Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL V: COMERCIANŢII

1.Ce condiții necesită îndeplinite pentru dobândirea legală a calități de comerciant persoană fizică?

a) săvârşirea unor fapte de comerţ obiective, în mod sistematic;


b) realizarea faptelor de comerţ cu titlu de profesiune;
c) realizarea faptelor de comerţîn nume propriu asumându-şi toate riscurile.
2. Care sunt formele ce se vor constitui societățile comerciale?
a) societate in nume colectiv
b) societate in comandită simplă
c) societate pe acţiuni
d) societate in comandită pe acţiuni
e) societate cu răspundere limitată
3.Defineste noțiunea de ,,Comanditarul’’?
Comanditarul este asociatul care răspunde numai până la concurenţa aportului propriu la societate.
Vărsarea aportului subscris la constituirea capitalului social este unica obligaţie a comanditarului.
4.Care sunt particularitățile societăți cu răspndere limitată?
1 răspunderea asociaţilor faţă de obligaţiile sociale este limitată la valoarea aportului propriu.
2 capitalul minim al societăţii este impus de lege (2 000 000 lei) şi se divide în părţi sociale egale a
căror valoare minimăeste, de asemenea, precizatăprin lege (100 000 lei).
3 părţile sociale nu sunt titluri negociabile, transmiterea lor către terţi se face în condiţiile restrictive
4 numărul asociaţilor poate varia între limitele prevăzute de lege (1 – max.50)
5 firma trebuie săconţinăo denumire proprie la care se poate adăuga numele unuia sau mai multor
asociaţi .
6 administrarea societăţii se face în principal, de asociaţi;
7 dizolvarea societăţii are cauze proprii ce au în vedere încălcarea limitelor privind minimul de
capital sau maximul, respectiv maximul de asociaţi impus.
5 Definește noțiunea de Părțile sociale?
Părţile sociale reprezintă diviziuni ale capitalului social şi au o valoare nominală egalădar nu mai mică de
100 000 lei
6. Numește etapele constituiri societăți comerciale?
etapa consensuală,, etapa de publicitate,
Dobândirea personalităţii juridice produce o serie de efecte pentru societate, privind firma, naţionalitatea,
patrimoniul.
7.Caracterizează ,, Clauze privind modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii’’?
Asociaţii vor conveni asupra acestor clauze în momentul încheierii actului constitutiv cu respectarea
prevederilor legale în materie.
8. Ce semnifică Acțiunea?
Acţiunea este o parte socială transmisibilă şi negociabilă, în care se materializează dreptul
asociatului.
9 Participarea la adunările acţionarilor poate:
În 2 forme: -Personal ;Prin reprezentare.
10 Caracterizează Obligațiunile?
Obligaţiunile sunt titluri de credit emise de societate în schimbul sumelor de bani împrumutate, care
încorporeazăîndatorirea societăţii dea rambursa aceste sume şi de a plăti dobânzile aferente.