Sunteți pe pagina 1din 3

Sintaxa frazei

Elemente de relație

Subordonata Conjuncții Locuțiuni Pronume și adjective Pronume și adjective Adverbe relative și


subordonatoare conjuncționale pronominale relative pronominale nehotărâte
subordonatoare nehotărâte
SB. Că, să, ca... să, dacă, Cum de, cum că, Cine, care, ce, cât, Oricine, oricare, Unde, când, cum, cât,
de decât să Ce, ceea ce (cu orice, oricât încotro
valoare neutră)
PR. Că, să, ca...să, dacă, Ca și cum, după cum, Cine, care, ce, cât, Oricine,oricare, Cum, cât
de ca și când, de parcă ceea ce orice, oricât
AT. Că, să, ca...să, dacă De să, până să, cum Cine, care, ce, de (cu Oricine, oricare, Unde, când, cum, cât
(de) că sensul care), cât orice, oricât
APOZ. Că, să, ca...să Ce, ceea ce Adică, anume
C.D. Că, să, ca... să, dacă Cum că, cum de, Cine, care, ce, cât Oricine, oricare, Unde, când, cum cât,
(de) precum că (însoțite sau nu de orice, oricât încotro
prepoziții)
C.I. Că, să, ca...să , dacă, Cine, care, ce, cât Oricine, orice, Unde, cum, când, cât,
de oricare, oricât încotro
C.AG. Cine, care, ce Oricine, oricare,
orice
C.L. Cine, care, ce, cât (cu Oricine, oricare, Unde, încotro (cu sau
prepoziție) orice, oricât (cu fără prepoziție),cât
prepoziție) (cu sens locativ),
oriunde,
orideunde,orișiunde,
oriîncotro,
oridincotro
C.T. Până (nu), dacă, de, Înainte (ca...) să, Cine, care, ce, cât Oricine, oricare, Când, cum (îndată
că îndată ce, imediat ce, orice, oricât ce), unde (îndată ce),
după ce, pe dată ce, cât (cât timp),
în timp ce, câtă oricând, orișicând,
vreme, cât timp, ori oricât
de câte ori
C.M. După cum, cât ce, ca Cine, care, ce, cât Oricine, oricare, Cum, precum, cât,
și cum, ca și când, de orice, oricât decât, parcă
parcă, de ce, pe
măsură ce
CZ. Deoarece, fiindcă, Din cauză că, din Ce, cât (precedat de Cum, când, unde (cu
întrucât, căci,dacă, pricină că, pentru că, prepoziții) valoarea unor
de, că din moment ce, de conjuncții)
vreme ce, o dată ce,
de bine că, câtă
vreme
C.S. Să, ca să, de Că doar, că doar (- După ce
doar) de, doar de
CȚ. Dacă, de, să În caz că (de), de În locul cui Când
unde
CV. Că, dacă, de, să, deși, Cu toate că, chit că, Ce (indiferent ce) Oricine, oricare, Unde, cum, cât,
batăr, măcar măcar că, măcar să, orice, oricât oricum, oriunde,
măcar de, chiar că, oricât
chiar de, chiar să, și
dacă, și de, fără (ca)

CNS. Încât, că, de, să, ca să Încât să, ca să, cât să, Cât, decât
de să
INSTR. Că, de (popular) Fără (ca) să Ce (cu prepoziții) Oricine, oricare,
orice
SOC. Fără să Cine, care, ce (cu Oricine, oricare,
prepoziții) orice (cu prepoziții)
REL. De, să, ca să Cine, care, ce (cu Oricine, orice (cu Cât (cu sau făă
prepoziții) prepoziții) prepoziții)
OPOZ. Dacă, ca să În loc să, fără ca să, Cine, care, ce Unde, când
decât să, de unde, pe (precedate de (precedate de
când, în vreme ce, adverbul decât sau de adverbul decât sau de
câtă vreme loc. conj. în loc de) loc. conj. în loc de)
CUMUL. După ce, după ce că, Cine, care, ce Oricine, oricare, Unde, când, cum, cât,
pe lângă că, (în) (precedate de orice (precedate de oriunde, oricând,
afară că, plus că, prepoziții sau loc. prepoziții sau loc. oricum, oricât
las(ă) că, necum că prep.) prep.) (precedate de
prepoziții sau loc.
prep.), decât
EXC. Că, să, dacă Cine, care, ce Oricine, oricare, Unde, când, cum , cât
(precedate de adv. (precedate de loc. orice (precedate de (precedate de loc.
decât și loc. conj. (în) prep. în afară de, în loc. prep. în afară de, prep. în afară de, în
afară că) afara sau adv. decât) în afara sau adv. afara sau adv. decât),
decât) decât
PR.S. Să, ca...să, dacă, de Cine, care, ce, cât Oricine, oricare, Cât, cum, precum, ce
orice, oricât (cu valoare de adv.),
oricum, oricât

Bibliografie:

- Ștefania Popescu, ”Gramatică practică a limbii române cu o culegere de exerciții”, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1983)
- Ion Popa, Marinela Popa, ”Limba română. Gramatică, fonetică, vocabular, pentru gimnaziu, liceu, bacalaureat și admitere în facultate”,
Editura Niculescu, București, 2008
- N.B. Pronumele relative și pronumele nehotărâte pot sta la diferite cazuri și pot fi însoțite sau nu de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale.