se


datorează căldurii excesive din interiorul
focarului. Acest lucru a fost cauzat de arderea prost reglată și de atingerea îndelungată a
metalului de limbile flăcării. Cazanul a
fost în mod evident suprasolicitat.
Mărimea flacării și supraîncălzirea ușii
din spate susțin acest lucru. Fără un
contor de combustibil pe arzător, era
dificil să spui cât de mult combustibil
a fost ars.

Clientul a declarat că atunci când a


fost instalat controlerul pentru raportul
combustibil / aer Honeywell,
contractorul a avut dificultăți de a

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 489 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

selecta un contor de măsurare a combustibilului adecvat. Clientul susține, de asemenea, teoria


că sarcina pe această unitate a depășit un nivel acceptabil. Nu a fost clar cât timp ceastă condiție
a existat.

EXPLOZIA UNEI INSTALAȚII SUB PRESIUNE ÎN TIMPUL ÎNCERCĂRII LA PRESIUNE


PNEUMATICĂ

S-a întâmplat pe un șantier de construcții în 2009 (China) . Este vorba despre o instalație de preluare a ga

Instalația era practic un terminal destinat preluării


gazului natural lichefiat care venea în rezervoare
montate pe vase, pe mare, din Malayzia.

Explozia s-a produs în timpul pregătirii instalației pentru punerea în fun cțiune, când se executa o probă
de presiune cu aer comprimat.

Muncitorii pompau aer comprimat într-un gazificator (recipient unde se schimbă faza gazului comprimat
de la lichid la gaz) când, deodată, o țiune
por de aproximativ 500m de rețea de conducte lega te de
degazificator și alte elemente de instalație interconectate funcțional – tehnologic a explodat, aruncând
în aer fragmente metalice de conductă și dărâmând suporții de zidărie care susțineau sistemul de
conducte.

Cauza exploziei a fost ruperea unei


flanșe blindate în timpul efectuării
probei
de

presiune pneumatică la un tronson de


conductă de diametru 1mși lungime
de 600m în formă de S. Presiunea de încercare la proba pneumatică era de 156 bar, dar explozia s-a
produs când presiunea în sistem a atins valoarea de 123 bar
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 490 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Flanșa care s-a rupt era la capătul sistemului de conducte


aflat în test de presiune pneumaticăși era destinată izolării
sistemului testat de celelalte conducte din instala
ție, fiind
purtătoare de un blind. Flanșa făcea parte din instalație,
fiind destinată conexiunilor ționale
func cu restul
sistemului de conducte. Nu a fost montată special pentru
încercarea la presiune pneumatică,

Ruptura s-a produs în ”corpul flanșei” la o distanță de 30 - 40


mm de sudura flanșei la conductă. A fost o ”ruptură curată”, ceea ce indică un defect legat de
fragilitatea materialului.

Din păcate
explozia
s-a soldat
cu
victime:
un mort (o
bucată de
metal a
lovit
mortal un
muncitor aflat la 350 m distan ță de locul exploziei
care se pregătea să intre în baraca dormitor)
15 răniți – dintre muncitorii care executau lucrări de izolare la conducte, la 100 m depărtare.
EXPLOZIA UNUI REZERVOR DE AMONIAC ANHIDRU

Fotografiile alăturate provin dintr-o explozie a


unui rezervor de amoniac anhidru e 4500 litri,
6 iunie 2005, în curtea Cenex Co-op din Morris,
Minnesota. Explozia a eliberat aproximativ
3800 de amoniac anhidru în atmosferă.

Înainte de incident, un angajat a umplut vasul


de aminiac la o capacitate de 85% cu amoniac
anhidru la aproximativ 3:30 dimineața. După ce
rezervorul a fost umplut, a rămas la stația de
umplere și angajatul a ieșit din curte.

Explozia a fost raportată echipelor de


intervenție în caz de urgență la aproximativ 6
dimineața. Au descoperit rezervorul pentru amoniac de 4500 litri, rupt, care era în două bucă ți. O
porțiune din jumătatea din spate a rezervorului se afla aproape de docul de umplere, iar restul
rezervorului era la aproximativ 100 de metri distanță. După explozie, vasul a ”decolat” de pe pământ, a

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 491 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

sărit peste gardul curții și a intrat într-un tractor utilitar parcatși un automobil înainte de a se prăbuși
definitiv la sol.
Alte rezervoare de amoniac sub presiune se aflau în
aceeași curte. Rezervorul explodat, în traiectoria lui de
”proiectil” a ratat aceste rezervoare cu 25 de metri.

Nu erau angajați sau clienți la fața locului. Nu au avut loc


decese. Un agricultor local care se afla la 500 m la vest de
locul exploziei a fost dus la spital pentru tratament în urma
intoxicării prin inhalare de amoniac.

Explozie rezervor de aer

Un rezervor de aer comprimat a explodat în timp ce acesta era folosit într-un garaj de acasă.
Rezervorul nu a fost construit conform Directivei PED
și nu a fost înregistrat la ISCIR.
Robinetul de drenaj apă din rezervor a fost
înlăturat, probabil pentru că avea scăpări și înlocuit
cu un dop.
Acumularea de apă în vas a provocat
coroziunea și subțierea gravă a metalului de pe
fundul rezervorului.
Testul ultrasonic al grosimii a arătat o grosime
de doar 1,78 mm. La această grosime, rezervorul nu
ar fi trebuit niciodată să fie presurizat.
Supapa de siguran ță a fost setată la 10 bar și se presupune că comenzile de presiune
funcționează corect. Când presiunea din rezervor a ajuns la aproximativ 7 bar, rezervorul s-a rupt și a
zburat peste garaj. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 492 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Asigurați-vă că drenați / evacuați apa din rezervoarele de aer în mod regulat!

Un alt caz similar

Acest rezervor al compresorului de aer a explodat din cauza unei întreținer i necorespunzătoare.
Condensul care se formează în rezervor trebuie evacuat în mod regulat pentru a preveni corodarea
fundului rezervorului.

avarie cauzată de fragilitatea la temperatură a materialului


”Camera de capăt” cu preți metalici din material
2,25 Cr / 1,0 Mo cu grosime de 40 mm de la un
schimbător de căldură cu fascicul dețevi combinat
care deservea o unitate de reformare catalitică
semi-regenerativă a fost avariată catastrofic în timp
ce la schimbător se executa testarea hidrostatică
("hidrotestarea") în timpul verificărilor periodice.
Schimbătorul a funcționat timp de aproximativ 23
de aniși a avea îmbinări sudate ale țevilor din
fascicolul schimbător la plăcile tubulare. Lichidul
din interiorulțevilor flascicolului de țevi al
schimbătorului era efluent din reactor și condițiile de funcționare erau de obicei 25,5 barg și 480-
530 ° C. Presiunea de hidrotestare dorită a fost de 140 barg, dar ruptura a avut loc la aproximativ
93,0 barg, chiar dacă temperatura apei folosite la testul hidrostatic era corespunzătoare (cu mult
peste 60C)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 493 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar durata repornirii procesului de reacție a fost prelungită cu
20 de zile, timp în care instalația a fost modificată pentru a permite pornirea instalației cu acest
schimbător ocolit (traseul schimbător original nu a avut ”by pass” – uri pe nici una dintre, nici pe
manta, nici pe țevi / tuburi).

cauze
Cauza imediată a avarierii ”camerei de întoarcre” a schimbătorului a fost fracturarea fragilă
datorită fragilității la temperatură. Factorii critici au inclus vârsta, compozi
ția și istoricul termic al
oțelului (susceptibilitatea la fragilitate la temperatură) și selectarea necorespunzătoare a presiunii de
hidrotest (prea mare pentru scopul propus). Cauza principală a fost cunoașterea inadecvată a locului
de muncă (presiunea completă a hidrotestului nu este necesară, conform codurilor de proiectare,
pentru a verifica integritatea îmbinărilor fascicolului dețevi cu plăcile tubulare și a anvelopei
exterioare).

Lecții
Apariția fragilității la temperatură este un mecanism de degradare care determină o
pierdere de duritate în țelurile
o cu Cr -Mo de aliaj slab, după o expunere prelungită la temperaturi
cuprinse între 327și 593 ° C. Efectul este cel mai pronunțat în intervalul 427-510 ° Cși cel mai
frecvent în oțelurile de 2.25 Cr / 1.0 Mo. Este cauzată de segregarea / separarea elementelor de
incluziune (P, Sn, Sb și As) și a elementelor de aliere (Mn și Si) de -a lungul granițelor granulelor din
oțel.
Pierderea durității nu este evidentă la temperatura de funcționare și afectează materialul
numai atunci când este expus la temperaturi relativ scăzute (de exemplu pornire și oprire).
Poate provoca fracturi critice catastrofale.
Fragilitatea la temperatură nu poate fi detectată de tehnicile de inspecție normală nedistructivă
(NDT), astfel încât ar trebui să se presupună că toate echipamentele Cr-Mo cu aliaj scăzut sunt
expuse riscului de fractură fragilă până când temperatura de ție tranzi
duc tilă la fragilitate a fost
depășită. Presiunea internă în echipamentele susceptibile nu trebuie sășească depă 25% din
presiunea de proiectare până când temperatura metalului depășește temperatura minimă de presiune
(MPT) pentru acest echipament. MPT este o funcție a compoziției metalului și a istoricului de folosire /

explaotare a echipamentului.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 494 of 911