Sunteți pe pagina 1din 4

NUME ŞI PRENUME ELEV................................................................... Data:..................................

Cls................................

Test de evaluare iniţială la itorie

SUBECTUL NR. I (40 puncte)


Identificaţi conţinutul următoarelor imagini şi scrieţi-l în spaţiul de dedesubt:

SUBIECTUL II (30 puncte)

Citiţi cu atenţie textul de mai jos. Completaţi spaţiile libere cu termenii din listă astfel încât să obţineţi un text
corect:

„Ştefan cel Mare a înţeles că puterea ...........................nu stă numai în numărul oştenilor şi că, pentru a obţine
victorii pe.........................................., ţara trebuie să fie ............................şi fiecare om trebuie ajutat să muncească
şi să prospere. El a dezvoltat ......................................şi ia obligat pe dregătorii care strângeau................................
să fie corecţi. De aceea.................................. luptau cu vitejie pentru ţara lor.”

Lista termenilor:
Birurile
comerţul
câmpul de luptă
bogată
Moldovei
Oştenii
SUBIECTUL III (20puncte)

Citiţi cu atenţie următoarea sursă istorică:

„Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor, asupra cărora în vremea aceea
domnea Decebal. Acesta era foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă
prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi pentru a se retrage la timp [...]. Eu îi numesc daci pe oamenii pomeniţi mai
sus, cum îşi spun ei înşişi şi cum le zic şi romanii.”

Dio Cassius „Istoria romană”

Pe baza textului de mai sus rezolvaţi următoarele sarcini delucru:

1. Transcrieţi din text caracterizarea pe care o face autorul roman conducătorului dac. 7 puncte
2. Numiţi conducătorul dac şi conducătorul roman implicaţi în războiul pomenit în text. 8 puncte
3. Menţionaţi cum îi numeau romanii pe oamenii despre care se vorbeşte în text. 5 puncte

TOTAL: 90 puncte + 10 puncte (oficiu) = 100 puncte


Test de evaluare iniţială la itorie

BAREM
SUBECTUL NR. I (40 puncte)

 4 puncte dacă răspunsul scris sub prima imagine este „Ştefan cel Mare”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a doua imagine este „Regele Carol I”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a treia imagine este „Decebal”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a patra imagine este „Vlad Ţepeş”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a cincea imagine este „Regele Mihai I”
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a şasea imagine este „Notre Dame din Paris”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a şaptea imagine este „ Biserica Mănăstirii Cozia”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a opta imagine este „Biserica Mănăstirii de la Curtea de Argeş”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a noua imagine este „Castelul din Hunedoara”;
 4 puncte dacă răspunsul scris sub a zecea imagine este „Columna lui Traian”;
Total: 4 puncte x 10 imagini = 40puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)

 Câte 5 puncte pentru fiecare termen inserat în locul corespunzător în text;


Total: 5 puncte x 6 cuvinte = 30 puncte;

SUBIECTUL III (20puncte)

1. 7 puncte pentru selectarea din text a oricărui păasaj din care să reiasă caracterizarea pe care o face autorul roman
regelui dac;
2. câte 4 puncte pentru menţionarea numelui conducătorului dac şi a conducătorului roman care s-au confruntat în
războiul menţionat în text; 4 puncte x 2 = 8 puncte;
3. 5 puncte pentru menţionarea termenului prin care scriitorul roman Dio Cassius afirmă că romanii îi numeau pe
adversarii lor din text;
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

2.1. 3.2. 3.1. 2.2. Aplicarea Total


Identificarea Utilizarea Recunoașterea unor
Competenţe de surse corectă a unor termeni procedee
istorice termenilor istorici în simple de
utilizând o istorici cadrul unor analiză a
varietate de accesibili în surse surselor
instrumente, situații de accesibile pentru a
inclusiv comunicare identifica
tehnologiile orală și informații
de scrisă variate despre
Conţinuturi informare și trecut
comunicare
70 puncte
Epoci, evenimente și 7 p (III.1.)
20 p (I) 30p (II) 5 p (III. 3.)
personalități 8 p (III.2.)

20 puncte
20p (I)
Cultură și patrimoniu

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și
comunicare;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă;
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut;