Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Grădiniţa cu Program Normal Valea Adâncă


Pofesor pt. înv. preşc. Ichim Lidia-Mihaela
Grupa mixtă
Tema anuală: „ Cand/cum si de ce se intampla”?
Subtema ,, Mirosul florilor de toamna”
Tema zilei: „Crizantema”
Domeniul Ştiinte – Cunoasterea mediului
Tipul de activitate: Transmitere şi dobândire de noi cunoştinţe
Mijloc de realizare:observare
Scopul: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre crizantemă: părţi componente, condiţiile de viaţă, modalitate de îngrijire, utilitate;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să denumească crizantema;
O2: să descrie părţile componente ale crizantemei;
O3: să explice rolulradacinii, tulpinii, frunzelor şi florii crizante
mei;
O4: să precizeze condiţiile necesare pentru ca o floare să po ată supravieţui;
O5: să îngrijească florile;
Strategia didactică:
Metode şi procedee: Observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin descoperire
Materiale didactice:Un coş plin cu crizanteme, o crizante mă în ghiveci, fire de iarbă, jetoane cu flori, un flanelograf,puzzle – crizantemă, o vază cu apă.
Forma de organizare:frontal, pe grupe;
BIBLIOGRAFIE:
1. ,,Cunostinte despre natură şi om în grădinita de copii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti – 1979.
2. ,, Curriculum pentrueducaţia timpurie acopiilor, de la3 la 6/7 ani”, M.E.C.T. –2008;
3. ,, Activitatea integratădin gradiniţă”, Editura Didactică Publishing House, 2008.
Durata: 30 minute
Desfăşurarea activităţii
Etapele Conţinutinstructive-educativ Strategiadidactică Evaluare
activităţii Metode şi Materiale Forme de Ob.
procedee didactice organizare Op.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii se vor lua următorele măsuri:


-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului sub forma de careu deschis;
Moment -pregătirea materialului didactic necesar desfasurarii activitatii ;
organizatoric -intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.

O voi realiza prin aducerea in sala de grupa a coşului cu crizanteme si prin Coş cu
Captarea invitarea fiecărui copil să îşi aleagă o floare, să o privească şi să îl observe Conversaţia flori
atenţiei liber.

Anunţarea - Copii, astăzi vom vorbim despre crizanteme.


temei şi Conversaţia
precizarea
obiectivelor
Dirijarea Invit copiii să privească floarea pecare o au în mană. Observarea frontal
învăţării - Ce este aceasta? dirijată
- Unde creşte crizantema? flori
- În ce anotimp înfloreşte?
- Ce fel de floare este?
( Crizantema este o floare, creşte în grădini şi parcuri, înfloreşte toamna, este o
floare de toamnă.)
- Ce culoare au florile?
- Cum sunt florile ca marime? Mai mari sau mai mici decât alte flori? O1 Capacitatea
- Cu cine seamănă floarea crizantemei? de a numi
- Ce formă are? crizantema
(Florile crizantemelor au culoarea albă, galbenă şi mov. învăţarea
Crizantemele au florile mult mai mari decât alte flori. prin
Ele au forma rotundă şi seamănă cu un ghem sau cu un bulgăre de zăpadă.) descoperire
- Câte petale are crizantema? Le putem număra?
- Cum sunt ele aşezate? Frontal
- Scuturaţi uşor floarea! Ce observaţi că se întâmplă?
- De ce cad petalele?
- Luaţi în mână o petală şi pipăiţi-o.
- Ce simţiţi când pipăiţi petalele crizantemei?
- Cu ce seamănă o petală?
- Mirosiţi crizantema şi spuneţi. Ce miros are ?
( Floarea de crizantemă este formată din foarte multe petale înguste şi alungite.
Petalele sunt foarte subţiri, fine şi catifelate. Prin scuturare ele cad. Petalele învăţarea vază
sunt aşezate unele lângă altele, pornind toate din mijlocul florii. Crizantema prin O2 Să numească
are miros plăcut, parfumat. descoperire părţile

S-ar putea să vă placă și