Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

5 – Carte limba engleză

Bilanțul reprezintă instrumentul utilizat în practica contabilă pentru a comunica informații cu


privire la poziția financiară a unei întreprinderi la un moment dat. Acesta prezintă într-o manieră
clară și inteligibilă sumarul informațiilor cu privire la evenimentele economice petrecute de-a
lungul unei perioade de raportare.
Modul de prezentare sistematică oferă avantajul de a permite determinarea stabilității și
lichidității întreprinderii, precum și a nivelului de îndatorare, pentru asistarea utilizatorilor în
determinare echilibrului financiar.
În majoritatea cazurilor, elaborarea bilanțului se realizează cel puțin o odată pe an, existând
posibilitatea întocmirii acestuia și la intervale mai apropiate de timp, prin intermediul raportărilor
trimestriale sau semestriale. Utilizarea bilanțului pentru stabilirea poziției financiare este limitată
de faptul că acesta reflectă situația existentă într-un anumit moment, iar prezenta situație poate
diferi ca urmare a trecerii timpului.
Bilanțul consolidează o multitudine de informații furnizate de sistemul contabil, precum:
 formele funcționale de investire a fondurilor în activitatea unei întreprinderii;
 relațiile de echilibru dimensional și structural dintre mijloacele economice și sursele de
finanțare ale acestora;
 rezultatul financiar obținut în vederea stabilirii unor indicatori economico-financiari
sintetici.
Nivelul de reprezentare al bilanțului este dublu: reprezintă un filtru care transmite semnale de
care utilizatorii se pot ajuta, iar in functie de finalitatile lor ei pot elabora noi imagini, distincte
de reprezentarile contabile, care includ o intelegere diferita a realitatii percepute.

Berry, A., Jarvis, R., (2006), Accounting in a Business Context, Ediția a IV-a, Editura
Thomson Learning, London,