Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BACĂU

Disciplina: limba și literatura română, clasa a IV- a

Fişa nr. 1
„Pe aripile cuvintelor”
(Sinonime și antonime)
Reține!

1. Definiție
Sinonimele (cuvintele cu înţeles/sens asemănător) sunt cuvintele cu formă diferită şi
înţeles identic sau foarte asemănător.
2. Rolul sinonimelor:
 înfrumuseţează exprimarea.
 sunt folosite pentru a nuanța și a preciza ideea expusǎ în cadrul unei comunicări.
3. Exemple:
 prieten – amic
 Ion este prieten cu mine.
 Ion este amic cu mine.
 Un cuvânt poate avea mai multe sinonime, formându-se astfel o serie sinonimică: adevărat, real,
veritabil, autentic.
 Sinonimul și cuvântul înlocuit trebuie să fie aceeași parte de vorbire: zăpadă - nea – omăt.
 Un cuvânt cu mai multe sensuri are sinonime pentru fiecare sens:
 O imagine limpede (clară) a lunii se oglindea în apa cristalină.
 Stolul de berze dădea un spectacol de rămas-bun pe cerul limpede. (senin)
 Afirmația limpede (explicită) a profesorului a risipit îndoiala elevului său.
 Se poate stabili o relaţie de sinonimie şi între o expresie şi un cuvânt sau între două expresii:
a băga de seamă = a observa;
a o lua la sănătoasa = a fugi;
a se da de-a dura = a se rostogoli, a se da de-a rostogolul;
a-şi lua nasul la purtare = a se obrăznici, a i se urca la cap.

Exerciții
1. Grupează pe serii de sinonime cuvintele:
delicat, greşeală, inamic, melancolic, defect, adânc, întotdeauna, duşman, orgolios, eroare, a
bănui, trecător, cusur, trist, consecinţă, a suspecta, a oscila, păstor, cuprinzător, profund,
mândru, urmare, vast, fin, mereu, efemer, a ezita, cioban.

2. Completează spațiile punctate, din enunțurile date, cu sinonime ale substantivului grai:
a) Am strigat toți într-un ................................
b) Toți românii vorbim aceeași ...................................
c) L-am recunoscut după ...............................
d) S-au înțeles după .......................... secret al privirilor.

Autori: Albu Adina, Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău; Lăzărică Ramona-Mirela, Școala
Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Lespezi, com. Gîrleni; Gavriluț Monalisa-Laura, Școala Gimnazială ,,Spiru
Haret” Bacău; Leonte Rodica, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău; Hogea Gabriela, Școala
Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Buhuși. 1
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BACĂU
Disciplina: limba și literatura română, clasa a IV- a

3. Scrie sinonime pentru expresiile date:


a-și aduce aminte –
a aduce la cunoștința cuiva –
a aduce mulțumire -
a-și aduna mințile -
 Alege două dintre expresiile date și formulează enunțuri cu acestea.

4. Taie cuvintele care nu sunt sinonime în seriile date.


a. delicat • delicios • fin • gingaș • grațios
b. a alinta • a mângâia • a peria • a plânge • a răsfăța • a răzgâia
c. admirație • încredere • laudă • prețuire • privire • stimă

Reține!

1. Definiție
Antonimele (cuvintele cu înţeles/sens opus) sunt cuvintele cu formă diferită şi înţeles opus.
2. Exemple:
 alb – negru
 Marian poartă un pulover alb.
 Marian poartă un pulover negru.
 Antonimia se realizează şi între un cuvânt şi o locuţiune: a opri # a da drumul.
 Perechea de antonime trebuie să fie compusă din părţi de vorbire de acelaşi fel:
 substantive: bucurie # tristeţe;
 adjective: bun # rău;
 verbe: a da # a lua;
 alte părți de vorbire: sus # jos.

Exerciții

1. Completează spațiile punctate cu antonime ale cuvântului aspră:


a) Avea o privire ................................................................................
b) Blana pisicii era .............................................................................

2. Încercuiește, în fiecare serie dată, cuvintele care sunt antonime cu primul cuvânt.
a. a proteja • a ocroti • a persecuta • a prigoni • a sprijini • a nedreptăți
b. vesel • bucuros • amărât • întristat • mâhnit • necăjit
c. încredere • îndoială • neîncredere • ezitare • șovăială • siguranță

Autori: Albu Adina, Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău; Lăzărică Ramona-Mirela, Școala
Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Lespezi, com. Gîrleni; Gavriluț Monalisa-Laura, Școala Gimnazială ,,Spiru
Haret” Bacău; Leonte Rodica, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău; Hogea Gabriela, Școala
Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Buhuși. 2
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BACĂU
Disciplina: limba și literatura română, clasa a IV- a

3. Dezleagă careul următor, găsind câte un antonim pentru cuvintele date:


A
2
N 1. SCUND
3 2. ASPRU
T
3. NIMIC
4
O 4. SĂRAC
5
N 5. REPEDE
6 6. DUIOS
I 7. DREPT
7
M 8. A DEZLEGA
8
E

4. Înlocuiește, în textul următor, cuvintele marcate cu sinonimele acestora. Dezvoltă textul astfel
obținut cu enunțuri în care să introduci minim două perechi de sinonime și două perechi de antonime.
Subliniază cu o linie sinonimele și cu două linii antonimele.

Toamna
,,Dealul mai doarme, dar tufele s-au trezit şi aleargă cu rădăcinile în toate părţile. Caută
de-ale gurii. Strugurii s-au sculat şi ei. Şi-au spălat faţa în rouă şi-şi văd de treabă: pe ici-colo mai
au să-şi crească câte o bobiţă rămasă de celelalte. Primul care a intrat în vie e Soarele.”
(Spiridon Vangheli)

Evaluare

1. Găsește câte un sinonim pentru adjectivul clar potrivit sensului acestuia din fiecare enunț dat.
a. Apa este clară.

b. În această fotografie, florile sunt suficient de clare.

c. Explicația lui a fost clară.

2. Înlocuiește, în textul următor, unele cuvinte cu antonimele acestora, astfel încât să realizezi o altă
descriere a toamnei. Continuă textul obținut.
Era o dimineață urâtă de toamnă. Cerul era înnorat, soarele se ascundea. Păsările tăceau,
simțeau frigul toamnei. Florile dormeau triste.
Pretutindeni domnea toamna.

Autori: Albu Adina, Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău; Lăzărică Ramona-Mirela, Școala
Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Lespezi, com. Gîrleni; Gavriluț Monalisa-Laura, Școala Gimnazială ,,Spiru
Haret” Bacău; Leonte Rodica, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău; Hogea Gabriela, Școala
Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Buhuși. 3

S-ar putea să vă placă și