Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE:

TEST DE EVALUARE
DATA:
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CALIFICATIV:
CLASA a-II-a A
Semnătura părinte:
1. Citește textul, apoi rezolvă cerințele:
Septembrie
de George Coşbuc

În septembrie zilele scad mereu și pe la sfârșitul lunii se fac deopotrivă cu noaptea.


Florile de pe câmp încep să moară, căci de multe ori cade bruma și numai câteva mai
îndrăznesc să înflorească tocmai acum.
Nu mai vezi fluturi deoarece au pierit florile. Nici albinele n-au de unde să mai adune
miere. Gândacii s-au ascuns în pământ.

a) Completează următoarele propoziţii:


Titlul textului este ................................................................... .
Autorul textului este................................................................ .
În luna septembrie, zilele se fac deopotrivă cu ............................................ .
Numai câteva flori mai înfloresc deoarece cade ......................................... .
FB – 4 răspunsuri corecte B – 2 răspunsuri corecte S – 1 răspuns corect I – niciun răspuns corect

2. Transcrie primul alineat:

FB – transcriere corectă S – transcriere parțial corectă I - incorect

3. Scrie corect următoarele enunţuri:

Costace a găsit chiuperchi în pădure.

Gheorgeta a alunecat înget pe ghiaţă.


Ghina are în pichioare gete noi.

FB – 3 răspunsuri corecte B – 2 răspunsuri corecte S – 1 răspuns corect I – niciun răspuns corect

4. Găsește cuvinte cu înțeles asemănător pentru:

pupitru = slove =

izbutesc = văzduh=
FB – 4 răspunsuri corecte B – 2 răspunsuri corecte S – 1 răspuns corect I – niciun răspuns corect

5. Completează enunțurile cu informațiile potrivite.


.................................... este o înșiruire de enunțuri legate prin înțeles. Orice text are un
................................... . Textele sunt scrise de ............................... . Un text conține mai
multe ..................................., adică rânduri scrise mai retras spre dreapta, marcând trecerea
la o altă idee.
FB – 4 răspunsuri corecte B – 2 răspunsuri corecte S – 1 răspuns corect I – niciun răspuns corect

6. Cum păstrezi o carte? Scrie ”A” dacă enunțul este adevărat și ”F” dacă este fals:
*O arunc prin casă.____ *Îi îndoi paginile.____
*Folosesc semnul de carte._____ *Îi rup filele._____
*Nu scriu pe ea.____ *O învelesc în copertă.___
FB – 6 răspunsuri corecte B – 4 răspunsuri corecte S – 2 răspunsuri corecte I – niciun răspuns corect

7. Scrie un dialog pornind de la imaginea dată:

FB – realizează corect dialogul B – 5 greșeli S – parțial corect I – incorect


În notare se va ține cont dacă: ai scris corect, ai folosit semnele de punctuație potrivite, ai formulat propoziții
clare și complete.