Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU


NR. …………DIN……………...……...
DIRECTOR,
PROF, OVIDIU BĂLUȚESCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” TG-JIU
NR. …………DIN……………...……...
DIRECTOR,
PROF,

ANUL SCOLAR 2019-2020

PROIECT EDUCAŢIONAL

Responsabil:
Activități extracurriculare,
Prof. Dumbravă Larisa

Coordonatori de
proiect:
pro
f. înv. primar Negrea Cristina

prof. înv. primar Vulpe Daniela

prof. înv. primar Gogelescu-


Bădița Ana-Maria

1
ARGUMENT

Proiectul educativ propus vizează activități de natură


artistică, creativă şi atitudinală.
Abordarea temei de față presupune cunoaşterea unor
tradiții şi obiceiuri specific altor țări şi culturi, de către elevi.
Activitatea a fost gândită şi adaptată tuturor vârstelor
specifice învățământului primar, pentru ca aceasta să fie uşor
de abordat de către fiecare elev.

SCOPUL PROIECTULUI:

 Atragerea elevilor in activitati practice si creative;


 Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea
cunoştinţelor elevilor referitoare la tradițiile şi obiceiurile altor
culturi/țări;
 Dezvoltarea capacității de a aplica cunoştințele
dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor ceva practic – util;
 Pregătirea elevilor pentru o viață activă;
 Sensibilizarea copiilor în fața frumuseților naturii,
astfel încât să devină persoane capabile să aprecieze frumosul
şi viața.

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă;


 Stimularea creativității, sensibilității şi a gustului
estetic;
 Încurajarea şi stimularea competiției;
 Să realizeze produse prin efort propriu;
 Să cunoască, să înțeleagă, să prețuiască natura;
 Dobândirea de către elevi de cunoştințe cu privire la
originea sărbătorii de Halloween; vechi legende,
simboluri, culori, tradiții şi obiceiuri ale copiilor,
costumații, jocuri şi cântece specifice;

2
 Folosirea imaginației elevilor în crearea de decoruri
specifice sărbătorii;
 Valorificarea si dezvoltarea intereselor si
aptitudinilor elevilor;

 Largirea si adancirea influentelor exercitate in


procesul de invatamant;
 Contribuirea la dezvoltarea armonioasă a copiilor;
 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare;
 Constientizarea si responsabilizarea elevului la
nivelul comunitatii locale prin implicare directa;
 Ocuparea timpului liber cu activitati de tip recreativ,
informativ, competitional, menite sa valorifice
disponibilitatile si abilitatile elevilor in diverse
domenii.

GRUP ŢINTĂ: elevii din cele două şcoli, beneficiari ,


cadrele didactice implicate, părinții elevilor.
3
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinți .

RESURSE:

Umane: şcolari, cadre didactice, părinți, vizitatori.

Temporale: 21-25 octombrie 2019;

Materiale: cărţi cu poveşti pentru copii, lucrări ale


elevilor, panouri pentru expoziție, cărți, reviste şcolare, cameră
video, aparat foto, diplome, laptop, videoproiector, materiale
în powerpoint, CD, auxiliare, foi A4, creioane colorate,
materiale din natură, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici,
foarfecă, acuarele etc.

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Valorificarea potențialului creativ al copiilor şi al


cadrelor didactice;
Realizarea unei expoziții la nivelul şcolii;
Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din
derularea proiectului.

DISEMINARE:

panouri informative;

expoziții cu lucrările elevilor;

C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităților;

mediatizarea proiectului şi activităților pe site-ul


www.didactic.ro.

4
Activitatea nr. 1

Titlul activităţii: Confecţionare măşti şi lilieci

Data/ Perioada: 21-25 octombrie 2019;

Locul de desfăşurare: sala de clasă

Participanţi: elevi din clasele implicate în proiect

Descrierea activităţii: Copiii vor viziona materiale PPT


cu imagini despre Halloween şi vor colora şi decupa măşti,
precum şi lilieci cu materile din natură.

Responsabil: profesorii implicați

Activitatea nr.2

Titlul activităţii: Confecţionare ghirlande cu fantome şi


măşti

Data/ Perioada: 21-25 octombrie 2019;

Locul de desfăşurare: sala de clasă

Participanţi: elevii claselor implicate

Descrierea activităţii: Copiii vor viziona materiale PPT


cu imagini despre Halloween şi vor confecționa ghirlande.

Activitatea nr. 3

Titlul activităţii: Confecţionare măşti şi fişe de lucru

5
Data/ Perioada: sala de clasă

Locul de desfăşurare: sălile de clasă

Participanţi: elevi implicați

Descrierea activităţii: Copiii vor viziona materiale PPT


cu imagini despre Halloween şi vor citi câte o poezie.

Activitatea nr. 4

Titlul activităţii: Planşe de colorat şi măşti

Data/ Perioada: sala de clasă

Locul de desfăşurare: sala de clasă

Participanţi: elevii claselor

Descrierea activităţii: Copiii vor viziona materiale PPT


cu imagini despre Halloween şi vor colora planşe specifice
Halloween.

Activitatea nr. 5

Titlul activităţii: Confecţionare figurine din bostani şi


măşti

Data/ Perioada: sala de clasă

Locul de desfăşurare: sălile de clasă

Participanţi: elevii implicați

Descrierea activităţii: Copiii vor viziona materiale PPT


cu imagini despre Halloween şi vor confecționa decupaje în
bostani.

6
EXPOZIŢIE/EXPOZITIE „GOGOSI FANTEZISTE”

Data/ Perioada 25 octombrie 2019

Locul de desfăşurare: Biblioteca şcolii şi holul şcolii/ sălile de


clasă

Participanţi: toate cadrele didactice şi elevii implicați în proiect


.

Responsabili: prof. înv. primar


Negrea Cristina
prof. înv. primar Vulpe
Daniela
prof. înv. primar Gogelescu-
Bădița Ana-Maria

Descrierea activităţii: Doamnele profesoare vor prezenta un


material power point despre Halloween, cu ajutorul
retroproiectorului, le vor citi legenda Hallowen, apoi se vor
prezenta toate lucrările efectuate în acest proiect, iar la final se
vor alcătui grupe de elevi, care vor confecționa din hartie un
bostan si o casă bântuită, prin decupare şi lipire. La final, elevii
vor primi prajituri.

Modalitaţi de evaluare: evaluare verbală şi aprecieri oferite


elevilor.

Concluzii

Activitatile de tip extracurricular pot deveni o modalitate


eficienta de initiere in cunoastere, de formare culturala a
elevilor, de punere in valoare a acelor abilitati de care ei dau
dovada. Centrate pe elevi, proiectele derulate devin mijloace
eficiente de atingere a obiectivelor educationale, de modelare
a caracterelor si a spiritului civic.
7
Feed back

 Organizarea unei expozitii cu felinare şi măşti


confectionate de elevi
 Inregistrarea unor materiale audiovizuale
 Realizarea unui album, portofoliu personal care sa
contina materiale utilizate pentru conceperea activitatii.
 Realizarea si dezvoltarea unei educatii interculturale

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU


NR. …………DIN……………...……...

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” TG-JIU


NR. …………DIN……………...……...

Adeverință

Se adeverește prin prezenta că doamna profesor


învățământ primar Vulpe Daniela, cadru didactic în

8
cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu,
a coordonat în perioada 21-25 octombrie 2019
Proiectul Educațional ”Halloween”.

DIRECTOR,
PROF, OVIDIU BĂLUȚESCU
DIRECTOR,
PROF,