Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. crt.

Domeniul / Denumire program de formare profesională pentru adulţi Cost cu toate


taxele
1 Administrator de reţea de calculatoare 890 lei
2 Administrator imobile 1110 lei
3 Agent comercial 890 lei
4 Agent de curăţenie şi mijloace de transport 670 lei
5 Agent de securitate 560 lei
6 Agent ghid-turism 1660 lei
7 Agent vânzări 560 lei
8 Asfaltator 670 lei
9 Asistent manager 890 lei
9 Asistent maternal 890 lei
10 Asistent personal al persoanei cu handicap grav 560 lei
11 Baby - sitter 670 lei
12 Barman 890 lei
13 Betonist 560 lei
14 Brutar 670 lei
15 Brutar, preparator produse fainoase 780 lei
16 Bucătar 890 lei
17 Cablaje auto 670 lei
18 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 1110lei
18 Cameristă 670 lei
19 Coafor canin 2000 lei
20 Cofetar 670 lei
21 Cofetar - patiser 890 lei
22 Competenţe comune – Competenţe antreprenoriale 1110 lei
23 Competenţe comune – Competenţe informatice 395 lei
24 Competenţe comune – Comunicare în limba engleză 780 lei
25 Competenţe comune – Comunicare în limba germană 780 lei
26 Competenţe comune – Comunicare în limba italiană 780 lei
27 Confecţioner asamblor articole din textile 670 lei
28 Confecţioner cablaje auto 670 lei
29 Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 890 lei
30 Consilier orientare privind cariera 980 lei
31 Consilier pentru dezvoltare personală 780 lei
32 Consilier vocaţional 670 lei
33 Contabil 1000 lei
34 Cosmetician 1000 lei
35 Designer pagini web (studii medii) 725 lei
36 Dulgher timplar parchetar 890 lei
37 Educator puericultor 890 lei
38 Educator specializat 670 lei
39 Electrician auto 890 lei
40 Electrician constructor 890 lei
41 Electrician nave 890 lei
42 Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 890 lei
43 Evaluator de competente profesionale 670 lei
44 Evaluator de furnizori si programe de formare 670 lei
45 Evaluator proiecte 670 lei
46 Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 1000 lei
47 Expert achiziţii publice 1110 lei
49 Fasonator mecanic 670 lei
50 Fierar betonist montator prefabricate 890 lei
51 Florar decorator 670 lei
52 Fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 670 lei
53 Formator 780 lei
54 Fotograf 1300 lei
55 Frizer 560 lei
56 Frizer, coafor, manichiurist pedichiurist 890 lei
57 Imprimatori pe mătase, lemn şi textile 670 lei
58 Infirmieră 1000 lei
59 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 670 lei
60 Îngrijitoare bolnavi la domiciliu 670 lei
61 Inspector (referent) resurse umane 780 lei
62 Instalator apă canal 890 lei
63 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 890 lei
64 Izolator 890 lei
65 Jonctor fibra optica 900 lei
66 Lăcătuş construcţii metalice şi navale 890 lei
67 Laminator 780 lei
68 Lucrător finisor pentru construcţii 670 lei
69 Lucrător hotelier 890 lei
70 Lucrător în alimentaţie (5122.1.1) - bucătar 670 lei
71 Lucrător în alimentaţie (5123.1.1) - ospătar 670 lei
72 Lucrător în comerţ 560 lei
73 Lucrator in cresterea animalelor 670 lei
74 Lucrător în creşterea animalelor 670 lei
75 Lucrător în cultura plantelor 670 lei
76 Lucrător în structuri pentru construcţii 670 lei
77 Lucrător instalator pentru construcţii 670 lei
78 Lucrător pentru drumuri şi căi ferate 670 lei
79 Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc 890 lei
80 Lucrător social 890 lei
81 Macaragiu 890 lei
82 Măcelar 670 lei
83 Maistru instructor 670 lei
84 Manager îmbunătăţire procese 1110 lei
85 Manager proiect 1110 lei
86 Manichiurist pedichiurist 560 lei
87 Maseur 560 lei
88 Maşinist la maşini pentru terasamente 890 lei
89 Maşinist pod rulant 890 lei
90 Mecanic auto 890 lei
91 Montator pereţi şi plafoane din ghips carton 890 lei
92 Morar 670 lei
93 Mozaicar montator-placaje 890 lei
94 Operator calculator electronic şi reţele 560 lei
95 Operator confecţioner industrial 670 lei
96 Operator introducere, validare şi prelucrare date 560 lei
97 Operator introducere, validare şi prelucrare date 890 lei
98 Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri 670 lei
99 Ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie 890 lei
100 Patiser 670 lei
101 Pedagog de recuperare 780 lei
102 Peisagist floricultor 670 lei
103 pescar în ape interioare şi de coastă 560 lei
104 Recepţioner de hotel 890 lei
105 Recepţioner distribuitor 1000 lei
106 Responsabil de mediu 670 lei
107 Responsabil proces 780 lei
108 Secretar stenodactilograf operator birotică 1330 lei
109 Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca 890 lei
110 Stilist protezist de unghii 900 lei
111 Stivuitorist 670 lei
112 Sudor 890 lei
113 Sudor electric 670 lei
114 Supraveghetor de noapte servicii sociale 890 lei
115 Tamplar manual 670 lei
116 Tâmplar universal 890 lei
117 Tehnician asistenţă socială 890 lei
118 Tehnician în hotelărie 1330 lei
119 Tehnician masseur 1550 lei
120 Tehnician veterinar 2500 lei
121 Telefonist 890 lei
122 Tinichigiu carosier 670 lei
123 Tractorist 670 lei
124 Tranşator 670 lei
125 Vânzător 395 lei
126 Viticultor 780 lei
127 Vopsitor industrial 780 lei
128 Vulcanizator pe produse industriale din cauciuc 890 lei
130 Zidar, pietrar, tencuitor 890 lei
131 Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 890 lei