Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

5 – Articol limba engleză

Situațiile financiare conectează producătorul și utilizatorul informațiilor contabile și au un rol


important în susținerea procesului de luare a deciziilor. Lucrări științifice susțin faptul că teoria
contabilității reprezintă, pe de o parte, o teorie normativă care impune modul de acțiune în
domeniu, urmărindu-se standardizarea acesteia, și pe de altă parte, își propune să îndeplinească
cerințele informaționale ale utilizatorilor, informația contabilă fiind lipsită de valoare dacă nu
susține satisfacerea nevoilor categoriilor de utilizatori.
Specialiști din domeniul economiei susțin că relația dintre analiza financiară și contabilitate
se concentrează pe faptul că domeniul contabilității reprezintă o sursă privilegiată de informații
necesare analizei financiare. Totuși, poate fi resimțită o emancipare a analizei financiare
referitoare la sursele sale de informații. În conformitate cu Cadrul Conceptual al Standardelor
Internaționale de Raportare Financiară, raportarea financiară, rolul analizei performanței unei
întreprinderi este fundamental, deoarece constituie obiectivul general vizat pentru a servi
procesului de elaborare a deciziilor.
Analiza financiară nu se limitează la o simplă descriere a faptelor. Scopul principal al
acesteia fiind de a prezenta și explica realitatea întreprinderii, de a stabili decizii privind modul
de alocare a resurselor. Prin prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile, analiza financiară
permite evaluarea statutului actual și identificarea progreselor înregistrate ale întreprinderii, în
raport cu mediul economic, politic și social în care aceasta activează.
Analiza financiară, mai presus de toate, reprezintă o știință a interpretării și abordării ce intervine
cu contabilitatea, fără a fi confundată însă cu aceasta. Elaborarea de informații contabile și
analiza performanțelor economice și financiare a evoluat, realizându-se atât pe baza unor criterii
financiare, cât și a unora nefinanciare.

Bran, N., C., Mărgărit, S., G., Coman, D., M., Drăgulescu, R., Accounting and extra-
accounting information - valences in meeting the financial anaysis, în revista Procedia –
Social and Behavioral Sciences, nr. 62/2012, pp. 531-535