Sunteți pe pagina 1din 4

Aryl Trym.

re, MO 001Ttr Ivor 77, Ao 1111st


Fri hole two - 1071)
B. Brill:any, "ere prin joile sales Mi..
LOItuflu hi MOM nisierului de exlerne doeurnenlele pri.
iloare la diterilele aeorduri diploma-

FoNoATotu j isla
1.
V. BELD1111/0
CONS?, MLLE 1897 -1920
1889--1897
eru Prim-redactor:WM D. FUME
lire de earl rorbesle presa slreind.
Mai blue ar flea d. ake loneseu mule
athlete minislerului de exlerne aeasd la
etul liberalilor uncle se allfl si doeu-
mentele dela Conterinta din Paris.
Dupávizita NAZEIATII
sewn SECRETE Aliantele r... col, de strada) cliRma
lui Joffre
Teate falsele elem toafe in- Pranta mat stie ca nu sovinismul
Memel
de monomial sand
Patea Ina
de dined.
ete-ve Mie ne mat
deg
vadantee bet
despoil
Inahand din altitude ordeals, am
natlanel vor
aratat ea noun intoentire europeana
stetorgeita min twee.] de la Ver.
meritate.
Et se vor odiel de noel st, tara sedges nu poate bat deco eel Ode
itarzato, il
resell au nee stem de Memel ea In toga Cat:delete man ale Euro-
Mai inatnte Inns va it Itevote, de nu se prabneeascii, net se vor ails pe- pe, administratia lei da ostened,
VA OM '"11111-141kon
WElllgellalleprazegenaw
sinuationile ineereate en prilejulvi- imperialist La atras ajutoarele ce cate-va eedinte secrete, pentru resole wee page apace.- ca 51 dea oraeulut an aspect car raai
,Agest tat do a vedea era eel fires. aural, mat civilise, mat feted, La
Mai Maresalului Joffre au canal i-au veldt din toate ceti.
c d 'Ztfe'Isducr.e7ourniscÌ,dup"u"vpa"gretra Mauna radon, Ma Maternal de Buereed eats o tandhata nilstel de
la Tennant ea ractestele med. Ce inocratismel el pacifist. et an e Wolf, CI create, d. Gurld si pe eare'namat se peate intemela pa- a da oreeulut tnfelisaree unui balciu
nu pot explode.. Faptul cg s'a Wet mat de mine- au e nemeses. mental ca e potent. ces Europe% esto pa eale de a se !a- mental mu:metro st murder.
S'a atribuit acestei viziter came- nut peatru dreptul u via% liberl d. Titanico ca e curet ca lai... ineeputul Pau lead Cello. Caddo.] care intra In Capitala
mammae si jusmalevia ewe as ai Romantei Mari este, de la gel, asur.
fend tinei suirestiuni de interventie
a Ramat:del in conflictul ruso-poio-
nun n s'a strigat in mod fondue-
n'a putut face din Franta fart de
agrissiune. c o pildt de ce poate
o mica Vetere militant centre o
Potografil nefiind Mee a glee la negal an treed de alienti defe.
andinti eared, evident ai secrete va Mgt
It bee petrel el MI se vor putea is- View
.
sit de sgomotol eclair mai ruonstruok
inmate: udletele elbarice ele am-
,
(LIM Renee la Secured es- bulardelor, tipetele stridenta ale stra-
ties pen Intel. artful Triliascl mare.idue. e-eoistsa de cat cOnclaelunfle la cast s a ta et en a indleelle. lar does In ad.. ',tomato, snjuratura
, ,

elan.
Pacea" oa ai cum marele mareial
ar fi venit cu insgrcinarea de a o
Dar Franta. mat pre sue de tor
te nu are de rasturpat, ci de Oa. .
Nan Mdanttstu
see
va relies -
apt speram Minnie
ntra Wale Matele care au tea lam
-
var, ne vs gage 01 d. Veniseles, se rapIi earl Planc.
.0: 050,1 pepeni talait al co.
senrets 50 trotuare, Laing as.
turbura. A fost o indelicate% du- serval rezultatele rtaboielui neon- mate din non ti marita prin trade- veil. Pe strati. Patinae gal 61
Indelicatetd -
Matt de o ismoranta
flied -ellse a-
tribuia final cubit oaspeto ¡Plea'
dial. tail ratiunea pentru Ca15 a
atribui Frantei veleitgti rteboinice
este o absurditate. Motive supra-
o NINE 1116
tut da pace.
RI
murdari toisnitti pe trotuarele ten-
Ames. State sant 5 Magna, Polo- egg mucurile Car550W1. ort rewind, ort
de tigart la terasele

ignorantb -
Paul de cari era cn destváreire
fiind
istorla diPlottlatiel nu se mantle
et In
me de conserver. national' Sac din
Finale o putere pacificg. erecum
acebeas1 motive cari au impins e
io
nuna , p o
Aono-rentata.aaea tutunstri, de' sestet ei de gale age-
art s ,
ear numat ea erecter delensiv. rer pe !evils,sur misunti, drew.:
lana ea mai mare care omens Puna fine tn lela testa teudintate
o turburare a Neel care sg fl vet Germania la agresiune In 1870 au astualului realm au flet-o regimen de raeratIre in contra edited gobl- In plirtisesc. naljtocul amend salbetaa
'dela Republica francezt de art. impins ateiat(Germanie victorioa- anterior, era :ace si pulamentel tre- ins. Mete veleitatile de revise. el pe Calea Vietoriel l tn Lip-
Franla, republIcang a Singerat t ao noug agresiune in 1919 51 o ed era Emit de expend polite teats tneerearile de a readuce scam o forfota de femel elegante
palm reel si pen, de ant fart 2 Taiping npai mesinai apem du- Or, maiorttattle parlamentare de as- sense popaarele ere au lost, In tie toete.sroace din edit, en puipele
tart arata sidle o lima do Weeded ne, liberate. in ciorapi sea-
Provoca un rtaboiu de repara' ng ce a fost Molest. Wen Cat men- poloist' el pee tot 'me de mare. COW Rine SIMI., ea lingerie 0410 lara durdulsi trewurand deeolteue provo.
tildle sec.:tact in 1870 le CanCe- yogi
talitatee gerwana nu s'a schimbat meal Wesa de experlenta" paste ex- care so gundeste veal mutt ea Sa'61 ramose, ens parturauri cart bieltiesc de mataso in
POLITICIANH.- ileum co morass:44 Jolits vocal.. sen
larui de fer al Clemente Frusta si peril ut n satinns nurneroast a- slice greeala pe ere a savarsit-o ma- reia bunarile plerdute, de stint in maul tn trecere, ea epselt in par, dus Uniunom sacra.
e
e'er e Wet armele nici In 1914, da- re drentul de a cue& co ammo ,lorttates Mr Came l, elct sand eln end ei fret State matendee trapeau. pe obese, pe cu rosati scamp.:

ands" tcritoriul.
t
et Germania n'ar atacal'o, ¡ova- ceea ce nu !mate cuceri destul de Maisie a oprit minorttetea de a Men. nit
renede un miniea o cu bratele, nu ta legea lslsnoatloa coremale.
t Oebo-Slovesia. Jugo.Slevia
Romania ears nu pot Calera am noel
et privirt provocatoare.
Primer din WWI stradei la (west
seer atentat la libertatea poonnelor bur. amebaea nefireac al lumulin co mi-
In radar. se 'ncearck s se pre e nieeft Inca din sufletul german.
Peale. acum. in urma victoriei, pa- Dar duel Pinata are on interes ' tatea de o asemenea
Ce neg., in avea mated-
belted brutala deRiau, Warne
mapar de revenge la star. rage al spoielal co primitivitataa, g
detain. de ISIS esto au- agiviselai eu wordage, al preterite'
Pligicg digos sal) bolor,ei
pond francoa ca on podor de a- de cosservagimo In meager. sitivecomplect Witt de lealitate7 Ce mo- Margo, permeate care an Mgt de la etvilinetie so alb/taste brutallt de JUSCIAa

P.
&erasion, de rant st inrirenjalsam nisei. 120rognia More are co Ion pond demane Ordin superior unpunem sa se sub lugul dabbler al an geed din
in era eerier? Si
E o aboratiung fitoicg o 'Winne res vita` da a pasfra stern de Ili, rezultate se Wail esteIna de is e e- bdeleeerlle independent. gi a U.
, e ei roll dome.
I) ea njungli oare, vren data Bet. Claud comuniste de copii.-Invätämintut religios In Icon.
bertatel, 41 roe (wire baetittagla cureettn1 un ono eivilisell
de 36 de railloane de suflete care wri de ari nci s4a.1 RomPia vs sernenea proseare? twin tones nalllaacele. Incerciri zadarnice
are in coasti una de peste 70 4e -"c up wet fi event loa,of, DInis dela 011
.
Un orlm rerultat it yeller, s, aerie Manta orlon 6 State de care am GDEBURI COMENISTE DE COPE mile promlecoitatee areas. detest{
milisane suflete nu meats fl satin- fa, et sense. Mnwinia Mare nu nu e de 'oc imbue:rate centre un pomegt este era mal putergeg (o- Am spun, eh bolo:gel au introdus SI coatis de want au rams nee,
ban Caro olneninli. el este era a s'ar intro Inloprce la Caa yea', 0- parrnment care area sa lesiterese te- range mare menilnerea panel al TELEFON prinelpig geode moult in care e- Ong de vigul el &Metal ormelor.
trumintati mal co Vera raid cele n duna su setayle Intreng, es. mainte. Opositla nee.% arse d. cal reel dour ralge pent. ea Wine Taransi in iiratiaaa,
else. a Sett eri in Camera o de- P010515 d Rasta sovieteler sit se '.4rstroa ziarelor 6/6' Real Mt imbed profesergui au, ce rolia.orita.
70 de miltnere suet, genitals!! crue !lure ',para.
diesetle ode ere arad eS au rtu se !mho.% o pace care al lase Mal , 10/r acesta tree WI !mete,
pig meta
e
mine ma tor net ems 01 auda de get o
este au de absurd ei reforma a etude, ei yore. limbs.
au in singe pernirea derninitner glee ease.ta a respeta eared a- Wadi lidertaten et independent. ',01411oiented 11V
51 In creer rehonia a-tet-putern/ -ant e o becatie tirO searAn. ge ru la momentel magus Di va els- oh este dolt de toad pedagogia mo. ecasta deader:
siel si a euteriagiMui totro lott. -"Vallee romant. nn e Ps- e
meted el Integral de reforma a. dare, di el se apnea ial colea nore.N.00eltrt.d.bansdsdtai dmoak,nacmaros, In
eon( Apusului de pedagogi din nae ei nu vit pule dreg sit inetati dar
A O gbh... de Prattle inseam- rude nimic la clicerirl terito- tare, de ideating ai aducatiei, dar cos
nr, a fi factor de pace. cu den- "-!e. PueIl,smel e in insgsi natura g'soe"e
set*r dooN rishoissi actual. ft argaricg.
11irte MC in asernenea crediting,
opera de legiferere pierde din caseate- Polouia recline couditille rurlor el este imposell de. aplicat ila Coon- piii baseonlita bolevicet eerem da
tine de ari sonic:teal el Prefesari e
',el ea larstati entliii citeues
rut de statorsiele pe care treinte, egret. ea, Mt eerie, sa socoteasee el al Mie
Franta stie cl Opole al inter AA atribuf gla4nri rnmericliste eltA o tetanal mar ales ride= ass-
Petit militare ce eels cari 1.55 ei POrnivi Parbolcies
venit lis alder tu serest rtebolss eats red la panura.
¡nee:ma mares drimenis. crease nu sole SC
intirease increerea mange in par-
Armata boltfeviett trifrfattä Holm:gel cart eu from. el
an vet
Ist al- tail rovariti-egtieioll'Dsuemn.nteessed.virettl"%n
is
ingitamant ea aplice o mead/ ertra. Portia da mane. el tridi en male
meedi al flu se rut niri Welders Ca si Frame Rominia no art se lament
Anglia adopte vadoNlahaote -Brava problema a Danegulul cetera prin con:plural ei, Reaulta. MAO de ruble p0 Care vi le den ea.
We' improvn i min niglitail 'USIA use si 055 Arc mio en sera. Esie Of- SS ti armlet aunt, maioritates at fo- il
/nett. Ma an cot snare
staai macfrar011i
leit ir vt!tal tsrb"11 ,,rre rg sualle
st a af, -tor, caeaste lOurnfuua. , ea $
nu se set aye le CA.
c41%-pe Sari et dill 51/051lir felatirniel
Zure

Ps.AUSIUST. -Ca seletrsbarea 0- Mod George d fast de Offal tot APO


al 'le area operg tor cagtaM7 menthe* ard soave ea so foarie &steel Ea ea adorer sr, laipint15unnu;11;eouarditee:'s r r°WUd;on'
Lao ,:szt-r.likeiskricaLai nide"aettadisaritvat. t ra eta
Ossi sisr ss ral mite Iota care am, 'rants. mu SIP fie ...`50 si asaa S't
nis, Pillo resUltatul (testa n's Pate ft etas se schtnebe et maxim tu traddivele dera teatiungor de lapt A MO favorabod
ru else- ted g frohnt at fie gala csd- etel oPositia tot ei-a formulat eticile Minsk. 0 radiograrnd bolzwvia entente Runlet sovletice, and aceasta era wa- weed de emett
plataa c:.315.wita
fin el eerebirre dreptulat min for- ma du - ,
va, rename
in detente citill at to, Camed. od delegaia et:tone:I Ov Mains toate tortoasd. ACM ed pentra 'moment 0.
de Salsoulci. CO are res pare tnetned, e favoraldlle Polonlet
sari mint
glint program. it sate ale cured-
spiritg bur- esta el descalul aspen

Stung? SA se ti ten. =Write. pins pe ceicruse


condittureile ctillvalsptereadme. re.elstigue; ditoi e.utotoesteo.e:
tierulut sedliters In momental cane in sensed cencerniel dames. Tolust tail de teal vest.
de seatuterce De Care era s's fee victor-told Intelegmn, der od aa I50 se poate credo trttdo come:lead eroded eta relight el rugactualle.
media el intre concerns d-lui Oasis suet respires owe de frontlerS atniczt sclimbare de atitudIne la Lloyd Ge-
Dar pe Single module
dare, unde. Woad en der copi11 Inteun sat din eproplerea Wends
Trutfoelp ru Gervilin Ihnevrelo lia 'Marling
rld gi area a malcrilidel ete o tmen re care Anglia
as deosebire? Niel east resultet n'a a secant-a sufletentd orge. Motive sertease mie Panned In- ,,saLer,trinonndoei Stgpaltslii ear sa ,doogoengs 0:1,01i).1 oau,orenlatmw, 1,17.5,11,1,13, ;oar:at...pore
tar pretennunite frontierelar- ,ternd, tern:Rena asemenea schirnbare
diferite Mare, si in al MOO ti atlas cad se see de toad la-
silln2arm ti Clnierr me st preetill drui Oared a fort stratogrne vor regreta et cet mat bent radicals de front. Atitudinea hotsrata clad caracter deosed e ertga-
nostru, apiirut o informatiwne fedsmental sabiratet in seed sea de amid at Patented Rasta are In fa- a perinea/al travails}, e neneuttorn- fe. de degree siecoll.
decadere ne mai
Camera a ralificat tratelele.de
,
care turburat addax apinin pa- fundamental, chiar Met enteral mere vorer. el nu UM De geeerldul terns.
cdt dIstantele enorme. eart li dau ore-
noel organize*, impute eigui Lloyd Ga.
orga, chter dual sso o nekturiseete, sa
Maud ln ease
Copiit pe ltdott dreptui de a avea
arsupteilibicero:Meo: 17.7igeurtsilioaMitge'cudta

pace eu Germania si bijedi lefeetealtebea emu* teal nisei mal poate reeneete opera me set cansfitue mereu armate snare. se mende feed de Rasta pe Pala palm representantul lor consilig profa- mai bine dear acme in Ruda ate.
De salt deg pirridel perotru toarrtna artului Crnreret in-testa ' transformed al voted de iOta reservpml nesfarait de ammo ne ca, pe care e armed.* neat odedd soral au el drepturi egale alegerea
maiorttate. De altiel, semen d-lut
manevre cu proportii to-We. Se Garred care rt aie. Anal Europa tretreagli .e to discerned pe care Fa tined In Cana, profesellor, kidepartarea tor, tonne
re' n'a mai facet nisi o dodo- este co demob'. autioel. !resented de pacea care na se poate te- ra Comonelor. roe programului, fixarea orator de
rafia precise Ajar cti o juntatate de Den a Tost Wren de d. general As emed, cdtd creme nu e Rene le Ra- ** Problema Dan:lauded a devenu lueru, thee pedepselor admone- .8171,udsdri socluie ea Wrist se GIs
In schlmb tool, la tratesuleu nation ele oameni vor partict- erect, la sayer, ca medullae% Or, sta. Polonia 1501000 a aced toatd se- seloasee. Guvernatoral Deedigului, 51r serilor pentru elevi neesculdtoii,
Germania, s'a relit o declare- pa la de si cd se vor face in Tsar- tnalordate a aratat ei n'ere pero-
mare stbni pentta salltatIle de specia-
'ma de part. ei Poland: onvonzaram Reginald Tower, reluzd sd delderse ddearmeoispiiii..susnlotirganisag cluburi
lie din aeries grueutui SOCiPs dui Moldavei. re ill poate suicide acelail sheave, neterniunile desenats Petonioml Un ed-
list ale den Gerald, de vreme ce ire mend prtn moderate,me mend pes- am transport sosh pe au eructed:sr In flea. Koala seendara et rusted este adle evlavload. De
list, dectaratie cgs Care so-
visitant au limit tec'odafn as se
ridice ru tilde contra rázbolu
Dacil ot'am tbi cd trelim in moddleat opera in eta sea de radical.
oreenea militariantului dots paid
trdede-li cumpittul.
Psis oreedares et, melodist. ..s'
la absurd am fi sonata din wind feat cleat el indanease al ma molt
** Oued mate Mr& din surge
paloneme, altele nu avern. Runde hot-
trancee cu mains expres dele marc-
asite Each ca ad.; debar.' la Dowel
pent. Petunia ours: pe Sir Reginald
Prima. sunt shiburt de derroltare ace.trece .
Needle sue Mai Populate, nu
d luminare politietle De doet (retort se serve. sarbemme, nn se ulta mega,
pe saptamana tineri guided de am. ernbe pentru sanitstea et
lui In genere i al denunte el leentui ce %do. eevice as suferit o fieln9agere cane-
accentaand in eseles1 limp si
plead lte Polonke. Numetrul prtrantere-
tn el nevi mare Incuratured .0
relucla debar..00 di, motive mine*
et nu bele see se adurd sa disoute ens- Menattelrea sole Wee Peel nu
title la ordinea glee cite mu emu- dews de treburi o cum delta lent
irtabolu mondial rare s'a dee- temeiata. 0 manevrit eso o slabicicucl revetment Fad de epee.
amain, e sCi geese none pen. ter create melee. Dar aceste pierdert plate. el pendu a 0Viil 0 CIOCuire aunt mat la varied le 5155.951 legit. In Platte in natura cant beg nu sunt la
Lieurat e opera cratalismulel. ntatate de tuition de nameni, ar neeSu eves: co sesenee pelamentara e nee soot nentm overeat soviette erne M.O.& eu muncitorimea Dan:Inured aceste cluburi del.( sorbet, parrs- tra, meant au de toate el Mesa In
ceclaratia so laliatt ar I' fi fiírd precedent in lame. Ger. mu wend de a Metal mai Crete, mkt de oament Rasta ne. Tratatul de Versailles IO sectionea Oce, rruzlleds'ar. pm4i.rfigui itac bele.euzi,no
care trateazd dam erearea amused
11
lost 0.115 pelmitt Uri 0lei n nurstio bu vremea cells' nooi a- Paul duce Ursa. In seem!, pledderile de ma-
hoer Danzig, nu prevede edged ern ravine. se stabile. Wire co. antedate asupra tor Mg protoliont
proleatare, dart nu s'er fire, si mai orgoliss militarism
terial card delete comunicatele polonw
ge. surd enorme Insu cocoa atdt mat !divine la transported& de meselltuni.
te
pill adolescang egg. Si MIMSbarne sautnto lot.slaitelLoloorgt
mercer o menajare via ibili toe- si grandomaniei lui Wilhelm grm regined sovledie, ou cdt nu re El speed named cd mane Drndig va fetele tanneaSt. adue pa teens
mai a celor snit, fat act un r ?ea vdeut asentenea "nanevre. **JR rimavAimg-e** poate Won* faded nu are de ernes asigura Patented Card restriette, (Mu- tu,$Itorisppigotaiag. aDt li,,,ecatuailavearecesten.era-
Ola e curt nisi ba:astle..smituseatleue tbionl
moths au provocat groarnicut .sd adze.. Se route trod ea bolies cha Whams vendee importaftenette el
gent, jurnstate din baell si tete suet
vial ad mat aide, dune numeroacc exportatiange Mottled E canteen de
zionarea, fie $i numai pentru Amhara In interior at ca la an moment dat interpretare da. In aces* impanel- bolnag de boll venerke. Fete de un- taro care a declare desfiintato bile.
De amiss socialisfil dela no sound creme, a unei osemenea
le Witt!, de er1 a Cameral, eau ezenicat lor
-21stenta sit se telesseasni. Un so- then infra meterialete mgitare. spree. ant sing femel. 'Claret statal de?
nu se not pune de acord, armate, polener coo-Orate de a elna- cm:referee tesa clece prae er, Si nici nu se Touters altfal. Dati is E 'egad situdie ca in toad activ
insuficientdo
privIela aftedinei fail de Der- loace de transport de eari dismij- aerut Trancu-iaai area (wage segment... sererecca.ermald red crease ar stanta a Mabel& Comisar la MI Sig mice tarit, oriel de odd ar fi, en tatea bogeying.. Ca el fn erred ca
a Wiens el nu in- semna cd gavernat sovictie mal are Reginald dect) morevortle ape/Simile In care a in seed pe care am OMIT la ce et
mania. act inäcar nu soda istii nent astrizi, chivy de, or fi terne rostul ergot' serest. le wain. mutts trupe. Actuate situalte mildews
toate eantestananire
ce s'ar lei Inure Polonia Danzle oat emend societal. neastra, ton redin'o, asa s, cbestla religleasa,
cei mat extrem'ssi tranceri,
za. loge, ar prattle,
fie easiest. Al n ri want so- turburare a intregei noastre o noult intelere mate d. Telluanu.
11 deed tea mat favaratela diplontaltel
polonese. Acum trebue ca made . s (art. la ad 21.
-cl-rnederne.e-
aseste Segall coping. el veti tve. bolsevici. n
dea aceleata resultatet anarlde et un non sees.
flout deat so omen
,
Minister, sou destralul.
cialiil cam germenotili, vor- Meg ecanomice, ineat matternu 0ffilig0 la pace. Asta e et he Interasat
Parnt .,ADEVERUL..
Se putea oare Introduce ?eosin, mu,
Rape, ea nued Inchiput ce vs fi cal reelproce inteo taro au 80 la sad
him de conducatos I o r, unii Se vorbeete de arcane unui nee Europed ou geteratia aceasta de oarnent cad anultabeti. cu ore. Wag
aunt shier ,,elakenrentlii dar asno sr nuri fi o mesmeric, minister pain seindarea celut al indus-
end
**este'Cea saal sensubonaed vests a Primepte abonamente en; se dewed din ennui erascuti Ps antra si eel o fel
muscle socialiste nu trebttesc eltivalentd
ca Pain consecinlele ei ar trial. cd Anglia It Italia au acced. Lei 120 pe am ass acesta ecoli ale munceL ca un personal
aOOrOgaslS antra educatia
solidarinale cu aceastl alas ca un ritzbai perelut. D. Thiamine vs ramine mintstrat a_ tat punaul de vedere francer in pro-
blem nese-polonerle Ara se anante Lei 60 pe pease hand INVAEAMINTUI. REM:UM IN dar peraru o educatle pedangjoll a vi-
as-tat,
Dar in vrentea noastrd d, facerilor._ comeretale, tar la rennet Lei 30 pe teed hand
dine absolut respinglioare. Industrial, va vent up titular mat path, dui Parts el combated schime de Wm-
ECOLI
Natural ci a font lesne d-lut lafuuruoass, at& regimv2 coneepliei versat in Mauer!. grame hare Lloyd George at Geol.=
de o parte at MIlierand de Nee, este
In straholtate preful La sate atraostera este ass de
rea. Liege de localuri peen genii daSmnarilneovalogLseradruatisenslloohrgilan pools
Take lonescu al releveae co care ne stdmineste arum si dupd Rineletto tn tot co:el an simptom ed de:worded elate dahlia. nu permit° Liftintaree da ace..
lochai germanoill al declare.. care omul eapabil invepe abia Ce aide a lost ablaut. Politico led Abonamentele se primesc Mang de tined comun.ti, nu par- i (0ontsnuare Osa part. ll-a)
Del SC/Citable i Camera alei dela sublocotenent in ma, sine
aprobe olio den% si o afa aberafie elia Mean.
Tralalui cu Unpile a datlor prate prinde rddOcini. awe stie tam calm iintrio patens supra, Gonim adevistrul din sufletele rä cu morale noastrii, Pit/ma cli
ass mo wee, de fuses._ naturall, in afarli de sfera noa- ' 'mantra, pentre ea noi nu vrem tints naturii e inamesibia mi-
o declarnitune
derail a d-lui lmbroane MM., re... data de ce credeam cif e rte. Conceplia morali lui Maeterlink
a eta, in toe sio edattbion in noi, in ' sl pricepem c l, inainte de a sere noatintei noastre.
Banatuluipe core reprrzantattli costar ea guvernul act dea un co- ougetul si 'n faptele noastre. nab:ma dreptate, aveM sh Poem $i apoi, cum peters
biintitent ti revendia In Mire municat Mai mult. de NORIA VERZE I NU Noi nit ne diun seams cea . socrotealii de propriile noastre indun monde noastrá noi am-
1

' '' en cea a


sense. Chiar dad rear pldnui mane- mai mare parte din viala boas- . nature; mad esaatura poate
D. Take Monaca I i resit ere In proportii molt anai redito Maeterliink tei pane proble- interne, in stifletul nostrn, des,
me mete. Exist.1 o justifie taus-
trb o train in nedreptai Noi Jnatitia sociaa e molt Ina ne- face in docarsal câtorva vea- ail
ca s'a menfnui strict pe tere- se, incit nu% am credo cd tar e brleati de egoism ii lasitate, nu ne dlra seama esArlicie tu dreaptit. Es pedepseste deoPoi! suri no Mu, pe care end
nul ce or hot/rite la Conferinia montentul pektru ddamele. Abea nental Ce 201 este eat Si made desbrikati de nedroptatea pe ca- miseria care decurge dintr'in- trivii ploatele snarl sm al Pe eels pesiseze ea Sisters cam-
de note. se gäse5tet Este aceasti justi- re o purem in noi, uneori tui veacuri de
am esit dinteurt ?getter; care a sa" nu se datoresc nnei nedrep- pe din vreme na, care
Un deputalardelean d.Lasc, dal ofiterilor ti trupei noastre, tie mai presus de justdis socia- chip inconitient, an, vedea ce ati a universani, ci a operei morale. Noi preferám carbides trisiin petite
cerini guvernolul at ob7n1 C alatinta de a se obicinui l!!! Suntan noi capabili sib son- prbpastie exista intre ongetul ma putem al come
noastres opera relei orgnaineri Imegiciilo'ri somOl'inee, :164ectstdileeeasenleiesmle bphe'lle.s's'an un troaut
mat b u n O fisare a trontiere viabe §-I se 'tensile rdzbeiukkii cepem justitia in sine" t La a- ei fapMle noastre, ',Are morals a societaii. Ne rbrvriitim con-
de dreptate
au un present de nedreptatel)
spre Ungaria a protestai apo'
et teleran ea lingerie st men
Ong o armatl mail suparioar'
mat' bine decal ar putea-o face
nele mai ingertioase manevre.
Fiala rtaastrd economic') or, rte.
ceste intrebbri, el se Mote sk

50PIEL el -
ribspranzg.. In primul risnd
e ca neputintii sr,
-
maestri's at activitatea 0m in stern'
intro sentimentul nostril ds juss
title ai puterea care o infäptu-
tra justitiei suprenae si
sibm, slakes! 0 SIngileil
ne preferan justitia efectivii au- Noi no putem lama legile mo-
sa
isollm eonellinta de plcatele resulm personal ai tutus!or obi- noastre, natural; Ma ea Pe ale
rale ale
celel care o prevede tratatel, sr .
vote ad 3e &svelte neintrerun- oontempliim.justitia de pa Pr- este. noastre, ca ne paten, da ¡ma- eeierlior proaste, care se gfiseec su nu oitgm bash', el
gib, urine de rlabole si sa mni,nedreptAtii ornenesti". Ori de
transtorme Oiler tatted Indus ti/' ".44i reVi'' in fire, ca iso 8."- Ceea ce e Min ,in noi, e cit au- ma cat de orbli suntans ,iu- intr'o stare social, sub-ome, ado Ori sAvdspiff, o' &pin
Male in urine de rrbole,
li el teagent bratele alit de nanesarre Problemele de constlian aunt cultism de pornirea instioctelor decata noastril asupra intamplfi- "naearosclit: cajurestistieeigildsee:tele, inderaiii-, tem datoes on. ne celiturisn
atilt de gingase, cugeta nostru noastre, de pornirile role, al ¡g- ani-
desegatii urged In condole det si aaa insuficiente, agrieulturei, plarilor ma de spiritul dreptaii a al
ironliere provoack meant' con- ndustriei. muncei productive. e sea de pain impiicat on sine rades, aspiratiile spiritnild &li- Matt mai mari aunt nedrep- iulws rsualfilegtsbIlsininositmust.itiE innoi,daei
muit m
flicts, lignisoare pentru dele msitdm d f5.2i &Pori lama, pleatele si nedrealtile tre 0 moralit superioarii a vietii, tItile pe care noi le facem, de
gatti ron,fini Dirt ca sl objsicre feetae Si asa atiit de snarl, inmit noastre stunt atilt dr mari befit si sfortitrile inteigentei de a ne oht cele ale iTniveranlui. Melt en't an o eäntam in marele cos- nude douii elemente
sabafactlentle cuvenile. ctatul nu le nuti ponte dome si, cui greu ne putem forma o ph- transforma instinetele. en art ne roai mare e numfind bolilor din Inns nude mintea noasta nu opirilalt, po mIsurI 0e von,
de naturfl
Vom reseva te carpal sinew
lid re a aspuns mtnistrul sir
externe..,
imenintat ad fie colderii de de,
Tale de re opsinem Inge edatel
Guveratol e dator ad dea sun
rere despre potitle. facem mai drepti co cei din fu-
Deep eel...ulcer*. Wear Sa rul nostril. Noi trisirn ini rdinfi
pätronfleta Sr sfera eonstiinlei nedreptate si ori de ell, Oit ni
Mizer e. deceit noel rare vine din peke sh pfitrundb.
saiiririul organizmuluil" To- Ne-am Obianuit oh "smornmo i)
toti, molten', nephontori si an thm naturii intentioui Morale,
,0 i 0 ,0,
omunicat latil2tor waste. In stare lumei noastre se lath/man cora rku, no; du- eautiOn sti aderarui. ea 0i cum lagica ei e In legatat. ciali s0,1i.csess 10 Peg. /I-a

www.dacoromanica.ro
=eel

se
toton
F
1301f1Pell

este

fOULOR la

FALOR
FLOR
,ta

intrebeiniat cu,snere
de prized e reitaorente
II AIONECE,

PUCCINI' ,
etc., rte.

Intrebuinteaza de
ALAT E,
ei a

9tHaCCZEL.,

ctre co-
la COZO,,ACI si PIA-
JITU

este ineemparabil oat sporai


zeal leftiit ei alai iglenic ca
1,91,UL pi CELELALTE
GRAMMI
Information, si probe la
posit el label cel
CAR,
RI, JUTI.ARI:
armlets:

de-
tl

vete

atteet
St4,

serie

Oe5e.
Mai mimed
.15
TenTrol,ComaBus"

Med nooi ein Is In-


desired,
din Meal 551.1 Ma de un violon
rOletor milady, egad baba Meader
e hazed pe measH rate', care este
in gamete. Mr. in Mae or?

e ccti dar aceste


mint 'de Iapt opera task)
cad lOirteeco el le meet e

mire onchigra
$11

E drepi el Solon:MU deSeliblnd toohl


au serails Grander sli reallzeze do.
rInta de a insata m coal ler sA
A,-
'111,11ECOPO

qa2K6
grainer e:,..8571,
s! In direetta %rota:MR:la 5 a
catcher belsevieil n'au 15.5 decal de an.,,
a di oTee,
"d,:t
t:

ate mot or,O5


- .Zi
Iii

DINA min se ale, conform deerm


tuluidege
In- 1920,1onde
6-
prodosele Wei sdarlim la
-de éxporft
COOMmi de 5mn, tOno vane% lei
No. 1575 din 18 A-Prilie 0.10 ad elminioad 51.005

,,,,,,,ee7,1,Inee.,,tere'prp:
turd ea pe lAngs ranisterui de do-
ArPosse pretyr1

Rusia nine meste reform, dar nu hub; Isla Arum un tableu de prodasele
mavlsmul. Rusla a lost imaotA centre 11: ',Oral,. la appord, precum
totreentni prima el el ea reallett,
dar el Mar II realIzat al fdr5. Mischa] ,arettto p, tat
rue,e dla span
0" 15 zile, de fapt head termenui pear.
7Iel" Schirebares lor varier& dupes epee.

aataalam0t5 lus agoors,


taxele
rlrya,o

Bantome brufg del 0.90 a condeMeel


end k mvisl

65'4 daze small let AM a


Unmade,
mamma AM bumf,
gifir go Ill
Pees de' c115r1 domestlee, MOS 78'
malt lel 6008 5 eomfilmul
vazoiml.
Sdrente. taxe vamal8 lei 7.500 ot co-
mislonul let mama.
815tor5 de me, tam vetnall
al loi 0.06
110
145e,st cone-
MALL st
INTEPRENTIA
, UNGARR
-
Le TeAp's morbind
Nan
InDLTIA.
5500555507
REA RAPORTURILOR ROMANO-

dractia-
nee Franter pentru pace relevh, at
'intre afl.rfe on-tenors/ fept
Siliircomolor
atlate le ports! Galati pe gee
de 20 Aegnst-
V/nerl

Ce):31
de Duratoy,e5a N k
27*

INFORNATII
L'Hureantli
Vaporel coo Mead Renton:1ml' tudinea 11n0051e0 el la speedo; fele
lib peahen elan, bleared Merest.. podded tut ttortidi, au lost reeve,
eheder-Sandoo enb -earthen later. etrzi au determinal dated &palmate
plena ne Con ,letin,1301 en ea es sdratemA Idedndrote add e-
Ou-ost

149 pane elterestea. Vapors' en mo- ;ropier., blare loaddlnia. logo-Sta.


-.Prattle are pr. male reline le or ,Algine sale ievilion Mu, 15-
IsPeret ea el de:eased aloe. des" mg. enemas. Vaporol C67.a. sub
'Rot. generals A setnet Wee .oll 90011150 melee a etedt be LoIddre
tepe ern. rawbotutal, ea ei
and rdeboIel. Slits monftestat ode't
u 488 tam Merest.. Rohe sub
pavilion run a plecat
a. d. Tate Tone.% ean evasese sole. Vaned-al ,,Prege sub
unseen" Inspiredly. de IN &are- Lamaist a pleest
la Constandan,
MN
Aoaerie 0 BeAmStomeits.

In Inealitnele din Innil BremaTeNu


constatInduese
la cal au
no intins Moat de due
lent
ital mall veleta se eased" Molted pol eu 102 tone ores a 102 tone fa- caOtil deed Olaieeviel
pavilion
-
01,11101 in mete le-
$1 Cleat In,
o carte din spontorCsanitari vetalnarl nears luse
as ea, ea el resialdleesell Manual% milmetord la Braila. Taper" Ger.
In lotee Puntato 05 VstaoSt vite ma pavilion interaliet a Wes,
ma de mastoi de combatere a dun.
I
-
an

(-4

'Prt Litz'

Mune ed +tune. ati-

ZIMMER de insAM Areal ruál,carl au alone


c
i s,..cast tam, aamais loi loop° m elere; mg", taxa vernal lei len Dar Brenda, Will hued tented co e e Chtlis Not1O r sh tecarce comae.
maturitatea idea el nceala e derentri Wmisloeul 1000 te, (p, comistemil 20 lel km. Vesid angle.. e Pleete Caviar Pentru reperarea bloetioel din menu
MI, ed fart Pe continent, 1005e0ede PedoeldlE0
Penn, maul WON PM de bolt tam vernalll lei 42.000 rapede deed/ Angled'. - ett resat) Inalreditumi de 303 tone na tuacanl ludettll Huneidoara, tre
1311CURE3TI, 3.r. Lipecard
cultelor $ Weber 5 nano
9t1 vlatO e ImposIbra. 2.200 01 e onti bel_rincorsI. e Braila. Ode Belk. sub pavilion
liv$1 Ste. Stelae cel Mare incO edate se devideste natet se afid sub desclireare. nee,
PLOk.$19, Plata Fructe or ea ce erolutla norma'a oregAte
Unnome consistentA cam vamal 15 Pe de altA parte Le Petit Pa. easieo
riteraliat a pleral la Brune al In-
0110a de 15 OW la.
isthrente dc cal 0- rile MI
a committal] 650 let 'amid.
6500
riaien" nrmlteareten
Str, Madona Ged Hama 510 le) pe Imam Ulel extras din althea de MHO come nere,.. Vasul Venice" sub Pentru Ware& In printers a pant
Grace de twumni tars ram.
let (51einkelienteroll. vamalt teed00 SUR AUSPICITI.E ERANTEI RE( A- pavilion angleo se aflti eIlt dearer, ghalillor denozitelor de animate
2.210 5 eardsionsi 300 lei, ye eaten. n cot:driest:0 S01 lel mama TM!' DIM OM ATICE OUST RES- care. Venom! Taa" Hallam se all& care auartineau statute, eager. a
revelaiee nit d u raspier, tale vamal lei tow st co. Smalu de anima de Pietrlh 005' TARILITE INTRE ROMANIA St sub dentimare In primal ell resale
:den denddere. misional 360 lei, pe rages. varalla lei 5600 5 emnislemd 500 del UNDARIA. Anthem' rus,Adalie, Direible" Plant In Ardeal 0 conesbe conont
sIa petrecut s' - Orml; texa remelt lel 4.200 si so- mortal olhefolonie rusegi. Glesfeld. ves se din D-rdi I. Marbasseu, ¡name.
Its fala gliave/or problente ca- englez,
12-1G ant eatutdi in tole tudner deonul 420 let pe "aeon. Ula beam et/mores:me lei 12000 5
"
bleared cheresMa. Pan Gior- tor general veterinar,ti general
Or. I. 0-:aian Orzoalea: data venial 15 9.200 5 co cemlnlenul 1200 la vecona
re se eon in Europa oriented, gi," sub pavilion Italian a venit
Sieves=
MagaZin! de Automobile mIslenur NO Ich ye ram:. ouverimut rtattetri a interns ints, marfil dela Genets a a street es e
Malta; tax. Vamale lei 9.200 a M- TANA DE 20 LA MLA AD-VA. read d'a relna fard inthretere carte din Mcamottiro la Matta. reatifi ere fort let Fluphga
-p-eanu aMinsul P&oniei rtifsIonul 420 Ri. no vegan, LOREM recline normede cu Ungaria.
Creoles" elandea a placed la Braila
pentru a Mehree eereale. ,,Audexe" Gredina Astarte, ante pate
Arpacas de ora taxa remelt lei
M. M. ZAg:rescu.& condifile de oace a- 10510 al eomisienul LOGO lei, pe va-
La urtMeetele Minas ea ha Spre rasma riesastlt rebore, intereliat a pieced gel la MIRA eted de atraetie a Elided,
le gimlet gm.
taxa vamal5 de 20 lo solO ed-eNere. arenidenhil Cnsses7ioloai roman a niereeni eats trebue ed lipr
Cale. vlctoriel 81 Ovazul: texa vemal5 lel 3.000,5 ce- 5 2 lahuluntriel sal tax5 de cents. a Waste- eerie bumele servicii ale miner- 'teased, delta reprezerataa
ni Corned:dui;
Sa le
reap-177g" In' nitre.
misIontil 300 lei, pe vegan.
Maul: taxa mmali AI 2200 ol co- Il Obleete remAnesti, lemn pleagnaretel Keec oulut pewee, core a ialectiotiO, Tribuna Muucitureascà rea eelei f...moaso
%.5.&.1
Lendro, 25. -
Se unsold an Mos.
5011 leI, pe rams.
taxa vatnalt MI 2.200 si co
tAngteri Clef de men.;
Grope de bed; Lati de fag; Panic
imedint Poet"'
GUYERNtlt UNGAR S'A GROUT SA AM/lemma an lee soda-
parisiene.
lama"
opret,,
cea mar buntli otravii
cove el/mulct Manchenter
dien8 Minsk. Lund. -
Omir. mel
s'a mi3n7i3 333 'el: Se 75805.
M5r5rIcheat tare remold lei INV ni
de 501145; Belle Donna; Coale de
brad; Cemo de val.; Ouse; Var;
Goarde de viear5 Mate; Piel sOlhad-
INTRE, Pa VEDERILE OUTERNU- , date la subsecth mile sociallste din
LW ROMAN. 1 carrierele Capitslei en caracter de
Toll reprarenteetti aseelautatiler ea
merclale ol industriale deleted. in eomf
1,diroot:sitnargigttle.a guiettirzallrleltreetifNege tea de comitmere al Consillului gem
Wale ruse de am
el se recumi comirlatte 160 let Pe resort (MUM, vidre, yule:, Wed, AMMO; Marti, representatehil Mega-
,R ATINOL Tattle: tart vamalA iel L500 oi ce raI al eatnertulal Mdmidel, se vor
160 HI, pe ream.
Mama On Melon; Minerm de MS; riei, /a Paris, d. Pradlowsky,a tului.
Mare nomisiemI aduna ast5.5 la mete 4 d. a. In Steedi
Mazilre veche: tare van115 !el FruMe (mete Mimi;
Paimi mnite VIM: wade; Vor lea euvAndul la sallIe Oadin Paris No. 16 (MR_
pentru ellstrugeren snare mamma reap team de:ramps., me, prune useate); Ma Moot cunoscut Millerand Megarele,
aamt, Oran, tab saadula... co 5:000 si cominientil 500 lei, pe vapor . BAdulescu, Piscului 10
e Ina W Ponolanils r Taira- Sere; !Mete de fog; Pa- ed governor *his m pate sh pen.. Septembrie d-nii C. GlleOrghias, N.
vanmre la mite Breed, trim deosebire deca Rusts va demobilize Meat, galbea: deza vanal5 lei ann: sta de dial: Onmse de stelar (eal- endued pe wrongful &Arm, a. AsIgura:1-va
aoats,, wag. 3.000 01 eon:bit:nut MU lei, se "atm, Vdtejeaco, Ghelerter, Ene Filipescu,
si Fmniocule din Tara 5722 teed; turned de Mee: MOW postal' la
Rapito Matater51 no' vameldi lei male; elastic beam

1
Depot t Clee rei Parrenr,rin
Orlenea a, C,,i Vi too No. 47
--
dame intiostnallar de munitli, pre-
deme Mittller efitre Basin, sand t000 0: co/Miens:I 500 RI, pe atom
renninse
torlie
en Inannare, tannic damn- " Sentirritt de 'Rita: tams vamela
l-mth =Costa. .17.500 5 eernislenst 1000 iei, ne va- Si eamiumid
lei
shale; cercuri de
ate; nusi vecht; Cori tie romalita; De-
Mt de vin: Caerne de Mc "alai
obiotantol regetwi Ferdinand: etc.

tic, eti pastor de ministru


SAMMS
aalist
au Mc alte
"'It cordate de remise,. diplama. vederea aceluias seop la clubul so.
01
IntrunIrl In
In sane Brindle a Dustaft.
URANie
vechi: Botha meat; Ro- nipotentiar, Bunt emoted ea oratori dtai dr. ln tilemele ple a and o pleas a-
0 II
Creievo, sent deed-rate ea In &Mel gen, 1

de amenlu. Liao lei gar on decle-1 Sernia5 de Meerut, faze vamald lei Apii Meer a la; Retsina: topeti de lemn;
n..
ni cetun de 010005; Comeam
6-aneroid organ yírinneete ile Ohelorther, HoredniCeanu, Spirldon bondent5 Io lama euprinstd Oltenia.
rota go ineceente1.9134 731stribistrea 17500 a comisimul 3.000 bot, pe va- Meorgesm. In urma motor aol artiludle do
e e panstinicluz la vietinile de rarbei po- gen. Ceele de stelar; Ciudad de doe asernent nuntirea dd. Lepada-
to fost secretor general al con- Ucerdell co Pad sadhold educe:
gran mentblue et' ei semán0turile es.
Idtel, p8e00ile rl pormnburtle.
lone reevemerea vitae, nailer luslej Ocmget5 de devlsee: teat vainal
n de Otel
ettrn IPtoze de treerat
nimerleterilor pole", din lIntezda lei 25.000 gi mmisionA 2.000 let lie "s-
had sI Masada mat respinse co m ear,
sitirdat diripent dirt- Transit-
vania, in calitate de deleaat
dfai era In sallle ()Made al 13 Sett
tembMe. Pe zitia de I Sentembrie se vet dei
de vânzare la Imam to ateemile interne. violfind I Semint3 de Oil
mime-olden-a loronA. Oelelalle con- 27 10 ni cunt MnuI 10,0 lei pe Veto,
varnal" lei Inilpahrla nitoi eiaf pentru lichidarea chestitlor chide cursurile tuturor sergEor prinna

-
Personals] de teatm cinema s'a re
di tan' tea respires' taré Mart 5.,rit tteee- 1 tam vamalti Li in Redford cu trelatid de pace. Intranit ;5.1.5 la sediul sindloatelor Nortial in cam! eind motile mu itleas
Hone 1005 el COMISienat 120 Rh ne 'atm. Cabinet4 din Pesta va emu- diseutOnd alltudinea ce aceastil eat- terainat reparatille. pot ankna dentist ,

-za 57 poPt:1117InumeiLlattle loele trte.,:t7t!?; nice foarte eurilnd mars 'probe. gorie de lideritori unneaat ia derea eursuriler pant la I Odom,
BUEORESTI eia 'e'er'
'earl ',or,'el, pe va- fart de noutle tale pe rare prImMia brie cel mal tkrzlth
Steal 4 Slt, warm Ira 3 Mete anal sts1 ts.Pals A td..4"1. 1
lei ZOO nl slonul PLOEBTI re guverardui romdu rternete urmenti en le pang pe spectacole.
masinaliasaarammiligalagainalla MAgen. : taco vomal5 lei 0,30 5 rota- Oloerti / a
gad maw spacial cu easel MP Mi.
ora I soseem nei persoone au calitatea d'a fn. * Cabal near( vor alla PIMM
sallisliaavainaggaraffassaBsielassastav I to:ZIT,
5/15.555 slontd lei 002 buceta.
kvagmaluEt lei 1. 5 condsi- Palo
Viteamt Pe peronid Orel se 5
utoritalle Is, Meru) ei o
eleplini la Bummed o misiunc
la fel.
Comillinl ommin Partidulni
Midst o a Intrunit.mmeti.
50- et apa trunntal6 eta: de renumil
TTEL GRANDE SOURCE". ái-a
' reeparitia pe piata neastrn. Aceasta

Lei 251.00 a 150.000


delegetie
a din reg. 7 Terahova. Pro- Govermil Republieei a Yam Lueriliorid si lumiltoarele fabric. sere marea monstactie e gusloollor,
teereul judedulut ladonlmet de fn. tericit sh poath seconda, in a. lor de fringhierle, des400rie sl face-
mega der, oficiere o slab& diving ted]] se va intro" ant/sear' In sale
graveloalm, a milt:Miler, etc.
Mtn taxa vernal& lel 0.90 of com15- murru nahne marelui emu, far eo- ceasta eirditnetanta, isstor'fs'esnt- Dudeoti diseutdad chestiund de
r-16410
ertul lel AIR Mod, rut local a clef respunsurile amanita fe foarte coustaionte ale d-ha
Droldie varnallniel 10 breatilti.
1 bere Prat:5mM, In euventarea dinuttt a- Take loneseti. Pentru emparea maulsl de maws

50.100, 25.000, Y! goo earinformi 0.80 litruI a aka [enemataou met ase-
Cherestea de brad : D. /remelt lei mease serbgri pentru Intreage sa-
125 a earnislanul 18 lei m5 5
bei
t]." tomOneaseh. Au mat vorbit aPei
.1109. MI Umber dela scoala Interloarg ea
meseril se ye line un concurs, la acme
stil mead, 111 atia de 6 Sestembrie
Lemn etou'it: texa 'WW1 lel 170
alte numeroase cu lei reprezelltant al mrpului didactic, a C..

Distrugerea armatel bolmice


Si combater:el 15 lei m. C. ease arat5 Mr ate de evident' 1e-
Latureale (mtwitil comee mente
10.000, e pot ti3tig.., numai'cu Mane., tam varnal5 lei 170 5 co- gaturs
Mao's] 15 Im e c.
.dintre relu petrecute la 1598
a gob, c.e se petrm la 1920, Mud idea-
MI national a font in tatul Indeplinit. _
OM"
In atua de 23 Ausust e, vepond
Maratha cu
a sesIt la Bridle, venlnd
Metal.
rho

&band de bred de resonento: ta- Mitropolitul Prima, Mode mundi Ce spune tin corespondent milli/1r francez
jai xe verne15 lei 500 si combional 50 lel euventare, verbeele despre datorille Slibicinnee generan, Anemia lip-
m. s, reminder fad de tare. sa de Mime) Clorosa irpoloarea fete"
hemnal subttre (enentb rAntneaM Dect limminia Mare- Ma MOM Into Contra ofensiva palanah e in rate. Ea nu ar0 servidj da etape Cache:de (stereo bolnárleloesa e
Main. part 20 eat) Ma alma] lei 25 Melia ostasolui remen nu urmearti plind desfamaare victorioash. didla deepeu se'si organized linla eorpulud aunt andeealo nos., ht
Si sonlimenul 2 Iei in. 5 MI no 11111t6m din Made puterile nom came alle cu
00101 until bllet al Loter1:31 Preset valeb Lem' de stellar, brut m damned: taxa sire prom consaidarea eh Tearer Dupd es Vardenia fost rePe- sa de omnuninati, st at inloculade
calea siren*. a Europei centrale REMOREILITEANIT
ramie te eno si remisionul CO lel in e. de despreward de tropele eon-
pentru treserile de la 1 Septensbrie si Lem de ioc tam vamald lel 25 a
romAnii 00 luptat pentru
mad ler din afarit Mai O de du- dose de generalij francezi Hen- min laird cale ruse, -- Pa nu ayen Donlizeei rl WI de ant de mooes,
dosedit mama de anatomic(
Ito oern:ale O. corninionnI 2 lel m. c. Vida rioastrEi. si lestam ei contra rps si Gillette, celelalte divi- rezerve la date, ca al strange' di, ale medleilor t bolnealor vindecat
Traverse, de fag tare vemall lei 2 dmibmistlui din interior.
esosi emendate de Pilsodsky viztile zdrobile. Batt. bi o Eleetele ineomperablle: ale acestal
eminent] le! 0.20 bucata. Mitred-Mimi Pimen al Moldova 1meos5 de hazel, mi. lour5m8 prepared thanatinene =dram wean-
Miaow fin al MA Prahova, uncle
oa in persoarat reportat strido- dire In tonic chipuree, gOrh ea st tee corpnla, ne dim pate de mans
- a font chiar dimon la o hiserield din cite victorii factind on mare ere. stte pa os ad se dea toopet l pe rare plezehda, relac Mope" atezet
Aret5 ri, su Valea Prahmei N Masan la formal a drool:m-
Teleajenolud pe 'aide ivrxhai mar de prizenieri pi hand o i. ce front se reitste, amenintate in at Reds nu se alseote a se adress
e tearol a amid Carpatii Mee a ee tnensa pro& de Maki,. e00011BMPIIS sale, drama ete don. ebonite:laid Al. Reams Biancestl,'
uni cit Matt. din Mlimberg, azi indoialit mishmea ini- Vera prustace, ea este in atingle sle. 'Peale Laseor 3.
loc sa se Mints dam el Mateee Reprezentant general pearls Ro-
rembnonti se, Mali Internationale. Ward francesh Polonia con- Goa mat periculoast
mani a Blare a 'Windlass S. Up.
Itme spel la solidantate a bade:met dash ire generalul Weygand are Prizoniterii belseviej povestese denberg, str. Melee 23.
le combatorm Miler subversive. tin mare merit iv sekimbarea a- luerurit 0lli ler le spu-
Dana meee poperte el emote de- far de f avorabilh care sIp ope- ned septlinAna *dote et se ver
tillionda Tvo II filmatt in fate 00110101 lul
In suestol MIMI Vi-
tt:acid, amid ec Pone de misearet
Namtea, easpetil o vOr petmee In
rat in Polonia. . duce se la Varsovia ti d'acele vor
Pe de al" parte pvimejdia merge spre Paris. Acorn., 'delta
care a amenintat Polonia a re- ed le el dace luccatile merg
Agape Mesta% a prefeserilor soettn
barb, va avea loc lu ast5 5ear0 la Ora-
ls 8 ¡marts la restaurantul

statia Nucet, Jun dimbneata vor pomi du In Pekin.. els vor Il zestabili- In urma mamma. Inge, chestiunes
au kgsit la spm Targoviste.
IL,
fdeut constikta nationak si car,

folosit 100 aceastä redesteptare Oridt


te de nenni. care Inideut Otto vor
nattitorii actikali ai Poloniei s'au declare rerboi.
plael benuMIer de teZalto se Va Aran.
la in nunand.

Soaietatoa E1snaana?:7katomebile Mt*: min


eueltImue ar pores Si-
provocatd de navasia diklanark cessea, e eimbolice Increderea ne
si are prima bucurosi sit trea- care Rnsia holsevice o der& Gee
Dela C. F. R.
Texae pentru allizersa
d) operatifMile militare edib mantel. Mat sent sl alte simplome
genet conducerea celor vied experienti ale acestei abeam nu eh, dsci e
ofiteri cle slat major al Prantei adeverat di indite comandament
chrd potful Conaanda s'a epoch gut
'ampere dela 1 boas duct cum PT-

r-i\, Ca. O
'Primale rezultate din Bu-
curean al led. Mo.
cari oie secondat pe maresahil beisevist este airman st dad von
Poch ins cele ma% grele imam Klock sou von Belem sent cum se
aid, In eared armatelor lot Lento,
Taxe 4 Id de vegon de 10.000 ION.
le Mate allefurile de tacit mu mare
viteza, afara de bagels!, calmer..
CAPITALA le. Pears expedittuni e,ei alei da
Nu mai %wane indef./el al der alimenlarea min Clemente nu 10.900 lage, se ea permpe M hard de
vi °Reel de antlers> Piece" pad, raimmum de 20
L7, Reeoltatele dinosaurs kind a- victaride ' poloneze VOY in fluen- eparInCleelnice
nemti. band p.m
expeditiuni de 500 kgr.
seard aratti eh, la 24 r16 sec, ta enormtratativeladela Minsk. sad alai mid.
EOM precis este, aeanta germa
Bueuresti 67 Coles. Victoriei lisla ,_,Juveinamentalei a
intarnit 10592 de veturi,,
Cad deakzi-ecaska aruiefi Pak- no.bolsevlste el dad o adevarat el
niei o sfhtuess eh fie moderatil von Kluck conduce afacerea, tre-
Tare de tel de vegan de 10.000
kgr. se va apnea in tamale sand,
pelo dispocitimile taritare ale ad-
2 28528 lele oposilisi la on loc ap infra- in pretenfhtne/s R7- b,e se reouneastern 00 marsorila der ferate se considerd ea resell
ruil 4.59f.
Pan armors toti candidadi
treach pesto asigurarel inde- ofensive flor reusesc deli
genet mmplect inctdreate de 4.000; &OR
_sat: 8.000 kgr, pearls vagemele
Mom penReufei ei a dinendiclitilor rei, Totodati sitvatta polnice s ton-
enota se, valorificem psihologion intaparte noi nu ne putOrn sinati fericiti
Justitia
gwervarneneati ar alasi ji teriforiald fixate de Conferink female, poloneze se &coo la
cu tonal Mal mare se Oa MOM 5
ma015 taxA proportional en tondo!
Mans_ sit ceare pace. ammo & 00 vagonultd.
justiljet ideale pciet ridicarea deopotridepedeapsa at deple- clod! intee afore luminata de
neeetre deasupra minchinei si te, &Ira sp ritul dreptiltil, ea faro] dreptfitiil
IN JUDET t, dead Pelonk, ra mai W- oferi nailer inn arenistitiut coo pa
ound /nu sfat prietenesc eluaci neas condltille lor, poloneali aunt
nedreplatei sociale, pe megalith ne mediftell stares neastre mo- Oriebt am uita, in hansul
ce vom patrunde "fora lumii ral/ ei ne eldest° In lupta cu fil, datoria ce o avem dire spi-
Iota' scrultate almost-tut faked
aseard in coneunele tirmiltoarei se *PM contra-efensfra amide- in (lac
mIsura se sum" sti le &scuts
se sinent pe ere tee.
PALATUL RIME
tor sate ireediat re tas admen AFACEREA tOlIGANELOR
noasine interne, in canter. a- nedreptatea debt 'mom rited nostcp, sunt lottri momen-
Rial,INTfNUL DIN DEA,L trope/. duemone pesto Yroulie-
deväratei jootitii nai ne vom fi mai petrunli de eaistenta ei, te solemne, leaf:Ware, monied. rd. Mai departe sh nu ?neared. Groazmc accident D-I juseemor Pepeemplitoinis de
le cabinettil III de lostructle coatt-
face rnai buni, conztiinta noes- en eat vent, infolege mai eurand, te de eroism, eAnd desbranati de Steaua 453 v. djunse la frontiera Busied cm ail( et eercetilrile Inne Overdo afa.
:Lira se va purifica de toate pä cM reactinnes moadi a fapteior Prise patimi ei. rant/4i, "dol. e aeroplan a Galat? coma sehimbulte de Coronae promPle
etinMrn teal de Obemarea eului nostril
'Serer» 260 V. sidiranth ch la Minsk nu de efitne niste nemstori Tramit
cated terestre, $i Meet:Meet vom saversita nu frebne Rirlice 27 O. pulii bolsevici vor avea covtlit- DOI AVIATORI UMW vealo ministerului de finante,
*pee sl trensformilin efundu, deeet irt ps hieul nostril. en a- moral, care ne Indeamne ni In, tul deeiziv, dad, se va mai
,
Din instructio Metal% Inno RPM
rile si laptele neastre In adevn. tilt veinta no .1 , de a 11 mai piírtim dreptatea printre so. MITES I
trot" mime b, Minsk. -
PrIe fir Weida* - I:termite pas a lim o *Ida Inntrisare
Pete neteri morel, Abea atunei drepti ei de a np elibera de sub meni. f51 atunci, incercern un dead aeela dela Inesput.
vom avea imaginea adevärutei puterea f
mei fel de sentiment non, un senti-
mere si cml timpld de neinfriint. ment care ne inabilead si
Stelae 34.0-330
Secrra 77-83 n.
OperaPile nillitare de pe Ronne GALATI, 25.-- Esi sear lu arele
eoloneles sent unmet,i'e de nee, e d. e., pp armed de avialie de
Mal Tilesti s'a Intdemlat ma prom,
Intr'edevcr, In prima Mud, nail 7
milioane de coreane 0011E805 au
jastitii cline pare anzuesm ne dla di ma, distills, crifici militant dc fosi restimile poSerOrilOr pentrust
nostru Car., Finguá ¡us ori de eitetri tulle meraliceele deaseprn pro.
Birlicul 15-14 v. ireeceel Cr1,05 de Henri Bide bunmildest a
de agnomen. Leta. Om
emerald Petree Planate
piel nn molly nn exinta ea inernietle
s'Intirs 55 le retie, soreanelc fikid Mama.
title existili juatifia kdeI 0 nedrentete ne priilot noestre mobile ei ue pip earn, in thyme rerbeintui mend., mane 50 femme tin mead. WM late,
care rezidä In feud nestru inte- bine, constitute neastrii e tI aorta in _Journal des ilebats, sub Modal, aeroplanul nu Me coal Wet
pu- rifid.
sofleteste. Cind aM aiuns lee do ellid parts in ',ride private
on toate ch proeelease aeti- nistitti, ter Platelet nostre e trum neest mare niceretit de IELEFO: riseedenimul colende X. st actun donee ln ner, el Imitate se pe teren ProVenionla bamlor SI cuipabilitateá
sa WM, gresild at lobit dt o
vitatea ei in voter or Nn in do- mas la eplo niai more ebinuri. rmeelegere tePrituoli, oil fim pi- 'la go
enlaboread la ..Le Journal".
r5 55 ale pe can Loynd.
neguntoritor de e fl propos e
"(indite misterolui,' arena sle Traeterliii care ae petreee Henri larlan fees ermllperele a Midget
ra e fast eta de pnlentlea Meat
menea afacede all111.00000101, Pentin
sari am etrábatut dice pls. nummt ea pare 51. nu exists: in orn
chute" not pedepse pentre ph- In noi, , vie girc pea eni
fillet supreme, a justitiei ideate. ovr erecierl asupra armetei reset distr. aparadul, 'remand pe set 50 Om Iona luntmetia II 81.4.4,
entele ce le fared si rOsidato ry10' 1111110 d vada Obi nu pth +10.1.--... aVictoria polonezilor aline arma- aviatant. mirmd el pearl tiescasmi lot 0.14"
1105IA YERZEANU da rote in attnatla Caa azi deCom co sr outea b MI le meastl Meets
gents' faptele centre bone. tem Gel deelt io drentate, en

www.dacoromanica.ro
VII iaLlasuit
Immeaossalt4, imatiMMIM_91.100!
Aorognill -"rIP. a 1.,
EMIRAN GT! POLONE21 REIN.

Ultimt Illformatiunichi
TORSI DIN AMERICA
Berlin Transoce,an, 26. News
Danzig t. Stransi anti
-
Tratatul NINO
0,...
,..-.........
gedinta de astaxi a touro iatrw...r.s.it-Lur,,,zn ca,
Caaserei, cd isetiairec
t000tsdui pentra reautioas
pro- pr.?
eau%wiiii,,f,i
log nee
Q
Take Ponesess es trilems Cale 'Mud prof es. de lent Pris4- lia6'gc5andait:Inl'eVsaDn'airr:tiv
.0. migrants'
grit° t
pink,. mitt dlii Arne,:
ageaptg. plingandu-0 walla,
ordinermtilel fin relniadictosa iti Patric. Ca gl 0
la giscutia
-
UM:
diiila ,..,,,,,.....
',area laaearaldai nn }Rai ante In Mantle Mel In sedinia-iaii.turrni .
de ol, anal's' pd vapors! de Operetble asnara pran'tele. Declarallle
-
744
liga amerlcan
ficiesed o eiscp(d formoh- dingtealk Cara gestation Corpnglor balgrant9 sent clashacata
#* fi tzsdeplird- legfulteare se Mob!. mane, e rota gill* si numat acet on tom}
,,NeaS Rochelle"
On .ln Diantia Osten&
Exounerea
tratanlul de ra-
d-
fn.
ul Tache
Ingo-Slat/fa
4.- ce as Unpaid' s'a intins, la Corns- do Ponta
lonesgu.
51 Ceho-Slovacla, A
h cla
-
ga fa eatera Nile. probabll ea maim.. &kg NMI.. dare Mitt& tn.. Serbia
imit i &I.e.%mal1a.e1:1,1e.oete.1.11ez,bda.1,eirt.lor. ',grim gortru orgigitii ag pang, asupra a 60115 led.* D. A. Grecia, ca si do stabtlirea nouL
'

de a porni mat deParte.


if eltailfirde dRimma I4ce!!" gniamentarea exparislal a Mgt anur, OPERATIUNILE Immoarie. seprezentIrad punctul tor rapoduri ¡titre ',wont. ue-
Societate Anonimi pe Actiuni
asigarare data de ird- GENERALULUI -Ia
sta /eta
siaatreal afeasesqlor etrairhe. me 0 eoraerinhof
de aatualul ratalstrn al industi.sluneaWRANGEL IN
ea sine din leglie py,,,,,, 26. - MOAN
de vedare al deputattor bnitterli,
a ctItt,--tn sodinta de aseard, - ho-Slovaela,
in bung
case a contrIbutt
part. RomAnia - '1
Voriasiusea de as/theta par/a- ,..,_
do can mai mare amen..

#1,k,1,,,l d,.,1.,,,,,
D'slimmal 1112ini o davlaratle prin care se Tegroth
de Azoff, trupele gpnerclului tag de nedreptate Mast Roma-
'
afinnand ch vtitoarea roasna PO-
IN1Cid externg nalme sh fin 0
CtOtal Social 3811.600.11110
inealard ;. Ba0arabi't && -- t- lesneetame al Colloid, aggepog/ gg ,iiiWrangel, inainteazit an Kuban nia/ la Confertssta de pace prin ism
Mat &mat .ts regiunea Volnovakba, inann- Phstisea Banatalm. FAra ski o
tics de prevedera. Pohlad seama
ea tru ne ratan blzul pe prletenta
dln care .
*vat astdei &spa antiazd, la 6-. elan. ea 0 made de Paned 0
r.u, 4, ilt torahs? Atenetalan, horde de seont fl celeadle easeeopt0 cut a, deellintuit o ofensivh in duinianle *X.
lath de Serbia, raprezen-
BanatuInpts4V-a:aoaara3tatalt
Ungariel st G Bolgattel, trebus
atraaogmema,cejts.:c1=laeandluau fsjiapstaglscag
.
Aprtn1 Statalui 1211.008.088
.7c Spre ViraidgeRL dar fu respins
*0s; To ceeaoe lua u1"7,...,Ole alist,,tzi: it' Tor,-Vent7:4pacielterbitted la Tchernogevka. Trupele genet'
Ez.v.....e .....s..- fletal net, &Ind Maria sd NM dettaani
ri,a # programad de activitate thm" erelbs1 de "crop rahflui Wrangel, au capturat Oit
irse No sm, intreg regiment.
Inesedintelui Cameral, -
eh veal-
norstin yOr rerara $hine gte-
Psionia st
al puma, comuntcaCsho-Slovacla
re mare cc
si
to
Cote de acliuni rezervatd vechiu-
id anchetei. s lagi din 1979, In cavil cand, pe eengd In reginnea sala ce an lamb° de a Deco Ca Greeks, pentru nrin aceasth ° lui regat fiind cu orlsosintA acope-
iopergrainge de Ingan.S eil schint6 provedoto sn evittra de a
s.,,em ,ozitie ia,f (yr.,* 'di. artu ese, vor II Nog Si ahe 'Doan, Ekaterinoslaw, la deNovommk- frontiera lot Pe Inaba fang al Du- lit,GX

e. de curnahrld gi venzdr1 in genera.


Poi b..4 mod gov'aa- deratiftriile se vac
coot, la nord-est
De dialysis, sil OV111 190 notntii in
Alegran Ohre/
Tot in tedinta de &sank au ri
face apel oreodath.
datilap noltti.
singele sol- rill s'a dads ca subscriptia publicA
psesnliala, al d. 'general Averesco fkl onamilms a cow,' gga
Mreso administra
cotegitor sat din govern, Senfardnio 1926, ea sancannip nraiNd-
, contra b o I sews ' t:i lor, &eat anotot81 tor do nemaltumi-
re fall de granita do apus a Ro-
0. B. la glifseurile BAncilor din vechiul °

7she'..s-auttem trnei burg% pi apro-d,rdf gr,fi kg' P''''' e'i .'t manlel, alti dot donuts" al Arden.-
..° CursulSchimbOlui la Paris clot. dmti dr. D. Lascu si Ann. Atacall regat sa fie Inchise inainte de 5
....___.
Odle rennanierh
Ca. ,n,si mere parte dintre Lyon, 26. - Franca, eel distal aducand la ta-
Londra 52.02; buni o exacta cupoastere a Imps,
gnittigtri al eiror etty6.1 azz mind Mitsie cgreirf gs P7,:gor,...,?;,.a- New-York 14.61; Delgia 106 50; laririles locale si o doconneutatl
bandltilor
langa Ploastl
ggacIscati de r! Septembrie i anume SAtinbatA 28
cor. ora I p. m.
reatate pe Vinyl gefol partb. manifold; din Tronsilverda bdrhaff Italia 66.75; Romilnia 3250; DI. existence a traseulut adoptat ca 0 SCR/SOARS (La Sadist, iocielalei Mr. Atone 18. Subserlpfla
kshsj poporolui, au fost de a. ti /MA Fi mat nu aim In tultsurd velia 235.50. Reatierg. cel de al dollea o ini- A /2.1171 PARS 5e va Mehide la ora 7 sears).
. GRECEANII 672
sord GI o 194...ire a ba.".i áeni7on'ea"a'Cé: 87V:rode:a urns/ de moash nonlife a itnut nou lreden- Cia mitire la eland bandanna la
iniesaslarsate se omputie. Drefectstra dist Ardeal 0 spa Mapes- tism druntul mare, a caret victimd a fon
-
n
E probabd ed tot demisia &tug foram! General de 81ourantel Cluj, o-
Crag ministerlald din Belgta rt. Paul Grecian. Pnimint din pcs.
dp&o.dfio,&o:uagrinfor valor tnterenty
In pinata 'de airtoiii disoufia ea d-salc urmatomele interesonte fot4altrn:ll
31d7M .CrinfaCUMMO CO fti Lyon, Ms Zea;o-munted din Brn. asupra tratatultei Pia Ungaria a
tat de plecare al unei colabordri relies ad In scrisaarea de demists, continuat prin declarafiile nintate Donmula Director, , 80% din toatti frolustria cachet ma.
en opozitia; 0 de asteptat insd,
tòamrld sd umneze
,adroseso auforiNifi/or mantionate ote0OOt ..NJ4 HT.°. do&i.k
0Le. ca reintA aft continua de a mat fate sa ale dulov dr. Gaspar
sari-
Math, Povestindgse in mod inexact ata- narhit
liai
austral/agar°, gratie eituas
avorabile ca
$010 (Mograllice - AllT0101i101
ea pared sllatdon cabinet a Mimi ants din perfidyl autonomist al ma- cul Impotriva mea, Um* mossia mea
antra All acid toata ram pane pm-
gintativete neceseme 500 aceastd Coasting general al l00ets/11g parle /ornate Monona o politied strdini a- bilor din Banat, C. Papoc-Se,
Ciocienii; Dundniea troeutd, v& rog Mims a Europai al
dintra Europa de vest ai cm
tillor
al rela-
Du cd, &voted se ancrasa u
directie. Neamf esto convocat in sesione ex- "Ada beiglemai .L'Esilla Raga'
traordlnardi pe ziog 00 R gaptg.. mum: sin timing consillatal dO Isla celea, deputot
s assort a resta a ev . 1

,.N'eln fast gray rAnit; aims/ admit de eat _


sate destinata um/ Gimp
strdlunii, pentru aata pitting bolcia
S713 eila mind od partelaas,

penrtui4: tearantil.ntA tyranepnli, yaenndmvseildorue adacddect.aroat nacu. /ssi si Tr. Latesels, deptctat din
plesnsa.
Regale a. plecat azi 'diminea- Oi8ova. b'start.,l'elre%:si-reit8els'ititi trel
mascat a tras pmca In fata
le teams& Ye fi nu numal 0 PIMA
ne- frumomd a for/glop economic, ale humai bogus ik
naive grata "caste tisf Ogee/Ma
Sedge.
th la ora 8.30 en an tren enema Neamt Van. Dorn* ratnificatia tralltall almalnte, no va adage& InsfOrsit, strIgitud sd opreasca. Eu republimi, dar va O o ormie favo-
din halts Dotroceni la indniatts tototoiatoepa.Sornio. Jansen mnistrot a Mar. listselbsin
vorbind in
lultin
opozitiel no,
rabilti penny a Menage retatiunile 'e slivers core nu se an-
ria Dealului spre a Ita parte la do-ea
municat
dimbleata eu regale, 1-5 ao-
art do a dual/dams fionale,
waintele Ln,,,nk,Mvorg; comergale, cart nor fi agleam de rraseazd a ram, Sued, ,
Demons limonite Ocupab fleasentani ,U.sura spre bartaditrutl din fa. prIn relatiunile directe strnindtatea, ..,..ztsid la once edIdoro.
solemnitatea depunerei capului director general Const, aatual subs
D. C. tm-- de talesntri ',pedalo trt ce priveste
mareni oneOtl Milaaa-Viteazul. llama generald a v8mifer, clasa IO, dire, choslittertea frantierclor si a eazgi,torabtinsaain daaantlatro.gtatartnI,oreni'ealaupeda tog. transacilibi 0 ansitl de inteme N0004kttn
Imintat Pa stua do
AodoNl 192°,
Concedial mordat d-luf N. Pilules- cla,se IL a functiunil ce ocupti
1
gs,:;,,"1#1
iituil iun.. in ###1### c&torva dance din tratattol co
umutu Vagaries. Semi partithariej 761- ;Valet, drresPcratat7r7seiTsi tiTarur Prop.,
Internaponale,
Rimai tarfolui de mosite din
Primarie lltaromestsha
Gr Cr:stea & Co.
ministrtd de (Man., a foot Pre- ceeas directiuno.
a" tional tea sited sd Mecapit inset lovIt cuVa7u' lice mapsa drcaptd si molts *halm) responds la toate relatille CS Cal, nkteriei, telef. 31r6
fungi( en GO de sae. prin g exprima aratitudiagm islcior strienndmmi al las arma foo, 321,1.81. M091107, (Gm Ote1.31137
'Au fost inaintati pe M. de T ADO- La Oerelete ant Donna 0 Eglase-
D. Take 1csru. contini00 a de, Ardera sz raZiloonAit-PtTeel
Banat fat( de prevederea same- sins mine, visitiul meu gratel1
D. Carcali CMastantin, actual ad- he 1919, la gradele ardtate neat!. flog. loam Amnia. R.- If&cog
conduce interimatia ministeniani de mai Ms, m
See. de Densesat Canaanite,
frank. Most MI5. II, in dIseetta genera.% mfitorit alert suans0:
c
F. IL a fost Maintat pe con de I Lee0..coeng6 fa geode? da colonel 'Igor polit5 oi.. din vechint Revd
a Intors pe
Ordinea restabHita la Constnefa, Plato Hasareb 1.
'AM dirainen13 a avnt lee el.
..sxmtroLtanilsvavrt,t4tomigeftiao INFANTERIA.
Diana Virgniii MID:Meg. Alcx., .lina
-
Alexia Constantin, ogri aekieeli Boned- G"j'a
s tatit.
oro dar O"' Kattovitz S. Ohelb sr, Roman,
Gerolul Oh. Fatescu 6 CO., casc
antoria tivila a colegului nostril stea VII regionala Clnainau. cied. Opr,ei.re°,2,,igosr&° idetdolui tiet: iti,gcsnT :risl'ifIrB=i
Remus C. Dragomirescu ou d-ra
N. TReoralm. 00corghlu N. Obeorghe,
Fotin Alexandra, Protommescs Shofar,
Jeanne Doswald-Danour, fica D. }Tarlton T. loan, ncentiat ta Trines. Constantin, Popcsou O. Due
napalm', 8.1 Tina
zgogdosstdog
Pitejia co- mbas Nat ceasul
gcsagi go,h,
o
ei de omit htt inel, o tabacher& de ar-
Lyon, 26. Se anunt4 din - .

latatato
Str Satan eat Mare. '642

indinerid. Doswal-Dufour din ',sic% actnal sal do Cabinet, nu nitro, Stratilat Petra, Ithdescu 2, km,
gradul de get' de Marna principal loll lacot-coloneli data Amur 1917. iodoIllimii PoUtka
o proclamatie o tool E-
bert invitA toate Partidole Ftttl pentru Unapt
,,,, °Elsa I. In
Dam nothaT chstsforiti viola ministerul adrninistratia centmal& a CAVALERIE, --Oetreitel August, bas national. - oar. Iard51 nu ems mac/ Mt Mar fi
P. Julia Mean a mannit Pon- dasbrdeat Snit la piele, ml.0 Boat
tics, de a se supune de bunalvoe Inguri de aluminium
L
comunicatitlor a Mat siesta Constantin, $endre Eugenio el
numa pe sins de 1 Septernbrie 1520, ChIgn Damitos toti lomt.-colonal
legal dasarrahrei, sub oedepsele Lingurl de opal (Martin)
lung% sl fericith. tiera dim Banat o frontiera male mai severe. Ordinea a most Fieptent de Os
advocana
at M IV. La semiclul con- la 1 &Mlle 1917.
D.. I. Rustattu l, director claaa I L al
tench. al directlei genera. a "C. ART/EERIE. -
Georeasou Petra, Jitu Paw/bad, aId! ea aeFect eaaha-
moc alt ai oa aspect strategic,
Mtge' mpg, Leto riear4t fantastic.
Zdrind pirdsabil o trams& In dram,
restabilita lá Kattovitz. Pm, In montddi ore Wade '

Cdrecguniti prongs.* el Gobsogei, tenon Cesar. Vlean Erhast, Volnesmi pedalo aliate floturh din nets Pe
rfost InaIntat pe Cato de Mlle 1920 .....- Trains ()prom/ Gheergh, Vase. Ni stdruirid deasemeni asupra -Tual eindirea: coundunei. interaliate. Wilhelm We'ss Wien I,
dIrector ciao I. .trnitmea Evreilor PibrAn- colae, Costegou Coast.,
lon, too loOoDoolortell Ma
Bodndrescu
Aprille
Paataltref acelei part% din Mara- 0%.17 ESSLINGGASSE 7, Wes
, teni, Scotia Ducuresti" invith 1917. mares care a foot atribuitd Ce- flee, fArd'elua bans, ne-am dea-
Cs Simplonnl de azi eau mtii- din uca pe evreit don Oaritalh, Conform art. 74, fa direeIN 8 ammo hogovacioi. Foetal preserlinte Part% schlopattust pftsg la trA.
PARCUL
ente attOntntl "inS in la'''. incelitlengi, d d'p"Mar de d diri.gent a Os* 7.1."ir: ,,Tirriarratst - Campania LimaOTITELISANU
OleslolOt., Leonarl -
Or. SCARLAT LUPESCU
rrincipesa Elisabeta. baza decreteler-leg, No. 20ce
mulil locultori din comma Re- Si 3464 din 1919 a se prezenta
ss munig
uryalearm ObeorUN, Iocet-colento
data 1 APrille 1916.
prileisd sd repete mcd oclatei de- a.? sti gds., mea, ease venea. co
elaratiile Idevie altä-data, administratortil meu ei au Inal multi
AM PP 26 Au-mst 1920 -
FOST MEDIC DE SPITAL
Vesdecit complect
BLENORAGIE, SIRIUS
-
lent/ ne roast st arttOrn in erarul nemTaizia1 sed.ul 1 museb
nostru, ce s'a Gaut cu tale 4 sau $ strada Paris N. 3, intre wale
MN., to go.'" ?oeel.tO'?eooO
INFANTLONA. -Tdranu loan, Patina
Nritinta dropfurifan tainorifdia attest tn motorol asa. Am Pant
oerotite de hotiireirile dela t &nut Fericit lajeetit tatravenoase. Cereettirl
aara s'au incasat Dann. MN
pole?' dela ti&Misticart Sclital Ra- 0-12 satt 3-7 pt. to. sPre a liFe
cdt
,
tun loan, Manolegm .
ou N. Glimrste, Vasilfu Vagle Mc,
adrocadea, '- Alba Vinod 27 August Slr. Carol
microscopic.
1-4
- 7-8 sears 8-9 am
Consultant
5765
tes. caci Mt nand mum s'au lost ro face romunichri. A. D. Duithe 7,ainfiaseu sco. u"L'Ials. a incidentului +mitt lloputele ,iin Cornoville al

dos clopotele la acel galdt. ./5,griget.gi c, liMott Constantin, Dutnitresou E.


borrit din fotolitil
sandru, Tetanu Ntoolae, Dulculiscu
c_r
presidential i,rat.lur,2,%7.:',anAae,,,bnint0,,,5al num. 4s1lnau la hyris
toti demobilizatii sh se preamte I;o0Deesc.", 151c,u1sac,,, Dain8es-
la tri6wad, P.aro a radTande
at/Ton/tors/ Oficial" de azi publict do urgenta spre a li se face for- 'c'iu Stefan., 14AddeSsn-Dlinge7,,Cilso;:: uncle irnputdri fdcute
conditimille de admit.. In Koala cen-
aim in mina ustei atilt de tare am-
d. In- cum, al
romu Niculae, &seines. Damilms ts- lb, Mania, in chestignea grani- eimal
ar trobui ca. oamenii SOTUL FERICIT OPPORI,
cunost mob lor nog . iltia
tral& de amino. dela lierastran, male dé incetatenire. 8a 8 Nut"'

- Illill=e61116111111666 trT
Intevirm organizarea ei ei ge- allenI, ca aa r Dome labrimma
Bummed.
beanu Trojan, Codrassa Tegior, NS rons:rsmat eDd. pentru restabilirea ording
coll. bon Crizorla }MILO, tett ma-
Lai úotA'alli'a ISLANDIUMR1 dextrinal de o ca itato soporioNd lt
care, rivalizenzd cu dextrins M.o.
rea Maratnureguitei, a font nu Manuals Director, Incre- Comm OIGALLTA Prinim comensi cu Ea re sumosiv&
!gnat Nichita, Dram:airmen Pardon, anudjdOsent /Mg d. $1. C. 'fiat," "stimgn'eZVCTATTra.. nuesst
PM Jai u6 FABRICA ANCORA"
Hz5olul poloratus Popoviel Andrei, Atanaseszu Cons,
Dam Constantin, Jacob Fein Velma Popp, oalitate de prezident succes L. Th.' 00997.1u S ca. Poodati -
Constantin, tall malorl dela 1 Sprdm
addnterina ai Canedialsoi, hu- Hapuri Mirarulolse anal '893. in
1917. vernal Vaida-Votivorl, ai co in i'recia §ii gonstantinopol Consort:gam& comedic
Elrod de Wm., Rumored Pasagi
rate
Pfibupea armatei sgefiste Conform art
fseatteleane
I &Mee 1917.
74, la Conienduicza Pied
sclabr dent
laid WI on
im'padare
ae Pilate face 0 I Eli le te le
lg. pentru r name,-
abodoCo
de Merced stme mots ea'
labile mid s
In 8 Maca 2. Teldon 26/75
16419

Kg's6""nd'i salu4
ARTILER1E. MOM, V. `Codn25isntan.
ellisataamatamorma Distleria Bresson
Palenaziii fac 63.00 p lz)n"eri cu Constantin, protouppossu Origoss,
Pohnb Gheorghe, Aucholeson Ion, Po n. Tabs Sonoma Mat candund, fie atribuit Greciei, de oarece asamissmmmessm face cunoscut Onor sale alien.
GermEnd conr nub a Inmate-lam transporlu-
Descu E. Oheorche, Met andresce OM,
Levant Gheorille, Hallam P. Om,- Ili'sclitlia: meiV'tiVadefsluptsu:17-
guvernul turc este incapabil de ',am, BLANCULIcl
ee
w LEI told cat reprezentastul de rev
-
rile de 11111131.0!. Straimularea te atativetor de
pace la Versovia-
gg, Negoesteu G., Constantinescu le. mica 1aPtul os aratdtele Raman...1.
Coast., Apastolosou Coast., Vlademe lost fixate in trata1u1 data snim.o.-
tratatul de &Id na tea
a-i asigna mentinerea. Greeia
sr trebui ocupe chiar de a- hIng.r. 17 e.uipust 1920
PRE1412RA
inert Marin VOiculeseu, nu are
Bid o entorlsape din partea
Alex.. Mayo:Nonni Dumf., /mint CUM CellotalailloptrlIll, pe]atra a
Nunta lui Topardea noassri de a Ina cameral sag
g gts, trio S. Haralarnb, Petrol.' I. Dunn. obtlaut declit eanstmlamantn1 tonal evita ea acest oras sh rinnie a- accesturi ;imams aei si
fm1 mplipi siviillgi 110:1:tooalferam.:at"Inapele nu, Th... a Drägan,... Sefan, O_Fd.g.il. si pentru a preve3ai (ni- Biletele la 1lag. de" =mini, Pamela mitre.
11111r
tis--- innate, in cans amp Mahal imputes- BUICIal
- ' Grigmesou Tralan 4 p0- di: igirris°,..T.P.Nigartirrit ra°
a ,--
Wait a pus ormal sub legea manias Pasta I. Cls, tot matori dela 1 Apr", ago naltonald
0-- Poloneali fac 60.000 ts. Chasid zvonnl ctl crueigatang Oat di,,,,......
5
pentru poporal shy nand bolsevic.
...- ce amenintare din partea gayer- Degas lane Cams. -
-16411

amams
- Ranee. lospoisiva dramatis. impm ----
w4.iii.d.

Franta $i Italia ssIN/Maaus MINMENIssmana


priaonieri ternicitulni,Intenitioneasli a demilma
arm* si 1000111ile in fan
Lgon,26.- Prdbusirea armatei Mot ameninfatort Polortia auhiesdb, fi
as rartidslui mninist maghiar yre-
Mdat de Mason]. li na cue. IN&O
Incmse-d. Tag. /oneself a afirsnat
TE T. LI. AlhAM RA
Infiend. mat. Ia 8 pm. precis
socialist' se accentueazit cis o yea uzul *es al coriderulni vasdu,
isleala pdgemiteare. Armada ro- nand Mad Onion
tie din word, are tdiatit linia STI na hottiratoare.
'de retragere, iar In ,ce priV6Sfe
.
Mes
va lua a an-lia-
tiorsea 2C -Ca
potamilt
an tArle cantata. de Sta1 national,
strata Rom... inglidulsr el 1 se Noma, M.-- Jean de Paris" meta,
aducii Mel o etirbira in alma deter. ad o violang compacts Italland Intl*
diva
manses-40 a ga *estate pe care a acordabo to- ment Frantel. Pare
*Weft
00 mai multi oa-
eamptat De sirliinnl
GrOdina ,Astoria
Comp. Lided ,,ELISEV
Dir. artistic O. CAROM
Dlr. Ad,* 10, BLUM
t
'
Sensational specter ol laminar
de Varlet/1G In image au
Penomenotil
5 AT ZORIS
fraNa ceetTal at ernirrlei miir Lyon, 26.
oar, 1ire siedice
llenderson,
-
CIIESTICIVEA DANZIGULU1
antaa vieitei
afadat fa-
turburädlor dm Masopotano, se turar ninoruMnae ew",
comanica din stirs's' autoritara eh tact 0.116 strnrulIalia:u0,7rfil:
normal va tonne pe Sir Percy ria, Sala do case algen orn smug amste
lid edit. Conform latalitAtei sale a-
preedintele ROM.
a desmintit Meg's, comunicad eclat
AzI Jodi 20 August
-Nacelle Susses
Caton. Opereg Parislang
P $ in s It r le
Karavaieff
701. totzeordlnare
Os Brest-Eitotisk, este aproape ge,,i10._britasass.s vssiss Cok, seful misignei anglaae din an Mar putea Ina rdepunderea de Macao interesate 0 Insist& ts, I Si. mat bunl Monolog ruel din lumo

p.
@el
supra neceseigii mentineret banger ra
diatom. TrliVale as abandonat capita
fullutri
Millerand,
sr'n l''''Pra6r galleon/or eng fez si ch va
MesdpotamIa. Se aude
Teharan,
insotit de Mister Philln, cdci ,
". ° Maid propaganda Im:101:141';,' portal dintre cele dot. over.. Zia.'
rut inobeic Canaan/ MAIM, med.,-
50 1 2 Humbert's
ou din parscankle aut009are en d. ele Ste. Bowy Lulu Chlria v
INN grtil,n Paint Nod& 8'44 , ight4 reggne ota du. meas. tes cen mai stare stima pentra atitudinea islranL
orivire
lest estnie raii de prizonieri. 72)5- -seem
evaluArile amilnuntite tote, francez expediat
probtema roso-poio-
precedintele constludii7
goacdtgarg a afacerilOr arabe. rani --Asteptati, e Inca Mode
cols st plvlby plena la opera lor defiantly h0500dt1$ ae Mitmea atgla-
dreaptd cordiald lath de Pratt.
El. !Pauli Tamara elm el dseil Or
Carussy Jean Nicolescu, Kamer,
Ohinmeteans, Chem ; CMGs. NI.
"
1
RICA
Eau libr ad./I
.'ID0 pe pot a
lut prizonierilor introits 60.606. Sir Re- lasandu-lt-se cu sotto mtnd libera. nalitIlllor din A:deal. cast aveatt culegou etc. Prima s alerind doe el _Coon etc. etc. etc. 16407
'

Oval" Tower, mare giOntiaar al Propunerea dela inceput, de a ¡nag- tin ad tratreascd Pred o totaled spot
1101 de mire Prega
iii.r..,,,,, 7,,,,,,,,, os,,,,, ts p..,,,,,, de Mete owned narmsest
STRAMUTAREA TRATATWELOR Danzigului, instruclioni un consiltu de stat Intranitea rattid govInista. . efA

-
DE PACE LA VARSOV1A numele eon) erinfero Abasadori,
toate ea infranirfa eon-
5a9'001h eleallva la Bagdad a foe la might. granitelos, d. -.mho
apracterea Cok. Se Jones. a ideal senonflonala decla- Mast ram crag
sub Patronagial
' -... '''''' =213-r' -__ si$ tC II

Ttorsea, pa. Corespondentul far.


diploniatio oficial engteutal silitaul tea and lop some Fi-
1888L8
cl ti Inlocuttl Printers, sags ed ale ar
oramilui Prima, organisalle
ca
spaciald., ve Intrunt tome cererile ei AM PH1MIT UN
rului Evening Standard" spi- 0
deoiaiaada fa, administratie pan' arabh sub son- bune. Bangui Wrap nu ea puttee
ducerea engleza.
Pabst ed fie Mal
anise, dar cel tinfin o treisie daoa
Montle. Pentra acest scop princi-
pal,comuna a virsat Ma fond de Asortiment camlipct d
ne ea anent motto do a credo cd de perfect aoord antra toate ea- So Istmdtate din teritorkg acortlat gar... de 2.000.000 esmane, iar
bratativele de pace vor fi stra- tinnile cari compan 'coast? con- Arbiter /mom ti sevenit Road, deed mielalte Image 50 corporal:1i publice
Mutate Varsovia cat de ou- faring& lnstrocitiunile date loi CAP1TALA edoistsca atte,
epee Illaramoras
lisimal dim
aproa. Ideatio
au prom% sprig.? lor.
Administratia tArgulsil a foot .1n-
YEIME BrOni u hlif
Sir Reginald Tower, cunt f oar- au eel his.. In convontla din 1910;
ClIESTIUNEA TRANSPORTULUI te categorice. Ele
MUNITIILOR PENTRU POLONIA ca "081)8881874a
reamentosc
a fast agar-
UN FURT DE ISM LEI
ROi ikatori ramasi pdllh Ill pre-
so puterile attain Monitorial tare
mat e Engirt va 11 indrentat.
credintatk unui contitet Campus din
industrimi gi comerclanti, care va
toate ezperientele cdpdtate Jacques PAUCKER
-TINUA A LE IMPIEDECA -
LUCRAPORLI GERMANS CON- data teritgritilui Dantzig, prin
orlicolut 104 dia tratattil din
rent necanose'utI, s'al eat& eiguranla to nyeastO orlon.,
eri a adlogat d. Macho loam.. In
inapt. In locsinta d-nal Reines, m cm, s'a stabilit ad 1) a eangisie orls
recent M. alte MG/art Primal
Beg va avaa foe
loam° ei 12 MO 29 Sali-
va taco In 'Maine
Bururestl, Smardan Str. 27 25179

Yorsaille, deceit pentro oil este Gold din strada C. A;Resetil 55, Mold pa tram o amid Godliest el stse ale sExpozget in apromerea
4"17dn'siri&stroraridibtra"0001rin infeles de a asigura &dot*, u
furand 10.000 ruble Kerensky, toa- se va face on asap/natant pergva ex- cdrora se MIA papal! Stromovelm.
eamisiet ante pa refistdrranto.
Mdtile polone Inceared merest a acces liber la mare, ci cli exis-
Modnee soot dificultaU. tent, ga cote tepid In exercita- post,
lingerie 4 rnsne °hints de tiler
'minor"' 95.000
oloatarea commit n drumulof de
un
de pa Miss si S) se va stabasolst
vemal favorntill nentru so.
Mono media Magri sea mai im-
portant& ago palatal ,,industriai"
care map& o sumafats dc WOO
I FIL@DOittlasi MSflI
Polo. iscescat aside} de a ram lifiend a Pansitulai din Po, !RTC DE CAUCIUCURI abgaea case a OM deemiclin do- mend pateati si aste una ding. Se pläte§te pentru cedarea imediatä local mare ir "
Pape saliva eons* nearmall at pd se de natal hotam cote mal anti endni, in amet gen, central cornercial (Si. 011eorghe) petard comer( eo
mama 500 pe rivri ci cabs feratd.bial- Dela general Vasiledcu rgalg IonVisin Crag. Malaria Nas
sigarg aa deschmail pe ceastA. Lus
returat a le permit, Ra- luI ganzioar date innitat a use- "teatIl caachllusle te' 11 stralediail,.. addogat el. Pa- tui
din Europa Intreand. Innaderea to-
tan push la dialsositla color ce vor gros. Merle la Agenjia de publicdate D. Adania Str.
mses,
gura transportul matcrialului Moira al afaceillor ste&Ing,;5_0 nouns est. de 50 MO mane patrati. Strindar 4 sub MS A" !óc an.
a mailitidor Anent h8leiti enfant un miaow cu
Perlin, Tit- CORtisin.lea MIMI! a
agreat eel de a perm* crucigatoru.
Polonici .
fi pcintope ordin ea In ea,
ucura az:farstramo 71ao:431locubmIna'ite,0 de total international, me f Val ° 5 "

,
iramez ed descants transportul icaltali ingriniageft do ele-
cocoa
injjf 4. pan.
:
[
, 0 be,leti.dotbp1S.

,14.1aft d!,,raae it.,. J,,, ,Tr.70,00.0., rilöiiUertoner. de ile lirmffnetbb


sv0arapsWjesf,"I
lilt. II it itrinun atnintit del-gproplsta ananin Prost sale pol alktat al pens'Ime convenanlii, -rrPrstImerreleneÌert:Iler era rile urIterra c4eirrergrirlerr. r r. 0,50".-2;9; r

www.dacoromanica.ro
54 e g I ea 4 7 -ac-esea ftp

Illernrr alui Parlamentar


Dar a se SIISPOE ne ducem dl cheltaell de furnitut eau cheat, Dril imprumu. tranefi
.
la Thu sa arregam
magbierl, eceasta ar
MIL
ea nee de
o enortali gm- eBATÁRIE
spune cl existe facto.
rae namely r borer nyrobarea sea,
Ho Sill HEIM BC
Deolaeatille ministrant' de Vents
Coreronea de game a ,frontierel tulm penny nets& gestiune. Lyon, 26- Petit Parisian, publtea
adynerea generala a dectaratale d-lui Francois Maraud,
CD A. NI F7, 12, dcw. s'
'neite. pe care Pa
nocnoe enamel
tratab la ce"'
'dosIsckla
vernal actual. dest toate Mcrae& Poo,
era
In discatja genera& ia cuvanfid d.
&sea el o frontlera bunt au yam avea, Flamm, care care sa ge Malice sumo
doom ao o peat poligionea- de 38.000
,aaia {delta dese <unlade, D. BOTEZ spune ct d-sa a pus
Erl a evut
negystorlior din teat lark A pantie made-a de finang, polattor teat co
net 164 deepen 3i steerage dln Re- rilieersOeracleroliater6opertimonz sealmeralor
gat el tlautuele erne.
Sedinea de la 25 Auru$21910 - add
gttitoare nu as lost Movie de ad, acting s a deschis sub maser/tea In criminate schimbulut MilatS.
vol rasp:nee d-lul Cocea. dar acessta este a Ina Itate Istorica. regale la Master& gi nu a apronat
5edlala de "emote "'lei"' Despre frontlet, din Banat afirm Cu Oft se fact nidi o cheteall fat ypro- dint S. FT. OliFill2(.1H111. oregediniele
ceatrulta Sr ADOLF GASTER,
Oral a fled eunosout, ell ordinul de
Hoard zi a cantering' Internationale cam
meld, sell Weiler dial zaA , un 'ea"
°eater° il fiindell nationa 11eta te'l s'ar fl putut obtee me malt tea Ro- barea prealabile a pregedintelui,
&idyl de secrete, aststat de D. Meat se va lament la 24 Septembee la
Se desedde la are 10 sub Cu care em adettgat via nteretionalisti Despre pacea dem
I II
mania ar a des la ammo o bur& po- VOCISg se 'eon needle. I
De Duey Zamfgesca, In sae ?aria, duct tare mane et Remit:lei D. BATAR1E. Cea mai mare feel, ohiovid-fitena. OtoC1000-la$1, Maples- Bruxelles, se retera la emunlname
as if e Inca de pronseandi mine& Brest-Litovsk, name ce fast o adm
a
au-R.-Valera. ete. situate final/dare mondiale re tr,
skint. OC r. aste de li.000 nei a Case: Learn- canto merle restate ea gebuem leg
De fena Weevil Take tones., Cy- cad a o luci de Grant viewer& Ol yeallotod.lb eeee"dte lent' lotto.'" tlt- tact m ear du etla Lingo near fl da penny cumplrare de envelope ia In Noe_
&Mu, D Greceenth I. C. Atriesly, Va- murk:team. A atelee, :airat le to. camas, el in defining eel vein o tret automobile. adunare aide ea negustorlmea ceas- rea Imbunatenrii schimbillui Pre.
lenti corarea d-Ial L Maralache, cere term mlnIstris ramunde d-lel Mytn, me din teetotal ne-ur fi revenit. Ce eat VOCI: lar envelope? bar automobl- e...la de controlo1 eltar sedinrigid e ta 'Ma fi repreentata la acetate coo,
cauza fen& aria d. Ltfavre secretar ge_
DUPLICATEIF VAIGRILOR DE LA
Met estaal remain font In mem. ear. ceeec oebb.bal. el
(an. In OPOoltiel Ceo sonlsul ne suer scale. Pea" aelicaeela aelbaalt in
"el.' ace flout ad: Am obanut de u satin sa fa lea (mare legate el proteste din par- cy &nor contra sl aceeta
role; interpreted ea unii ant centre- neral al tut Credit Lyonnais", de
cem un non traseu de frontlera 0 co- tea morale.
MOSCOVA sl ea Increderea eel& forte el pane,
matt roman (apt) Vrem o lanai dm- table Meta se va aerie de eldest M- RaParrel cold aprobat vrin ridge. lori o dau great-Me indircinarei ce Famelen, Insarninat de semi la
D. P. BABES dl dare
Mee Deem emiterea de charicate duct
valorile dela Moscava, drive ce :tre-
proectalul dr la vat.
Legen
st e voting
(eel
mat la vat In total cu bile Tin 51 se
centralizare, dar autonomle. nu (alai
et el toleranta :nasal
blindetea noastrt guvarnamentel, nc
cru;
sarb
dadmoo{ or, dedg, l
va cerceia arblvele, m frne de mle.
renistermui
rorrang clin Banat si se boon-
Settee
atom-
Mite/.
-art
Vineri ora 8 a. m. 6,1)66 6Br6sCfil.176176-15,6i6
Londra al Avenoi inspector financier
sse6 nti,dui cc! 66c6contrns ian .616 p6en v: derrifipmenfirwt .6d6.c

gentle personal rompromit meaner. plod dela 25. Minfsterul de flnang

--
inseamal sl5bicien. Vom menace ea
acle e lue in considerere. se voteaza TPATATUL C11 UNGAR. m de Mate drepterrila
artimiele o &scene.
Leg, purl 'a vat cv bile e adreist
eacieeld salubrI reel", cc. aelles
Se fa in &scree gage] cu Ungar!, Prineille de la AlbmIuna el elevate
D. AVRAM INBROANE eiteste e de- nanorifetior din treat, dat tte,Ount
Celace eves en e el nu au Mat
tote math ca 54 nu ramina satiate Viata Artistica met emeiente. remind in eph tur- te du 5.75 la eta. Acemitti else,
romanesti &near, de greet.
TRATATI1L DE' PACE CI1 dlaralle In atimete perlamenner. im !natant sa nI se !Mina alte candle. Rasenzind oblectivnilar ridtate de TEATRO litatea lea agent de seen Mandell ate. Eal
GERMANIA elm?. Me cam se mare& ea mg Oa end. avem SI seatimeatal nt Carta ua a. Mania d. Take lonesca, Situae ca. a FULGULESCU-R.-Vgicea area te natural de a se Beetles us avanti1
D.
earn Canteringi de pace, Batley] a a meatier ceracterul statulul nostru. SPECTAGOLELE ZELEI :mantel. ce se fee negustarilor VAL baniler vArsan
mtervenft pe langa earernele allate, ca
D. RADULESCU-PUTNA citeste Ta- to, rapt m. mmit tiornalar, Ley Revealed la teetotal co Ungarla, amooil aa prod, roma,ii PARCUL OTETELESANU: Sofia ce ui react ee presedIntele centime banii vegan tn Pearl,
portal penint realmea pled cu Ger- MI, el Salter. Orator& melee asupra greetti- sunt feriae. ceara in Parlament drmtate peer AfiMielt: pr:613:ad61130de 5 la eutli va
imctrtlrau Banatugi a'a autet ee. Mr ye care le name& Atalanta, lltr. mneecondamati
sca
sa le darn at
mania, age, do urgod cm:demean la
nn ARR4A CARABUS Alte la rand?.
D. MANTIC In merle pan-
!ULM zeta dealt deer erne& informalle mad spared ca nu ear semna pace. eel. Despre cazui dela 131,15,1., GRADINA ASTORIA r Pup".
ne nafeale citeete o declare!e pen a ConferIntei de Veda MinturnInd ea Pe urral au cere o scrisnare de la d_ga wan eh me a amend, GRADI1JA BLANDUZIEL: Jim.? ran OIRrnAMDM,ESerCUe -cMontittelIT allItaars itnkilarrecel Inmer117Toolotiodtiu 4delpuaTtat
care aprobt (eagle cu Germania. ca- m Melva Strbl-
Canaille Maculoaset
Suprem, el arsenate se var 'Diligent faced dacl el se co face conform Igliduea.
re accelerate einteiknell Se late. rl'aer 7cutihrailn-ale'fa'aroyetS eIllbmerarea tastie- medic, la dare midle nee& ay Ms- Meal creme.
alegeri mail le TEATRUL ALHAMBRA o Menace, Imp. dcekeuriAnfinefifincourm_fieuelObbudnoebi 6-leive,ttrldel
mewed la dedzielle Mee min tratet r.% socotim ct, se face o greed tee Purls ca an se vor aytee modifIca oe Bowe deutod aimear, 4. T, de varlettli e
care tied st statement In Europa o car:du-se acute IntegrItatea romances- cat in detrimental Ungariel. Era us gou, aeig al el do se var desimii a_
urea ordine {Mat) pe cele mat libere el a Banathlui. elCPe. ....de rl clegaat cil gr5 came, Ian despre State mid, teed Aflam at rt. N. Soreanu Intend an ministru ca Mande se va face res Waldo pe e A21, lib.% de orice impoift
pled, den:omega Asteetm cii sl Sale e Algal vat afieie Uotanc, scat delabira. b.' Pa- a fee gaiarea d-sate iv commie EXCCrep,r pecterea stridg a dIspazilianilor de by orice ear
Tratatul trebee sa stoma etentle indrema emeasta nedreptate nelust1fi- Te bine ca tratati? va fi vatat de adm Sava,. y Jugo-Seia, intre Gregg
.tmg tratate incbeiute Cello-
bnydoureeieno nctorsririouovsrdcntelcaltadnutnduri "'del: mal lou ylllt fl calcula complicate d
celortalle payeare astara natonnis. catg, decant ca. voteezt. contra fea- care, aid nu ,exIstä eel un motiv ca uf Serbia 'Prcal:Ve'eg,1,,I; aig:Icaltnh:1,1:rlytela al Sfamlui Neer/stores.
mule al meet pe care o vor gme ture et, Unguent. (Apl.). el nu fie votat. Samna Rotated e de asa natant,
trul din Timieoara. D. CASSERT-Chninan mall o aerie
In Mar, ferease de ImperisdImul D. LASCU (part. nat.) Se alma de S'au exprimat dared si amen- tn cat nol trebule el fim fit manse !r- Cum ?Mane aged 00 large spri - de sadevenirrl de ime fad nmistorie
\lee la Certain] e ia act cu mars sans.
are Me le tying Termlnand, arm
Raul.$1 camel creesta el prm re-
yAea metier co Germania. Relat-
Menem de vest pe care o
natant de pen cn Lean.
expeere a dfamatiallor urmafe cu
slablieste
Hand o
te. Le {Mete.. insa cv putem dIscura glee! eu statele
alcI.
egg
Afirm ci gr
earl ne mconIoara, a-
&et si peen realitatea arc corn a
ar II poet fl lt (Avlauze).
jg promis de dornnfile lar
director& Testrulul Paternal? factia de deelaralia d-lui preeedinte Franta na ,

es va proetsi, reluandu-ei calee el fl. mfielul con hentiel tin 1916, cure e Pre allele. In nici go caz inst. eam pen Dug Elvira Popes, s'a Meru ht PIIII-ntilltStro tOOtO a ees t ea mar Mee-
Prone& e loot In consIdentre, du- MM. D-sa age, repetaale in La ta, 'teed.,
reaset. (ad.) cedat Taabona nostru. ReemIntegle e. every great Trse. PS care se trece la &mute pe mete,
negustorlior deepen
D AL 1717MAREANU (saclarien ei- venlmentele de la Cantering, de Pace, In Maramurea, hoed ye care II e- La art 1 d. DR. LASCU attune ad Glu" de Richman.
teste o deelaratie in numele °stalely: necesitatee de a semna tratatul eu vent e analog cu aeel eerut dln trata- Inexact ca debut de Mitre ne gra-
t*
Companla Bulandra a genital roe-
socialist care ,,ny waste vane refl. Uremia si reneger,. trupelor Tama, tui dela 1916. Hearn s'a schanbat nt& $1 la Nori de Mures; in ce peve-
titlile diesel Fete
ou d-ra Marlette
area nfel until tree". pe lea Clemenceau. Ia Apus de Stahel Metaled. Am el.
Ste frontiera din Maramures, mmanda-
eafi."fil0"inioasra aar _.._. ,,, ,,..... Prange In extreme Orient. ItItIttio
Pasaelyi din declaratte care see Face o emmere Iciadca a pander, gmanta cif aid voi real sd !reheat mental armatel a eerentat un prefect Rare.
MUZICA
d':;arb?':!'imirrn7r'I'lf
ea iOr70:7:OnA.:7.51";7lboLetti;4;;I''l':. -, t em nst Cihg:,:rei A:: b:::
el la ei
nu 4- --a4c0 dreotta mina- ear in cal SAM& eau
nat. anted cif crest eveniment 5a
stabiit in Ba- dotard gpla de frontlert pe care II merlins gi a-
Oratonl area ca dad am fl aye coma, adlea sa Rombla Mare nu-si are
'a 1

oblecrsIti 17a
serta1:111

alciveraitet
eltatiMel ranvoadt protestarl dIn par. avem legatort cu Bu- Vinerl, 27 August, la Astarte, se aa decretatt dut paris, proemul pe nee de rem
tea malorittiel. Intample duet pacee dela Genie. o eta ended la Pula atund am fl covina. In ce priveste granita din lama Detective' Deana debate d-rei efeatee el to pro:indite algae.
D, PESTEANU (zuvememental). In InMeer granitei de nerd-vest. a fast mai bine mien Ortansa Tudereg. - D. Presed.nte rtspunde ct allele tre lal_era,"ort._. ,ciarl_iiii,_ ... a anei ent-
Clabet, ed aroma am putea avea o gra.
excelente dinpnetir, amenfata cu httela ratorni face e creed a teatime! din- In beagle Maramuresube am cant nitt mai bunt. Teatong,
spent, cg nu LITERATURA ente a templet suvernyl in Senat In Za...747:: .11...edllabgo:
pe saciatistil e tria net ta Meal sal de tre Arad-OradeaMare-Carel.
lost -stabile MTN si se tint seamil de
care a de
ciel
acard
asap.
cu reprerentanta
unneloarefor
Cehoslova-
punde
tree
sk incbeem peces on lingerie aceasta peeing e ne cominict ea
In alma bed Secrembric va m- ministrul Mandl d. Trento-Iasi, ea_
deputed eavemenentalL sub lailea nol sil le imp,
Matinee de caO, fered Inge aceste 0 O comisie met aerate teete- nem pacea. alistiler, emo redder sdatdmdoald Fastrata
D. TAKE IONESCU. mlninse de
ester.: SI ea crest peel s'e 15.6 erase. Celesta de delimitate care a r. granItei ; 2) yam exploata Prolectul de ratflidam u pus la vot
eBibtloteca COOL.' di a Medea%
sub madame.. d-loi AL Terriman cl
earaspaoranspalnligharagedsinalria 'Senile-Ma-
Ira el meat decret-lege va ti aplinat

-
remarcean ere amine democrat-4ra lucre la Budayesta, a favorizat Im preuna calea feral! ye Tisa ; 3) 0 co-. au bile al e aeloptat cu 130 penny sward '701 Flor:too I:: II
o to ciut lao I, LIWi n :noekodt e
mIsie met va studia an realm vt.- contra. el 24 co erolaborarca calar mai de Mea
ma
met rare nu recenemste peel el cede- Once. gi be Bagarabia imodial ee deceetul.
note erentri: carl atuncl and e men, Oratore stet el Unearla n'a res mal care sa inlesneasca eon,- surd:Ma loge asupra chtriilor va fi ratilleat lceecrusitea: dCl.euleciim edbinia.:::gbqviestek
MONEDA DIVIZIONARA Camerae Lean:item
Meal
sum
de
de ellestle cetera-It sunt stiles untte Meat de tee in ceertee pn mlet a amulatlei. Se le In considerate preemie de le-
veste rearmed efectivnlul tartar si io ce prIveute granite du [Mean., ge peer, beterea euvantul
D. GOIROFIGHIU Nand
Irr ceeace pelveste desnintaree twine el. ministru Inmates int0 d-lui Las,. am% 'a 20 si 50 bani el se vateaza.
de moneda
O NESERII venit bee!'..li eldara Scall l'a Soda Otla
rnulturneste Manor, can au
MN mew ca dederatille d-lot Me- din tree unghiurile Ore cu
Mate eei ct 'Teem.' la briscolö.
mo, A reyve mhe r, lor de tell& Asn emit a ATOInte at, sponged cd beam] actual al granitd ! SedIntt ve ridiel la oree L Asta- greeting Maimed, pent, me ape- gym
at:reeved de nel eri tan mermen va fl realm& deoereen e ImpostbiL
.

Inteedbaltatil tretatert dela Versail- searg a Mae mal molt Ca art clad se set- re dreporrile gi denial di tn arm
les note et ramOna neutral si al
1r 'MD
de Olt era in anal trecut. Inahend ore te o malt nevoe de meserlagi price- audienlei avute la d, pricaministru,
dogma rebrarea relatillor au Omer
va finale st restabileeset repartee
morale Inter nai e Germania.
ed.
st se
renal gyvernal at alba Mit re
stelleasell greelle care
gure tars in Mitar e sa se reap,*
an- Si IV U '1U run erentrolul miter se va fare In acord
glal avantagleasa deck Indeleted- si In estate% One dolegat al Sta-
rea agrIcolt, meserla °feet Mel apt- ted Regent/manse e co acest mod 26 August 1920
Deanna re eat el in taate grin. herelrile {ragtagl de twee.
Oder
SedInta dela ae6 August 1920 cabli lafinig diletiorg et va bereta greselile cannon In ou Melee
sachet:HI se ridica Impotriva tarlior D AMOS Flan/C11. Pace ton Sedinia se deseidde 1M area 9 sub vandal soma, to irooa State Intelegand iremtante goate- ea rnai mare pane din neexperienta
elate al antra Germinia. cure a
vomit eternal. D. Take lines" aorta
al trecutului
graaite ro, Uagarla e deseopenta Pe
meet,
el angel al prefedin)ia d-lui
St Meitani. u lost moditiot,
e
de meserli, a face al lime marl ay nor d-ni controlori.
Drell men mull dealt crate pentru ele: cheltuegte zed at La myna se mama. o melee
Pe Veneer ministerial& d. Garofild, ta la Camerd
tot heel el Steaua 60W-6000.
ye racialist, ca In Anima neldrolitate1
ay Met Minna, m car, mod" La La sigma, dent o dederatie In nu
mee botelteralar, a maramyrigenner a
"""°'
Argete"co' Grooracos, Teca
elad.
aprobase Senate.
Gene votarea tenet,
D.
reilloane prin earn negustonmea se declarg.
In aces1 scop funetatterna gediale gantlet% e face apel la tot ce este
ION MADURA. Spme ca legea de meselli Carol 1" din cgtunul Pen negostor In acme& gag sa lupte eu
y aruao..,liber
Ora In dosarela panther. So obianultale forraalitati, :

(Sod:anti matinee/a st cm ca do- <emery, ere spittle cif ye Yea in- La sumar ia euvettill preen A- 7alil doele Carol II, bargee Get:ea-Bud. np6u6therifi, el.fite.,.pteunitfirly libertatea dog-
me sg fte ergs tn ("marl image: a verge Meer. Uneeria. (aril °M5 . eisptmde und need add= se-
le face davadd daellrll. Sedinte ve nogg la reel, 12,30, D-sa ispane ea vote <la arl nen lot nd de Mate plelle satiate din tam. - -...-- ----- ----- Generale .....
, 2010-210
7,,ladalliatCpeeneed-011
Continnand, d. Take Imesco, adace Azl la mete AM eed att. tare a lost alsolvit Morgan..c tolado, C'Adnoonlindla"r ploe In &crest& Knelt se prime, tuned!,
yedlnia de la r 6 aueust .920 dela plata sumel de lei 5781 pe care
o liSterettee assume Senalumi,
lade oodaddaaret et ma
daaidolootadi al co ox eevi intent la sectia mecaniel, m
brand clasele prImare terminate, era-
SindicalistH francei .. :set
Seder se desnite la orele 10 stub La redeseidere, A Lales, iii at- a Mat regulamentar, fiindel, Sena ec
Mee Mamma de declaratle min dare WI nu era In Tinem el pro- aile"
rerte cc.
,odo,
to,
la tea 14 DI 16 ant Accuse seAall emu
pineal Mire teate stele
de meserli
main
- . -
breedentie ddy.1 D Ramfirese. Imam contra acestni (apt
aate
die".
Lyon, 25. Prose frannerca 'Name, 52 510
Da fail teem.
Oreceann, O. Ooga.
Take Cones,.

O. P BALAN.- Car amanita la se ante


O. protesteart Innotriva
D. L MANIU lei enema remmom
sa pentru beta&
hyaena&
palatal cart aer
D. TANASESCU
municarile
se aprobli.
sa tie
era/ ca Mate no-
Agate la unna et
'
Legea filed past la rot este

D. GENERAL VALEANU eere in- alto avantage ca


adM
, cam
va
Merl
Madura.
eleelor
CI primeste
sal gratuit: locoing tall cu satisfactia ca anticipant
Pat de fier ce calf, el peme de pee. lar- ai emulator sandioallste (ranee. au
fall examen. Phou avut de cured omen/nee sa se pro-
pall e

.
09,1rd,
. Romance...
de Stool
..... e 651-re 655
141 -146
680- h913
mural de act pentra at erl desi am es cantribult la intrarea lo elemi. anm plaand rnMeara mrtuuttel, limfipeendter6Inaincdrntrfiefil bo01.7vida 4,6606-letirol: 1221,00:12310120
OftDINEA SO.= tervertirea ordind de af. Se Pane In tad sfert din cat costa meat at
rei cervinte. d presedinte tre rebe ti generaliler, acei cart au etlut ea pe
dat relate. D-sa abyzesra de pre- conduct grmatele la victorte. LEGEA PA5UNELOR CONONALS &meant yrolectul de glue Neu la-
filagree eel case Menem ye ling& 75 Id lunar, plata trimestriala, el a. Merebelm, serfe rime Weis, bone el acerb.
ceostil platt numai In penal 2 anl. lac 'lame este o
1,Mile sate Of prover, mereu scanda. D-sa mane el frontiera adrullg cta D. reporter dl &tire eapunerei de c.
In &tea 2 anl II se It el Minorca re are rozaltate 1nel melt mat sa
mIlitansta ea. ten. Ponies.
k .1 70"*. 12 "
Mal
die cuvintul. (Preledintele a team
lingerie no elate rtmIne sf ea trcbue motive a leget modn'inall de /Ca-
-PRESERINTELE.- Denraubs, Iti el, inotificel in fameree romanllor (aria mera.
Protesteazg Mtwaranu reenact din
La &area gmerall pa la abate grate, ded total amine, plus et ai poelloare
In diem/tie generate. itt curing? d. cluagela COANDA. Oporala programul practic cl tame, in meca- lui. Se peg
ea acetoa ale eapitalimbly
comindsmul rus ea
. Come e Indestee 600- 650
, Vince,
Comerglai CrMva
530- 540 .....
oudadtrod, loteAd. D Balm tat iwoo Maramures cu Cehoslovacia. Oratorur Paul Bator. D-Sa fam o deelarans- auaa, image, Peal you our brie
vent
ale/ este superlor: sIngura wait ete age o and meet. Dar cede ce se.
f, roreTramvey Cam.. ,28 0-2900
seen tribunal. dedart in numele paraded national. ecu tn sense guvernul prezentand ooa afte addiisil meserii care are cursue awcanIce a- idealise franeezi refazt de a admL BiakPenal Mane
Sedinta e... susrendell ci va eta pellet reallzerea Inte- acmes. lege Camera, a's resitem patite. Duran, curse:Mier este meal de te este, de a Yi eonstrane sa. adopt. Lee rem/Mesa . . . 120 -1-50
l:tea dads dedure, oetiate se redeem grail M Ideate& age cum s'a begirt' tat covantul emend din ears mama ?ego pentru infilaterea Se pane in disc:sauna. meet de 4 anl, nu 5 ant ca lo Mole, vederne comunismatri din Masco- Nerd. Rae
ellade. D. D. ?Meleesos lei mamma la Alba-Mlia. Prefesteazd brootram aceasta nu va mai participa del la de aaioalia aeriada mod service Doritorit, eel din eproplere, se vor va, Pierce tera are obleeintile 5. R. D 3'1.0'0-n 0OM
clauzel a:Meridieun din gate. can diseele nici la votarea eesam legi prezenta personal e ImeMat, cei de ae ei, starea opPrittil. 10101 de a tn. teatime Berne . ,
Mae re fatally
TRATATI31. CV UNGABLA atteg nareemn severannatee noastra ci Ian{ textul declaranel d-lui Bub,:
D. GASPARD MUTH. reprerentant sent suptratoare. Icc ce ne priveste, D-lor Senatori, dupe cum made.
&ad ,
lau deviate in &scalene genera- Parte vor
Niador vkiadaa.
egad tree-tee bartle
in plic recomendat, a tolege transform/arm/ societatilor. Bed
mArci peaty sevismal ars dram maxim. Design-
Crete? Terele
Cons Lac,
1550-1570
la50-11

al evabllor din Banat. protesteeza Im- mu, d. Mania. vein remecta drepto. Maas accent. a irlazurilor a rave- Legea pe artgoIe al la total Mad
admieil
Mires &melange &struggle...
1)-nfi Morrbeirn Bartell reed et
Indust' eel melee Bah, 4000-3°-5101
potriva le/angel arbitrate a Berate rile minoritelor cum s'a decn ra nit la Renal oarecare modificari bid ioda sindiralimnal trobue se. age o alta
I/ln caves eceasta, situate e Ailta-lylia, der peste ele nu yam trace 1141.1e6 iunfiseerouertiLe 6C6amn{qe!s.fifi666 Pentru acerdarna eel pensii ate:yem meforili do-a inleloge opera de cons. Serb. financier Rural a/. 94 a94.51
arnica el merenerea eke e met., a- SI nu yam acorda autonalee local.,
annintatd. Cere dela guvemyl Ram- cum a cemt d. Muth (styli Automata caajoritätii camerei fag de
Mel sit feel tot ce e posibil venire ca le-ar erica st for el nova (mat
dintal a ;;;;cI gr
,,?..11111712 Itrelm601a6e0rigares.
mrrunl Proit
.rt m de chstributia a beitim
ealertiv e social. Tacrearii Man- : Itr.o. a. 0910 -911°1
deal au Mattel prea mete dela spi.
Totontalul st fie relearn. la Banat
ea omage idel oore eameenve
Oratorul face o nee de observationl
asuara unor &Reclean] financierv,
aleidloetra'eaerioTalloroodt: fruippdealtdelldro 0ulamdrutia geenaLig ia caviled pre-
ens& sesiune-- n'a fast dispute& aryl Georeescariniem tame cure ca cazup la Casin Miele revolutionary, ea Mt fie pen- Matey:
Md. Com
. . . 0i,
Ex..
72
--
In de la tprobareee peen st se ad,/ ar tru bolaevism. 44. 73 71
loan venire en:Irian sedintele carnerei 54/: 88 90
"ea el eellt het's' de leulat el 00' Den oumand mare de mewl, al actele pentru laminate Senatyle am- Aducam canoeing acelor ce au Ob4
D. SECELEA dederg In suede tOo ar treel sit fie inftturate, rebind lus- Com. Loa a
ce pimento peen. bet
ram-Mere, el nu Se pone bucura te- Tgagg mere! st Intervina on coalaieedlillaael la"odedra.abedaderhaCcarriaael, llb..... braD. persaane
de tratat de oarece e demitrat in dove
et Proteanil emerge haggle. ea- cede Mee.
Ungarla sa fie dezannet.,
cum Pe' ge, n'a putut vorbi dealt one, me- ye gmeralului Grieres, are numai nor Ctisloti pe Monad Mantstirem
.,.. deed cared Inehiderea diseutiei. 300 lei ear. e <ere votarea adestm (aste, Mt
avut
general Valeanu see cl vain- maxima fondeal monarnentului ?ma-
yenta a cabmen pentru

ten
Mare scandal
prilejul anti ..razzii"
Lune aCe:n.
tic 1913
dt 713 T1%;
'8
: on
el
re a crelat a elate omelet.. Imo-
&Mt men Mamma,
Terabal
D. N D. cocaN amend. cl cli.' 'led" are "'tent.'
e penny MI cl W."'
eeeeala ea."- Q astfel de procedure, inteo rhea-

cheleotleoele.-1" Mai elertietar aratiment de corecii- neemitate.


Imi ca sa-1 me in Motor.
referee treaty,. nee asa de irapertantl Amnesia eel Pus la vot medal este admis tn pl mal ales datorita neneradril ce
u-
tad arum unele
eat nu ni
liste
ea abate asupra sandal distrugan-
triMia
de subscriptie
-
arrateenon" reostievateler abeit
pe ogee& autolitiltilar
T40 :
Impa nalrei 1919 Pa, ea cep. 84.- 84.24
male d-lui ministry de esteem di ea- Ifile. se rot at
rel..
celn mtaa mc.." Moline In discontle noastre parla- dae-se de facende rediadeirea gi Cs ocazia razaiel epee& arcane
cialistil au eve it atItudine &gel og legere el Dade. mentare. COMUNICARI an mime. de ease, Mager.a si des- mere prostituatele din Cannel, a Valute
D. DUILIU ZAMF1RESCU reeict
..
Germania, e exacta Citeezl cant De ace., canalderand smell pro- D. General VALEANU demote proec velirea monumentalui proectat se so maid Aries. de mammal napoleon . . 150 --160
socialise, dln frusta, Seigle el e..,ele m/use de di Mania ca aricire m ream din panea majoriteri Came- la, da lege Pee. eliberarea dultabatt- Met gi din eat acne?. sa arestme mai multe din
voit- . . . . . . ir7 -108
Rosin ohlar. Cat prey, pe moialma. meramareg, unde. ware oratoreL ae Mi 0 a guvernalui ea total samavol, Mr pentru tithele vaiorior elate la Rugam stemitor pe aeet ce au
ele ce se Lem 79 -80
OM, lau _Pence".
-- I?
eareneaue
tit Tamara o mare parte dintre el en em ate o egolatt. D. Veda. nice-, nai, opeatue ua,moistd. din te de acbarrIptie din partea acesmi Ageatii au fast Mel ameati (able . . 68 70
ion Imerive Cminaniei DM pacea eam engneee &Mete, au e fleet see, same ea ordegij team ape- Masg.va. Se cere urgenta e se adraig. comae Mt le tepee. cal me -Preece," de mosarie ai acestor de
e Omens . 18
dela Versalltes socreastii s'au declarat a resem. mtg.. esartra greeitmer muesli do, carayodi droteoyaga RECUNOASTERI ?Amin plea. la data de 1 lanerie met plerele, Catt eau opus area,. Ire Olomane . 35
innetrIva entente! Caeca a vet st maramareme Elea venit fa et- mere amatel procodgri declaram 1921. Impreand ea same coleeiel. Consurnatorii din eafenea, Lerline . a 150 -160
la a ea da con- cum me locrurily, ear jet,peeled
vern. ageism oIt A Chao POP Ma- rd, ron yam mai Ina pane old la die. Se mme vot rectmeasterea ca, en- Fr freaceri -310
hornet bar sistemel capitalist, Celor 6inevolt , 35
In pricing Metre, e,,,,ado. ado. so obligate de a rem, tree e
De r g niel M votarea medal legi de-
id
.
&ten
&rectorul
roman, a d-lui Victor
mere Teatrelor.
tithe ce
curse pea In prezent euntdm totteena, part, femeilor, ier eapro. to Fr elvetreal. ) 71/, - 8
noel desfide ministry.' de entente care nol am ffficut-o pen elope. Nu al
Proectul out oadm'oav mgernitate cil acest made se Ogee. In pose- gee,"
pretend de levilimarealt, Itallene . . a . 25
-
n 580
et etseasel in &melee Cifintber do not straiten rlsonmellorf de acesf fart. merg, suntem conengi ea eu toate audit sia SUOlei trimise totodata le adu. au ensnarer ode, tree
ai ta.
Qatari. 38 42
protege meal el mammy! Veda, care Isi luase en strtduintele neastre entre a educe m ata
eem vii manned. S'a respans vi se, &Moen Met inn, ocean &Masan
D. TR LAIMU din teem pm- repetate randuri acest angalarnent (a- COO7 imbunktatri acestel legh var ra- CffESTORULUI BOTEZ parat de primes{ banner. au mimes prereetului a delegallo
Hue liberal gene ca Meal e ye plauze. mine sadaraice, ca sl le prima May a
report, BATAR1E dl cetire ra- Progedintole cranitetale, testae contra ingerintelor ee le pro- face
fitly de Marie pe care ra Mscris Ora RASPUNSUL 1110PBTRULUI.D0 te. caul angst nu s'a tInut seemt de pollee peen desarcarea mamma Preot, GIL Mama &Meta de moraveri tn exerearea TELEFON
neratia EXTERNE obiectimde m de amendamentele IA. alui attestor Bogs-Cave.
D. TAKE IONESCU, ministry de ex- me de aol. (Aplarme la meditate).
Seeretar Invettor,
C. Belau
nattier lor emcee.
Prefectul, natural, La trimes
Irectia 110VI
D. pregedinte suspendi grading Pen- D. Flores, dln Trialoritate sl preen la 5enit.eln alaaaelop 6,67
tru Mel minute. terne o Melee de a raspunde ego- D. TOMA RADULESCU luand cu. Alexe din minetate Intreabl PO plimbara.
II 41.4
._memet,,_emenenennermerene
FulTa aDkIthRULUI" (36) Paste Pagarn ear di, QV se palm. ..Am greet$1 eu din verbal raspery earl sar pumlnasulta carmat Polly sau eu consiterta. Plea decl la tan plregaton 51 Inca ammo dt
se dea

Ci ne choulT
sea bolta weasel trebuia st. reu. se imperturbabil Petre Voss. zicea Emll Pop, to rile in sir nu-
Pograu. marl. Din Priem mea dol every
teasel. Rectmoso In me ace a pe a g mat dame aa
In timed acesta Pane Voss suna van ste to pagelrfe pe vet. $
In cele din arm. adore floatorul de documente Emil Pavel? Dec) u cm. sa fa, o a:triune,
temnicerulul cent sal duel la &- aeurn magenta nand ell pace; me
Jim Slockes primi a &ma e tele- se adresa Dodd Men de tablet. Ian- la ene, else el rector, degarece nee ad
st-I advel nnediat o Mr- ales neptea, Mad Mau culeat em
gram pa dare o Viennese Dodd darmului temnicentle e se Moped cu Dodd la turbine. gur, par
Ea seance : SPer SA SOSeSe Cal OM Dar acesg le ear ne Mardi ca cancelarle. ,non, seal teranleerul laantat, re, lend,ca.au1m1-raada co market la
.« so IXn. DO
Mee poste patru sib/Petro ea bona Pul ea calf. $1 netarubt II veyea grey Marto& Mead Map& la Konrad- apiloandu-1 de brat. acela vreau sl
Co on aer Manama Petre Voss tre- doi nevinovan neturisese,
ca eel
Roman de EWALD GERHARD SEELIGER relienelor, care se ea
dela motet. st rispunda la intrebare, in Mel si. swaldau, log ce Dodd le reseal sa fie {m e liber-
S'a stare I gem Stockes, Mewl aureate. cheat:Ole, Merger Mae in eat& fir- 00 pragol canceler-lei. tate.
el eu gerund:1i tr./entree oe scaun. A- Am ye e Emil pore! ese deo- md Stockes et Varied., la
te Mt& I stead. direetorul si Inainte, being !II soli directorel
et&
Meat cane
Dadi d-ta
er ? seat ea
plerelet
leafl-
male,
6Atandl, negresit, dispense el Ca-
rded. Am pemput.
Poi rupee telegrama In mid It:Miele daft disc.] pe care almeal cal bt- De ace. Mat metes? betel el Mai greet
ea teenager:a care iesi eu candelal meat pe beetle.
trebase, Mr milelti maroon aprobarl pe director.
la an soma al lui oi se peel he fag Val, donando director, sustana
to lest Irtfl c.oso dating. st Unde sa fie Pee 1 Magi& ea des- ad mortar,.
died A dom zi, De& au =noel sti II Si el is Me dirt tame. Aproape I rtspuns4 meta. Gtsesc arm. Vasamea era, Petro Voss, Improurandrool Miele
mt las pang nu-1 gasese" beagle inset( de &rectum,. se ;mated la Afirmaenea aceasta
,

it veal dire. eu ac de mgr. lid pool ea Mee- segti. Dai &men! Nu te numegn sl dead orbit pegto cap la mad Ire-
Cred Mar di ar st al mal molt Las' ca se anunta el I ilea el. Pere Voss. toe ordin Kr00 Pane) r" Jnomnoavestry green Prea
mine ! rdspunse el Met
a tomaul du ne neasteptate. risegte in mind, am ut deu
come dealt
Mc
Creel et aturmi ciao ve fi In emirate, Camel ye mesh oarneni? I tare- Pete sal Puie ia fiat&
No l raspanse Pee Voss, pieces, sever. Cu rea
mid mare bed man-
SI se sad&
mee 1
Ramat co domain are sa no dea de see: Rtbdare Pe ma ezes e.
Smear() I
Voss. Ai sa martertsectl in stage clne
se el/t1 el la
Aita sM facet ! eve Dodd et to.SI canal Pe pleat. Mg numesc ta. nMm at pot roan Ye
tarter, new slant lass din .01, Mne; me'
Ea inset p0 a to eall ;Id Manse Dodd nu se gape
Iml.pare Mu! Meese Petre Voss eta c o mill melee de am on sacs Mueller."
Ma, do,
mire ! 11 amenintit di- on eat aai gem,.
11
In America, cl Oe nemleste. No intent poloneste. Orarn almg de mintarlet I teem. Inalvte de toate, inceima sa Often SA no miA load
mane de care el 1s, Opt Mize. Dodd ill mu, buzele ah repel a- se Petre Vass rectorul
de melt et Pere sl{
Pied& la Konradsweldatt. lodul de naM
tere al lei Emli Pop, Trebuia st- poi intrebarea pe swage.
co hcapatanare. ante a ascuns milleme.e Dar de unde, damnale Director 1 In auntyalma de ram Nu pat rut ame."
de image], naeo"
Recunoscuse
eSral to ! strigt die,torul rose ca Las' pe nanel stria director& Do- se jell Pee Voss
oblIge partida
la ea. )ngfindur.t.
erne]
inapolg la hotel.
se
Mal renunti ela, pe Pane Voss co maim, mal
Peternice. Gratle Made sale Moll
Jingle I afire Petre Voss, eon- racul de ratng Varbeste, ori pun C. tal aPac ca de re loc."
centrdedu-si toot1 et terea de combl- sei dea trei rile In sir meal panne e cal dau la gent".
" "ll edam. an&
aecente Mere Meal reva.
Nuei acarn de
minciani. Am Mee malt mai grave deal dfn
Asa ? Igo declare, emend con
Irbande e s neut.! Mega Polly sit Induplece pe Meal, diluent] gl mile Dumneelie notarul uncle am apt Sea condone' Dodd lainclu-s1 pa- pa constant& ea o simplg falsifier, genes meta Preferi el
Mel MR
landarmul din Konradswaldau al v,e
&Wade de gli fast eu coest, domntcielaedormoi itau pot WA II Imeedic ! replica !Ma st Pot OA banmi 51 fart Mr- damnalid pastor 5"
re de acg." 0
.Mai- facet I o pater a
prna de vreme
de loc tame
Aost
t
tee et prin ctur gl
bio te bum-
Dodd nu e
cu el la Strienau spre a-1 demasca ce
otul mateenelor.
Din Konradswaidau, Dodd tread o
din Konradswaleu al eammealtt e in- dam Petre Voss.
villitare taisirea MI. Oiler asit seart md pun
.Ce soul de alarguidie asg? se m sai taut Dace gaseso, am el In-
Be nu! stead acesta. Ea sunt cli- drest &Teetotal lui Dodd. troduc Medial o emery de deader.
Carat milloanoICT tenet sit- randu-gi doe 1aP0155t cdt tc°'
Ai
rectatml.
nit I rosy:arm Petra Vasa
!melee de meedre. iOni pot st-i Ce
aDia Pam-Mr Ott I Maltese Pane vestree d.lut Pan,
deati

pen &amen, des n'e emit. Ca sI or telegramä foarte optimist. lei Jim Geed ca sit term yet deocamdall Apoi am at due grie sd vl se plgteas- Vass smerit Dad, le Ali ti Meat, Ira. Der ego ea{ tee grorsolaC eee.
sole ca recantl la ormarlre, Item Stitches El da ! face Pete Voss cu Interogatotul I rtspunse mesa MI.a. ce premial de 2000 dr Mae". easi fi ales fat lucruri mai manatee..
pirtes US le
nevoe sh Me In Europa. Ar 11 putut st Petre Voss inst era ens pe snob rent). Invatiltor e ells, tot ma enc. bee lanntro moment di te-am con- Direr/rut ma innate e Manse Me."
sh E domerd tenet, Ped
ne-o $1 see". el-si camped pentra o a mla el toca dia nid de cam I Else voter& Ir. oloS ye d-te aa nest En& Pavel nu diminte Ina, cu remelt&
MI
crs Afa catermant camel.antVar
oard pied de MN pant in mg oral
dar ai {1 alit Ogee pe wa- a fie neon, rlf nat. Ohrut Me
.Dar duct e amograt de mine l el-
{4 ea decree-One, mid opienunfe. De-d nu de,
facta
1Conrodswaldati avetr he Meteor s: eute odes Magi Etna Peer.
on elsen. Ar tree 00 se, a M. Diroctorel Oran{ adula
Dodd nu rtmase m_ I in Semen
erdandid Trento st evite rt a SP ?MIMI ann
ttling V" icrern ell nett an apf mant u
reAriarwO Prim Voss pe tin Te lame
°Treta anent:Final la Agemia de oubIicitate Carol Sehulaer & S. Berger, Ka anheorgevici 9. Etaial I. Girant responsabil DIMITRIE VA.SILLSBO

www.dacoromanica.ro