Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE CU TEMA:

AUTOPSIA MEDICO-LEGALĂ LA SPÂNZURAT

CURSANT:asistent medical principal VASILIU SEBASTIAN


CUPRINS

1. BAZELE PROCESUALE ŞI DE ORGANIZARE A


EXPERTIZEI MEDICO- LEGALE

2. EVIDENŢIEREA, EXAMINAREA ŞI DESCRIEREA


LEZIUNILOR TRAUMATICE

3. CONSTATAREA MEDICO-LEGALĂ LA CADAVRUL


PRIN SPÂNZURARE

4. OBIECTIVELE GENERALE ALE CONSTATĂRII


MEDICO-LEGALE PE CADAVRU

5. METODOLOGIA CONSTATĂRII MEDICO-LEGALE PE


CADAVRU

6. ETAPELE CONSTATĂRII MEDICO-LEGALE

7. TEHNICA NECROPSIEI

8. AUTOPSIA CAPULUI

9. AUTOPSIA TRUNCHIULUI