Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. RCH CON Tip document: Pag.

INSTAL S.R.L. PROGRAM DE CALITATE 1/5

PAGINA DE GARDA

APROBAT,
DIRECTOR GENERA
Ing. STEFAN POPA

Data: 03.02.2010

Semnatura:

PROGRAMUL CALITATII

„MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA


PRIMARIA COMUNEI GRADISTEA

Editia : 3
Revizia: 0

Elaborat, Avizat,
Nume si prenume: Ing. Nica George Ing. Matei Adrian
Semnatura:
Data: 03.02.2010 03.02.2010
S.C. RCH CON INSTAL Tip document: Pag. 2/5
S.R.L. PROGRAM DE
CALITATE
Titlul programului de calitate: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN
COMUNA GRADISTEA »
1.1. Obiectul planului de calitate

1.1.1. Planul de calitate descrie cerintele si masurile adoptate de S.C. RCH


CON INSTAL S.R.L. CALARASI pentru asigurarea calitatii, protectia
mediului si masurile de sanatate si securitate in munca la lucrarile
de constructii pentru obiectivul: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN
COMUNA GRADISTEA».
1.1.2. Prevederile continute de prezentul Plan de calitate raspund
cerintelor standardelor de asigurarea calitatii si protectia mediului
SR EN ISO 90001: 2000, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001 : 2004,,
considerate ca documente de referinta pentru lucrarile in speta si
sistemul de asigurare a calitatii, propriu societatii, documentat prin
Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate,Mediu,
Sanatet si Securitate in Munca, . MSMI - 01 si procedurile sistemului
calitatii.
1.1.3. Planul de calitate contine referiri relevante privind asigurarea
conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului, rezolvarea
interfetelor societate – client, societate - subonctractanti/furnizori, a
calitatii materialelor, a produselor utilizate si a lucrarilor executate.
Prezentul Plan de Calitate va fi revizuit si detaliat dupa incheierea
contractelor de executie.

1.2. Prezentarea lucrarii


1.2.1. Denumire obiectiv: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA
GRADISTEA» – in conformitate cu Proiectul tehnic.

1.3. Organizarea societatii pentru executia lucrarii


1.3.1. Serviciile implicate in realizarea lucrarilor si relatii functionale
interne.
In conformitate cu organizarea S.C. RCH CON INSTAL S.R.L.. Calarasi,
a Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate,Mediu, Sanatate
si Securitate in Munca, structurile organizatorice implicate in vederea
realizarii corespunzatoare a cerintelor beneficiarului sunt:
- Departamentul tehnic;
- Departamentul aprovizionare plus depozite si pregatirea lucrarilor
- Departamentul Management Calitate-Mediu
- Departamentul SSM
- Responsabilul DMM
1.3.2. Furnizorii de materiale si produse sunt numai cei selectati conform
procedurii PO- 05. ‘Aprovizionare’ care indeplinesc punctajul minim de
performanta calitate si protectia mediului – de 75 puncte – la ‘Criteriile de
evaluare a performantelor’, si care sunt cuprinsi in lista furnizorilor .
1.3.3. Betoanele se asigura prin preparare centralizata, cu efectuarea
probelor si incercarilor in laborator autorizat M.L.P.A.T., conform proiect
tehnic.

Elaborat, Avizat,
Nume si prenume: Ing. Nica George Ing.Matei Adrian
Semnatura:
Data: 03.02.2010 03.02.2010

S.C. RCH CON INSTAL Tip document: Pag. 3/5


S.R.L PROGRAM DE
CALITATE
Titlul programului de calitate : « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN
COMUNA GRADISTEA »
2. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITATII

2.1. Analiza contractului

2.1.1. Contractul va fi realizat de catre conducerea S.C. RCH CON INSTAL


S.R.L. Calarasi din urmatoarele puncte de vedere:
a) sunt definite clar cerintele de calitate privind executia lucrarilor de
amenajare teren sport, acoperis scoala, amenajat alee beton;
b) sunt definite cerintele privind materialele, produsele si tehnologiile
de executie;
c) sunt indeplinite cerintele privind controlul calitatii produselor si
lucrarilor si conditiile managementului integrat calitate,mediu,
sanatate si securitate in munca (MSMI).
d) sunt definite termenele de predare;
e) sunt definite raspunderile partilor contractante
f) sunt definite inregistrarile referitoare la calitate.

2.2. Controlul documentelor

2.2.1. Departamentul Tehnic si Departamentul calitate-mediu vor elabora


lista documentelor aplicabile in cadrul ordinului de incepere a executiei
lucrarii, in conformitate cu procedura operationala PO- 7.2. – ‘Relatiile cu
clientii, insotita de planul de control calitate mediu, verificari si incercari al
lucrarilor’.
Acesta indica in mod analitic operatiile de executat si responsabilii
privind asigurarea calitatii operatiilor respective, documentele de referinta,
inspectiile obligatorii ale departamentului M.C.M.
Toate inregistrarile privind calitatea rezultatelor atat in urma
activitatii verificarilor D.M.M., prin probe si incercari, cat si a activitatii de
constructii-montaj, sunt documente obligatorii ale ‘Cartii tehnice de
executie’.

2.3. Aprovizionare

2.3.1. Masurile de asigurare a calitatii prevad:


- Selectarea furnizorilor pe criterii de asigurare a calitatii si protectiei
mediului, numai din lista furnizorilor.
- Comenzile catre furnizori in vederea aprovizionarii vor respecta
intrutotul caracteristicile tehnice, standardele si alte prescriptii.
- Receptia materialelor calitativ si cantitativ va respecta cu strictete
procedura operationala PO-6.4.32 - ‘Primirea, receptia, manipularea si
conservarea materialelor” si PO-6.4.33 - ‘Primirea, receptia,
manipularea si conservarea materialelor perisabile”.

2.3.2. In cazul constatarii de deficiente calitative a materialelor si


echipamentelor, se vor intocmi rapoarte de neconformitate care vor fi
rezolvate de catre furnizor.
Elaborat, Avizat,
Nume si prenume: Ing. Nica George Ing. MATEI ADRIAN
Semnatura:
Data: 03.02.2010 03.02.2010
S.C. RCH CON INSTAL Tip document: Pag. 4/5
S.R.L PROGRAM DE
CALITATE
Titlul programului de calitate : « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN
COMUNA GRADISTEA »
2.4. Controlul proceselor
2.4.1. S.C. RCH CON INSTAL S.R.L. Calarasi va asigura executia lucrarilor
in baza graficelor de executie anexa la ordinul de incepere, in termenul de
contractare si sub directa coordonare a sefului de lucrare.
2.4.2. Executia va fi in conformitate cu documentatia tehnica si in
concordanta cu planul de calitate, respectandu-se procedurile si
instructiunile de lucru, pentru asigurarea calitativa a lucrarilor executate,
cu protejarea mediului si respectarea cerintelor de sanatate si securitate in
munca.
2.4.3. Pentru procesele de realizare a unor operatii care implica
responsabilitatea operatorului in vederea responsabilizarii unei executii
corespunzatoare, personalul executant este autorizat.

2.5. Inspectii si incercari


2.5.1. Controlul tehnic de calitate, verificarile si incercarile referitoare la
calitate se vor realiza conform:
- PO-6.4-6 – ‘Planificarea produsului’
- PO-6.4-7 ‘Realizarea produsului’
- PO-7.6 – ‘ Controlul D.M.M.”
- PO-6.4-17 – ‘Controlul productiei si al furnizarii serviciului’
- PO-6.4-22 - ‘Mentenanta utilajelor’
- PO-6.4-23 – ‘Inspectie pe flux, finala’
- Planuri de control, verificare si incercare,
- De catre comisia de receptie a produselor, materialelor, echipamentelor
a S.C. RCH CON INSTAL S.R.L.
- Calarasi si al departamentului M.C.M., in mod activ, pe tot parcursul
executiei;
- Verificare si incercare la receptia lucrarilor realizata de responsabilul
D.M.M.

2.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare


2.6.1. Cerintele de calitate impun existenta urmatoarelor masuri:
- verificarea si autorizarea in totalitate a aparatelor de verificari si
incercari, D.M.M.;
- laboratorul unde se efectueaza controlul D.M.M. trebuie sa fie atestat si
autorizat de catre M.L.P.A.T.
2.6.2. Modul de conformare la cerintele standardelor de calitate este
procedurat la S.C. RCH CON INSTAL S.R.L. Calarasi prin:
- PO-7.6. – ‘Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare’;
Elaborat, Avizat,
Nume si prenume: Ing. Nica George Ing. MATEI ADRIAN
Semnatura:
Data: 03.02.2010 03.02.2010

S.C.RCH CON INSTAL Tip document: Pag.5 /5


S.R.L. PROGRAM DE
CALITATE
Titlul programului de calitate : « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN
COMUNA GRADISTEA »
2.7. Controlul produsului neconform
2.7.1. Neconformitatile inregistrate ca fiind deficiente de executie, ale calitatii
produselor vor fi solutionate in conformitate cu prevederile SMI S.C. RCH CON
INSTAL S.R.L. . si anume:
- produsele neconforme calitati vor fi depozitate si pastrate in depozit purtand
eticheta ‘in asteptare’ sau ‘respins’ urmand a fi solutionate o data cu
solutionarea RNC, prin asigurarea unor materiale calitative conforme cu
cerintele stabilite.
- Neconformitatile documentatiei tehnice vor fi solutionate de serviciul tehnic;
- Neconformitatile de executie vor fi corectate si controlate in mod adecvat de
compartimentul productie si responsabilul asigurarii calitatii
- Neconformitatile vor fi inregistrate in registrul de neconformitati a S.C. RCH
CON INSTAL S.R.L. si solutionate, in vederea inchiderii RNC-urilor, conform
prevederilor –PG -07 – ‘Procesul de control al produsului neconform’.

2.8. Actiuni corective si preventive


2.8.1. Actiunile corective – prin care se va realiza inlaturarea neconformitatilor
constatate vor fi adoptate dupa analizarea cauzelor acestora si a efectelor asupra
celorlalte elemente ale lucrarii. Realizarea acestor actiuni va fi verificata de catre
responsabilul cu asigurarea calitatii si mediului (RMI) al societatii. In cazul in care
se constata repetarea unei aceeasi categorie de neconformitati, se va analiza
necesitatea stabilirii de actiuni preventive.

2.9. Manipulare, depozitare, ambalare, livrare


2.9.1. Produsele si materialele de constructii utilizate la realizarea lucrarii vor fi
depozitate in cadrul santierului cu asigurarea urmatoarelor cerinte:
- depozite corespunzatoare ca protectie impotriva actiunilor factorilor de mediu,
conform PO-6.4-32 - ‘Primirea, receptia manipularea depozitarea si
conservarea materialelor’ si PO-6.4-33 – ‘Primirea receptia manipularea si
conservarea materialelor perisabile’.
- Identificarea materialelor si produselor depozitate si elaborarea numai a celor
ce au eticheta ‘ACCEPTAT’ pe baza documentelor de calitate corespunzatoare.

2.10. Audituri interne ale calitatii


2.10.1. Toate serviciile, departamentele, laboratoarele implicate in realizarea
lucrarilor sunt supuse programului de audituri interne a S.C. RCH CON INSTAL
S.R.L. Calarasi.

2.11. Instruire personal


2.11.1. Personalul implicat in executia lucrarilor va fi instruit, atat conform
procedurii PG-07 – ‘Procesul instruirea personalului’, cat si asupra cerintelor de
asigurare a calitatii si protectiei mediului, referitoare la operatiile de executat
mentionate in planul de calitate al lucrarii in acord cu procedurile de executie.
2.11.2. Seful de lucrare va efectua instructaj tehnologie instruind personalul
executant cu procedurile operationale specifice muncii echipelor.
2.11.3. Personalul va fi instruit cu privire la masurile de protectia muncii si
masurile de protectie contra incendiilor.
2.11.4. Personalul implicat trebuie sa posede taloanele de autorizare pentru
accesul in instalatiile beneficiarului.
2.11.5. Personalul va respecta cu strictete fisele tehnologice S.C. RCH CON
INSTAL S.R.L. . la lucrarile ce se executa.
Elaborat, Avizat,
Nume si prenume: Ing. Nica George Ing. MATEI ADRIAN
Semnatura:
Data: 03.02.2010 03.02.2010
S.C. RCH CON INSTAL S.R.L.
APROBAT,
B-DUL N. TITULESCU NR. 15 DIRECTOR
GENERAL,
TEL./FAX: 0242/ 316 945 Ing. STEFAN POPA

PLANUL DE CONTROL CALITATE – MEDIU. VERIFICARI SI INCERCARI PENTRU LUCRAREA:


« MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA»

NR. CONTROALE, VERIFICARI DOCUMENTE DE FRECVENTA CINE DOCUMENT COD UNDE SE


CRT. SI INCERCARI PREVAZUTE REFERINTA DE EFECTUEAZA INTOCMIT DOCUMENT PASTREAZA
EXECUTARE CONTROLUL,
VERIFICAREA
1 Existenta documentatiei CAIETUL DE Responsabil lucrare FORMULAR
tehnice de executie SARINI
2 Verificarea dotarii cu mijloace Proceduri Responsabil lucrare Proces Verbal
de prevenire a preluarii operationale Beneficiar
mediului
5 Degajarea zonei de lucru si Proceduri Responsabil lucrare Proces Verbal
depozitarea materialelor operationale Sef echipa
rezultate din demontari in Beneficiar
locuri special amenajate
6 Realizarea LUCRAILOR DIN Caiet sarcini/ Responsabil Proces Verbal Cartea tehnica
GRAFICUL DE EXECUTEI Certificate de lucrare/ RTE
calitate/Proceduri RMI
operationale Proiectant
Beneficiar
7 Verificarea calitatii Caiet sarcini Sef lucrare Proces Verbal Cartea tehnica
Certificat de Sef echipa
calitate RMI/ CQ, AQ
Proceduri Beneficiar
operationale
11 Retragerea de pe Proceduri Sef lucrare Proces Verbal Cartea tehnica
amplasament a deseurilor operationale Sef echipa
rezultate in urma lucrarilor de RMI
REALIZARE FUNDATII in Beneficiar
depozitele finale
12 Efectuarea verificarilor finale PROCEDURI Sef lucrare Proces Verbal Cartea tehnica
in vederea OPERATIONALE Sef echipa Receptie
receptiei R. M.I./ CQ/ AQ/
RTE
Beneficiar

Intocmit, Avizat,
Ing. Nica George Director Departament Tehnic,
Ing. Matei Adrian