Sunteți pe pagina 1din 5

2.

NOȚIUNI DE FONETICĂ

SUNETELE LIMBII ROMÂNE


Vocalele sunt sunete care se rostesc fără ajutorul altor sunete şi pot forma singure silabe.
Din cele nouă vocale ale limbii române (a, ă, â, e, i, î, o, u şi y), patru: a, ă, â, î sunt, în orice condiţii, vocale, iar
cinci: e, i, o, u, y pot fi, după caz, vocale întregi sau semivocale.
Difetența dintre vocale și semivocale este că DOAR VOCALELE se cântă.
Consoanele sunt sunete care se rostesc cu ajutorul altor sunete, neputând forma singure silabă decât cu ajutorul
unei vocale (b, c, /č (ce, ci), k’ (che, chi)/, d, f, g, /ğ (ge, gi), g’ (ghe, ghi)/, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, ţ, v, w, x, z).

1.Subliniaţi cu o linie vocalele, cu două linii semivocalele în cuvintele de mai jos:


Poezie______________________________________________ furioasă______________________________________________
Doarme_____________________________________________veghează_____________________________________________
Ouat________________________________________________nea__________________________________________________
Cuib________________________________________________creatură________________________________________________
Tăiat________________________________________________băiat___________________________________________________
Curea_______________________________________________oaie___________________________________________________
iepure_______________________________________________iarbă__________________________________________________

GRUPURI DE LITERE
Grupurile de litere ale limbii române sunt: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Acestea, în transcrierea fonetică, în
funcție de literele ce le înconjoară, se restrâng la 2 sunete sau la un sunet.
Pentru a nu greşi, trebuie să despărţim cuvântul care conţine aceste grupuri în silabe şi să observăm următoarele:
- dacă silaba în care se găseşte grupul de litere mai are o vocală, atunci literele e şi i din ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
sunt numai litere ajutătoare (č, ğ, k’, g’), deci formează un singur sunet.
- dacă silaba în care se găseşte grupul de litere nu mai are o altă vocală, atunci e şi i din ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
sunt atât litere ajutătoare, cât şi vocale (če, či, ğe, ği, k’e, k’i, g’e, g’i), deci formează 2 sunete.

O literă poate reprezenta simultan două sunete:


x = cs x = gz x = cs x = gz
axă /acsă/ - exaspera - egzaspera
exemplu - /egzemplu/ excavator ecscavator -
excursie /ecsursie/ - exact - egzact
examen - /egzamen/ existent - egzistent
exeerciţiu - /egzerciţiu/ exorcita ecsorcita -
exclude /ecsclude/ - exemplar - egzemplar
exploziv /ecsploziv/ - sufix sufics -
expansiv /ecspansiv/ - executiv - egzecutiv
excursie /ecscursie/ - prefix prefics -
exersa - /egzersa/ afix afics -

1.Precizaţi câte litere şi câte sunete sunt în cuvintele de mai jos, după ce le-aţi transcris fonetic:
Ceai________________________________________________margine___________________________________________________________
Chinar______________________________________________extern_____________________________________________________________
Exemplu____________________________________________chibrituri___________________________________________________________
Centru______________________________________________gherghină_________________________________________________________
Exerciţiu____________________________________________ deci_____________________________________________________________
Chiuvetă_____________________________________________exil______________________________________________________________
Fragi________________________________________________ghiveci___________________________________________________________
Axă_________________________________________________explozie__________________________________________________________
Choir________________________________________________fix_______________________________________________________________
Examen______________________________________________cireșe___________________________________________________________
Cimpoi_______________________________________________cimbru___________________________________________________________
Ciorap_______________________________________________ciocan___________________________________________________________
Citatie_______________________________________________circ______________________________________________________________
Ciclon_______________________________________________citire_____________________________________________________________
Cireada______________________________________________cercel____________________________________________________________
Cerc_________________________________________________cec______________________________________________________________
Cer__________________________________________________certitudine________________________________________________________
Cearta_______________________________________________acceptare_________________________________________________________
Acces_______________________________________________ceremonie_________________________________________________________
Rece________________________________________________cercel____________________________________________________________
Ceremonie___________________________________________celebră___________________________________________________________
Cerință_______________________________________________cineva___________________________________________________________
Cinematecă___________________________________________cirezi____________________________________________________________
Cipriot_______________________________________________ciripit____________________________________________________________
Gem_________________________________________________general___________________________________________________________
Gentil________________________________________________geniu____________________________________________________________
Chef_________________________________________________chelner___________________________________________________________
Chelie________________________________________________chelfăneală_______________________________________________________
Chin_________________________________________________chip_____________________________________________________________
Chiot________________________________________________chibrit____________________________________________________________
Ghem________________________________________________ghemotoc________________________________________________________
Ghepard______________________________________________gheb____________________________________________________________
Ghid_________________________________________________ghindă___________________________________________________________
Ghimpe______________________________________________ghiveci___________________________________________________________

DIFTONG. TRIFTONG. HIAT


DIFTONG
Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate într-o silabă, se numeşte diftong.
Diftongul se poate alcătui şi din două sunete alăturate aparţinând unor cuvinte diferite, dar pronunţate într-o silabă:
mi-a spus, ţi-a scris etc.
În limba română avem peste douăzeci de diftongi. Cei alcătuiţi dintr-o semivocală şi o vocală se numesc diftongi
urcători sau ascendenţi, iar cei alcătuiţi dintr-o vocală şi o semivocală se numesc diftongi coborâtori sau descendenţi.

Cei mai utilizaţi diftongi sunt:


 urcători (ascendenţi): ĭa/-ĭarnă, /ĕa/-dĕal, /ĭe/-fĭerbe, /ŏa/-mŏară etc.;
 coborâtori (descendenţi):/aĭ/-taĭnă, /aŭ/-aŭgust, /ăĭ/-tăĭnuiesc, /âĭ/-câĭne, /ăŭ/-mutălăŭ, /âŭ/-pârâŭ, /eŭ/-leŭ, /iŭ/-piŭ,
/uĭ/-puĭ etc.
Observaţie. În cuvintele care conţin consoanele: č (ce,ci), ğ (ge,gi), k’ (che, chi), g’ (ghe,ghi) nu există diftongi care
să înceapă cu literele e sau i.

TRIFTONG
Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale, pronunţate într-o silabă, se numeşte triftong.
Amintim cei mai cunoscuţi triftongi: /ĕaŭ/-bĕaŭ, şlĕaŭ, vrĕaŭ; /ĕaĭ/- dorĕaĭ, citĕaĭ; /ĕŏa/-lĕŏarcă, plĕŏapă; /ĭaŭ/-
suĭaŭ, tăĭaŭ; /ŏaĭ/-lupŏaĭcă, tigrŏaĭcă; /ĭaĭ/-tăĭaĭ; /ĭeĭ/ -pĭeĭ, mĭeĭ; /ĭŏa/-inimĭŏară, aripĭŏară, creĭŏane.
Observaţie. În cuvintele care conţin consoanele: č (ce,ci), ğ (ge,gi), k’ (che, chi), g’ (ghe,ghi) nu există
triftongi care să înceapă cu literele e sau i.
Triftongul se poate alcătui şi din trei sunele alăturate aparţinând unor cuvinte diferite, dar pronunţate într-o
silabă: mĭ-aŭ zis.

HIAT
Două vocale alăturate aflate în silabe diferite alcătuiesc un hiat. Vocalele care se găsesc în hiat pot fi:
- de acelaşi fel: /a-a/: contraatac, /e-e/: idee, /i-i/: fiinţă, /o-o/: alcool,
- /u-u/: asiduu;
- diferite: /a-e/: aer, /a-i/: tain, /a-o/: aortă, /a-u/: cauteriza, /ă-i/: făină,
/ă-u/: păun, /e-a/: ideal, /e-i/: peisaj, /e-o/: teologie, /e-u/: muzeul etc.

1.Subliniaţi cu o linie diftongii şi cu două linii triftongii din cuvintele de mai jos:
Băiat_____________________________________________grăiau_______________________________________________________________
Geam____________________________________________croiască_____________________________________________________________
Leoarcă__________________________________________busuioc_____________________________________________________________
Gheaţă___________________________________________duios________________________________________________________________
Ceas_____________________________________________cioară_______________________________________________________________
Voios_____________________________________________iarbă_______________________________________________________________
Doreai____________________________________________piuă________________________________________________________________
Pleoapă___________________________________________ploua_______________________________________________________________
Suiau_____________________________________________îndoială_____________________________________________________________
Ghiol_____________________________________________inimioară____________________________________________________________
Creioane__________________________________________ciob________________________________________________________________

2.Subliniaţi diftongii cu o linie, vocalele în hiat cu două linii din cuvintele următoare:
Biata______________________________________________fiul________________________________________________________________
Iepure_____________________________________________fiinţă______________________________________________________________
Cereal_____________________________________________deocamdată________________________________________________________
Coagula___________________________________________roate_______________________________________________________________
Lua_______________________________________________luând______________________________________________________________
Unguent___________________________________________bacterian____________________________________________________________
Ştiucă_____________________________________________barieră______________________________________________________________
Copii______________________________________________bastion_____________________________________________________________
Treacă_____________________________________________teologie____________________________________________________________
Influenţă____________________________________________dulăpior___________________________________________________________

3.Identificaţi diftongii din cuvintele:


Fierbe______________________________________________iarbă______________________________________________________________
Leafă______________________________________________moară______________________________________________________________
Haină______________________________________________nou_______________________________________________________________
Râu________________________________________________mi-a zis____________________________________________________________
ţi-a spus____________________________________________să-i dea____________________________________________________________

4.Identificaţi triftongii în cuvintele:


Aripioară____________________________________________creioane___________________________________________________________
Leoarcă_____________________________________________beau______________________________________________________________
Leoaică_____________________________________________trăiai______________________________________________________________
mi-au zis____________________________________________mi-ai dat___________________________________________________________
ne-au lăudat_________________________________________
5.Recunoaşteţi hiatul în cuvintele:
Cooperator__________________________________________fiinţă_____________________________________________________________
Licee_______________________________________________aer_______________________________________________________________
Poezie______________________________________________alcool____________________________________________________________

5.Subliniaţi cu o linie diftongii şi cu două linii triftongii din cuvintele de mai jos:
Ceas_______________________________________________două______________________________________________________________
Nouă_______________________________________________foiau______________________________________________________________
Iarnă_______________________________________________lăcrămioară________________________________________________________
Leoaică_____________________________________________poezie____________________________________________________________
Soseau_____________________________________________suiau_____________________________________________________________
Trecea______________________________________________treceau___________________________________________________________
Veghea_____________________________________________vegheau___________________________________________________________

ACCENTUL
În limba română accentul nu are loc fix, el putând să stea pe silaba:
- ultimă: ma-ca-ra, to-por, mă-sea;
- penultimă: al-bi-nă, far-fu-ri-e, mor-ma-ne, pre-ve-de-re;
- antepenultima: bu-te-li-e, di-plo-mă, ca-me-ră, mar-gi-ne;
- a patra de la final: ve-ve-ri-ţă, pre-pe-li-ţă, la-po-vi-ţă;
- a cincea de la final: no-uă-spre-ze-ce, (al)un-spre-ze-ce-lea

1.Alcătuieşte propoziţii în care să reiasă sensul diferit al următoarelor cuvinte în funcţie de accent (omografe):
imobil/imobil____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
copii/copii______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
haină/haină_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
veselă/veselă___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
ochi-ochi______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
boli-boli_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
răţoi-răţoi______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
polei-polei_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
haină-haină____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
război-război___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
aburi-aburi_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
scumpi-scumpi_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
domni-domni___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
porunci-porunci________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
NOȚIUNI DE FONETICĂ
EVALUARE

1.Subliniaţi diftongii, triftongii şi hiaturile din urmǎtoarele cuvinte; numiţi fiecare formaţiune de sunete gǎsitǎ:
Aveau_________________________________________
Credeam_______________________________________
Fiinţǎ__________________________________________
Soare__________________________________________
Inimioarǎ______________________________________
2.Câte litere şi câte sunete au urmǎtoarele cuvinte:
Ceafǎ__________ geantǎ__________
Ghearǎ_________ chinar___________
Cerinţǎ_________ cheamǎ __________
Geam__________ examen__________
3.Identifică diftongii, triftongii şi vocalele în hiat din următoarele cuvinte:
Teamă________________________________Ştiinţă___________________________________________________
Neam_________________________________Nemţoaică________________________________________________
Voinţă________________________________oaie______________________________________________________
4.Precizaţi care silabă este accentuată în cuvintele:
popor, masă, pasăre, prepeliţă, viezure, lapoviţă, câmpie, felie, măsea, topor, scaun, repede, cameră, şaptesprezece, astronaut,

mormane, margine, vizită.