Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume:…………………………………………………………….

Test de evaluare

Citește cu atenție textul următor și găsește un titlu potrivit:

___________________________________________

Într-o dimineață, Mihăiță a găsit la poartă un cățel, micuț, zgribulit de frig și flămând.

Părinții au fost deacord cu propunerea băiatului de a - l aduce acasă și de a - l îngriji.


Mihăiță i – a făcut un culcuș călduros într – o cutie de carton, l – a hrănit bine și l – a supravegheat
zilnic. În câteva zile, câinele s – a însănătoșit și a devenit jucăuș. În fiecare zi îl aștepta pe Mihăiță
la poartă, când se întorcea de la școală, sărind și lătrând de bucurie. Apoi îl însoțea oriunde se
ducea, fiindu – l un tovarăș nedespărțit.

Pentru că dovedea atâta prietenie și devotement, Mihăiță i – a dat numele de Prietenuș.

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Unde a găsit Mihăiță cățelul?
______________________________________________________
b) Cum era cățelul?
______________________________________________________
c) De ce i – a dat numele de Prietenuș?
______________________________________________________
2. Scrie trei întrebări legate de textul de mai sus.
a) _______________________________________________________________
b) _______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________

3. Transcrie din text enunțul care te – a impresionat.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Scrie un enunț despre:
a) Mihăiță
________________________________________________________
b) Părinții lui Mihăiță
________________________________________________________
c) Prietenuș
________________________________________________________

5. Scrie toate posibilitățile pentru despărțirea în silabe, la capăt de rând, a cuvintelor:


Mihăiță, însănătoșit, nedespărțit.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Limba și literatura română

Test de evaluare

Unitatea “Poveștile Pământului”

1. Competențe specifice:

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de
punctuaţie în redactarea de text

2. Descriptori de performanță:

Calificativ
Itemul

Foarte bine Bine Suficient


1. Răspunde la răspunde corect la răspunde corect la răspunde corect la
întrebări 3 întrebări 2 întrebări 1 întrebare
2. Formulează formulează corect formulează corect formulează corect
întrebări legate trei întrebări două întrebări o întrebare
de conținutul
textului
3. Transcrie un transcrie corect transcrie parțial transcrie enunțul
enunț din text enunțul corect enunțul cu multe greșeli
4. Formulează formulează corect formulează corect formulează corect
enunțuri trei enunțuri două enunțuri un enunț
5. Desparte scrie toate scrie doar 5 – 8 scrie doar 1 – 4
cuvinte în silabe posibilitățile posibilități posibilități
la capăt de rând

3. Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 3 – 4 itemi; incorect /parţial


BINE
correct restul itemilor
Rezolvă integral si corect 1 – 2 itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial correct restul itemilor

Rezultatele probei de evaluare:

Nr.
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
crt
1. Buda Ana Maria

2. Buda Diana Andrada

3. Buda Sergiu Florin

4. Chira Alexandra Daniela


Coman Carmen Ana
5.
Maria
6. Curea Roxana Mihaela

7. Filip Ioana

8. Grosan Darius Antonio

9. Heres Ionela Alexandra


Matesan Maria Adela
10.

11. Magalau Denis Catalin

12. Magalau Bianca Simona

13. Mutiu Bogdan Matei

14. Palincas Alex Claudiu

15. Pașca Ileniu Andre


16. Santa Denisa Alexandra
17. Soprone Ruben
Centralizare pe calificative:

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________