Sunteți pe pagina 1din 3

Test inițial de limba și literatura română

Clasa a VI-a

Citește următorul fragment:

Iarbă
“Iunie este Cresc ale ierbii
Verde poveste. Fire albastre
Iureș sporeşte. Pân' la-nălţimea
Iarba mai creşte. Inimii noastre.

Ziua a şasea, Asta-i măsura,


Sâmbăta ierbii. Pune natura
Creşte mătasea, Luncilor margini,
N-o calcă cerbii. Lege-n paragini.
Vin curcubeie
Rouă să beie,
Seva vieţii
Şi-a dimineţii.[...]”
(Lucian Blaga, Iarbă)

1. Transcrie din text două secvențe care conțin însușiri ale ierbii, pe care le vei preciza. ( 6 puncte)
2. Explică,în cinci-șase rânduri, semnificația strofei a patra.(10 puncte)
3. Scrie cinci replici dintr-un dialog imaginar între curcubeu și dimineață. (10 puncte)
4. Propune căte un sinonim pentru următoarele cuvinte: sporește,poveste,margini. (6 puncte)
5. Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvăntului iarbă. (6 puncte)
6. Extrage din text :
a. un subiect exprimat prin substantiv;
b. un predicat nominal;
c. un complement exprimat prin pronume. ( 6 puncte)

7. Scrie două trăsături ale genului liric, identificate în textul propus. (6 puncte)
8. Redactează o compunere de 20 de rânduri despre povestea ierbii. ( 40 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu