Sunteți pe pagina 1din 3

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020


Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Dezvoltare Locală Integrată în Orașul Zlatna”
Contract nr.: POCU/140/4/2/115241
Beneficiar: Oraș Zlatna, Județul Alba
Parteneri: P1: Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

TABEL CU PREZENTELE PERSOANELOR


ÎNSCRISE LA CURSUL DE CALIFICARE
PATISER
(29.10.2019-11.03.2019)

NR
. NUMELE ȘI 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09/11/
CR CNP
PRENUMELE 2019 2019 2019 2019 2019 19
T

1 ACHIM ELENA- 2950112011153


TEODORA

2 ARSIN ELENA 2600609015381

3 BIBOLAR 2620820015381
MARIA

4 BOLD 2731116070019
CAMELIA-
MIHAELA

5 CIMPEAN 2650624204361
RODICA

6 DIRLEA 2960629011162
VIORELA-
PETRONELA
7 FOSZTO 2620611015381
CORNELIA

8 FOSZTO 1610601015392
STEFAN

9 GHIB 2740622015399
PETRONELA-
FLORENTINA

10 MIHAI LIVIA- 2981102011171


LAVINIA

11 PETRAS 2720912015381
MARIOARA

12 POPESCU 2830725015444
CRISTINA

13 REDAC MARIA- 2880909015442


LAVINIA

14 SATMAREAN 1910618011153
IULIAN-IOAN

15 SENCHEA 2871001046196
MARIA-
NICOLETA

16 SOBARIU 2781015015385
DIANA
MIHAELA

17 STANCA 2830215015440
NADIA-TORI

18 STOICA 2630510015381
GEORGETA

19 STOICA 6000714011168
MARIANA

20 STOICA 27108117015391
MIRETA

21 STOICA 2660528015383
RUSALINA
22 TOMOTAS 2791015011124
IRINA
RAMONA

23 TUHUT LAURA- 2851111011163


FLORINA

24 TUHUT 2750814015386
MARIANA-
IONELA

25 TUHUT 2791002420036
SIMONA-
DANIELA

VANCEA
26 2710908015382
DORICA

LECTOR
PONORAN TUDOR