Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

 Argument…………………………………………………………….. 2
 Capitolul 1 – Politica de promovare:………………………................ 3
 1.1 Definiția promovării……………………………………………....3
 1.2 Rolul promovării………………………………………………….3
 1.3 Obiectivele promovării…………………………………………...4
 1.4 Mijloace de transmitere a mesajului promotional………………..5
 Capitolul 2 - Strategii de promovare…………………………...……7
 2.1 Bugetul promotional pentru strategii de promovare……………..7
 2.2 Strategii de promovare…………………….……………………..8
 2.3 Idei de social media marketing și promovare online și offline…..9
 Capitolul 3 – Studiu de caz………………………………………….12
 Descrierea firmei……………………………………...... …………..12
 Gama Mission……………………………………………….……….12
 Campania de promovare a gamei Mission……………………….…..14
 Anexe…………………………………………………………...……16
 Bibliografie…………………………………………………..………17

1
Argument
Prezentul proiect se intitulează “Campania de promovare a unui produs X”.
Motivul pentru care am ales aceasta temă este acela că în opinia mea, promovarea
are un rol foarte important în cadrul unei firme.
Aşadar cel mai evident factor care determină succesul comercial al unui nou produs
este diferenţierea pe piaţă si valoarea percepută de client. Dar clientul trebuie să afle de
apariţia noului produs. "Clientul" nu este numai o persoană; clientul este o piaţă, o arie
geografică, o pătura socială, o ţară, un continent sau chiar mai mult. Acesta este rolul
promovării: de a anunţa "clientul" de apariţia produsului, de a-i crea o imagine, un renume, de
a-l susţine pe toată durata vieţii lui comerciale.
Promovarea produselor este un instrument la fel de important in mâna conducerii
unei companii ca însăşi produsul creat şi introdus pe piaţă pentru a-i aduce profit. Promovarea
nu este o activitate singulară; este un ansamblu de activităţi inovative si de creaţie,
integrându-se la rândul lor intr-un ansamblu de activităţi manageriale, la fel de importante ca
şi cele de organizare a producţiei de bunuri. Promovarea nu se face oricum ci după un plan
strategic ce se încadrează in strategia generala a companiei.
Armele de baza ale promovării produselor sunt comunicările de marketing si
reclama comercială. Competiţia este din ce in ce mai acerbă, iar piaţa globală este invadata de
noi mijloace de comunicare tot mai performante. În acelaşi timp, marketingul eficient şi
componentele de comunicare adecvate, ridicate la nivel de ştiinţă, s-au dovedit a fi vitale atât
firmelor mici cât si marilor companii internaţionale pentru a se menţine pe piaţă
Reclama este cea care anunţă si menţine produsul proaspăt in mintea clientului. In
spatele fiecărei reclame eficiente exista o idee mare, un concept de creativitate, care
implementează strategia de publicitate astfel încât mesajul să atragă atenţia, să fie memorabil
şi să convingă
Am ales ca studiu de caz promovarea produselor Avon din gama Mission deoarece
consier că au o campanie de promovare bogată şi este recuscută la nivel internaţional datorită
firmei Avon şi a calităţii produselor care pot fi folosite de toate femeile de peste 30 ani
indiferent de tipul său de ten.

2
Capitolul 1 - Politica de promovare

1.1 Definiția promovării:

Conform avocatului D. Patriche, promovarea este definită ca ansamblul de acțiuni și


mijloace de informare și atragere a cumpărătorilor potențiali către punctele de vânzare, în
vederea satisfacerii nevoilor și dorințelor acestora și implicit a creșterii eficienței economice a
activității întreprinderii producătoare"
Promovarea, considerată ansamblul de tehnici sau practici a marketingului, ori
acțiune de marketing, urmărește depășirea unui nivel al vânzarilor prin captarea atenției și
atragerea cumpărătorilor potențiali, de către punctele de vânzare, informarea, convingerea,
formarea și menținerea unei clientele atrasă de produs și întreprinderea producătoare.
Altfel spus, promovarea cuprinde ansamblul activităților prin care sunt comunicate
informații despre produsele sau serviciile unei firme cu scopul de a convinge consumatorii să le
achiziționeze.

1.2 Rolul promovării:

Rolul promovării relevă faptul că scopul general este influențarea comportamentului


oamenilor, în așa fel încât, să sporească volumul vânzărilor bunurilor respectivului
producător. De aceea, promovarea îndeplinește o serie de funcții economico-sociale, ce
evidențiază utilitatea sa cum ar fi:
 furnizarea de informații atât cumpărătorului cât și vânzătorului.
 neutralizarea informațiilor defavorabile ce se raspândesc mai ales prin zvonistică.
 stimularea cererii este scopul direct și imediat.
 atenuarea fluctuațiilor cererii mai ales în cazul produselor sezoniere.
 diferențierea produselor, mai ales a mărcilor.
 reamintirea avantajelor produselor pentru a rămâne consumatori fideli.
 contracararea concurenților.
 influențarea persoanelor cu putere de decizie la nivel guvernamental.
 influențarea comportamentului public.
 formarea unei imagini.

3
 justificarea prețurilor bunurilor și serviciilor.

 conștientizarea publicului cu privire la noile produse și servicii create.

Pe baza acestei largi palete ce le poate îndeplini activitatea promoțională, fiecare


întreprindere producătoare își stabilește obiective pe termen scurt, dar și mai lung, obiective
generale dar și specifice, obiective față de vânzători, distribuitori și consumatori.

1.3 Obiectivele promovării:

Politicianul Martin Bell încadrează șapte obiective de bază ale strategiei


promoționale, astfel:
1. creșterea vânzărilor.
2. menținerea sau îmbunătățirea segmentului de piață.
3. crearea sau îmbunătățirea recunoașterii, acceptării sau menținerii mărcii.
4. crearea unui climat favorabil pentru vânzările viitoare.
5. informarea și educarea pieții.
6. crearea unei diferențe competitive.
7. îmbunătățirea eficienței promoționale.
În funcție de modul în care se pune accentul pe un obiectiv, se poate alcătui un mix
promoțional.
De asemenea, este important de știut că utilizarea promovării în mixul de marketing
este favorizată dupa parerea lui Bell de o evoluție favorabilă a cererii, o puternică diferențiere
a produsului, calitățile ascunse a produsului, motive de ordin emoțional influențând astfel
achiziționarea unui produs, disponibilitatea de fonduri adecvate.
Fiecare din aceste aspecte-cheie influențează în felul lui eficacitatea promovării.
P.L. Dubois și A. Jolibert delimitează principalele obiective promoționale în funcție
de țintele cărora li se adresează, în felul următor :
1. față de vânzători:
- stimularea forței de vânzare
- accelerarea preluării comenzii
- a face posibilă prospectarea pieții
- transformarea potențialilor cumpărători în clienți
- fidelizarea clienților
4
- creșterea nivelului comenzilor
- lupta contra operațiunilor concurenților.
2. față de distribuitori:
- a face recomandarea produselor
- a face comenzi mai multe și mai rapide
- a da un avantaj produsului
- participarea la o acțiune marketing a fabricantului
- a face stocuri sau a le lichida
- introducerea unui nou produs
- fidelizarea distribuitorului
3. față de cumpărători:
- a face cunoscut un produs
- a provoca o atitudine favorabilă produsului
- a face din consumatori, oameni de acțiune.
Modul în care sunt combinate aceste tehnici şi alegerea celei mai potrivite strategii
depinde de numeroşi factori, atât de natură subiectivă cît şi obiectivă, printre care menţionăm:
conjunctura pieţei, resursele organizaţiei, experienţa celor care se ocupă cu promovarea,
publicul ţintă și concurenţa.

1.4 Mijloace de transmitere a mesajului promoțional:

1) Promovare intensivă – se utilizează toate mijloacele promoţionale


Această strategie implică prezența produsului într-un număr cât mai mare de unități de
desfacere, în dorința de a asigura o acoperire maximă a pieței cu mărcile întreprinderii (pentru
satisfacerea deplină a cererii). Se recomandă în cazul produselor care se cumpără frecvent, cu
o valoare unitară scăzută, ușor de prezentat
Inconveniente ale distributiei intensive:
- este o strategie incompatibilă cu protejarea imaginii de marcă și cu o poziționare
precisă pe piață, datorită lipsei de control asupra rețelei de distribuție;
- atunci când produsul este distribuit pe scară largă, în numeroase puncte de
vânzare, întreprinderea riscă să piardă controlul politicii de comercializare (lipsa de control
asupra prețurilor de vânzare, nivel scăzut sau lipsa serviciilor suplimentare, lipsa colaborării
cu detailiștii).

5
2) Promovare selectivă – se utilizează numai câteva mijloace de promovare
Atunci când producătorul utilizează voluntar un număr mai redus de intermediari față
de numărul de intermediari disponibili, distribuția este selectivă. Este un sistem adecvat
pentru bunurile care necesită efectuarea de comparații asupra performanțelor și prețului.
Optând pentru o distribuție selectivă, producătorul acceptă să limiteze din start
disponibilitatea produsului, în scopul reducerii costului de distribuție și pentru a obține o
colaborare mai bună din partea distribuitorilor sub forma:
- participării la cheltuielile de publicitate și de promovare a vânzărilor;
- acceptarea produselor noi și a celor care se vând mai lent;
- acceptarea unor cantități mai mari;
- garantarea serviciilor, informarea producătorului
Riscul principal al unui sistem de distribuție selectiv este neacoperirea suficientă a
pieței. Producătorul trebuie să se asigure că utilizatorul sau consumatorul final pot identifica
ușor distribuitorii în domeniu, altfel ar putea pierde numeroase oportunitati de vânzare.

3) Promovare exclusivă – se utilizează un singur mijloc de promovare


Este un caz extrem al distribuției selective. În acest caz, bunurile sau serviciile sunt
disponibile numai în puncte de desfacere speciale. Într-o zonă bine stabilită, un singur
distribuitor obtine dreptul exclusiv de vânzare a unei mărci, obligându-se să nu
comercializeze marci concurente. Calitatea și serviciile oferite sunt reflectate de prețul de
desfacere mai ridicat. Produsele de modă sau automobilele sunt exemple tipice în acest sens.
Proiectarea strategiei de promovare trebuie să aibă în vedere misiunea organizaţiei şi
se bazează pe analiza mediului intern şi extern al organizaţiei. O dată adoptată strategia de
promovare, aceasta trebuie luată în considerare la realizarea oricărei campanii de promovare
ulterioare.
Astfel mesajele promoţionale transmise vor fi coerente, uşor de reţinut, se vor susţine
reciproc şi vor duce pe termen lung la dezvoltarea imaginii organizaţiei şi la creşterea
încrederii publicului.
Orice activitate şi proces de comunicare cu publicul derulate de către o întreprindere îi
influenţează direct sau indirect imaginea. Pentru ca aceste efecte să fie pozitive şi controlabile
este indicat ca ele să fie parte a unor campanii de promovare derulate de organizaţie. Acestea
vor avea eficienţa maximă dacă ele sunt rezultatul unui proces riguros de planificare.

6
Capitolul 2 – Strategii de promovare

2.1 Bugetul promoțional pentru strategii de promovare

Alocarea sumelor necesare realizării unor campanii de promovare se face atât în


funcţie de obiectivele fixate, cât şi luându-se în considerare resursele organizaţiei. De cele mai
multe ori o firmă, în special de dimensiuni mici, nu şi permite să realizeze acţiuni de
promovare de mare amploare, motiv pentru care ea trebuie să recurgă şi la alte metode pentru
a-şi spori reputaţia şi a se menţine în atenţia publicului. Practica în domeniu a identificat 7
posibilităţi privind alocarea fondurilor pentru promovare:
 metoda procentului din vânzări – anual organizaţia alocă pentru promovare un anumit
procent din cifra de afaceri. Avantajul constă în existenţa unui buget promoţional sigur
şi relativ constant. Dezavantajul acestui mod de abordare este că de cele mai multe ori
organizaţia nu poate derula campanii flexibile, care să valorifice o anumită
conjunctură. De asemenea dacă volumul desfacerilor va scădea, firma va avea la
dispoziţie un buget promoţional mai mic tocmai în condiţiile în care stimularea
vânzărilor prin promovare variată este mai necesară;
 metoda posibilităţilor – se utilizează pentru promovarile atunci când organizaţia îşi
permite. Această situaţie poate fi favorabilă realizării unor campanii de promovare
ofensive (de către organizaţiile cu putere financiară mare), dar poate să influenţeze
negativ eficienţa alocării fondurilor respective;
 metoda bazată pe analiza obiectivelor – se alocă pentru promovare tot ceea ce este
necesar pentru atingerea în condiţii optime a obiectivelor. Este cea mai indicată
metodă pentru că asigură raportul optim între eforturile financiare şi efectele obţinute.
Din nefericire puţine întreprinderi mici şi mijlocii îşi pot permite această abordare,
deoarece fondurile optime necesare depăşesc de multe ori posibilităţile;
 metoda competiţională – se alocă pentru promovare sume comparativ cu concurenţa.
În general în procesul de proiectare şi de derulare a unei campanii de promovare
trebuie avute în vedere acţiunile şi imaginea concurenţei. Consider însă că este o
abordare greşită să se aloce sume similare pentru promovare. Există mai multe
argumente în favoarea acestei afirmaţii: concurenţii nu sunt în general un etalon în
privinţa eficienţei cu care sunt utilizate pentru promovare resursele financiare,

7
campaniile de promovare ale organizaţiei se desfăşoară în alt context decât cele ale
concurenţei deci raportul efort/efect va fi diferit.

2.2 Strategii de promovare

Dupa stabilirea obiectivelor urmărite de politica promoțională și dupa elaborarea


bugetului promoțional, departamentul de marketing trebuie să decidă asupra strategiei de
promovare. În funcție de scopul urmărit prin activitatea de promovare întreprinderea poate
utiliza variate strategii promoționale.
În cazul în care se urmărește promovarea imaginii se pot avea în vedere două variante:
strategia de promovare a imaginii și strategia de extindere a imaginii, care cuprind mai multe
opțiuni strategice:
-strategia de informare în cadrul pieței;
-strategia de stimulare a cererii ;
-strategia de diferențiere a ofertei;
-strategia de stabilizare a vânzărilor.
Modul de desfășurare în timp a activității promoționale conduce la diferențierea
opțiunilor strategice în:
-strategia activității promoționale permanente;
-strategia activității promoționale intermitente.
În cazul în care întreprinderea urmărește pătrunderea pe piața sau cucerirea unei piețe,
ea are următoarele variante strategice:
-strategia concentrată - întreprinderea își concentrează efortul promoțional spre un
singur segment de piață;
-strategia diferențiată - întreprinderea va adopta un mix promotional pentru fiecare
segment de piață;
-strategia nediferențiată - întreprinderea se adresează întregii piețe cu același mix
promoțional.
Cea mai cuprinzătoare clasificare împarte strategiile promoționale în:
-strategii de împingere (push strategy);
-strategii de tragere (pull strategy) .
- Strategia push (de împingere) presupune că departamentul marketing să promoveze
produsul doar către următorul participant la procesul de distribuție, care va continua această

8
strategie cu următorii membri ai canalului de distribuție până ce produsul va fi promovat
direct potențialilor clienți. Este strategia utilizată de producătorii care iși trimit personalul de
vânzare să descopere noi puncte de desfacere și noi clienți.
Prin urmare, fiecare membru al canalului de distribuție împinge produsul către
următorul participant, până ce acesta ajunge la client.
- Strategia pull (de tragere) implică activități de marketing, mai ales publicitate și
promovare pe piața de consum, direcționate căre utilizatorul final și menite să-l facă pe acesta
să solicite produse de la intermediari, determinându-i astfel pe aceștia din urmă să comande
produsele la producători.

2.3 Idei de social media marketing și promovare online și offline

 Încearcă promovarea pe alte rețele sociale: de exemplu Instagram


În 2016, în România, mai bine de 50% din cele 65.000.000 de EURO investite în
marketing digital au mers către Facebook și Google. Deși încă mai este loc pentru oricine
pentru a se promova pe aceste platforme și pot fi găsite strategii eficiente, cu timpul vor
deveni tot mai scumpe pentru afacerile mai mici.
O alternativă eficientă ar fi să ne reorientăm către alte rețele sociale. De exemplu,
Instagram are aproximativ 418.000 utilizatori în România, din care peste 130.000 activi
conform Zelist Monitor. Instagram este ideal dacă te adresezi în primul rând publicului de sex
feminin, atât tânăr (16-24 ani) cât și mai în vârstă, 25 până la 45/50 de ani. Dar nici bărbații
nu sunt de ignorat, în special cei până în 24 de ani sunt destul de activi pe Instagram.

9
 Adu trafic masiv cu un giveaway
Un concurs bine organizat, sau în acest caz mai specific ar fi termenul în engleză
„giveaway”, te va face mult mai cunoscut în rândul publicului țintă și îți va oferi contacte
sau metode de a reintra în legătură cu aceștia.
.Astfel, o parte din vizitatori, pe lângă faptul că se vor înscrie la concurs și te vor
aprecia pentru lucrul pe care îl oferi, vor mai vizita și alte pagini și îți vor cunoaște site-ul mai
bine.
În plus, pe website poți găsi și alte metode pentru a face oamenii să distribuie și mai
mult conținutul. Există diferite soluții tehnice, nu complicate, care te vor ajuta să faci oamenii
să dea share mai mult la concurs și să invite mai mulți prieteni.

 Folosește echipa internă pentru a avea tracțiune


O idee ușor de implementat este să te folosești de echipa ta pentru a oferi un minim de
tracțiune inițiativelor de marketing.
De exemplu, atunci când creezi reclame pe Facebook, comunică-le celorlalți membri
ai echipei să dea Like reclamelor pe care le văd. Astfel, când un potențial client va vedea
reclama, aceasta va părea mai credibilă față de oricare alta pentru că sunt deja oameni care au
aprobat-o acordându-i un Like. Tocmai i-ai câștigat atenția.
Această tactică este veche de când marketingul și poate fi folosită în orice context.
De exemplu, de obicei când se deschide o nouă locație, un restaurant să spunem,
primele zile toți prietenii și cunoștințele fondatorilor și angajaților vor trece pe acolo Noi,
oamenii, suntem animale. Avem nevoie să vedem că și altcineva a mai făcut ceea ce vrem să
facem și noi, că e în regulă.

 Oferă instrumente gratuite


Dacă este folosită corect, acestă idee de marketing poate fi o sursă constantă de
potențiali clienți și ne va face mult mai cunoscuți în industria noastră.
Ideea de bază este de a crea un mic instrument automat sau semi-automat care să
rezolve o mică problemă legată de industria în care te afli sau problema mai mare pe care o
rezolvă business-ul tău.

10
 Ascultarea clienților
Vânzătorii buni întrebă mult și apoi ascultă și mai mult. Nu doar că prin ascultare ei se
conectează cu clienții, ei ascultă pentru a afla detalii fine despre clienți, despre modul în care
aceștia cumpără, despre motivele pentru care nu cumpără, despre ce este important pentru ei,
nu doar ca statistică ci pentru fiecare caz în parte. Eșecul în vânzări, de foarte multe ori, este
asociat faptului că agenții nici nu pun întrebări bune nici nu ascultă cu atenție. Nu este de
mirare că cei mai buni dintre vânzători nu sunt cei mai buni vorbitori ci mai degrabă cei mai
buni ascultători.

 Folosesc limbajul clienților


Marii vânzători au știut întotdeauna să folosească un limbaj accesibil clienților.
Limbajul nu este doar accesibil, de foarte multe ori ei folosesc cuvintele clienților, expresiile
clienților, mișcările clienților, ritmul de vorbire al clienților, felul în care clienții pun
problema. Este o artă care se învață și în zilele noastre, se perfecționează folosind tehnicile
NLP, ale programării neurolingvistice. Ei reușesc să facă acest lucru pentru că ascultă foarte
mult, după cum spuneam mai devreme.

 Oferă claritate
Vânzătorii de top știu să ofere răspunsuri clare la întrebări precise, exprimă cu claritate
beneficii, avantajele sau caracteristicile produsului, ai claritate în expunere și claritate în
conversație. Clientul când devine confuz tinde să se retragă sau să devină sceptic, astfel
probabilitatea de vânzarea a produsului scade, promovarea acelui produs pentru cumpărător
fiind mai greu de realizat.

 Oferă fluturasi
Fluturașii sunt cu noi dintotdeauna. Acum, când majoritatea marketerilor și-au mutat
activitatea pe online, este posibil ca in zona ta să ai o mai mare deschidere dacă imprăștii
fluturași.

 Oferă cărți de vizită


Oferă cărți de vizită palpabile, nu digitale. Sunt eficiente mai ales în cazul oamenilor
de școală veche. Este ceva cu totul special să ții în mână o carte de vizită elegantă.

11
Capitolul 3- Studiu de caz

3.1 Descrierea firmei:

Firma pe care o folosesc ca studiu de caz este “Avon Cosmetics, Inc.” iar campania de
promovare pe care o exemplific este gama Mission
Avon Cosmentics,Inc. este o companie de vânzări directe, producătoare de cosmetice,
parfumuri, bijuterii și jucării din Statele Unite, înființată în anul 1886. Avon este o companie
de multi-level marketing și este prezentă în peste 135 de țări. Președintele și CEO al Avon
Products, Inc. este, din 1999, Andrea Jung.
Printre produsele Avon se numără produse de make-up, de îngrijire a tenului, a pielii și
a părului, parfumuri, precum și bijuterii. Inițial compania se adresa publicului feminin dar și-a
extins oferta și la produse pentru bărbați și pentru copii.
Denumire: Avon Cosmetics, Inc.
Anul înființării: 1884
Sediu principal: New York
Sediul din România: Strada Industriilor 13bis, Chiajna
Sediul din Prahova: Ploiești, strada Triumfului nr 1A
Telefon: 021 311 8515
Director de zonă (ASM): Vîlcu Giorgiana
Obiect de activitate: Companie de vânzări directe, producătoare de cosmetice,
parfumuri, bijuterii și jucării
Membru fondator: David H. McConnell
Cifră de afaceri Avon a înregistrat în Romania la nivelul anului 2010 o cifră de afaceri
de 480 milioane lei (113,8 milioane de euro) și un profit net de 75,5 milioane de lei (18
milioane de euro), potrivit datelor disponibile pe site-ul Ministerului de Finanțe.

3.2 Gama Mission

Femeile din Țara Soarelui Răsare sunt cunoscute de secole întregi pentrul tenul lor
superb, imaculat, ca de porțelan ce radiaza fascinant prin înfățișarea tinerească, indiferent de
vârstră.

12
Secretul lor constă în ritualul japonez format din pași unici, realizat cu ajutorul
produselor cosmetice îmbogățite cu cele mai bune ingrediente. Cheia succesului este
utilizarea zilnică și în ordinea corectă pentru a conferi pielii o hidratare în profunzime, în
multiple straturi.
Mission este o linie de cosmetice originale japoneze care îmbină tehnologia avansată,
inspirată de cele mai recente descoperiri științifice și puterea ingredientelor provenite din
natură. Totul este proiectat în așa fel încât să îmbine armonios ritualul tradițional japonez și
îngrijirea eficientă pentru reîntinerire
Ritualul japonez se compune din două categorii de produse, și anume Mission Y,
destinat femeilor după vârsta de 30 de ani, și Mission Eclat pentru nevoile femeilor începând
cu vârsta de 45 de ani.
Mission Y a fost dezvoltat ca răspuns la nevoile femeilor după vârsta de 30 de ani care
se luptă cu ridurile timpurii și piele uscată, obosită, lipsită de luminozitate. Această linie
profund hidratantă este formulată pe baza drojdiei fermentate. Aceasta fiind o sursă bogată de
vitamine, aminoacizi, minerale și antioxidanți. Extractul de drojdie are capacitatea de a
stimula metabolismul celular pentru a întări bariera de protecție a pielii, pentru a-i îmbunătății
elasticitatea și pentru ai menține aspectul neted și strălucirea sănătoasă.
Această linie include 4 produse esențiale pentru un ten uimitor:
 Spumă delicată de curățare - cu o consistență ca de cremă se dizolvă și elimină eficient
machiajul, sebumul și impuritățile fără a fi nevoie de frecarea pielii
 Loțiune de față intens hidratantă – cu o consistență de fluid dens, se întinde ideal p
piele și pătrunde rapid, oferindu-i o hidratare intensă, netezire și strălucire tinerească. Acest
produs este bestleller în Japonia, un produs fiind vândut la fiecare 2 minute
 Lapte de față cu esență concentrată – cu o consistență mătăsoasă, se difuzează cu
ușurință pe piele, oferindu-i instant hidratare, netezire și consolidează bariera de protecție
 Cremă hrănitoare de zi și de noapte – cu o consistență bogată se absoarbe rapid, lăsând
o peliculă invizibilă pe piele care menține într-un mod eficient toate eficientele active
furnizate de formulele anterioare
Mission Eclat îmbină formulele excepționale cu ingrediente active bogate, care oferă
îngrijire premium pentru nevoile tenului începând cu vârsta de 45 de ani, ce se confruntă cu
semne vizibile ale îmbătrânirii, precum liniile fine, ridurile, pierderea fermității, afelxibilității
și a densității. Inpiratia pentru dezvoltarea acestei linii speciale a fost bazată pe cercetarea
câștigătoare a premiului Nobel pentru molecula RNA. Cercetătorii au descoperit că

13
moleculele care sunt responsabile pentru descompunerea colagenului pot fi reduse, în timp ce
proteinele responsabile pentru creșterea colagenului pot fi accelerate.
În aceste produse se regăsesc cele mai prețioase ingrediente japoneze, și anume extract
de alge maro și extract hidratant de Chimpi. Formulele cremoase au o aromă elegantă de
trandafir și note subtile de mosc
Această linie conține 5 produse esențale pentru întinerirea tenului:
 Spumă luxoasă de de curățare – cu o consistență densă, bogată și o aromă
calmantă, subtilă de trandafir, înlătură perfect machiajul și impuritățiile și redă tenului
înfățișarea catlifelată
 Loține de față intens hidratantă – cu o formulă bogată, fluidă, fiecare picătură
pătrunde în straturile epidermei, oferind efectul de hrănire de lungă durată și aspect luminos,
tânăr
 Elixir de față – cu o consistență bogată, se întinde cu ușurință pe piele, în timp
ce substanțele nutrtive pătrund în straturile epidermei pentru a satisface nevoile pielii mature:
hrănire, catifelare și elasticitate
 Cremă de zi și de noapte pentru reîntinerire – cu o consistență bogată, se
absoare rapid, redă tenului aspectul perfect și formează o peliculă incoloră care reține eficient
toate ingredientele active conferite de formulele anterioare
 Cremă de ochi și de buze pentru întinerire avansată – formulă extrem de
bogată, consistență cremoasă, se absoare rapid și asigură pielii hidtratre în profunzime.
Amplifică elasticitatea, reduce liniile fine și aspectul pigmentat din zona ochilor și a buzelor,
în timp ce redă pielii prospețime și vitalitate

3.3 Campania de promovare a gamei Mission

Lansarea gamei Mission a avut loc în campania 15 din catalogul Avon, în luna
noiembrie a anului 2018 și prezentarea lor a fost făcută, pentru prima dată, în campania 10, în
luna Septembrie la Palatul Știrbei din București în cadrul Conferinței Liderilor Avon.
Promovarea produselor Mission a început prin distribuirea pliantelor și mostrelor de
creme în coletele reprezentanților de top, a liderilor și a managerilor
În camapnia 17, în luna decembrie a anului 2018 toți reprezentanții Avon au completat
un curs online despre Gama Mission în care au aflat toate detaliile produselor și tehnici de
vânzare complexe prentru promovarea linilor Y și Eclat. La sfârșitul cursului au susținut un

14
test cu 10 întrebari prin care și-au dovedit atenția și cunoștințele, iar la finalul acestui test au
obținut un discount suplimentar, de 45% la comandarea seturilor Mission pentru a-i stimula în
creșterea vânzărilor.
În fiecare zonă au fost organizate întâlniri și conferințe în care ASM-ul a invitat
diverși experți pentru a înțelege și a aprofunda informații și tehnici de promovare a
produselor, stimulând reprezentanții prin premii.
Cu ajutorul aplicaților online s-au desfășurat diverse întâlniri online în care s-au făcut
concursuri cu premii pe baza informațiilor acumulate la cursul online și la întâlnirile din zonă.
Campania de promovare a produselor Mission a continuă cu distribuirea pliantelor și a
mostrelor de produse, cu discount-ul profitabil pentru reprezentanți, motivându-i astfel să
promoveze această gamă.

15
Anexe

16
Bibliografie

1. D. Patriche – “Marketing industrial”


2. Martin Bell – “Marketing: Concepts and Strategy”
3. Marian Rujoiu – “120 de idei de Marketing Online”
4. Broșură Mission by Avon
5. Noile reguli de marketing și PR – David Meerman Scott
6. https://moz.com/blog

17

S-ar putea să vă placă și