Sunteți pe pagina 1din 1

6.

Găina și rândunica (după o fabulă de Esop)

Odataă , o gaă inaă a dat peste ouaă le unei vipere sș i le-a asș ezat
laâ ngaă propriile ei ouaă , clocindu-le cu o mare dragoste
maternaă .
O raâ ndunicaă cu mintea ageraă a vaă zut ce se îântamplaă sș i i-a
zis:
- Maă i oraă tanie prostaă nacaă , chiar nu îâtși dai seama ce faci?
Din ouaă le straă ine pe care le clocesș ti se vor ivi nisș te creaturi
rele, ce se vor hraă ni nu numai cu tine, ci sș i din trupul fraged al
puilor taă i."

Morala: Dacă cultivi răutate, nu va dura mult până va


înșfăca mari bucăți din sufletul și trupul tău. Răul crescut
la sânul tău devine propriul tău rău. Dacă crești rău un
copil, acesta nu își va aduce aminte de bunătatea ta, ci de
felul rău în care l-ai adus în lume.