Sunteți pe pagina 1din 1

Managementul Resurselor Umane. Curs nr.

4
29/10/2019
Recrutarea internă și externă.

Întocmirea unui anunț de recrutare internă se realizează de către angajații compartimentului


de resurse umane și se aprobă de către angajator. În cazul în care nu există un compartiment de
resurse umane dar unul dintre angajați are ca sarcini de serviciu activități de resurse umane va
întocmi anunțul de recrutare care de asemenea vă fi semnat sau aprobat de către conducătorul
instituției.
- Principalele elemente ce trebuie regăsite într-un anunț de recrutare internă sunt:
- Denumirea instituției cu toate datele de identificare (filiale, agetii, denumire instituției,
adresa, nr contact)
- Titlul (element al anunțului de recrutare).
- Conținutul anunțului care la rândul său trebuie să evidențieze denumirea postului,
compartimentul, birou, serviciu din care face parte acel post,studiile necesare (de specialitate,de
lungă durată, recunoscute în țara respectivă,alte studii care pot avea legătură cu postul respectiv).
- Mențiunea referitoare la experiența și anume dacă este necesară experiență său persoana
care va fi recrutată și respectiv selectată va urma cursuri de pregătire în domeniul postului
respectiv.
- Elementul referitor la salariu va conține mențiunea nivelului de salariu acordat acelui post.
- Nu se permite a se face vre-o mențiune referitoare la vârsta, sex, religie.

Model:

S.C. Construct S.A.


Adresa: …………………………………………..
Nr. tel: ……………………E-mail:
ANUNT DE RECRUTARE
S.C. Construct S.A. cu sediul în…………………………recrutează trei persoane în
vederea ocupării posturilor vacante de la unitatea din Făurei.
Pesoanele recrutate trebuie să fie deja angajate în cadrul societății menționate.
Vă rugăm a se respecta următoarele cerințe;
- Pentru postul de muncitor calificat se solicită studii medii de specialitate, eperienta
minim 5 ani, nivelul de salarizare va fi mediu.
- Program de lucru 8 ore/zi în ture.
- Informații suplimentare la sediul firmei din Brăila la numărul de telefon afișat.